Permalink
Browse files

Consistency improvements in the styling of e-mails + newsletters.

  • Loading branch information...
vanderhoorn committed Nov 10, 2012
1 parent 197d53a commit 359a864ce81811b031ff419806c3732f701326e9
@@ -1,10 +1,6 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
- <p>
- De volgende velden zijn ingevuld in het <%= @subject -%>:
- </p>
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
+ <p>De volgende velden zijn ingevuld in het <%= @subject -%>:</p>
<% @entered_fields.each do |field| %>
- <p>
- <%= field[:label] -%>: <%= field[:value].is_a?(Tempfile) ? field[:value].original_filename : field[:value] -%>
- </p>
+ <p><%= field[:label] -%>: <%= field[:value].is_a?(Tempfile) ? field[:value].original_filename : field[:value] -%></p>
<% end %>
</div>
@@ -1,4 +1,4 @@
-%div{:style => "font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px"}
+%div{:style => "font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"}
%p Beste #{@user.full_name},
%p U heeft een evenement "#{@event.title}" gemaakt op #{@host}. De gastenlijst is op dit moment (#{@event.event_registrations.sum(:people_count)} personen):
%ul
@@ -2,77 +2,77 @@
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
</head>
- <body leftmargin="0" topmargin="0" offset="0" bgcolor="#d9eaf2" marginheight="0" marginwidth="0" style="background-color:#d9eaf2;">
+ <body leftmargin="0" topmargin="0" offset="0" bgcolor="#d9eaf2" marginheight="0" marginwidth="0" style="background-color: #d9eaf2;">
<!-- begin container -->
- <table width="95%" bgcolor="#d9eaf2" cellpadding="0" cellspacing="0" id="top" style="background-color:#d9eaf2;">
+ <table width="95%" bgcolor="#d9eaf2" cellpadding="0" cellspacing="0" id="top" style="background-color: #d9eaf2;">
<tbody>
-
+
<tr>
<td valign="top" align="center">
-
+
<table width="600" cellpadding="0" celspacing="0" bgcolor="#d9eaf2">
<tbody>
<tr>
- <td style="font-size:10px;font-family:arial;color:#80a4b2;text-align:center;">
- <p style="margin-top:12px; margin-bottom:2px; line-height:17px;">
+ <td style="font-size: 10px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #80a4b2; text-align: center;">
+ <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 2px; line-height: 17px;">
Deze nieuwsbrief onleesbaar? Voeg ons verzendadres toe aan uw lijst van veilige afzenders of bekijk de
- <a href="<%=aliased_or_delegated_url(@newsletter_edition.node)-%>" style="text-decoration:underline;color: #80a4b2;" title="De nieuwsbrief op de website">online versie</a>.
+ <a href="<%=aliased_or_delegated_url(@newsletter_edition.node)-%>" style="text-decoration: underline; color: #80a4b2;" title="De nieuwsbrief op de website">online versie</a>.
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" style="color: rgb(0, 0, 0);border: 1px solid #c9e2ec;">
+ <table width="600" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff" style="color: rgb(0, 0, 0); border: 1px solid #c9e2ec;">
<tbody>
- <!-- begin header -->
+ <!-- begin header -->
<tr>
- <td style="padding-top: 0; padding-left: 30px; padding-bottom:25px; padding-right:30px;">
+ <td style="padding-top: 0; padding-left: 30px; padding-bottom: 25px; padding-right: 30px;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="540" height="118" border-collapse="collapse">
<tbody>
<tr>
<td height="118">
- <img src="<%='http://'+@host+'/assets/newsletter/' + @newsletter_edition.newsletter_archive.header -%>" alt="Foto's van de gemeente" align="left" border="0" style="margin-right:0;">
+ <img src="<%='http://'+@host+'/assets/newsletter/' + @newsletter_edition.newsletter_archive.header -%>" alt="Foto's van de gemeente" align="left" border="0" style="margin-right: 0;">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
-
+
<!-- end of header -->
<!-- begin content -->
<tr>
- <td style="font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; padding-left: 30px; padding-right: 30px;padding-bottom:10px;" valign="top" bgcolor="#ffffff">
+ <td style="font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; padding-left: 30px; padding-right: 30px; padding-bottom: 10px;" valign="top" bgcolor="#ffffff">
- <h1 style="font-family:trebuchet ms;font-size:22px;color:#0076af;">
+ <h1 style="font-family: trebuchet ms; font-size: 22px; color: #0076af;">
<%=h @newsletter_edition.title -%>
</h1>
-
+
<p>
<%=w @newsletter_edition.body -%>
</p>
-
+
<% for item in @newsletter_edition.items -%>
- <h2 style="line-height:13px;font-size:19px;color:#0076af;">
+ <h2 style="line-height: 13px; font-size: 19px; color: #0076af;">
<%=h item.title -%>
</h2>
- <p style="margin-top:7px;margin-bottom:3px;">
+ <p style="margin-top: 7px; margin-bottom: 3px;">
<% if item.respond_to?(:preamble) && item.preamble.present? -%>
<%=w item.preamble %>
<% else -%>
<%=w item.body %>
<% end -%>
</p>
- <p style="margin-bottom:16px;margin-top:4px;">
- <a href="<%=aliased_or_delegated_url(item.node) -%>" style="text-decoration:none;" title="Naar volledig artikel"><img border="0" src="<%='http://'+@host+'/assets/newsletter/volledig_artikel.png'-%>" height="15" width="88" alt="Volledig artikel"></a>
+ <p style="margin-bottom: 16px; margin-top: 4px;">
+ <a href="<%=aliased_or_delegated_url(item.node) -%>" style="text-decoration: none;" title="Naar volledig artikel"><img border="0" src="<%='http://'+@host+'/assets/newsletter/volledig_artikel.png'-%>" height="15" width="88" alt="Volledig artikel"></a>
</p>
<% end %>
</td>
- </tr>
+ </tr>
<!-- end content -->
</tbody>
</table>
@@ -87,4 +87,4 @@
</table>
<!-- end container -->
</body>
-</html>
+</html>
@@ -1,4 +1,4 @@
-%div{:style => "font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px"}
+%div{:style => "font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"}
%p Beste #{@user.full_name},
#{@text}
%table
@@ -20,4 +20,4 @@
Met vriendelijke groet,
%br
%br
- Het #{@host} team
+ Het #{@host} team
@@ -1,4 +1,4 @@
-%div{:style => "font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px"}
+%div{:style => "font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"}
%p Beste #{@user.full_name},
%p De volgende pagina's onder uw beheer zijn al enige tijd niet meer bijgewerkt en zijn inmiddels meer dan een week verlopen:
%table
@@ -20,8 +20,8 @@
%td= link_to I18n.t('layouts.lookup'), admin_nodes_url(:active_node_id => node.id, :host => @host)
%p De verantwoordelijke redacteurs zijn op de hoogte gesteld van het verlopen van deze content, maar ondernamen nog geen actie.
%p Neem voor meer informatie contact op met #{mail_to Settler[:mail_approvals_from_address]}.
- %p
+ %p
Met vriendelijke groet,
%br
%br
- Het #{@host} team
+ Het #{@host} team
@@ -1,12 +1,12 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
- Beste <%= @share.to_name -%>,
+ Beste <%= @share.to_name -%>,
</p>
<p>
- U ontvangt deze e-mail omdat <%= @share.from_name -%> (<%= @share.from_email_address -%>)
- het volgende bericht wil delen:
- <br/><br/>
+ U ontvangt deze e-mail omdat <%= @share.from_name -%> (<%= @share.from_email_address -%>)
+ het volgende bericht wil delen:
+ <br/><br/>
- <%= @share.message %>
+ <%= @share.message %>
</p>
</div>
@@ -1,13 +1,13 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
- Beste heer/mevrouw,
+ Beste heer/mevrouw,
</p>
<p>
- U of iemand anders heeft geprobeerd een wachtwoord op te vragen voor dit e-mailadres bij <%= @host %>. Helaas bestaat er geen account bij dit e-mailadres (<%= @invitation_email -%>). Mogelijk heeft u geen account of heeft u het verkeerde e-mailadres gebruikt. Als u dit niet zelf heeft aangevraagd kunt u dit bericht negeren.
+ U of iemand anders heeft geprobeerd een wachtwoord op te vragen voor dit e-mailadres bij <%= @host %>. Helaas bestaat er geen account bij dit e-mailadres (<%= @invitation_email -%>). Mogelijk heeft u geen account of heeft u het verkeerde e-mailadres gebruikt. Als u dit niet zelf heeft aangevraagd kunt u dit bericht negeren.
</p>
<p>
- Met vriendelijke groet,
- <br/><br/>
- Het <%= @host %> team
+ Met vriendelijke groet,
+ <br/><br/>
+ Het <%= @host %> team
</p>
-</div>
+</div>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%=@editor.full_name-%>,
</p>
@@ -21,4 +21,4 @@
<br/><br/>
Het <%= @host %> team
</p>
-</div>
+</div>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%=@user.login-%>,
</p>
@@ -18,4 +18,4 @@
<br/><br/>
Het <%= @host %> team
</p>
-</div>
+</div>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste heer/mevrouw,
</p>
@@ -20,4 +20,4 @@
<br/><br/>
Het <%= @host %> team
</p>
-</div>
+</div>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%= @user.full_name-%>,
</p>
@@ -24,4 +24,3 @@
Het <%= @host %> team
</p>
</div>
-
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%= @user.login %>,
</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%=@editor.full_name-%>,
</p>
@@ -21,4 +21,4 @@
<br/><br/>
Het <%= @host %> team
</p>
-</div>
+</div>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px">
+<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%=@user.login-%>,
</p>
@@ -23,4 +23,4 @@
<br/><br/>
Het <%= @host %> team
</p>
-</div>
+</div>

0 comments on commit 359a864

Please sign in to comment.