Skip to content
jQuery ve PHP kullanarak sayfayı yenilemeden daha eski verileri yükleme.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE.md
README.md
index.php
yukle.php

README.md

dahafazlayukle

jQuery ve PHP kullanarak sayfayı yenilemeden daha eski verileri yükleme.

https://www.nasilgelistirilir.com/blog-12--Jquery-ve-Php-ile-Daha-Fazla-Veri-Yukle-Yapimi.html

Bu projede jQuery ve php kullanarak sayfayı yenilemeden daha eski verileri yüklemeyi yapacağız. Infinite scrolling (sonsuz kaydırma) özelliği ile aynı tek fark kullanıcı daha fazla veri yüklemek isterse yükleme butonuna kendisi basıyor. Bu örneği olabildiğince sade bir biçimde yapacağım jQuery kütüphanesi dışında ek hiçbir şey kullanmanıza gerek yok o yüzden yazıyı da jQuery kategorisine ekliyorum.

Öncelikle sayfamıza belli bir miktar veriyi çekmeliyiz çünkü sayfa ilk yüklendiğinde son eklenen veriler gözükmeli aksi takdirde boş bir sayfa olacak bu yüzden aşağıdaki php kodlarıyla sayfa 10 adet veri çekiyoruz.

index.php

"; } ?>
Daha Fazla Yükle

Yukarıda çektirdiğimiz bu 10 kadar verinin altına üzerinde "Daha Fazla Yükle" yazan bir link koyduk. Bu linke tıklandığında aşağıdaki javascript kodu yukle.php dosyasına limit değerini göndericek ve geri daha eski verileri getirp yukarıdaki veriler adlı dive yazdırıcak. Index.php dosyamıza devam ediyoruz.

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script> <script> $(document).ready(function() { var limit=0; $("#yukle").click(function(event) { limit+=10; $.post("yukle.php",{limit:limit},function(data) { $(".veriler").append(data); }); event.preventDefault(); }); }); </script>

yukle.php

"; } ?>

Bizim sitemizde de blog yazılarının artmasıyla yakın zamanda bu şekilde bir güncelleme yapmayı düşünüyorum. Oldukça kullanışlı bir kod.

You can’t perform that action at this time.