SEOrobot pro denní testování webů a monitoring SEO by Jaroslav Hlavinka / SEO konzultant
Clone or download
neologyc #3
Latest commit 421813d Jan 2, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app #3 Jan 2, 2019
settings 1.1.4 Jun 26, 2018
vendor First version Jan 23, 2018
CHANGELOG.md 1.1.3 Jun 22, 2018
README.md Update README.md Jun 26, 2018
composer.json First version Jan 23, 2018
composer.lock First version Jan 23, 2018
index.php First version Jan 23, 2018

README.md

SEO robot pro průběžné každodenní testování webů a monitoring

Denně se na webech, kde pracujete na SEO může měnit fůra věcí, protože obvykle nemáte pod kontrolou všechny úpravy na webu - běžné releasy, hot fixy, atp. SEO robot umí otestovat vámi definovaná pravidla pro typové stránky webu jako:

 • Vrací URL správný HTTP kód?
 • Je na webu správně nastaven titulek, popisek, meta robots, OG tagy, atd. ?
 • Je soubor robots.txt dostupný, je tam, kde má být a nezměnil se?
 • Je v HTML takový obsah, jaký tam má být?

SEO robot projde web a otestuje vše, co mu zadáte a když narazí na chybu, tak vám pošle email:

Náhled emailu

Tak se můžete spolehnout na to, že vám pod rukama nikdo nemění technické SEO a obsah stránek.

Jak správně nastavit proces testování SEO?

Testy v testovacím prostředí

Už teď pravděpodobně testujete web předtím, než nasadíte novou verzi do provozu. Testujete, jestli fungují všechny stránky, stavy aplikace, formuláře, emaily, jestli web vypadá dobře i v IE, atd. Na SEO se většinou nemyslí a netestuje se, jestli se při úpravách neudělala chyba, která rozbije už hotové technické nastavení SEO.

Naučte vaše programátory testovat na testu i SEO (klidně i jinak, než SEO robotem).

SEO robot může běžet na testovacím prostředí a před nasazením jen ručně, nebo automaticky spusťte předem definované testy, které otestují SEO na TESTovací verzi webu. Pokud se stane nějaká chyba - pak pošle email SEO konzultantovi a rovnou i odpovědné osobě za web - produktový manažer, webmaster, kdokoliv, kdo může odhalenou chybu začít opravovat (případně rozhodnout, že je to maličkost, která nemá vliv na nasazení.

Odhalení chyby na testu je výrazně lepší, než chybu najít až po nasazení v provozu.

Testy v produkčním prodstředí

Druhý typ testů v produkci je průběžný a spouští se automaticky Cronem každý den (v Seznamu to mám nastaveno každý den co 20 minut). Tím se nejpozději do 20 minut po změně na webu dozvím, že se změnilo něco, co může ovlivnit SEO. To je relativně hodně rychlé a snižuje to případné problémy.

Instalace

Požadavky na prostředí:

 • Webhosting, nebo
 • Linux server s PHP a Cron (třeba VPS)

Jednoduchá instalace pro začátečníky:

 • Stáhněte .ZIP - vpravo nahoře
 • Rozbalte SEO robota do adresáře, kde máte webové aplikace
 • Nastavte SEO robota tak, aby byl dostupný na URL dostupné z Cron - může být i veřejně dostupný, ale pak je lepší nastavit přístup jen z Cron a z vašich IP, aby se tam nedostal někdo, kdo tam nemá co dělat :)
 • Nastavte práva k souborům (chmod)

Instalace pro profíky

 • programátoři, webaři a jiní profíci, vy ode mne návod k instalaci nepotřebujete ;-)

Nastavení

1. Nastavení emailů a SMTP

Nastavení najdete v /settings/settings.php v poli $generalSettings. Při chybě posílá SEO robot email - nejprve nastavíme SMTP, aby se emaily mohly posílat. Pro posílání emailů používá SEO robot knihovnu PHPmailer - tzn. nastavení SEO robota je rochu ořezané nastavení PHPmailera. Příklad nastavení pro Gmail (to je takové nejvíce specifické):

'smtpDebugLevel' => 4, // hodnota 4 je nejvíce ukecaná a řekne vám toho hodně. Po otestování nastavte zpět na 0.
'emailHost' => 'smtp.gmail.com',
'emailPort' => 587,
'emailSMTPSecure' => 'tls',
'emailSMTPAuth' => true,
'emailUsername' => 'nove-vytvoreny-email-pro-posilani-notifikaci@gmail.com',
'emailPassword' => 'heslodoemailu', // do budoucna bude xoauth2, tzn. heslo do emailu nebude nikde vidět

! Pro odesílání emailů je nejlepší vytvořit si úplně nový email na Seznamu, nebo Gmailu.

2. Nastavení SEO testů

2.1 Založení nového projektu

Nový projekt vytvoříte v /settings/settings.php v poli $testsSettings. Stačí přidat nové pole s názvem služby do pole $testsSettings. Název služby je důležitý - podle něj budete pak test spouštět.

'sbazar.cz' => // 1. ID projektu
  array( 	
    'testRules' => './settings/tests/sbazar.txt', // 2. cesta k souboru se SEO testy
    'robotsTxtURL' => 'https://www.sbazar.cz/robots.txt', // 3. cesta k robots.txt na serveru
    'robotsTxtFile' => './settings/robots.txt/sbazar.txt', // 4. cesta k robots.txt uloženému lokálně
    'curl_useragent' => 'SEO test', // 5. user-agent
    'email' => 'jaroslav.hlavinka@firma.seznam.cz', // 6. adresát
  ),

Detailně vysvětleno:

 1. ID projektu - musí být unikátní pro každý projekt. Tímto ID se spouští projekty např. /index.php?id=sbazar.php
 2. cesta k souboru se SEO testy - cesta, kde má SEO robot hledat soubor s předdefinovanými SEO testy
 3. cesta k robots.txt na serveru
 4. cesta k robots.txt uloženému lokálně - pro ověření, jestli se robots.txt na serveru nezměnil. Při tvorbě testu stáhněte soubor robots.txt z webu a uložte ho SEO robotovi do adresáře /settings/robots.txt/
 5. user-agent - toho můžete měnit a monitorovat případné specifické chování pro jiné useragenty -Facebot, GoogleBot mobile, SeznamBot, atd. Pro test s jiným user-agentem si založte nový projekt
 6. adresát - komu se pošle email v případě chyby v testech

2.2 Založení SEO testů

SEO testy se zapisují jednoduše do textového souboru a SEO robot je čte řádek po řádku.

Prázdné řádky a řádky začínající znakem # SEO robot přeskakuje. # můžete používat pro vaše interní poznámky k testům.

Jak vypadá zápis:

 1. URL (povinný parametr) - tuto URL SEO robot stáhne a její HTTP kód a HTML bude dále testovat
 2. číslo HTTP statu kódu (povinný parametr) - pokud je číslo HTTP kódu, který výše uvedená URL vrátí, stejné, tak URL testem HTTP kódu prošla. Sem dávejte pouze číslo. Dobře je "301", špatně je "301 Moved Permanently".
 3. definice SEO testů (nepovinný parametr) - samotná pravidla testů. Viz další kapitola

Příklad: stáhnou se 2 URL a provedou se 4 testy - 2 testy HTTP kódu a 2 testy obsahu homepage:

# testy na homepage
https://www.zbozi.cz/?_escaped_fragment_=
200
plaintext;;//*[@id="homepage-discounts-title"];;0;;Zboží ve slevě
plaintext;;//title;;0;;Zboží.cz • Tisíce obchodů na jednom místě s možností srovnání cen

# naprosto nedůležitý komentář

# testy HTTP kódu
https://www.zbozi.cz/iphone
200

2.2.1 definice SEO testů

U každé URL může být 0 až X testů. Každý na vlastním řádku. Můžete tak pro jednu URL otestovat zároveň titulek, meta description a obsah stránky. Ale také nemusíte uvést žádný SEO test - například, když chcete změřit přesměrování a HTTP chyby 4XX a 5XX.

Definice SEO testů se oddělují dvěma středníky ;; a mají přesný zápis, který je potřeba dodržet:

 1. první parametr říká, co se má vytáhnout z následujícího pravidla. Tady jsou pevně dané možnosti:
  • plaintext - vybere jen text elementů bez HTML tagů
  • content - vybere obsah meta tagů
  • href - vybere obsah atributu href například v odkazech, nebo rel canonical
  • plaintextContains - zjistí, jestli plaintext HTML tagu zadaného pomocí Xpath obsahuje zadaný text
  • contentContains - zjistí, jestli content HTML tagu zadaného pomocí Xpath obsahuje zadaný text
  • hrefContains - zjistí, jestli atribut href HTML tagu zadaného pomocí Xpath obsahuje zadaný text
 2. druhý parametr je XPath cesta k elementu, který se má otestovat
 3. pořadí elementu vybraného v XPath - vámi vybraný element bude asi nejčastěji 0 (první v pořadí)
 4. hodnota, kterou očekáváte a má se otestovat

Příklady:

 1. v TITLE je přesně toto: "Renault Trafic. - Sbazar.cz":
  • plaintext;;//title;;0;;Renault Trafic. - Sbazar.cz
 2. v META description je "Inzerát Renault Trafic. v okrese Praha-východ, cena 0 Kč, od ciciolina.sicher na Sbazar.cz":
  • content;;meta[name="description"];;0;;Inzerát Renault Trafic. v okrese Praha-východ, cena 0 Kč, od ciciolina.sicher na Sbazar.cz
 3. META description obsahuje "Inzerát Renault Trafic. v okrese Praha-východ":
  • contentContains;;meta[name="description"];;0;;Inzerát Renault Trafic. v okrese Praha-východ
 4. v META robots je "noindex,nofollow"
  • content;;meta[name="robots"];;0;;noindex,nofollow
 5. META robots je prázdný, nebo na stránce vůbec není
  • content;;meta[name="robots"];;0;;
 6. REL canonical je přesně: "https://www.sbazar.cz"
  • href;;link[rel="canonical"];;0;;https://www.sbazar.cz
 7. REL next je: "https://www.sbazar.cz"
  • href;;link[rel="next"];;0;;https://www.sbazar.cz
 8. REL prev obsahuje: "/3"
  • hrefContains;;link[rel="prev"];;0;;/3
 9. H1 je "Renault Trafic"
  • plaintext;;h1;;0;;Renault Trafic.
 10. V 3. tagu LI v XPath "#box8 > div > div > ul > li" je "něco"
  • plaintext;;#box8 > div > div > ul > li;;2;;něco
 11. V tagu s ID "localityNameDesktop" je "Praha"
  • plaintextContains;;#localityNameDesktop;;0;;Praha

Tip: pro první spuštění si udělejte v testech záměrnou chybu, aby se email poslal a vy ho viděli

2.3 Spouštění testů

Každá ze služeb se spouští zvláště. Nejsou nijak zřetězeny.

Já doporučuji testy spouštět takto často:

 • velký web, kde se pořád něco děje (eshop, atp.) - co 20 minut
 • malý web, kde se nic neděje - stačí jednou denně (pokud to vůbec má smysl monitorovat SEO robotem)
 • střední web - někde mezi 20 minutami a jedním dnem

Spuštění uděláte nejlépe pomocí Cron.

 • Pro hostované weby: V nastavení hostingu určitě máte naklikávátko Cron - naklikejte každou
 • Pro Linux:
0,20,40 * * * * root curl https://seo.dev.dszn.cz/seorobot/index.php?id=sbazar.cz >> /dev/null 2>&1
2,22,42 * * * * root curl https://seo.dev.dszn.cz/seorobot/index.php?id=zbozi.cz >> /dev/null 2>&1
4,24,44 * * * * root curl https://seo.dev.dszn.cz/seorobot/index.php?id=firmy.cz >> /dev/null 2>&1
6,26,46 * * * * root curl https://seo.dev.dszn.cz/seorobot/index.php?id=firmy-mobilni.cz >> /dev/null 2>&1


Tip: Jednou za nějaký čas si spusťte testovací skript napříč všemi vašimi weby, který projde z každého webu dvě URL - jednu bez chyby, druhou se záměrnou chybou. Takový monitoring funkčnosti SEO robota - abyste věděli, že stále funguje a nežili v milé nevědomosti, že když nechodí emaily, tak je to dobře. Obvykle není :-)