Skip to content

Witold Rugowski netmaniac

netmaniac opened pull request n8/simple_abs#3
Witold Rugowski
Support for a metric
6 commits with 27 additions and 6 deletions
Witold Rugowski
  • Witold Rugowski 7f929a8
    README update - metric attribute
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
netmaniac merged pull request netmaniac/NokiaLCD#1
Witold Rugowski
Nowe API
2 commits with 144 additions and 477 deletions
netmaniac opened pull request netmaniac/NokiaLCD#1
Witold Rugowski
Nowe API
2 commits with 144 additions and 477 deletions
Witold Rugowski
  • Witold Rugowski 09c8932
    Czyscimy stary przykład - teraz po kompilacji powinien wyświelić logo…
netmaniac created branch master at netmaniac/NokiaLCD
netmaniac created repository netmaniac/NokiaLCD
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Witold Rugowski
  • Witold Rugowski 22cc367
    prosty UI gotowy, teraz zostaje zapisywanie/potwierdzanie
Witold Rugowski
Witold Rugowski
Something went wrong with that request. Please try again.