Sample code to integrate your Android application with NK.
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.settings
libs Init Sep 10, 2012
res Init Sep 10, 2012
src/pl/nk/android
.classpath
.gitignore Initial commit Sep 10, 2012
.project
AndroidManifest.xml Init Sep 10, 2012
README.md
proguard-project.txt Init Sep 10, 2012
project.properties

README.md

Przykładowa aplikacja na Android zintegrowana z nk.pl

Zamieszczony tutaj kod pozwoli Ci na stworzenie aplikacji mobilnej, zintegrowanej z kontem NK. Dzięki temu, możliwe będzie logowanie się użytkowników za pomocą konta NK oraz uzyskanie dostępu do ich danych.

Mechanizm bazuje na standardzie OAuth 2, o którym więcej dowiesz się na stronie http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-v2-27.

Definiowanie aplikacji

Aby rozpocząć, należy zalogować się na NK Developers. Jeżeli nie masz tam konta, wystarczy że użyjesz przycisku Zaloguj się z NK - zostanie ono automatycznie założone przy użyciu Twojego konta z nk.pl.

Aplikacje typu OAuth 2, z racji tego, że najczęściej są stronami www, nazywają się właśnie Stronami. Znajdź sekcję o tej nazwę w menu po lewej i kliknij w Nowa strona. W przypadku aplikacji mobilnej, jako Redirect URI możesz podać http://localhost.

Po stworzeniu Strony będziesz mógł odczytać wygenerowany dla niej key i secret, które należy użyć w kodzie aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Konfigurowanie projektu aplikacji

Źródła zawierają gotowy projekt do zaimportowania w Eclipse wraz z Android SDK.

W pliku NKExample.java należy podmienić KEY i SECRET na właściwy dla swojej aplikacji.

Ważne, aby w AdnroidManifest.xml znajdowały się odpowiednie uprawnienia:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Uruchomienie

Odpalmy aplikację, klikamy przycisk "Zaloguj się z NK" - zaloguj się używając danych z nk.pl, udziel pozwoleń dla aplikacji. Kliknij "Pobierz dane", aby pobrać dane.

Pan Gąbka vs Android