Permalink
Browse files

Edit

  • Loading branch information...
ngEdmundas committed Apr 24, 2012
1 parent 9284116 commit 49ea9323d305e39dde9206db5f702d0b4e8384a4
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 E-Skills-2012/index.html
  2. +11 −0 E-Skills-2012/index.jade
View
@@ -37,7 +37,7 @@
text-align: center;
color: #888;
}
-</style><div id="wrapper"><div id="container-custom" class="container-fluid"><div class="sidebar sidebar-fluid span2"><div id="toc"><h3>Turinys</h3><ul><li><a href="#Moores-law">Moore's Law &raquo;</a></li><li><a href="#Mainframes">Mainframes &raquo;</a></li><li><a href="#PCs">PCs &raquo;</a></li><li><a href="#XXI">XXI amžius &raquo;</a></li><li><a href="#Biologija">Biologija &raquo;</a></li><li><a href="#Software">Software &raquo;</a></li><li><a href="#Cloud">Cloud &raquo;</a></li><li><a href="#Trends">Trends &raquo;</a></li></ul><h3>(http://goo.gl/p3CQZ)</h3><p><img src="qr.png"/></p></div></div><div class="content span12"><div class="row"><h1 class="span12">E.ĮGŪDŽIŲ SAVAITĖ 2012</h1></div><div class="row t2"><div class="span12"><div align="right">Hewlett-Packard Lietuva, 2012-04-24</div></div></div><div class="row"><div class="span12"><a name="Moores-law"><h2><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law">Moore's Law</a></h2></a><p>1965 m. vienas iš būsimų <a href="http://www.intel.com/">Intel</a> įkūrėjų
+</style><div id="wrapper"><div id="container-custom" class="container-fluid"><div class="sidebar sidebar-fluid span2"><div id="toc"><h3>Turinys</h3><ul><li><a href="#Moores-law">Moore's Law &raquo;</a></li><li><a href="#Mainframes">Mainframes &raquo;</a></li><li><a href="#PCs">PCs &raquo;</a></li><li><a href="#XXI">XXI amžius &raquo;</a></li><li><a href="#Biologija">Biologija &raquo;</a></li><li><a href="#Software">Software &raquo;</a></li><li><a href="#Cloud">Cloud &raquo;</a></li><li><a href="#Trends">Trends &raquo;</a></li></ul><h3>(http://goo.gl/p3CQZ)</h3><p><img src="qr.png"/></p></div></div><div class="content span12"><div class="row"><h1 class="span12">E.ĮGŪDŽIŲ SAVAITĖ 2012</h1></div><div class="row t2"><div class="span12"><div align="right">Hewlett-Packard Lietuva, 2012-04-24</div><div>Gimnazistai, mielai kviečiu prisijungti prie Google+ ir diskutuoti Jums įdomiomis temomis:</div><ul><li>apie informacines technologijas visumoje</li><li>apie programavimo mokymąsi</li><li>apie tolimesnes studijas</li><li>apie technines naujoves ir naujienas</li><li>dar ką nors, mane daug kas domina</li></ul><div>Mano puslapis Google+:<a href="https://plus.google.com/109008874216763370434">Edmundas Mišeikis</a></div><div>Įtraukite mane į savo ratus ir pažymėkite, kad dalyvavote apsilankyme Hewlett-Packard, aš Jus įtrauksiu į savo ir turesime galimybę bendrauti</div><img src="QR-EM-G+.png"/></div></div><div class="row"><div class="span12"><a name="Moores-law"><h2><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law">Moore's Law</a></h2></a><p>1965 m. vienas iš būsimų <a href="http://www.intel.com/">Intel</a> įkūrėjų
<a http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_E._Moore="http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_E._Moore">Gordon E. Moore</a> parašė straipsnį “
<a href="http://download.intel.com/museum/Moores_Law/Articles-Press_Releases/Gordon_Moore_1965_Article.pdf">Kaip sukimšti daugiau komponentų į integrines schemas</a>
</p><p>Esmė: tranzistorių skaičius duotame schemos plote dvigubėja kasmet ir tai vyks bent artimiausius 10 metų.</p><p>1975 m. Moore patikslina formuluotę: kas 2 metai. Jo kolega David House teigė - schemų greitaveika dvigubėja kas 18 mėnesių.</p><p>Po beveik 50 metų Moore’s Law vis dar lemia technologijų vystymąsi.</p><p>Nuo 1965 m. pagal šį dėsnį turėjo įvykti:</p><ul><li>23 komponentų skaičiaus dvigubėjimo ciklai, viso <b>2<sup>23</sup> = 8 388 608 kartus</b></li><li>ir 31 greitaveikos dvigubėjimo ciklas, t.y. <b>2<sup>31</sup> ~= 2 milijardai kartų</b></li></ul><p>Tobulėjant technologijoms, kinta:</p><ul><li>komponentų tankis</li><li>schemų greitaveika</li><li>vienos schemos kaina</li><li>energijos sunaudojimas</li></ul></div><div class="span12"><a name="Mainframes"><h2>Mainframe (ESM) epocha</h2></a><p>1972 m. rudenį SSSR ir Lietuva atsilikę nuo Vakarų technologijų apie 10 metų. Tuometinė technika atitiko maždaug 1962 m. geriausius pasaulio pasiekimus.</p><h3>Minsk-22M</h3><ul><li>1965-1975</li><li>Dažnis: 5 kHz (5000 op/s)</li><li>Atmintis: 8192 žodžiai po 37 bitus (37 kilobaitai), 1.4 mm feritai (core memory)</li><li>Patalpos plotas: 40 m<sup>2</sup></li><li>Energijos sunaudojimas: 4 kW</li></ul><img src="Minsk-22M.jpg" title="Minsk-22M"/><h3><a href="http://infcd.metodist.ru/soft/computer/virtmuseum/museum/russian/es-1020.htm">EC-1020</a> (IBM S/360-40 kopija)
View
@@ -72,6 +72,17 @@ style
.row.t2
.span12
div(align='right') Hewlett-Packard Lietuva, 2012-04-24
+ div Gimnazistai, mielai kviečiu prisijungti prie Google+ ir diskutuoti Jums įdomiomis temomis:
+ ul
+ li apie informacines technologijas visumoje
+ li apie programavimo mokymąsi
+ li apie tolimesnes studijas
+ li apie technines naujoves ir naujienas
+ li dar ką nors, mane daug kas domina
+ div Mano puslapis Google+:
+ a(href='https://plus.google.com/109008874216763370434') Edmundas Mišeikis
+ div Įtraukite mane į savo ratus ir pažymėkite, kad dalyvavote apsilankyme Hewlett-Packard, aš Jus įtrauksiu į savo ir turesime galimybę bendrauti
+ img(src='QR-EM-G+.png') Edmundas Mišeikis
.row
.span12
a(name='Moores-law')

0 comments on commit 49ea932

Please sign in to comment.