Game Development Challenge - Cycle 2
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
PuolueenArvot
.gitignore
LICENSE
README.md
backend.md
frontend.md

README.md

Parliament Simulator aka Puolueen Arvot

Jyväskylän yliopiston Pelinkehityshaaste-kurssin 2. syklin peli. Aiheena eduskunta ja vaalit vuonna 2015.

Pelisuunnitelma

Asennus

Asenna ensin Ruby ja Ruby on Rails. Aja sitten seuraavat komennot päätteessä.

$ cd PuolueenArvot
$ bundle install
$ rake db:migrate
$ rake db:seed
$ rails s

Avaa selaimesi ja mene osoitteeseen http://localhost:3000. Peliohjeet saat ruudulle sinisestä painikkeesta ennen pelin alkua ja sen aikana.

Tekijät

Niko Heikkilä & Matias Berg