Chrome extension that translate political spin to Danish. // Chrome-udvidelse, der oversætter politiker-DJØFsk til menigt dansk.
JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE.md
README.md
djoefsk-til-dansk.crx
screenshot.png
terms.yml

README.md

DJØFsk til Dansk Project version

Screenshot

[Only Danish part of the README:] “Omprioritering”, “budgetforbedring”,“effektivisering”, “normalisering”, “oprydning”, “servicetjek”, “spareøvelse”, “eftersyn”. Der er mange sjove måder at sige “nedskæring” på.

Denne Chrome-udvidelse kalder en spade for en spade, så der ikke går noget tabt for dem, som ikke taler flydende DJØFsk.

I første omgang omfatter projektet kun synonymer for nedskæring, men det kan være, projektets ambitioner vokser i takt med ordflommen.

Installation

Download from Chrome Web Store

or

To load your extension in Chrome, open up chrome://extensions/ in your browser and click “Developer mode” in the top right. Now click “Load unpacked extension…” and select the extension’s directory (src/, nd). You should now see your extension in the list.

When you change or add code in your extension, just come back to this page and reload the page. Chrome will reload your extension.

~ https://robots.thoughtbot.com/how-to-make-a-chrome-extension

or

You can also just drag and drop the .crx file to your extensions page.

Thanks

This extension would not be possible without:

Uh, what’s up with the permissions this extension needs?

“Read and change all your data on the websites you visit” sounds super, super ominous, but this reflects that:

 • The extension ”reads“ the page to look for words to replace.
 • It only applies to .dk domains, which isn’t reflected in the prompt.

If you inspect manifest.json, you can see which websites the extension reads in this section:

"content_scripts": [
 {
  "matches": [
   "http://*.dk/*",
   "https://*.dk/*"
  ],
  "js": ["content.js"],
  "run_at": "document_end"
 }
],
"permissions": [
 "http://*.dk/*",
 "https://*.dk/*"
]

All the code is available here, so you

License

Do whatever. The majority of the code for this project is from “Millennials to Snake People”, so who am I to tell you what to do with the source code.