Kod aplikacije SMS Obaveštenja za slučaj da neko želi da nastavi rad na njoj...
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
libs
res
src/net/nemanjakovacevic/smsnotifications
tests
.gitignore
AndroidManifest.xml
README.md
proguard-project.txt
project.properties

README.md

SMS-Notifications

Kod aplikacije SMS Obaveštenja za slučaj da neko želi da nastavi rad na njoj...

Prestao sam sa razvojem zbog:

a) promena načina rada sa SMS porukama počevši od android verzije 4.4 koje efektivno onemogućavaju aplikaciju da radi kako je zamišljeno

b) nedostatak vremena i činjenica da trenutno živim u USA.