Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiraj > Zaposli se Play application

Info

Aplikacija je napisana u Play framework-u i isti je potreban za pokretanje aplikacije.

Database

Tokom rada na aplikaciji koristena je lokalna baza. Koristena je PostgreSQL baza i podaci su ubaceni preko csv importa. CSV fileovi za import u bazu su dostavljeni u repozitoriju (Jobs.csv i MainDump22.csv).

Pokretanje

Aplikacija se pokrece preko komandi:

activator
run

Aplikaciji se pristupa na localhost:9000

RSS Parse JAR

Preduvjeti za pokretanje

Kreirati tabelu u bazi izvrsavanjem slijedeceg SQL koda: CREATE TABLE rssfeed ( title varchar(200), description varchar(1000), link varchar(200), category varchar(200))

U istom direktoriju u kojem se nalazi JAR file potrebno je da postoji configuration.txt file (dostavljen na repozitoriju) koji je potrebno azurirati sa odgovarajucim parametrima za konekciju na bazu. Primjer:

Databasse UR: jdbc:postgresql://localhost/test_1 Database user: admin User password: admin

Pokretanje

Koristeci terminal potrebno je pozicionirati se u folder u kojem se nalazi JAR i pokrenuti ga slijedecom komandom: java -jar RssParser.jar

Primjer input parametara:

Provide a link to RSS feed:http://burzarada.hzz.hr/rss/rsskat1002.xml

Provide category name: Stručnjaci iz područja informatike i tehničkih znanosti

About

App for Hackathon - ZG

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published