Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Next-book Boilerplate

Jednoduchý nástroj pro publikování webových knih pomocí next-booku. Vyžaduje základní znalosti v oblasti webového vývoje a práce s příkazovou řádkou.

Víme, že jde zatím o docela vysoké nároky — kdybychom vám mohli s čímkoli pomoci, dejte nám vědět pomocí některého z kontaktů na našem webu next-book.info.

Co je to next-book?

Next-book je způsob, jak publikovat knihy coby webové stránky.

Proč? Denně trávíme neskutečné množství času na webu, ale pro čtení knih je zatím poměrně nevhodný. Není snadné udělat si záložku v půlce stránky anebo odkázat na konkrétní odstavec. Není možné dělat snadno anotace anebo si nastavit zobrazení.

Next-book je jeden z nástrojů, které se snaží tyto problémy řešit. Jde o otevřenou platformu (veškeré nástroje jsou dostupné pod svobodnou licencí).

Více podrobností najdete na webu next-book.info, v češtině též na stránce pro nakladatele. Princip mapování knihy, který umožňuje některé pokročilé funkcionality, je předveden na stránce publisher test.

Použití

Každý next-book je webová stránka. Tento nástroj usnadňuje publikování next-booků ze sady podkladů (texty, grafika apod.).

Software je použitelný na osobním počítači — knihovny nyní (srpen 2020) podporují GNU Linux a macOS, ale počítáme s úpravou, aby bylo možné používat i klasický Windows počítač bez instalace linuxového subsystému.

Můžete využít i webové služby typu Netlify, která za vás vyřeší instalaci a další požadavky (viz přednastavený konfigurační soubor netlify.toml).

Požadavky

Podle toho, jaký používáte operační systém, můžete mít některé z těchto nástrojů předinstalované.

Spuštění generátoru knih

 1. Naklonujte tento repozitář — použijte gitový klient jako např. GitKraken anebo spusťte git clone https://github.com/next-book/boilerplate.git v příkazové řádce.
 2. Otevřte příkazovou řádku a nalezněte nově vytvořenou složku boilerplate (pokud nevíte jak, podívejte se níže do sekce Troubleshooting).
 3. Spusťte npm install (tímto se nainstalují potřebné knihovny do vašeho počítače).
 4. Spusťte npm run build (tímto se vygeneruje kniha z pokladů).

Pokud šlo vše hladce, měli byste ve složce boilerplate vidět složku s knihou (_book). Tu můžete nahrát na svůj web — to je celé :)

Tip: Náhled knihy můžete otevřít spuštěním npm run server — tento příkaz vygeneruje knihu a poté spustí lokální server na adrese http://127.0.0.1:23011/, kde ji zpřístupní.

Kniha musí být v gitovém repozitáři, aby se správně verzovala, takže pokud jste knihu stáhli namísto klonování, inicializujte repozitář a commitněte aktuální stav složky.

Jak publikovat knihu?

 • Upravte soubory ve složce content:
  • Kapitoly knihy jsou v souborech s koncovkou .md.
  • Metadata o knize jsou v souboru _book.md. (Zde je potřebné specifikovat pořadí kapitol v poli chapters.)
  • Titulní strana je v souboru _index.md.
 • Struktura knihy je definovaná v HTML souborech ve složce layouts. Tento boilerplate používá pro generování HTML kódu nástroj hugo.
 • Vizuální styl a skripty můžete upravit v souborech ve složce assets. Vizuální styl je možné definovat ve třech módech (světlý, tmavý, sépie) a je nutné dávat pozor, abyste omylem nepředefinovali některou z barev pro všechny módy (a nedošlo tak třeba k zobrazení tmavého textu na tmavém pozadí).
 • Pro úpravy vygenerovaného HTML můžete použít předpřiravený skript filters.js — např. pro snadné nalezení a nahrazení určitých prvků.

Pro publikování knihy spusťte npm run build a nahrajte složku _book na jakýkoli hosting.

Dokumentace

Při běžném užití oceníte především přehled všech CSS proměnných, které se používají pro nastavení vizuálního stylu knihy: ten najdete v souboru _defaults.scss uvnitř knihovny @next-book/interface.

Tento boilerplate používá pro generování HTML kódu nástroj hugo — pokud budete chtít upravit nějakou část HTML kódu knihy (ve složce layouts), měla by vám stačit znalost tohoto nástroje.

Pokud se budete chtít hlouběji ponořit do práce s next-bookem, budete pracovat primárně se dvěma nástroji: @next-book/publisher ke generování knihy a @next-book/interface pro zobrazení uživatelského rozhraní knihy:

 • Dokumentace publisher je užitečná především tehdy, když chcete lépe porozumět nějaké části fungování next-booku nebo při nečekaném chování. Dokumentace je vygenerována ze zdrojového kódu a doplněná komentáři.
 • Knihovna interface je psaná v Typescriptu a používá pro práci s rozhraním frameworky React a redux, je tedy čitelná přímo. Všechny komponenty najdete ve složce src/js/components.

Troubleshooting

Nejsem si jistý*á, zda mám naistalovaný git!

Spusťte příkaz git version na příkazové řádce. Pokud dojde k chybě, git nejspíš nemáte nainstalovaný nebo se objevil nějaký jiný problém. (Git by měl být nainstalovaný na počítačích s GNU Linux i macOS ve výchozím nastavení. Na Windows použijte výše odkazovaný instalační postup.)

Když spouštím příkazy na mém počítači se systémem macOS, vyskakuje na mě chyba invalid active developer path nebo vyskočí okno s hláškou Command Line Tools are required.

Nainstalujte Command Line Tools (pokud vyskakuje okno, kde stačí kliknout na tlačítko Agree/Souhlasím), popř. spusťte instalaci pomocí příkazu xcode-select --install.

Nevím, jak se dostanu do správné složky na příkazové řádce.

Použijte příkaz cd (z anglického „change directory“). Napište cd a poté zmáčkněte mezeru a napište cestu k dané složce. Vaše aplikace příkazové řádky bude nejspíše nejprve v nějaké výchozí lokaci (např. uživatelská složka na Linuxu a macOS nebo C:/ na Windows), takže je možné, že budete muset tento postup zopakovat, než se do dané složky dostanete (tip: příkazová řádka většinou umožňuje automatické dokončování názvů — stačí tedy napsat prvních pár písmen a zmáčknout klávesu Tab). Na macOS je možné do okna příkazové řádky přetáhnout složku z aplikace Finder a tímto se cesta napíše automaticky.