React Native application for Android to scan barcode from Finnish beverage package to check if you get deposit or not
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
docs
media
play_store
src/feature
test/barcodes
.babelrc
.eslintrc.json
.gitignore
.watchmanconfig
App.js
LICENSE
README.md
RELEASE-NOTES.md
_config.yml
app.json
idea-code-style.xml
package-lock.json
package.json
privacy-policy.md
production-live-settings.json

README.md

Panttipullo

Sovelluksen kuvaus (in Finnish)

Skannaa viivakoodi juomapakkauksesta ja tarkista saako siitä panttia. Tiesitkö, että kaikissa Suomessa myytävissä pantillisissa juomapakkauksissa ei ole Palpan panttimerkintää. Esim. monista viinipulloista puuttuu panttimerkintä, mutta niistä saattaa silti saada pantin. Tämän sovelluksen avulla pystyt helposti skannaamaan viivakoodin esim. viinipullosta tai tölkistä ja tarkistamaan saako siitä panttia.

Sovellus hakee tiedot Palpan sivuilta. Sovellus on yksityinen projekti, ei siis Palpan kehittämä.

Application description

Scan barcode from Finnish beverage package to check if you get deposit or not. Did you know that not all beverage packages sold in Finland have the deposit mark. For example, many wine bottles are lacking the deposit mark but you might still get deposit for those bottles also. With the application, you can easily scan barcode from e.g. wine bottle or soft drink can to check if you get deposit or not in Finland.

Application fetches deposit information from Palpa website. This application is a private project, it is not developed by Palpa.

Screenshots

Main views

Main screen of the application Scanning barcode from wine bottle When wine bottle has deposit Scanning barcode from plastic bottle When plastic bottle has deposit When bottle / can has no deposit

Support views

Help view Settings view

Download

Main target platform is Android. The latest stable version of this application can be downloaded to an Android phone from the application website in Google Play Store.

Get it on Google Play

In addition to Google Play store release, you can use Expo app release with Android but Play Store version is preferred.

This application will not be released in Apple Store because it is too expensive. In addition, due to limitations made by Apple, you can not use Expo app release with iOS. So sorry, no easy way to run this application in iOS, thanks to Apple. If you want to use this application with iOS, you have to build the application yourself by checking out the code and then run it with Expo client, for example.

Documentation

Credits

Logo

Logo uses creative common licenced images from the Noun project:

  • beer bottle by Nikita Kozin from the Noun Project
  • scan barcode by sandra from the Noun Project