A CTS edition of Nicolaus of Modruš Latin works: oration for Pietro Riario (Rome, 1474), Defensio ecclesiasticae libertatis (1479)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data/nikolamodr01
iiif
json
morphosyntax
parallels
schemas
scripts
vocabulary
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

Nikola Modruški i djela u službi Pape Siksta IV: Oratio in funere Petri Cardinalis S. Sixti i Defensio ecclesiasticae libertatis - digitalno znanstveno izdanje

Priredili Neven Jovanović i Luka Špoljarić, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

DOI

Ovo je izdanje dio projekta TeMrežaH - Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske.

O izdanju

Digitalno znanstveno izdanje priređeno je prema načelima CITE arhitekture, koja omogućuje sustavno i vrlo precizno citiranje pojedinih segmenata teksta u digitalnom mediju (i putem interneta).

Naše se izdanje sastoji zapravo od više zasebnih, specifičnih izdanja u XML formatu:

 1. "Arhivsko" izdanje s maksimumom kritičkih oznaka (varijante u izvorima, pogreške izvora itd)
 2. Specijalizirana izdanja:
  1. Izdanje analizirano do razina rečenice i riječi, s lingvističkim oznakama
  2. Izdanje analizirano na razini imena osoba i mjesta (realia)

Svaki je segment svakog od tih izdanja moguće strojno citirati i, samim time, komentirati.

Objavljivanje

Izvori digitalnog izdanja dostupni su na repozitorijima Github i Zenodo.

Čitanje i analiza izdanja mogući su preko BaseX sučelja na mrežnoj stranici projekta TeMrežaH.

O Nikoli Modruškom

 1. Uvod
 2. Život s fokusom na karijeru od 1473. do 1480.
 3. Oratio in funere
  1. Uži kontekst
  2. Izvori: izdanja (profili tiskara) i rukopisi
  3. Struktura djela
  4. Stilska obilježja
  5. Žanr, izvori, usporedba s Perottijem
  6. Recepcija, renesansna i moderna
 4. Defensio
  1. Uži kontekst
  2. Rukopisi
  3. Žanr, stil, izvori
  4. Sadržaj
 5. Načela priređivanja teksta
  1. Općenito
  2. Oratio in funere
  3. Defensio

Sadržaj

Izdanja se nalaze u direktoriju data.

U skladu s Perseus CTS (CapiTainS) shemom, tekstualne grupe i djela opisani su standardnom datotekom cts.xml.

Daljnja se dokumentacija nalazi na wikiju.

Licenca

CC-BY