Permalink
Browse files

Clarified method names in the demo controller.

  • Loading branch information...
1 parent 24a1a2b commit d9216eeddfea761874bab05ef27cf7f34bbb038c @zoul zoul committed Sep 9, 2011
Showing with 98 additions and 280 deletions.
  1. +2 −2 Demo/Controller.h
  2. +2 −5 Demo/Controller.m
  3. +94 −273 Demo/Controller.xib
View
4 Demo/Controller.h
@@ -5,8 +5,8 @@
@property(retain) FISound *sitarSound;
@property(retain) FIRevolverSound *gunSound;
-- (IBAction) makeGoodSound;
-- (IBAction) makeBadSound;
+- (IBAction) playSitarSound;
+- (IBAction) playGunSound;
- (IBAction) updateSitarPitchFrom: (UISlider*) slider;
@end
View
7 Demo/Controller.m
@@ -1,7 +1,6 @@
#import "Controller.h"
#import "FISound.h"
#import "FIRevolverSound.h"
-#import <unistd.h>
@implementation Controller
@synthesize sitarSound, gunSound;
@@ -13,14 +12,12 @@ - (void) dealloc
[super dealloc];
}
-#pragma mark Actions
-
-- (IBAction) makeGoodSound
+- (IBAction) playSitarSound
{
[sitarSound play];
}
-- (IBAction) makeBadSound
+- (IBAction) playGunSound
{
for (int i=0; i<4; i++) {
[gunSound play];
View
367 Demo/Controller.xib
@@ -2,30 +2,29 @@
<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.CocoaTouch.XIB" version="7.10">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">768</int>
- <string key="IBDocument.SystemVersion">10J567</string>
- <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">823</string>
- <string key="IBDocument.AppKitVersion">1038.35</string>
- <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">462.00</string>
+ <string key="IBDocument.SystemVersion">11B26</string>
+ <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">1934</string>
+ <string key="IBDocument.AppKitVersion">1138</string>
+ <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">566.00</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
- <string key="NS.object.0">132</string>
+ <string key="NS.object.0">931</string>
</object>
- <object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
+ <object class="NSArray" key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <integer value="6"/>
+ <string>IBUISlider</string>
+ <string>IBUIButton</string>
+ <string>IBUIView</string>
+ <string>IBUILabel</string>
+ <string>IBProxyObject</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- </object>
- <object class="NSMutableArray" key="dict.values">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- </object>
+ <string key="NS.key.0">PluginDependencyRecalculationVersion</string>
+ <integer value="1" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="1000">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
@@ -38,7 +37,7 @@
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBUIView" id="774585933">
- <reference key="NSNextResponder"/>
+ <nil key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
@@ -52,11 +51,6 @@
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUIContentHorizontalAlignment">0</int>
<int key="IBUIContentVerticalAlignment">0</int>
- <object class="NSFont" key="IBUIFont" id="154947450">
- <string key="NSName">Helvetica-Bold</string>
- <double key="NSSize">15</double>
- <int key="NSfFlags">16</int>
- </object>
<int key="IBUIButtonType">1</int>
<string key="IBUINormalTitle">Good Sound</string>
<object class="NSColor" key="IBUIHighlightedTitleColor" id="966223138">
@@ -71,6 +65,17 @@
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MC41AA</bytes>
</object>
+ <object class="IBUIFontDescription" key="IBUIFontDescription" id="1023715343">
+ <string key="name">Helvetica-Bold</string>
+ <string key="family">Helvetica</string>
+ <int key="traits">2</int>
+ <double key="pointSize">15</double>
+ </object>
+ <object class="NSFont" key="IBUIFont" id="154947450">
+ <string key="NSName">Helvetica-Bold</string>
+ <double key="NSSize">15</double>
+ <int key="NSfFlags">16</int>
+ </object>
</object>
<object class="IBUIButton" id="729519016">
<reference key="NSNextResponder" ref="774585933"/>
@@ -82,7 +87,6 @@
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<int key="IBUIContentHorizontalAlignment">0</int>
<int key="IBUIContentVerticalAlignment">0</int>
- <reference key="IBUIFont" ref="154947450"/>
<int key="IBUIButtonType">1</int>
<string key="IBUINormalTitle">Bad Sound</string>
<reference key="IBUIHighlightedTitleColor" ref="966223138"/>
@@ -91,6 +95,8 @@
<bytes key="NSRGB">MC4xOTYwNzg0MyAwLjMwOTgwMzkzIDAuNTIxNTY4NjYAA</bytes>
</object>
<reference key="IBUINormalTitleShadowColor" ref="704878862"/>
+ <reference key="IBUIFontDescription" ref="1023715343"/>
+ <reference key="IBUIFont" ref="154947450"/>
</object>
<object class="IBUISlider" id="135817302">
<reference key="NSNextResponder" ref="774585933"/>
@@ -125,31 +131,68 @@
<int key="IBUIBaselineAdjustment">1</int>
<float key="IBUIMinimumFontSize">10</float>
<int key="IBUITextAlignment">1</int>
+ <object class="IBUIFontDescription" key="IBUIFontDescription">
+ <int key="type">1</int>
+ <double key="pointSize">17</double>
+ </object>
+ <object class="NSFont" key="IBUIFont">
+ <string key="NSName">Helvetica</string>
+ <double key="NSSize">17</double>
+ <int key="NSfFlags">16</int>
+ </object>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 460}</string>
- <reference key="NSSuperview"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">10</int>
<object class="NSImage" key="NSImage">
<int key="NSImageFlags">549453824</int>
- <string key="NSSize">{84, 1}</string>
+ <string key="NSSize">{512, 1}</string>
<object class="NSMutableArray" key="NSReps">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<integer value="0"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
- <bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAAVjFzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
+ <bytes key="NS.bytes">TU0AKgAACAjFzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
+y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/
+y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
+y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/
+y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
-xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P8ADQEAAAMAAAABAFQAAAEB
-AAMAAAABAAEAAAECAAMAAAAEAAAB+gEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
-AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABAAEAAAEXAAQAAAABAAABUAEcAAMAAAABAAEAAAFS
-AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
+xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/
+y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
+y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/
+y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
+y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/
+xczS/8vS2P/L0tj/xczU/wANAQAAAwAAAAECAAAAAQEAAwAAAAEAAQAAAQIAAwAAAAQAAAiqAQMAAwAA
+AAEAAQAAAQYAAwAAAAEAAgAAAREABAAAAAEAAAAIARIAAwAAAAEAAQAAARUAAwAAAAEABAAAARYAAwAA
+AAEAAQAAARcABAAAAAEAAAgAARwAAwAAAAEAAQAAAVIAAwAAAAEAAQAAAVMAAwAAAAQAAAiyAAAAAAAI
+AAgACAAIAAEAAQABAAE</bytes>
</object>
</object>
</object>
@@ -179,38 +222,40 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchEventConnection" key="connection">
- <string key="label">updateSitarPitchFrom:</string>
- <reference key="source" ref="135817302"/>
+ <string key="label">playSitarSound</string>
+ <reference key="source" ref="834760230"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
- <int key="IBEventType">13</int>
+ <int key="IBEventType">7</int>
</object>
- <int key="connectionID">17</int>
+ <int key="connectionID">20</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchEventConnection" key="connection">
- <string key="label">makeGoodSound</string>
- <reference key="source" ref="834760230"/>
+ <string key="label">playGunSound</string>
+ <reference key="source" ref="729519016"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
<int key="IBEventType">7</int>
</object>
- <int key="connectionID">18</int>
+ <int key="connectionID">21</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchEventConnection" key="connection">
- <string key="label">makeBadSound</string>
- <reference key="source" ref="729519016"/>
+ <string key="label">updateSitarPitchFrom:</string>
+ <reference key="source" ref="135817302"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
- <int key="IBEventType">7</int>
+ <int key="IBEventType">13</int>
</object>
- <int key="connectionID">19</int>
+ <int key="connectionID">17</int>
</object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">0</int>
- <reference key="object" ref="0"/>
+ <object class="NSArray" key="object" id="0">
+ <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
+ </object>
<reference key="children" ref="1000"/>
<nil key="parent"/>
</object>
@@ -264,43 +309,41 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>-1.CustomClassName</string>
+ <string>-1.IBPluginDependency</string>
<string>-2.CustomClassName</string>
+ <string>-2.IBPluginDependency</string>
<string>11.IBPluginDependency</string>
<string>15.IBPluginDependency</string>
<string>16.IBPluginDependency</string>
- <string>6.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>6.IBPluginDependency</string>
<string>8.IBPluginDependency</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>Controller</string>
+ <string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>UIResponder</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
- <string>{{594, 348}, {320, 480}}</string>
+ <string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
- <object class="NSMutableArray" key="dict.values">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- </object>
+ <reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="activeLocalization"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
- <object class="NSMutableArray" key="dict.values">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- </object>
+ <reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="sourceID"/>
- <int key="maxID">19</int>
+ <int key="maxID">21</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
@@ -349,228 +392,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
- <string key="minorKey">Classes/Controller.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">Controller</string>
- <string key="superclassName">UIViewController</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBUserSource</string>
- <string key="minorKey"/>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIView</string>
- <string key="superclassName">UIResponder</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBUserSource</string>
- <string key="minorKey"/>
- </object>
- </object>
- </object>
- <object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptionsV3.2+">
- <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSError.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSFileManager.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSKeyValueCoding.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSKeyValueObserving.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSKeyedArchiver.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSObject.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSRunLoop.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSThread.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSURL.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">Foundation.framework/Headers/NSURLConnection.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIAccessibility.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UINibLoading.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier" id="433551051">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIResponder.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIButton</string>
- <string key="superclassName">UIControl</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIButton.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIControl</string>
- <string key="superclassName">UIView</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIControl.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UILabel</string>
- <string key="superclassName">UIView</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UILabel.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIResponder</string>
- <string key="superclassName">NSObject</string>
- <reference key="sourceIdentifier" ref="433551051"/>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UISearchBar</string>
- <string key="superclassName">UIView</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UISearchBar.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UISearchDisplayController</string>
- <string key="superclassName">NSObject</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UISearchDisplayController.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UISlider</string>
- <string key="superclassName">UIControl</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UISlider.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIView</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIPrintFormatter.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIView</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UITextField.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIView</string>
- <string key="superclassName">UIResponder</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIView.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIViewController</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UINavigationController.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIViewController</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIPopoverController.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIViewController</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UISplitViewController.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIViewController</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UITabBarController.h</string>
- </object>
- </object>
- <object class="IBPartialClassDescription">
- <string key="className">UIViewController</string>
- <string key="superclassName">UIResponder</string>
- <object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
- <string key="majorKey">IBFrameworkSource</string>
- <string key="minorKey">UIKit.framework/Headers/UIViewController.h</string>
+ <string key="minorKey">./Classes/Controller.h</string>
</object>
</object>
</object>
@@ -590,8 +412,7 @@ AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
<integer value="3000" key="NS.object.0"/>
</object>
<bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
- <string key="IBDocument.LastKnownRelativeProjectPath">Demo.xcodeproj</string>
<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
- <string key="IBCocoaTouchPluginVersion">132</string>
+ <string key="IBCocoaTouchPluginVersion">931</string>
</data>
</archive>

0 comments on commit d9216ee

Please sign in to comment.