Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

210 lines (208 sloc) 17.13 kB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
~ Copyright (c) 2009 Andrew <andrewdubya@gmail>
~ Copyright (c) 2009 Edu Zamora <edu.zasu@gmail.com>
~ Copyright (c) 2009 Daniel Svaerd <daniel.svard@gmail.com>
~ Copyright (c) 2009 Nicolas Raoul <nicolas.raoul@gmail.com>
~ Copyright (c) 2010 Norbert Nagold <norbert.nagold@gmail.com>
~ This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
~ the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
~ Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later
~ version.
~
~ This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
~ WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
~ PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
~
~ You should have received a copy of the GNU General Public License along with
~ this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
-->
<!--Generated by crowdin.net-->
<resources>
<string name="pref_cat_decks">Kortlekar</string>
<string name="pref_cat_sync">Synkronisering</string>
<string name="pref_cat_qadisplay">Visning av frågor och svar</string>
<string name="pref_cat_general">Allmänt</string>
<string name="pref_cat_start">Start</string>
<string name="pref_cat_extras">Extra</string>
<string name="pref_cat_whiteboard">Whiteboard</string>
<string name="pref_cat_sounds">Ljud</string>
<string name="pref_cat_lookup">Sökning</string>
<string name="pref_cat_navigation">Navigering</string>
<string name="pref_cat_swipe">Drag</string>
<string name="pref_cat_navigation_sensitivity">Känslighet</string>
<string name="pref_cat_zoom">Zoom</string>
<string name="pref_cat_zeemote">Zeemote</string>
<string name="pref_cat_reset">Återställ</string>
<string name="pref_cat_other">Övrigt</string>
<string name="pref_cat_experimental">EXPERIMENTELL</string>
<string name="pref_cat_themes">Teman</string>
<string name="pref_cat_flashcard">Repetitionsskärm</string>
<string name="show_study_options_on_deck_load">Studieinställningar vid laddning</string>
<string name="show_study_options_on_deck_load_summ">Visar studieinställningsskärmen när du laddar en kortlek</string>
<string name="startup_mode">Startläge</string>
<string name="startup_mode_summ">Välj om du vill börja med studieinställningar eller kortleksväljaren:</string>
<string name="show_timer">Visa timer</string>
<string name="show_timer_summ">Timer som visar hur lång tid det tar dig att svara</string>
<string name="show_progress_bars">Visa förloppsmätare</string>
<string name="show_progress_bars_summ">Visar dagens framsteg och andel av dagens korrekta svar vid repetition</string>
<string name="show_whiteboard_summ">Låter dig skriva på skärmen</string>
<string name="whiteboard_stroke_width">Linjevidd för Whiteboard</string>
<string name="whiteboard_stroke_width_summ">Linjebredd: XXX</string>
<string name="whiteboard_black">Monokrom</string>
<string name="whiteboard_black_summ">Använd svartvit istället för färgad penna (för enheter med lite minne, fungerar inte i nattläge)</string>
<string name="write_answers">Skriv svar</string>
<string name="write_answers_summ">Låter dig skriva svaret och jämföra med det korrekta svaret</string>
<string name="text_selection">Tillåt textmarkering</string>
<string name="text_selection_summ">Låter dig markera och kopiera text från kort (via meny eller långt klick) för att söka i extern ordlista</string>
<string name="text_selection_click">Långt klick-workaround</string>
<string name="text_selection_click_summ">Aktivera detta om du inte kan påbörja textmarkering via långt klick</string>
<string name="dictionary">Ordbok</string>
<string name="dictionary_summ">Ordbok där sökningar ska göras: XXX</string>
<string name="reset_languages">Återställ språk</string>
<string name="reset_languages_summ">Återställ språktilldelningar (för text till tal och ordböcker) för alla kortlekar. Återställ specifika kortlekstilldelningar i kortleksväljaren</string>
<string name="reset_all">Återställ alla</string>
<string name="reset_all_summ">Återställ språk, gränssnittskomponeneter och ordlistor</string>
<string name="reset_dialogs">Återställ Dialogrutor</string>
<string name="reset_dialogs_question">Återställ alla dialogrutor?</string>
<string name="reset_dialogs_summ">Återställ alla dialogrutor som är inställda på att inte visas igen</string>
<string name="reset_languages_question">Återställ alla språktilldelningar?</string>
<string name="reset_messages">Återställ meddelanden</string>
<string name="reset_messages_question">Visa aktuella meddelanden igen?</string>
<string name="reset_messages_summ">Visa aktuellt meddelande om AnkiDroid senare</string>
<string name="reset_all_question">Återställ alla språk, gränssnittskomponeneter, whiteboardtavlor och ordlistor?</string>
<string name="reset_confirmation">Alla tillstånd återsätllda</string>
<string name="use_ruby_support">Stöd för ruby-kommentarer</string>
<string name="use_ruby_support_summ">Om tecknet \'[\' och \']\' hittas så hanteras inramad text som ruby-anteckning</string>
<string name="display_font_size">Relativ teckenstorlek</string>
<string name="display_font_size_summ">Teckenstorlek att använda i displayen i förhållande till definitionerna i kortleken. Just nu: XXX%</string>
<string name="card_browser_font_size">Relativ teckenstorlek använd i kortutforskarens huvudvy</string>
<string name="card_browser_font_size_summ">Teckenstorlek att använda i kortutforskaren. Just nu: XXX%</string>
<string name="button_size">Relativ knappstorlek</string>
<string name="button_size_summ">Relativ storlek på knapparna på repetitionsskärmen. Just nu: XXX%</string>
<string name="hide_question_in_answer">Dölj frågan vid svar?</string>
<string name="hide_question_in_answer_summ">Anger om frågan ska döljas när svaret visas.</string>
<string name="deck_path">Sökväg till kortlekarna</string>
<string name="deck_path_summ">Sökväg vart dina kortlekar är lagrade</string>
<string name="deck_order">Kortleksordning</string>
<string name="deck_order_summ">Ordning i vilken kortlekar anges i kortleksväljaren: XXX</string>
<string name="fullscreen_review">Repetera i fullskärm</string>
<string name="fullscreen_review_summ">Du kan välja om all tillgänglig skärmyta ska användas vid repetition av kort</string>
<string name="zoom">Aktivera Zoom</string>
<string name="zoom_summ">Visa zoom-kontrollerna vid repetition</string>
<string name="zeemote">Stöd för Zeemote JS1</string>
<string name="zeemote_summ">Använd Zeemote JS1 handkontroll för att navigera vid granskning</string>
<string name="swipe">Aktivera gester</string>
<string name="swipe_summ_off">Använd gester för att växla mellan skärmar och svarskort. Detta alternativ är ej kompatibelt med zoomkontrollerna</string>
<string name="swipe_summ_on">Dra horisontellt för att byta mellan skärmar. Ställ in andra handlingar nedan</string>
<string name="pref_cat_actions">Handlingar</string>
<string name="gestures_shake">Skakning</string>
<string name="gestures_swipe_up">Dra uppåt</string>
<string name="gestures_swipe_down">Dra neråt</string>
<string name="gestures_swipe_left">Dra vänster</string>
<string name="gestures_swipe_right">Dra höger</string>
<string name="gestures_double_tap">Dubbeltryck</string>
<string name="gestures_tap_top">Tryck på topp</string>
<string name="gestures_tap_bottom">Tryck på botten</string>
<string name="gestures_tap_left">Tryck till vänster</string>
<string name="gestures_tap_right">Tryck till höger</string>
<string name="gestures_longclick">Långt klick</string>
<string name="pref_cat_scrolling">Upp/ner-knappar på hårdvara</string>
<string name="more_scrolling_buttons">eReader</string>
<string name="more_scrolling_buttons_summ">Använd också Kanji/Katakana, Emoji/Kao-moji-knappar för att bläddra.</string>
<string name="double_scrolling_gap">Dubbelrullning</string>
<string name="double_scrolling_gap_summ">Aktivera detta om du vill dubblera rullningshastigheten.</string>
<string name="swipe_sensibility">Dragkänslighet</string>
<string name="swipe_sensibility_summ">Känslighet för drag-gester: XXX</string>
<string name="tts">Text till tal</string>
<string name="tts_summ">Läser upp fråga och svar om ingen ljudfil ingår</string>
<string name="play_sounds_at_start">Spela upp ljud direkt</string>
<string name="play_sounds_at_start_summ">Spelar ljud direkt efter att ha visat fråga/svar</string>
<string name="shake_intensity">Gränsvärde för skakning</string>
<string name="shake_intensity_summ">Gränsvärde för igenkännande av skakning: XXX</string>
<string name="sync_fetch_missing_media">Hämta media vid synk</string>
<string name="sync_fetch_missing_media_summ">Hämta automatiskt saknade media vid synkning.</string>
<string name="fix_hebrew_text">Framtvinga RTL för hebreiska</string>
<string name="fix_hebrew_text_summ">Tillfällig lösning för begränsat stöd för hebreiska på Android-plattformen. Stöder inte vokaler.</string>
<string name="default_font">Standardteckensnitt</string>
<string name="default_font_summ">Tillåt ändring av standardteckensnitt som används för att visa kort. Teckensnitt ska installeras på SD-kortet i en mapp som heter \'fonts\' i din Anki-mapp.</string>
<string name="language">Språk</string>
<string name="language_summ">Välj det språk AnkiDroid ska använda. Just nu: XXX</string>
<string name="language_system">Systemspråk</string>
<string name="timeout_answer_text">Visa svar automatiskt</string>
<string name="timeout_answer_summ">Efter att frågan visats en bestämd tid, visas svaret automatiskt</string>
<string name="timeout_answer_seconds">Sekunder innan svaret visas</string>
<string name="timeout_question_seconds">Sekunder innan nästa kort visas</string>
<string name="select_locale_title">Välj språk</string>
<string name="select_theme">Tema</string>
<string name="theme_animations">Animationer</string>
<string name="theme_animations_summ">Visa animeringar när kort vänds</string>
<string name="animation_speed">Animationslängd</string>
<string name="animation_speed_summ">Varaktighet av övergångsanimationer: XXX ms</string>
<string name="pref_cat_backup">Säkerhetskopior</string>
<string name="pref_backup">Använd säkerhetskopior</string>
<string name="pref_backup_summ">Skapa automatiskt en säkerhetskopia innan en kortlek öppnas (en gång om dagen)</string>
<string name="pref_backup_max">Säkerhetskopieringsdjup</string>
<string name="pref_backup_max_summ">Maximalt antal säkerhetskopior per kortlek: XXX</string>
<string name="pref_backup_warning">Inaktivering av säkerhetskopior kommer att ta bort alla nuvarande säkerhetskopior. Fortsätt ändå?</string>
<string name="newcards_day_summ">Maximala antalet nya kort per dag.</string>
<string name="newcards_day">Nya kort / dag</string>
<string name="studyoptions_limit_select_tags">Välj Taggar</string>
<string name="studyoptions_limit_tags_active">Med: %1$s</string>
<string name="studyoptions_limit_tags_inactive">Utan: %1$s</string>
<string name="studyoptions_limit_button_text">Gräns</string>
<string name="studyoptions_limit_dialog_title">Begränsa inlärning</string>
<string name="studyoptions_session">Studiepass</string>
<string name="studyoptions_tag">Efter tagg</string>
<string name="studyoptions_tag_new">Visa nya kort beroende på tagg:</string>
<string name="studyoptions_tag_rev">Visa repetitionskort beroende på tagg:</string>
<string name="studyoptions_session_minutes">Studiegräns (minuter):</string>
<string name="studyoptions_session_questions">Studiegräns (frågor):</string>
<string name="session_time_limit">Tidsgräns per studiepass</string>
<string name="session_time_limit_summ">Antal minuter per studiepass. Välj 0 för obegränsad.</string>
<string name="session_question_limit">Frågor per studiepass</string>
<string name="session_question_limit_summ">Antal frågor per studiepass. Välj 0 för obegränsat.</string>
<string name="new_cards_order">Ordning på nya kort</string>
<string name="new_cards_order_summ">I vilken ordning nya kort visas.</string>
<string name="show_new_cards_in">Visa nya kort om...</string>
<string name="new_card_spacing">Avstånd mellan nya kort</string>
<string name="new_card_spacing_summ">Hur nya kort distribueras under repetitionen.</string>
<string name="show_new_cards">Visa nya kort...</string>
<string name="review_cards_order">Repetitionsordning</string>
<string name="review_cards_in">Redovisa kort om...</string>
<string name="review_cards_order_summ">I vilken ordning repeterade kort ska visas.</string>
<string name="soon">Snart</string>
<string name="show_next_review_time">Nästa repetitionstid</string>
<string name="show_next_review_time_summ">Visar tid för nästa repetition beroende på ditt val</string>
<string name="update_notification">Underrättelser om uppdateringar</string>
<string name="update_notification_summ">Meddela mig när AnkiDroid uppdateras</string>
<string name="fix_arabic_text">Förbättra visning av arabiska</string>
<string name="fix_arabic_text_summ">Partiell lösning för Android-plattformens begränsade stöd för arabiska. När detta är aktiverat kan kort ej ändras.</string>
<string name="wal_mode">WAL journal</string>
<string name="wal_mode_summ">WAL journalläge snabbar upp AnkiDroid men tar bort kompatibiliteten med Anki Desktop om du kopierar dina kortlekar manuellt. Endast tillgängligt på nyare Androidsystem.</string>
<string name="wal_mode_message">Efter att du aktiverat WAL journal-läge kan du inte längre manuellt flytta kortlekar till din dator och använda dem med Anki Desktop förens du avaktiverat WAL igen. Synkronisering är då endast tillgängligt via AnkiDroids synkroniseringsfunktion.\nFörtsätt ändå?</string>
<string name="wal_mode_set_message">Ställer in journalläge.\nVänligen vänta...</string>
<string name="sync_set_journal_mode">Ställer in korrekt journalläge...</string>
<string name="async_mode">Asynkront läge</string>
<string name="async_mode_summ">Detta snabbar AnkiDroid upp men kan korrumpera databaser när hela Android-systemet kraschar, så använd säkerhetskopior</string>
<string name="async_mode_message">Detta alternativt är osäkert och kan göra dina kortlekar oanvändbara om AnkiDroid kraschar (t.ex. på grund av slut på batteriet).\nDet är rekommenderas STARKT att säkerhetskopieringssytemet används om detta alternativ är aktiverat.\nAktivera ändå?</string>
<string name="fix_orientation">Fix orienting</string>
<string name="fix_orientation_summ">Tillåt inte att orienteringen ändras vid repetition av kort</string>
<string name="per_day">Per dag</string>
<string name="wal_warning">Din enhets sqlite-implementation tillåter inte korrekt Anki journalläge.\nDärför kommer du inte kunna synkronisera dina kortlekar via AnkiDroid synkroniseringsfunktion innan vi hittar en lösning på detta.\ni övrigt bör AnkiDroid fungera.\nVar vänlig hjälp oss genom att skicka in en felrapport.\nBesök http://bit.ly/n5MaOF för mer information.</string>
<string name="studyoptions_new_cards_per_day">Nya kort per dag</string>
<string name="studyoptions_max_fail_card">Max misslyckade kort</string>
<string name="studyoptions_more_save">Spara</string>
<string name="show_broadcast_messages">Visa aktuella meddelanden</string>
<string name="show_broadcast_messages_summ">Visa meddelanden om nya versioner av AnkiDroid eller andra viktiga meddelanden</string>
<string name="input_workaround">Inmatnings-workaround</string>
<string name="input_workaround_summ">Tillfällig lösning på att fokusera på inmatningsfält för HTML. Orsakar problem på flera enheter.</string>
<string name="write_answers_message">För varje kortlek bör du definiera ett fält att jämföra det skrivna svaret med. Du kan kan göra detta via Anki Desktop (korleksegenskaper -&gt; redigera modell -&gt; kortlekslayout).\n\nOm inget fält anges kommer ditt skrivna svar att jämföras med hela svaret hos kortet.</string>
<string name="pref_cache_cardbrowser">Kortutforskarecache</string>
<string name="pref_cache_cardbrowser_summ">Håll alla kort från kortutforskaren i cacheminnet (stor minnesåtgång).</string>
<string name="pref_cache_cardbrowser_reload">Ladda om alla kort?</string>
<string name="pref_keep_screen_on">Håll skärmen på</string>
<string name="pref_keep_screen_on_summ">Förhindra att skärmen stängs av vid repetition av kort</string>
<string name="pref_simple_interface">Enkelt gränssnitt</string>
<string name="pref_simple_interface_summ">Snabbar upp kortbyten men stöder endast text (inga bilder, ljud etc.)</string>
</resources>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.