Skip to content

navikt/detsombetyrnoe

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detsombetyrnoe.no

Nextjs-frontend og sanity-cms oppsett for karrieresidene på detsombetyrnoe.no

Redigere innhold

Innhold kan redigeres på https://detsombetyrnoe.no/studio

Manuelle stillinger

Dersom automatikken ikke plukker enkelte stillinger kan du legge til disse i en egen liste. Gå til tilleggsstillinger.json

Utvikling

Bruke Node.js v16

npm i
npm run dev

API'er

Github-api'et er avhengig av et access token. Dette kan du fikse for lokal utvikling ved å opprett filen .env.local i root-folderet med innholdet:

# SECRET - DO NOT COMMIT TO GIT

# Trengs for at api/github endepunktet skal funke
API_GITHUB_TOKEN="MITT_HEMMELIGE_TOKEN"

Github-token til lokal utvikling

github.com -> Settings -> Developer settings -> Personal access tokens Du trenger tilgang til public_repo, read:org og skru på SSO for tokenet.

Gamle sider

Leter du etter det gamle repoet? Det finner du nå her https://github.com/navikt/detsombetyrnoe-legacy