Skip to content
completed source of the hardware include schematic and PCB with more than 50 example by HAL driver and KEIL compiler
Branch: master
Clone or download
Latest commit 72317b3 Jun 22, 2019

README.md

STM32F107-BOARD

completed source of the hardware include schematic and PCB with more than 50 example by HAL driver and KEIL compiler

آموزش میکروکنترلر آرم با استفاده از سخت افزار متن باز گروه صنعتی نامینیک.

سورس فایل پی سی بی و شماتیک در یک فولدر قرار داده شده است که به راحتی میتوانید سخت افزار مورد نیاز برای آموزش را به راحتی بسازید

مثال های این برد آموزشی در 3 فولدر جداگانه قرار داده شده است

فولدر مثال های درایور های قدیمی

stm32 spl driver sampel

این بخش شامل مثال های فیلم های آموزشی ،آموزش آرم از 0 تا 100 می باشد که فیلم های آموزشی مثال های مربوطه را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://www.naminic.com/202-2/

بخش بعدی مثال های مربوط به مقاله آموزش میکروکنترلر آرم برای همه میباشد.

دلیل نام گذاری این مقاله با نام آموزش آرم برای همه به این دلیل بوده که به زبانی ساده و با استفاده از نرم افزار گرافیکی میکروکنترلر آرم و بخش های جانبی آن را توضیح میدهد.

این مقاله و فیلم های آموزشی مربوط به آن را میتوایند در لینک زیر مشاهده نمایید.

http://www.naminic.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_arm_stm32/

بخش آخر مربوط به مثال هایی است که در کلاس های آموزشی گروه صنعتی نامینیک توسط مدرسین به صورت کامل و جامع آموزش داده میشوند.

برای استفاده از این بخش بایستی حتما نرم افزار پروژه ساز

CUBEMX

را ابتدا نصب نموده و سپس فایل های داخل هر فولدر را با استفاده از

CUBEMX

باز نمایید تا پروژه ساخته شود فایل سورس هر پروژه نیز قرار داده شده است

در صورتی که نیاز دارید از پایه آموزش میکروکنترلر آرم را آموزش ببینید میتوانید از لینک زیر نیز استفاده نمایید

http://www.naminic.com/1-2/

این آموزشها مربوط به شرکت

ST

میباشد و گروه نامینیک برای راحتی استفاده از این آموزشها توضیحاتی مختصر از این فیلم ها را داده است و این فیلم ها را بر روی سایت آپارات بازنشر کرده است

You can’t perform that action at this time.