Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
56 lines (39 sloc) 1.36 KB
<?php
$about = array(
'name' => 'Română',
'author' => array(
'name' => 'Vlad Ghita',
'email' => 'vlad?micutul@yahoo.com',
),
'release-date' => '2011-02-08'
);
/**
* Dump DB
*/
$dictionary = array(
// Missing
'random-hash' =>
'hash aleator',
'Dump Database' =>
'Dump la Baza de Date',
'Save Authors' =>
'Salvează Autorii',
'Save Data' =>
'Salvează Datele',
'Restore Authors' =>
'Restabileşte Autorii',
'Restore Data' =>
'Restabileşte Datele',
'Packages and restores your data and authors into and from <code>%s/%s</code>.' =>
'Salvează şi restabileşte datele şi autorii în şi din <code>%s/%s</code>.',
'%s successfully restored from <code>%s/%s</code> in %d queries.' =>
'%s restabilit cu succes din <code>%s/%s</code> în %d interogări.',
'An error occurred while trying to import from <code>%s/%s</code>.' =>
'A intervenit o eroare la importarea din <code>%s/%s</code>.',
'%s successfully dumped into <code>%s/%s</code>.' =>
'%s salvat cu succes în <code>%s/%s</code>.',
'An error occurred while trying to write <code>%s/%s</code>.' =>
'A intervenit o eroare la scrierea <code>%s/%s</code>.',
'Do you really want to overwrite your database with the contents from the file?' =>
'Sunteţi sigur că doriţi să suprascrieţi baza de date cu conţinutul acestui fişier?',
);