Permalink
Browse files

Replace Unicode entities from Cyrillic block with Latin homographs

  • Loading branch information...
emNeven Jovanovic/em
emNeven Jovanovic/em committed May 1, 2016
1 parent 408b937 commit 94e386b0c29536e4d85230f37005288eea438290
@@ -283,7 +283,7 @@
sinceram et singularem, profero de scrinio meorum amicorum sacerdotem Xistum
nostri generis et sanguinis, Jadra oriundum; virum aetate maturum, et in sacris
litteris exercitatum, multaque experientia praestantem. Versatus est cum
praecipuis Principibus in Europa, tractavitqne res magnas cum laude; huic vero
praecipuis Principibus in Europa, tractavitque res magnas cum laude; huic vero
Pontifici, quem tu stadiis omnibus aemularis, non solum cognitus est, verum
etiam acceptus. Hunc igitur virum, si abest, ad te accerse, et praesentem
mansuetudine tua solita complectere. Quod equidem spero, non solum tibi tuisque
@@ -173,7 +173,7 @@
verum etiam forte ipsam expeditionem frustrabunt. Ita sunt loca pleraque non
manu modo, sed etiam natura munita, ut vix ulla vis hominum, ut ipsi castra
tenere solent, illa expugnare possit, quemadmodum etiam antea Beatissimi Vestre
satis abunde perscripsi. Itaque iterum atque iterum Sanctitati Vestre suppplico,
satis abunde perscripsi. Itaque iterum atque iterum Sanctitati Vestre supplico,
ut, dum potest, miserrimis ipsis regnis de republica Christiana, si fateri
volumus, tam bene meritis tempestive succurrat subveniatque, ne, dum maxime
vellet, non possit, cogaturque dicere non putaram, ac in illum, quod et dicere
View
@@ -2442,7 +2442,7 @@
<l n="23">Crinitus flamma nixusque horrentibus hydris </l>
<l n="24">Ingemuit princeps Erebi et sublimis aёno </l>
<l n="24">Ingemuit princeps Erebi et sublimis aeno </l>
<l n="25">Percussit sceptro factum ex adamante tribunal. </l>

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
View
@@ -3811,7 +3811,7 @@ mundus indignari perhibebatur et ob violata jura gentium de Borussiae rege poena
</div>
<div>
<head>(Braunius confligit ad Lobossich. Qualiter?) </head>
<p>Braunius tam coёrcendi a Bohemia Borussi animo quam et <sic>succurendi</sic> Poloniae regi ejusque ad Pirnam castris, fame pereuntibus, die 30. Septembris iter Budyno, relictis vasis et in alteram diem annona instructus, ingressus est et ad Lobossich sese firmat, Croatas banalistas ad vineas collocans sub commando generalis Josephi Draskovich et quosdam e legione Baranai cum capitaneo Kovachevich atque quibusdam Carolostadiensium, vicecolonello item banalistarum Gerlechich ad explorandum inimicum praemittens. Qui cum inimicum adesse observassent, partim equorum strepitu partim observatione aeris, noctu licet haec Braunio significarunt. At ille fidem non adhibens relationibus, dispositiones neglexit, quamvis repetitis cursoribus admoneretur, etiam de explosionibus, quas incaute et temulentus quidam banalistarum laitinantius inceperat, fidem inquam non adhibens relatis, quoadusque
<p>Braunius tam coercendi a Bohemia Borussi animo quam et <sic>succurendi</sic> Poloniae regi ejusque ad Pirnam castris, fame pereuntibus, die 30. Septembris iter Budyno, relictis vasis et in alteram diem annona instructus, ingressus est et ad Lobossich sese firmat, Croatas banalistas ad vineas collocans sub commando generalis Josephi Draskovich et quosdam e legione Baranai cum capitaneo Kovachevich atque quibusdam Carolostadiensium, vicecolonello item banalistarum Gerlechich ad explorandum inimicum praemittens. Qui cum inimicum adesse observassent, partim equorum strepitu partim observatione aeris, noctu licet haec Braunio significarunt. At ille fidem non adhibens relationibus, dispositiones neglexit, quamvis repetitis cursoribus admoneretur, etiam de explosionibus, quas incaute et temulentus quidam banalistarum laitinantius inceperat, fidem inquam non adhibens relatis, quoadusque
<pb n="301"/>
illucescente die, relictis ad Levam infra vineas Croatis, per Welminense iter effusus Borussicus exercitus latus Braunii dexterum ignibus petere et machinis bellicis omnis generis sine cessatione quatere coepit, legionesque primas nostras delevit prope funditus, quoadusque Braunius et hostem credidisset adesse et dispositiones fecisset. Pugnatum est acriter, cedentibus nostris, et nisi generales comes Luchesi et princeps Löwenstein, postquam <num type="ordinal">3tio</num> jam repressi nostri fuissent, providissent, deletus fuisset vel dissipatus turpiter totus exercitus noster, sed horum providentia sustentatus miles noster, quamvis recessisset, sese sustentavit, ut resistendo hosti abeuntem eadem, qua venerat, via Borussum viderit. Campum ipsum amisere nostri, tormenta item quaepia majoremque militis numerum. Princeps Lobkovich vulnere accepto in hostium manus cum pluribus aliis venit. Generalis comes Radicatti obiit, cujus legione virtus principis Löwenstein fuit praemiata. Comes junior Karolli (sic) plurimique alii fuere gravius vulnerati. Ex Borussis occubuerunt generales Lüdericz, de Oertzen et de Quadt. Pugnam hanc nos sic descripsimus, prouti eam a reducibus officialibus, qui adfuerunt, accepimus et descriptam inde haberemus. Omnes incredulitatem Braunii damnabant accusantque, esto ille in sui favorem, uti fieri assolet, Viennam scripsisset. Et nisi maculam istam obnubilasset facto subsequo Braunius, inglorius ab hac pugna mansisset. Infeliciter ergo gesto hoc proelio Budynum reversus est, lassas proelio vires militum octiduo reficiens, die enim prima Octobris pugnatum est, et continuo cogitans de succurrendo Pirnensibus.</p>
</div>
@@ -5827,7 +5827,7 @@ filius Sigismundus Jacobus aeque vicecomes, hujus filius Adamus supremus vigilia
<head>(Fames magna.) </head>
<p>Ex defectu illo universali procreationis rerum, redditu item tantorum hominum e castris caesareis post confectam pacem superiore anno, quorum e regno absentia effecerat agros incultos, incredibilis fames afflixit generalatum Carolostadiensem partesque maritimas, ut copiosae ac amplius quam mille familiae integrae ex partibus illis sese in Croatiam transtulerint, quaesiverintque sedes et receperint, egove plures ad deserta mea recepi. Plebi quoque nostrae panis defectus accidit, ut frumento praecium accrevisset, tritici modius Zagrabiae <abbr>fl.</abbr> tribus, millii, faris, speltae duobus per mensem Majum divenderetur; quin ex societate multorum ex Sclavonia et Hungaria copiosum Zagrabiam vehebatur frumentum, statimque vendebatur ob maritimos, apud quos extrema fames fuit, ut Tergesti modius tritici jam 15 florenis veniret. Hoc famis malum pressit Romam, Dalmatiam totumque Neapolitanum regnum, ut ibi 8 aureis,
<pb n="482"/>
cremnicensibus frumenti metreta venderetur, cui malo ut obviaretur, permissum a regina fuit, ut eх Hungaria triticum ac siligo ad status Italiae praedictos mitti valeat. Mercatores ergo quidam spe lucri primo cum Neapolitans contrahunt, pro procuranda ipsis notabili quantitate triciti, quod etiam mutuatis pecuniis in Huugaria atqne Croatia pro duobus milionibus <abbr>fl.</abbr> exsolvunt precio primum levi, tum per eos adaucto; sed spe majoris lucri ac adaugendi Neapoli frumento precii, promovere negligunt Neapolim, ast ad finem Maji ejus expeditionem differunt; Tergesti, Labaci, Flumine, Goritiae <abbr>etc.</abbr> ex Hungaria conductum conservantes. Interea ne fame pereat Neapolis, ab Hyspaniarum rege provisum Neapolitanis exstitit, scriptumque Austriacis illis dardanariis, frumento Neapoiitanos non indigere. Qua de causa triticum minori est venditum in illis littoralis Austriaci partibus, quam fuisset ab Hungaris comparatum, preciumque momento quasi ubivis decrevit et mense Junio Zagrabiae triticum a <abbr>fl.</abbr> 1 crucigerorum 45 offerrebatur, multosque spes ex aliorum miseriis divitias congregandi non solum decepit, verum ob contracta debita fecit miseros. </p>
cremnicensibus frumenti metreta venderetur, cui malo ut obviaretur, permissum a regina fuit, ut ex Hungaria triticum ac siligo ad status Italiae praedictos mitti valeat. Mercatores ergo quidam spe lucri primo cum Neapolitans contrahunt, pro procuranda ipsis notabili quantitate triciti, quod etiam mutuatis pecuniis in Huugaria atqne Croatia pro duobus milionibus <abbr>fl.</abbr> exsolvunt precio primum levi, tum per eos adaucto; sed spe majoris lucri ac adaugendi Neapoli frumento precii, promovere negligunt Neapolim, ast ad finem Maji ejus expeditionem differunt; Tergesti, Labaci, Flumine, Goritiae <abbr>etc.</abbr> ex Hungaria conductum conservantes. Interea ne fame pereat Neapolis, ab Hyspaniarum rege provisum Neapolitanis exstitit, scriptumque Austriacis illis dardanariis, frumento Neapoiitanos non indigere. Qua de causa triticum minori est venditum in illis littoralis Austriaci partibus, quam fuisset ab Hungaris comparatum, preciumque momento quasi ubivis decrevit et mense Junio Zagrabiae triticum a <abbr>fl.</abbr> 1 crucigerorum 45 offerrebatur, multosque spes ex aliorum miseriis divitias congregandi non solum decepit, verum ob contracta debita fecit miseros. </p>
<p>Vigesimo. </p>
</div>
<div type="prosa-memorabile">
@@ -5880,7 +5880,7 @@ et fabricas varias promoturi. Successive totum exanuit, et Bohoemi illi profuger
<pb n="486"/>
sed videns, quam in aquam anser garrulus cum anseribus et anatris sit submersus vel praecipitatus, ex apraehensione die 25. Decembris ibidem Posonii sacrum incoans, apoplexia tactus est, cujus sibi cura fait diuturnior. </p>
<p>Denique et lues pecorum fuit in partibus multis et authumnus a 14 fere Septembris continuo scatens pluviis, aquarum exundationibus, ut authumnalia congregari nequiverint, et quae fuere composita, ob contractum humorem putrefacta pesumiverint, far praecipue; vindemia fuit misera, et vinum ob aquas debile. Continuavit | <milestone unit="page" n="614"/> autem ejusmodi tempus ad medium Martii.</p>
<p>Hoc anno die 30. Augusti Zagrabiae media sexta mane obiit Nicolaus Sigismundus Thauszy, episcopi Zagrabiensis frater uterinus et germanus, homo rudis, excessuum plenus, ut passim Palaszika nuncuparetur; rebus temporalibus semper immersus, ut praefecturis, negotiationibus et vitiis aliis, dempta veste in eo clerici nil fuit. Antea saepe castigatus poenis etiam publicis, a fratre episcopo 1752. factus canonicus, <corr resp="NJ">tum</corr> archidiaconus Vasca, deinde Bexin praepositus infulatus titulo de Кoe, vicecolonellus Dubicensis, episcopo et capitulo semper ob vitarn et mores pudor ac dedecus. A morte sua fabula prodiit, eum Dubiczae in habitu militari saecularique vagari. Huic in archidiaconatu Bexin successit Josephus Galliuff, in canonicatu Antonius Pullai ex parocho Oboroviensi et Posegano. </p>
<p>Hoc anno die 30. Augusti Zagrabiae media sexta mane obiit Nicolaus Sigismundus Thauszy, episcopi Zagrabiensis frater uterinus et germanus, homo rudis, excessuum plenus, ut passim Palaszika nuncuparetur; rebus temporalibus semper immersus, ut praefecturis, negotiationibus et vitiis aliis, dempta veste in eo clerici nil fuit. Antea saepe castigatus poenis etiam publicis, a fratre episcopo 1752. factus canonicus, <corr resp="NJ">tum</corr> archidiaconus Vasca, deinde Bexin praepositus infulatus titulo de Koe, vicecolonellus Dubicensis, episcopo et capitulo semper ob vitarn et mores pudor ac dedecus. A morte sua fabula prodiit, eum Dubiczae in habitu militari saecularique vagari. Huic in archidiaconatu Bexin successit Josephus Galliuff, in canonicatu Antonius Pullai ex parocho Oboroviensi et Posegano. </p>
</div>
</div>
<div type="prosa-annus">
@@ -5891,7 +5891,7 @@ sed videns, quam in aquam anser garrulus cum anseribus et anatris sit submersus
</div>
<div type="prosa-memorabile">
<head>(Nuptiae Josephi regis Romanorum.) </head>
<p>Secundo. Die 23. Januarii Viennae peractae sunt nuptiae regis Romanorum et Austriae archiducis serenissimi Josephi cum Josepha Maria, nata 30. Martii 1739. filia imperatoris Caroli VII. et sorore ducis moderni Bavariae. Нae nuptiae pompam illam non habuere uti priores, sive 1760. cum defuncta Isabella Parmensi, et videbantur plus religiosae esse quam solennes; intra pauperes distributum aes copiosius. Occasione hac tantum cohors praetoriana Germanorum Viennae erecta est instar hungaricae illius anni 1760. Hortus oliin Eugenianus attributus huic cohorti est, data illi ante hungaricam eminentia, est enim germanicae juventutis; et ne lis sit eatenus aliqua, quod hi Germani charactere superioris procenturionis vulgo oberleitinantii gaudeant, dum Hungari subprocenturionis honore insigniti forent, conclusum publicatumque est. Horum insuper Germanorum exigua et periculis carentia sunt obsequia, cum Hungari praecursare obligarentur tantorum periculo et ruina. Pro hac augusta nulla fuere exacta per Sclavoniam et Hungariam, ut alias fieri solitum, honoraria, neque ad nuptias invitabantur magnates Hungariae; episcopus nihilominus Zagrabiensis Franciscus Thauszy ex cleri, capituli suoque aere aureos Cremnicenses mille reginae pro neonupta submisit medio canonici Josephi Galliuff, qui mense Decembri prioris anni Posonio rediverat et cum aureis praemissis fuit Viennam ab episcopo missus, ut labem, quam ex publicis in diaeta adversus suam negligentiam accusationibus contraxerat, abstergeret. Accusabatur autem in diaeta, quod curam nullam spiritualium haberet, ut populus non
<p>Secundo. Die 23. Januarii Viennae peractae sunt nuptiae regis Romanorum et Austriae archiducis serenissimi Josephi cum Josepha Maria, nata 30. Martii 1739. filia imperatoris Caroli VII. et sorore ducis moderni Bavariae. Hae nuptiae pompam illam non habuere uti priores, sive 1760. cum defuncta Isabella Parmensi, et videbantur plus religiosae esse quam solennes; intra pauperes distributum aes copiosius. Occasione hac tantum cohors praetoriana Germanorum Viennae erecta est instar hungaricae illius anni 1760. Hortus oliin Eugenianus attributus huic cohorti est, data illi ante hungaricam eminentia, est enim germanicae juventutis; et ne lis sit eatenus aliqua, quod hi Germani charactere superioris procenturionis vulgo oberleitinantii gaudeant, dum Hungari subprocenturionis honore insigniti forent, conclusum publicatumque est. Horum insuper Germanorum exigua et periculis carentia sunt obsequia, cum Hungari praecursare obligarentur tantorum periculo et ruina. Pro hac augusta nulla fuere exacta per Sclavoniam et Hungariam, ut alias fieri solitum, honoraria, neque ad nuptias invitabantur magnates Hungariae; episcopus nihilominus Zagrabiensis Franciscus Thauszy ex cleri, capituli suoque aere aureos Cremnicenses mille reginae pro neonupta submisit medio canonici Josephi Galliuff, qui mense Decembri prioris anni Posonio rediverat et cum aureis praemissis fuit Viennam ab episcopo missus, ut labem, quam ex publicis in diaeta adversus suam negligentiam accusationibus contraxerat, abstergeret. Accusabatur autem in diaeta, quod curam nullam spiritualium haberet, ut populus non
<pb n="487"/>
nisi tria sacramenta agnosceret nempe: baptismum, poenitentiam, matrimonium. Secundo, ea quae subsidii sunt regii, miserioribus parochis eundem rapere, neque ulli parochorum dare, spoliare illum ecclesias atque plurima alia, et haec a comitatibus Szaladiensi, Simeghiensi, Verocensi. Intuitu usurpati subsidii 10 mil. flor. dedit perceptori cassae parochorum, residuum eidem mansit, nec parochi sublevati sunt. </p>
</div>
@@ -2619,7 +2619,7 @@
<l n="2.442">Urbs Priami regis capta, atque eversa jaceret. </l>
<pb n="З74"/>
<pb n="374"/>
<l n="2.443">Luctibus implicuit sed me Saturnius, inque</l>
<l n="2.444">Impulit heu rixas et jurgia vana; puella</l>
@@ -3195,7 +3195,7 @@
<p>Hos quadragenae Trojam advexere carinae.</p>
<p>Inde bis undenas Trojana ad moenia puppes 280</p>
<p>Ille Cypho adveniens agit acri remige Guneus.</p>
<p>Hunc Enienes, et armigeri, genus acre, Perаebi,</p>
<p>Hunc Enienes, et armigeri, genus acre, Peraebi,</p>
<p>Frigida quique habitant Dodonae rura, sequuntur,</p>
<p>Quique colunt pingues campos, et amoena vireta,</p>
<p>Quae secat, ac lenta Titaresius alluit unda;</p>
@@ -5065,7 +5065,7 @@
<l n="4.297">Est opus. at tu alios hortare in praelia Grajos, </l>
<l n="4.298">oсуus ut saevo certemus Marte, deorum </l>
<l n="4.298">ocyus ut saevo certemus Marte, deorum </l>
<l n="4.299">Mendaces quando violarunt foedera Teucri. </l>
@@ -18177,7 +18177,7 @@
<l n="12.274">Sermo alius. quod vera istaec si rere, monesque</l>
<l n="12.275">Ex animo, nаe sanam aliquod male numen amicum</l>
<l n="12.275">Ex animo, nae sanam aliquod male numen amicum</l>
<l n="12.276">Exemit misero tibi mentem. Jupiter ipse</l>
@@ -22322,7 +22322,7 @@
<l n="15.67">In magno assideas concors, nostrique vicissim </l>
<l n="15.68">Conveniant sensus; nаe, quem nunc dira cupido </l>
<l n="15.68">Conveniant sensus; nae, quem nunc dira cupido </l>
<l n="15.69">Fert alio, mentem Neptunus vertat, utrique </l>
@@ -26374,7 +26374,7 @@
<l n="16.1042">In me tela viri nam si tibi scilicet, Hector, </l>
<l n="16.1043">Assimiles, cunctos domuisset nаe mea leto </l>
<l n="16.1043">Assimiles, cunctos domuisset nae mea leto </l>
<l n="16.1044">Hasta simul: sed Parca gravis, Latonia sed me </l>
@@ -35539,7 +35539,7 @@
<pb n="v-69"/>
<l n="23.91">Curabas vivum certe: nunc negligis idem</l>
<l n="23.92">Exstinctum. tumulo conde oсуus, ostia Ditis</l>
<l n="23.92">Exstinctum. tumulo conde ocyus, ostia Ditis</l>
<l n="23.93">Ut subeam; manes nunc me, simulacra carentum</l>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 94e386b

Please sign in to comment.