Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Codeigniter 2.1 ve MongoDB ile yazdığım, hali hazırda navruz.net üzerinde çalışan blog yazılımı.

Kurulum

  • Dosyaları sunucunuza yükleyip config/mongo.php dosyasından MongoDB ayarlarını yapın.
  • application/cache klasörüne ve alt klasörlerine yazma izni verin.
  • Anadizine sitemap.xml ve sitemap.xml.gz dosyalarını oluşturun ve CHMOD ayarlarını 666 olarak ayarlayın.
  • Captcha özelliğinin çalışması için config/recaptcha.php dosyasına API bilgilerinizi girin.
  • siteadi.com/install adresinden uygulamayı çalıştırıp gerekli bilgileri doldurun.

About

navruz.net source code

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.