Kod aplikacije SMS Obaveštenja za slučaj da neko želi da nastavi rad na njoj...
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
libs
res
src/net/nemanjakovacevic/smsnotifications
tests
.gitignore
AndroidManifest.xml
README.md
proguard-project.txt
project.properties

README.md

SMS-Notifications

Kod aplikacije SMS Obaveštenja za slučaj da neko želi da nastavi rad na njoj...

Prestao sam sa razvojem zbog:

a) promena načina rada sa SMS porukama počevši od android verzije 4.4 koje efektivno onemogućavaju aplikaciju da radi kako je zamišljeno

b) nedostatak vremena i činjenica da trenutno živim u USA.