Layout:topLeft veya topRight iken height problemi #1

Closed
ocracy opened this Issue Feb 7, 2012 · 3 comments

2 participants

@ocracy

ekran görüntüsü: http://www.screenr.com/D09s
css dosyası: http://pastebin.com/TbzizFGJ ( sadece gölgeyi sildim chrome da sorun çıkatmıştı. )

@needim
Owner

Takıldığımız bug şu: http://bugs.jquery.com/ticket/2278

Ufak bir fix olarak şimdilik şu CSS tanımlamalarını ekleyebilirsin;

ul.noty_container.topLeft li, ul.noty_container.topRight li {
    width: 400px;
}

Daha iyi bir fix için araştıracağım.

@ocracy

Teşekkürler sorunumu çözdü..

@needim
Owner

Şimdilik bu konuyu kapatıyorum. Duruma göre tekrar değerlendiririz.

@needim needim closed this Feb 7, 2012
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment