Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Zásady psaní konzistentního, idiomatického CSS

Tohle je příručka stylu (style guide) pro psaní CSS. Neberte ji jako nařizující, nechci jiným lidem vnucovat styl psaní kódu podle svých preferencí. Následující zásady ale silně podporují využívání existujících vzorů jež považuji za obvyklé a rozumné.

Na dokumentu se pracuje a nové nápady vítám. Přispějte jimi prosím.

Idiomatic CSS anglicky

Obsah

 1. Obecné principy
 2. Bílá mezera
 3. Komentáře
 4. Formát
 5. Pojmenovávání
 6. Praktická ukázka
 7. Uspořádání
 8. Build a deploy

Poděkování

1. Obecné principy

„Pokud chcete být dobrý správce úspěšného projektu, musíte si kromě jiného uvědomit, že psaní kódu pro sebe je dost blbý nápad. Pokud váš kód užívají tisíce lidí, musíte jej psát pro maximální srozumitelnost a ne pro svou radost z dodržení specifikace.” - Idan Gazit

 • Nejste lidský kompiler ani kompresor kódu. Nesnažte se jím stát.
 • Veškerý kód jednoho projektu by měl vypadat jako by ho napsal jediný člověk. Bez ohledu na to kolik lidí přispělo.
 • Striktně vymáhejte dohodnutý styl.
 • V případě pochybností o dohodnutém stylu, použijte existující obecné vzory.

2. Bílá mezera

V kódu vašeho projektu by měl existovat jen jediný styl užívání bílé mezery (whitespace). Zlepšujte s její pomocí čitelnost.

 • Nikdy pro odsazování nepoužívejte mezery a zároveň tabulátory.
 • Vyberte si buď měkké odsazení (pomocí mezer) nebo skutečné tabulátory. Držte se svého výběru bez výjimky. (Upřednostňujte mezery)
 • Pokud používáte mezery, zvolte si počet znaků používaných pro úroveň odsazení. (Upřednostňujte 4 mezery)

Tip: nastavte si editor tak, aby zobrazoval neviditelné znaky. To vám umožní potlačit bílé mezery na konci řádků nebo nechtěné prázdné řádky s bílou mezerou. Zabráníte tak zaneřádění commitů.

Tip: používejte soubor EditorConfig (nebo něco podobného) aby vám pomohl dodržovat úmluvy o bílých mezerách, které jste dohodli pro celý projekt.

3. Komentáře

Dobře komentovat kód je hrozně důležité. Udělejte si čas pro popis komponent, toho jak pracují, jejich omezení, a způsobu jakým jsou sestrojeny. Nenechávejte ostatní v týmu odhadovat účel neobvyklého nebo málo zřejmého kódu.

Styl komentářů by měl být jednoduchý a konzistentní pro celý projekt.

 • Umísťujte komentáře na nový řádek nad jejich subjekt.
 • Vyhněte se komentářům na konci řádky.
 • Ponechte šířku řádky na citlivém maximu, například 80 znacích.
 • Velkorysým používáním komentářů dělte CSS kód do jednotlivých sekcí.
 • Pište komentáře ve větách (sentence case) a text konzistentně odsazujte.

Tip: Nastavte si editor tak, abyste dohodnuté komentářové vzory měli vždy po ruce.

Example:

/* ==========================================================================
  Nadpis pro sekci
  ========================================================================== */

/* Nadpis pro podsekci
  ========================================================================== */

/**
 * Kratky popis co se drzi komentaroveho formatu Doxygen
 *
 * Tady zacina prvni veta dlouheho popisu a chvili pokracuje dokud neskonci
 * na dalsim radku.
 *
 * Nejdelsi popisek je idealni pro detailnejsi vysvetleni a dokumentace. Muze
 * obsahovat ukazkove HTML, URL adresy nebo jakekoliv jine informace co se
 * povazuji za nezbytne nebo uzitecne.
 *
 * @tag Tohle je znacka s nazvem „tag”
 *
 * @todo Tohle je popis ukolu (todo) co ma byt vyresen pozdeji.
 *  Zalomi se po 80ti znacich. Druhy a dalsi radky odsazujeme 2 mezerami.
 */

/* Jednoduchy komentar */

(Pozn. překl. – Komentáře v kódu je lepší jednotně psát bez diakritiky. Hlavně proto, že velká část českých vývojářů píše kód pomocí anglické klávesnice.)

4. Formát

Zvolený formát musí zajistit aby číst kód a vytvářet v něm srozumitelné komentáře bylo snadné. Omezte riziko náhodně vzniklých chyb. Výsledkem dobrého a jednotného formátu je snadné porovnávání dvou verzí (diff) a čitelný blame, jež ukazuje autora a commit poslední změny konkrétního řádku.

 • V pravidlech obsahujících více selektorů mějte každý selektor na samostatné řádce.
 • Před otevírací složenou závorku pravidla vkládejte jednu mezeru.
 • V bloku deklarací mějte každou deklaraci na zvláštním řádku.
 • Každou deklaraci odsazujte o jednu úroveň.
 • V deklaraci pište za dvojtečku jednu mezeru.
 • Ve zkrácených variantách hexa hodnot barev používejte malá písmena (např. #aaa).
 • Konzistentně používejte jednoduché anebo dvojité „uvozovky”. Doporučujeme dvojité (např. content: "").
 • Hodnoty atribut selektorů uvádějte v „uvozovkách” (např. input[type="checkbox"]).
 • Tam kde je to u nulových hodnot možné, vyhněte se uvádění jednotek (např. margin: 0).
 • Za každou čárku použitou jako oddělovač hodnot nebo parametrů funkcí vložte mezeru.
 • Na konec každé deklarace v bloku deklarací vložte středník.
 • Uzavírací složenou závorku pro konec pravidla odsaďte stejně jako první znak pravidla.
 • Jednotlivá pravidla oddělujte prázdným řádkem.
.selector-1,
.selector-2,
.selector-3[type="text"] {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  display: block;
  font-family: helvetica, arial, sans-serif;
  color: #333;
  background: #fff;
  background: linear-gradient(#fff, rgba(0, 0, 0, 0.8));
}

Pořadí deklarací

Deklarace v kódu jednoho projektu řaďte v souladu s jediným principem. Upřednostňuji deklarovat nejprve konstrukčně důležité vlastnosti (např. pozicování nebo box model).

.selector {
  /* Pozicovani */
  position: absolute;
  z-index: 10;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;

  /* Zobrazeni & box model */
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
  box-sizing: border-box;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 10px;
  border: 10px solid #333;
  margin: 10px;

  /* Ostatni */
  background: #000;
  color: #fff
  font-family: sans-serif;
  font-size: 16px;
  text-align: right;
}

Poměrně populární je také abecední pořadí. To má ale nevýhodu, že odděluje příbuzné vlastnosti. Například – ofsety pozice (vlastnosti top, left apod.) tak nemohou být seskupeny dohromady a vlastnosti box-modelu mohou skončit rozptýlené po celém pravidle.

(Pozn. překl. — Některé vlastnosti jsou navíc pro rychlý sken stylopisu důležitější než jiné – position, z-index. I proto jim patří místo na začátku pravidla.)

Výjimky a mírné odchylky

Velké bloky pravidel s jednou deklarací můžete zapisovat trochu jinak — na jeden řádek. V tomto případě by za otevírací a před uzavírací složenou závorkou neměla chybět mezera.

.selector-1 { width: 10%; }
.selector-2 { width: 20%; }
.selector-3 { width: 30%; }

Dlouhé bloky hodnot oddělované čárkou – jako třeba vícenásobná pozadí nebo stíny – je lepší pro zlepšení čitelnosti nebo zajištění užitečnějších diffů rozdělit do více řádků. Formátů jež je možné použít je mnoho. Tady je jeden příklad:

.selector {
  background-image:
    linear-gradient(#fff, #ccc),
    linear-gradient(#f3c, #4ec);
  box-shadow:
    1px 1px 1px #000,
    2px 2px 1px 1px #ccc inset;
}

Preprocesory

Různé CSS preprocesory mají různé vlastnosti, funkce a syntaxi. Vaše konvence byste měli rozšířit tak, aby vyhověly zvláštnostem preprocesoru, který využíváte. Následující zásady se vztahují k Sass.

 • Omezte zanořování pravidel na 1 úroveň. Přehodnoťte každé zanořování hlubší než 2 úrovně. To omezí existenci příliš specifických selektorů.
 • Vyhněte se velkému množství vnořených pravidel. Jakmile se čitelnost začíná zhoršovat, rozdělte je. Doporučuji rozdělovat vnořená pravidla jež zaberou více než 20 řádků.
 • Direktivy @extend vždy zapisujte do prvních řádků pravidla.
 • Tam kde je to možné seskupte direktivy @include hned za řádky s @extend.
 • Zvažte prefixování vašich funkcí pomocí x- nebo jiného jmenného prostoru. To vám pomůže vyhnout se kolizím s názvy nativních CSS funkcí nebo funkcí z knihoven.
.selector-1 {
  @extend .other-rule;
  @include clearfix();
  @include box-sizing(border-box);
  width: x-grid-unit(1);
  // ostatni deklarace
}

5. Pojmenovávání

Pojmenovávání je těžké, ale velice důležité. Je to stěžejní část procesu vývoje spravovatelného kódu. Dobrý způsob pojmenovávání vám zajistí škálovatelné rozhraní mezi vaším HTML a CSS.

 • Vyhněte se systematickému používání zkrácených názvů tříd. Nedělejte věci těžké k pochopení.
 • Pro třídy v HTML používejte čisté, smysluplné a odpovídající názvy.
 • Vyberte srozumitelný a konzistentní vzorec pojmenovávání co dává smysl jak v HTML tak CSS souborech.
 • Selektory pro komponenty by měly využívat názvy tříd. Vyhněte se používání generických značek (tagů) nebo unikátních id.
/* Ukazky kodu se spatnymi pojmenovavanim selektoru */

.s-scr {
  overflow: auto;
}

.cb {
  background: #000;
}

/* Ukazky kodu s lepsim pojmenovanim selektoru */

.is-scrollable {
  overflow: auto;
}

.column-body {
  background: #000;
}

6. Praktická ukázka

/* ==========================================================================
  Mrizkovy layout
  ========================================================================== */

/**
 * Ukazka HTML:
 *
 * <div class="grid">
 *   <div class="cell cell-5"></div>
 *   <div class="cell cell-5"></div>
 * </div>
 */

.grid {
  overflow: visible;
  height: 100%;
  /* Zamezi zalomeni inline-block bunek mrizky */
  white-space: nowrap;
  /* Odstrani mezeru mezi bunkami */
  font-size: 0;
}

.cell {
  position: relative;
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
  box-sizing: border-box;
  width: 20%;
  height: 100%;
  /* Nastavime vnitrni okraj bunek */
  padding: 0 10px;
  border: 2px solid #333;
  vertical-align: top;
  /* Resetujeme bilou mezeru */
  white-space: normal;
  /* Resetujeme velikost pisma */
  font-size: 16px;
}

/* Stavy bunky */

.cell.is-animating {
  background-color: #fffdec;
}

/* Varianty sirky bunky
  ========================================================================== */

.cell-1 { width: 10%; }
.cell-2 { width: 20%; }
.cell-3 { width: 30%; }
.cell-4 { width: 40%; }
.cell-5 { width: 50%; }

/* Modifikatory bunky
  ========================================================================== */

.cell--detail,
.cell--important {
  border-width: 4px;
}

7. Uspořádání

Uspořádání (organizace větších celků) je důležitá vlastnost každé CSS části kódu projektu, ale pro ty větší je dost zásadní.

 • Logicky oddělujte odlišné části kódu.
 • Pro odlišné komponenty kódu používejte oddělené soubory, které pak spojte v sestavovacím (build) kroku.
 • Pokud používáte preprocesor, zobecněte často používaný kód do proměnných pro barvy, typografii atd.

8. Build a deploy

Určitě byste se měli pokusit na projektu nasadit nějaké nástroje pomocí kterých můžete kód projektu prověřit lint analýzou, zkomprimovat a verzovat během přípravy pro produkční použití. Pro tenhle účel existuje vynikající nástroj grunt od Bena Almana.

Poděkování

Díky všem co přispěli k idiomatic.js. Byl to můj zdroj inspirace, citací a zásad.