Permalink
Browse files

lepsi titulek

  • Loading branch information...
dg committed Mar 20, 2018
1 parent dad88b5 commit 45be677c0e65bef23a53c8915e064a11b166c60a
@@ -6,7 +6,7 @@ Poznejme spolu Nette Framework, při vytváření jednoduchého blogu s komentá

.[navig]
- [Začínáme |quickstart/getting-started]
- [Úvodní stránka |quickstart/home-page]
- [Úvodní stránka blogu |quickstart/home-page]
- [Stránka s příspěvkem |quickstart/single-post]
- [Komentáře |quickstart/comments]
- [Vytváření a editování příspěvků |quickstart/creating-posts]
@@ -28,8 +28,8 @@ cd nette-blog && chmod -R a+rw temp log
.[note]
Na některých Linuxech (Fedora, CentOS, ...), je standardně zapnutý SELinux. Budete muset patřičně upravit SELinux policies, anebo nastavit správný SELinux security context pro složky temp a log.

Úvodní stránka
==============
Uvítací stránka
===============

V tento okamžik by měla již úvodní stránka Web Projectu fungovat. Vyzkoušíme to otevřením prohlížeče na následující URL adrese:

@@ -1,5 +1,5 @@
Úvodní stránka
**************
Úvodní stránka blogu
********************

.[perex]
Nyní si vytvoříme úvodní stránku zobrazující poslední příspěvky.
@@ -6,7 +6,7 @@ Get to know Nette Framework while creating a simple blog with comments. Let's be

.[navig]
- [Getting Started |quickstart/getting-started]
- [Home Page |quickstart/home-page]
- [Blog Home Page |quickstart/home-page]
- [Single Post Page |quickstart/single-post]
- [Comments |quickstart/comments]
- [Creating and Editing Posts |quickstart/creating-posts]
@@ -1,5 +1,5 @@
Home Page
*********
Blog Home Page
**************

.[perex]
Let’s create the home page displaying your recent posts.

0 comments on commit 45be677

Please sign in to comment.