@nburak nburak released this Jan 27, 2016 · 2 commits to master since this release

Assets 3

This is a system that private and public libraries can use it. Their customer is able to order some books from their home without going to a library.
Members of the system can re-order a new book after he/she to send back to the library center.
System has 2 different interfaces as Admin and User interfaces.
Admins may add some new books and update and delete some books.
Admins may also confirm or cancel orders and do many different process.
This system has an artificial intelligence algorithm and can learn somethings about user and make recommendations like books that you may like them.
If an user or admin wants to make any of these, he/she has to sign in.

Bu ,özel ve halk kütüphanelerin kullanabileceği ve müşterilerinin kütüphaneye gitmeksizin kitap siparişi verebileceği bir sistemdir.
Sistem kullanıcıları sipariş ettikleri kitapları iade ettiği zaman yeniden sipariş verebilir.
Sistem kullanıcı ve Yönetici olmak üzere 2 farklı arayüze sahiptir.
Yöneticiler yeni kitaplar ekleyip,düzenleyip,silebilirler.
Yöneticiler ayrıca sipariş onayı yapabilir veya iptal edebilirler.Ayrıca bundan farklı birçok işlemi de yapabilirler.
Sistem bir yapay zeka algoritmasına sahiptir. Kullanıcıyı tanır ve hakkında bir şeyler öğrenebilir. Sonrasında sipariş durumuna göre onun hoşlanacağı türde kitapların önerisinde bulunur.
Kullanıcı veya Yönetici bu işlemlerden birini yapmak istiyorsa, Kayıt ve giriş yapmak zorundadır.

Additional Information/Ek Bilgi

Inside zip file, There are 2 folders like Project Files and Database Files.It's writing "how can you integrate Database Files and your server" in READ!!! OKU!!!.txt

Zip dosyası içerisinde Project Files ve Database Files adında 2 klasör vardır. Veritabanı dosyalarını Serverına nasıl entegre edeceğin READ!!! OKU!!!.txt dosyasında yazıyor.