Sample code to integrate your Android application with NK.
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.settings
libs
res
src/pl/nk/android
.classpath
.gitignore
.project
AndroidManifest.xml
README.md
proguard-project.txt
project.properties

README.md

Przykładowa aplikacja na Android zintegrowana z nk.pl

Zamieszczony tutaj kod pozwoli Ci na stworzenie aplikacji mobilnej, zintegrowanej z kontem NK. Dzięki temu, możliwe będzie logowanie się użytkowników za pomocą konta NK oraz uzyskanie dostępu do ich danych.

Mechanizm bazuje na standardzie OAuth 2, o którym więcej dowiesz się na stronie http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-v2-27.

Definiowanie aplikacji

Aby rozpocząć, należy zalogować się na NK Developers. Jeżeli nie masz tam konta, wystarczy że użyjesz przycisku Zaloguj się z NK - zostanie ono automatycznie założone przy użyciu Twojego konta z nk.pl.

Aplikacje typu OAuth 2, z racji tego, że najczęściej są stronami www, nazywają się właśnie Stronami. Znajdź sekcję o tej nazwę w menu po lewej i kliknij w Nowa strona. W przypadku aplikacji mobilnej, jako Redirect URI możesz podać http://localhost.

Po stworzeniu Strony będziesz mógł odczytać wygenerowany dla niej key i secret, które należy użyć w kodzie aplikacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Konfigurowanie projektu aplikacji

Źródła zawierają gotowy projekt do zaimportowania w Eclipse wraz z Android SDK.

W pliku NKExample.java należy podmienić KEY i SECRET na właściwy dla swojej aplikacji.

Ważne, aby w AdnroidManifest.xml znajdowały się odpowiednie uprawnienia:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Uruchomienie

Odpalmy aplikację, klikamy przycisk "Zaloguj się z NK" - zaloguj się używając danych z nk.pl, udziel pozwoleń dla aplikacji. Kliknij "Pobierz dane", aby pobrać dane.

Pan Gąbka vs Android