Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicti - učenje stranih riječi

Držeći se predpostavke da djeca brzo uče te da se u poslednje dvje decenije značajno izmjenio nači kako djeca usvajaju nova znanja i vještine, u skladu s tim i uz pomoć malih trikova za sintetiziranje govora, napravio sam sinhronizovanu bazu riječi za koju se nadam da biti korisna svim zainteresiranim i vrijednim učenicima.

Ovo je lista za početak sadrži oko 3000 riječi na engleskom a što je sasvim dovoljno za razumjevanje preko 90% svakodnevnog govora i sadržaja časopisa, novina i medijskih izvještaja. Ostalih 5-10% riječi, uglavnom se mogu rzumjeti iz konteksta u kojem se koriste.

Takođe, dodao sam i listu od preko 300 glagola. Lista je podijeljena na pravilne i nepravilne te u slučaju samo liste i fajlova za nepravilne glagole, takođe je generisana i promjena kroz vremena za svaki glagol sa liste.

Moram napomenuti da su riječi preveli štićenici ustanove Mala Škola

Čemu ovo služi?

Svrha ovih snimaka je da olakšaju onome tko to želi, da što prije nalči veći skup riječi te da ovo bude polazna tačka za brže učenje engleskog jezika.

Slična metoda može biti primjenjena i za druge jezike, trenutno, lista riječi koje su ovdje je samo na engleskom.

Kako se ovo koristi?

Riječi sa spiska su sinronizirane na engleskom i hrvatskom/srpskom/bosanskom. Potrebno je da preuzmete audio fajlove, posložene kako vam to odgovara, i da to snimite na sovj mobitel ili mp3 player.

Takođe, toplo preporučujem da bar dva puta, prođete kroz listu, istovremeno gledajući u tekst i slušajući prijevode na audio snimku. Redoslijed na spisku i u audio zapisu bi trebalo da je isti. Razlog za to jeste da se dodatno upoznate sa riječima, da bar nekoliko puta vidite vizuelno kako su riječi zapisane i da tokom kasnijeg slušanja, a to će se sasvim sigurno tako i desiti, ima te i neku vizuelnu referencu za većinu riječi koje čujete. Neću ulaziti u razloge zašto je to tako, neka bude dovoljno što ću reći da je takvo bilo moje iskustvo tokom učenja.

Svoje slobodno vrijeme koje inače koristite za slušanje muzike, može te takođe koristiti i slušajući riječ koje želi te da naučite.

Trenutno, ovdje je moguće skinuti riječi pojedinačno, spojene sa prijevodom, spojene po abecednom redu za svako slovo po jedan audio snimak ili sve od jednom.

Ukupno trajanje cjelokupnog snimka liste sa oko 3000 riječi je oko sat i 47 minuta a veličina cjelokupnog fajla je ~25MB, dok lista svih glagola u osnovnom obliku, sa prijevoda 11 minuta i 30-tak sekundi.

Liste svih riječi i glagola su pohranjene u "CSV" fajlove koje može te naći u odgovarajućim direktorijima. CSV se može otvoriti i mijenjati u excel-u.

Ako vam je porebno da apravite neku svoju listu koju želi te da sintetizujete, slobodno mi es obratite na email vedran@nardev.org

Moja "metodologija" i logika:

 • Može te poznavati svu gramatiku, ako ne znate dovoljno riječi, niti će vas neko razumjeti niti ćete vi nekoga razumjeti, dakle POTPUNO pogrešan pristup!
 • Znajuči što više stranih riječi, neuporedivo jednostavnije će biti početi pratiti samo učenje ostalih segmenata jezika te će učenik umjesto da bude zbunjen novim lekcijama radi gomile nepoznatih riječi, mnogo jednostavnije biti fokusiran na nova gramatička pravila i ostala jezička pravila.
 • Tokom učenja novih riječi, nije od koristi biti optrećen vrstama riječi, vremenima, rodovima, pravilnim ili ne pravilnim oblicima glagola itd.
 • Poznavajući neki oblik riječi koja nam treba, vrlo je izvjesno da ćemo lako prepoznati istu riječ i kad bude pomenuta u nekom drugom obliku.
 • Suprotno onome što mnogi nastavnici i profesori zagovaraju, smatram da je apsurdno u momentu učenja gramatike i raznih drugih elemenata jezika, paralelno učiti gomilom nepoznatih riječi. Jedini razultat toga za prosječnog učenika može biti konstantna zbunjenost i mukotrpan i spor napredak u učenju!!!
 • Jasno je da neki procenat novih riječi stalno mora da se pojavljuje u procesu učenja ali u samom početku mozak prosječnog čovjeka je preopterećen i bespotrebno dovodi do zbunjenosti kada to nije poželjno.
 • Knjige za učenje su nekad jako loše! Smatram da je strani jezik samo nadogradnja na naše promišljanje i izražavanje koje svakodnevno činimo na maternjem jeziku. Tako da opterećivanje novim riječima, novim gramatičkim pravilima i u isto vrijeme kojekakvim mozgalicama nije korisno i mislim da prosječnom čovjeku to samo otežava učenje i jedino je efikasno da odbije čovjeka od tog procesa.

Neki pirmjeri u prijevodima:

 • Ovdje nećete naći riječ "gun powder" ali ćete odvojeno naći prijevod obje riječi, gun i powder.
 • Naprimjer riječ "band", kao i neke druge na ovoj listi, ima više predloženih prijevoda: traka, zavoj, bend, grupa
 • Za riječ "found" recimo, nisam uzimao u obzir da to takođe može biti i past simple za glagol find. Dakle, pored ove liste, potrebno je još mnogo vježbanja i učenja svih oblika ali ne sumnjam da je to mnogo lakše kad se počne sa već jednim oblikm koji nam je poznat.
 • Riječ "least", iako se u praksi češće koristi u formulaciji "at least", međutim, na ovom spisku to nema, već samo osnovni oblik, tako da se to može u neku ruku smatrati nedostatkom. Dakle, ostavljeno je učeniku da u daljnjem toku učenja to spozna i nauči.
 • Riječ "paint" je prevedena kao "boja, slikati", dakle, iako nema infinitivni prefiks to, dodao sam i glagolski oblik tj. prjevod jer smatram da je isuviše važno. U isto vrijeme, lista nije opterećena ponavljanjem iste riječi jer smatram da ako naučite imenicu, i ako sammo čujete da je to ujedno i glagol, to nećete tako lako zaboraviti.

Šta mislim o knjigama za učenje engleskog:

Takođe, knjige koje se najčešće koriste, jako su opterećene vježbama koje bi i da su na našem maternjem jeziku zahtjevale dodatnu koncentraciju.

To je jako raširena metodologija već više decenija. Iz nekog razloga, neko je zaključio da ako vam natovari mozgalice, sa novim riječima te novim gramatičkim pavilima, vi bolje i brže učite.

Kao što vidi te, ja nisam pristalica te metode i smatram da naše poznavanje maternjeg jezika nikada ne može biti odvojeno od učenja i poznavanja stranog jezika, te vođen tom predpostavkom, smatram da je strani jezik samo nadogradnja na naše promišljanje i izražavanje koje svakodnevno činimo na maternjem jeziku.

Tako da nema potrebe insistirati na složenim vježbama, naručito u prvim momentima učenja stranog jezika, kako je to slučaj sa djecom u dobi od 10-14 godina.

Software

U ovom repozitoriju se takođe nalazi jedna mala python skripta. To je bio samo pomoćni alat kojim sam sa google translate servisa izdavo snimke na engleskom jeziku a sa web stranice https://www.hsm360.com, uz malu pomoć trikova, uspio iskoristiti servis za sintetiziranje govora. Inače, koliko mi je poznato, taj software je naprafila kompanija https://www.alfanum.co.rs, ali moj upit za korištenje servisa nije dočekad sa velikim odušeljenjem. Takođe na njihovom sajtu ima izvjesna zaštita na demo stranici za TTS (text to speach) tako da samo se snašao sa hsm360 sajtom.

Mislim da je korištenje u ovu svrhu bilo sasvim opravdano i ne osjećam nikakvu grižnju savjesto šo sam "izrokao" njihov server sa 3000 upita za generisanje novih audio snimaka u mp3 formatu u nekom periodu od 1 sata. :) Mogu im samo reći hvala i nadam se da nećete blokirati servis za ovakvu namjenu i za ubuduće.

Python skripta je krajnje banalna, tako da ovdje neću objašnjavati funkcionalnosti jer ko poznaje python, to mu nebi bilo od neke karučite koristi.

Osim toga korišten je ffmpeg za spajanje engleskog izgovora i prijevoda, jer bitrate nije bio isti a za ostala spajanja, koistio sam sox aplikaciju i to obavio ručno komandom naprimjer:

sox word-by-word-combined/a*.mp3 combined-by-first-letter/a.mp3

Rzultat komande iznad spoji sve riječi koje počinju sa slovom a u jedan fajl. Tako isto se spoje i sve riječi u jedan jedinstven fajl.

p.s.

Prije sada skoro 20 godina, kada sam kretao u srednju školu, dobio sam jedan lijepi diktafon od mojih divnih roditelja. Upravo na ovaj način sam u jako kratkom vremenu naučio puno riječi iz turskog i engleskog. Nažalost, to sam primjenio samo na učenje nekoliko stotina stranih riječi, ali je to u tom momentu bilo sasvim dovoljno da nadoknadim propušteno :).

Takođe, ovo sam napravio i iz prkosa prema svim tradicionalnim i izuzetno neuspješnim nastavnicima i profesorima engleskog i drugih stranih jezika. Nikada mi nije bilo jasno, niti će mi ikada biti jasno, da profesori mogu sebi dozvoliti da u 8-10 godina učenja stranog jezika, prosječan učenik, nije u mogućnosti da se bar minimalno sporezumije na stranom jeziku koji je toliko godina učio u školi. Nažalost, ti nastavnici su jako opterećeni formalnostima i kojekakvim ličnim problemima i umejsto da se usredotoče na efikasnije metode podučavanja, oni nerijetko liječe svoje lične komplekse na učenicima te učenje jezika ostaje po strani.

About

Sinhronizovana baza engleskih riječi sa prijevodom, pomoć pri učenju.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages