Wtyczka do aplikacji Q&A - Question2Answer, pozwalająca logować się za pomocą konta NK.
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
nk-php-sdk @ c8d6a88
.gitmodules import Dec 27, 2011
LICENSE import Dec 27, 2011
Q2ANKConnect.php import Dec 27, 2011
README
qa-nkconnect-page.php
qa-nkconnect.php
qa-plugin.php import Dec 27, 2011

README

W celu instalacji pluginu przekopiuj go do katalogu qa-plugin, a następnie w panelu zarządzania kliknij z zakładkę 'Plugins'. Znajdź formularz 'nkConnect Page' i wpisz wymagane dane.