Permalink
Browse files

Update Finnish

  • Loading branch information...
consindo committed Aug 26, 2012
1 parent 4348da3 commit ef19d8424bd90134017e91841be86e7063aaaaeb
Showing with 63 additions and 63 deletions.
  1. +63 −63 js/translations/finnish.js
View
@@ -9,8 +9,8 @@ ui.language({
all: "Kaikki tehtävät",
// Empty List Filler Text
- noTasksInList: "No Tasks in %s",
- thisList: "This List",
+ noTasksInList: "Ei tehtäviä listassa %s",
+ thisList: "Tämä lista",
//Default Names
nlist: "Uusi lista",
@@ -19,19 +19,19 @@ ui.language({
//Buttons
addbtn: "Lisää",
deletebtn: "Muokkaa",
- sortbtn: "Poista",
- addList: "Add List",
- moveToLogbookSingle: "Move 1 completed task to the Logbook",
- moveToLogbookPlural: "Move %s completed tasks to the Logbook",
- showLoggedTask: "Show 1 logged task",
- showLoggedTasks: "Show %s logged tasks",
+ sortbtn: "Lajittele",
+ addList: "Lisää lista",
+ moveToLogbookSingle: "Siirrä 1 suoritettu tehtävä lokikirjaan",
+ moveToLogbookPlural: "Siirrä %s suoritettua tehtävää lokikirjaan",
+ showLoggedTask: "Näytä 1 lokiin siirretty tehtävä",
+ showLoggedTasks: "Näytä %s lokiin siirrettyä tehtävää",
// Sort
sortMagic: "Taikuudella",
sortDefault: "Käsin",
sortPriority: "Tärkeys",
sortDate: "Päiväys",
- sortTitle: "By title",
+ sortTitle: "Otsikko",
//Placeholder Text
search: "Hae",
@@ -48,65 +48,65 @@ ui.language({
schedule: "Ajasta",
// Due Date Labels
- daysOverdue: "%s days overdue",
- dueYesterday: "due yesterday",
- dueToday: "due today",
- dueTomorrow: "due tomorrow",
- daysLeft: "%s days left",
+ daysOverdue: "erääntyi %s päivää sitten",
+ dueYesterday: "erääntyi eilen",
+ dueToday: "erääntyy tänään",
+ dueTomorrow: "erääntyy huomenna",
+ daysLeft: "%s päivää jäljellä",
// Datepicker
- weekStartsOn: "Week starts on: ",
+ weekStartsOn: "Viikko alkaa: ",
// Days and Months
- sunday: "Sunday",
- monday: "Monday",
- tuesday: "Tuesday",
- wednesday: "Wednesday",
- thursday: "Thursday",
- friday: "Friday",
- saturday: "Saturday",
+ sunday: "Sunnuntai",
+ monday: "Maanantai",
+ tuesday: "Tiistai",
+ wednesday: "Keskiviikko",
+ thursday: "Torstai",
+ friday: "Perjantai",
+ saturday: "Lauantai",
sunShort: "Sun",
- monShort: "Mon",
- tueShort: "Tue",
- wedShort: "Wed",
- thuShort: "Thu",
- friShort: "Fri",
- satShort: "Sat",
+ monShort: "Maa",
+ tueShort: "Tii",
+ wedShort: "Kes",
+ thuShort: "Tor",
+ friShort: "Per",
+ satShort: "Lau",
sunMin: "Su",
- monMin: "Mo",
- tueMin: "Tu",
- wedMin: "We",
- thuMin: "Th",
- friMin: "Fr",
- satMin: "Sa",
-
- january: "January",
- february: "February",
- march: "March",
- april: "April",
- may: "May",
- june: "June",
- july: "July",
- august: "August",
- september: "September",
- october: "October",
- november: "November",
- december: "December",
-
- janShort: "Jan",
- febShort: "Feb",
- marShort: "Mar",
- aprShort: "Apr",
- mayShort: "May",
- junShort: "Jun",
- julShort: "Jul",
- augShort: "Aug",
- sepShort: "Sep",
- octShort: "Oct",
- novShort: "Nov",
- decShort: "Dec",
+ monMin: "Ma",
+ tueMin: "Ti",
+ wedMin: "Ke",
+ thuMin: "To",
+ friMin: "Pe",
+ satMin: "La",
+
+ january: "Tammikuu",
+ february: "Helmikuu",
+ march: "Maaliskuu",
+ april: "Huhtikuu",
+ may: "Toukokuu",
+ june: "Kesäkuu",
+ july: "Heinäkuu",
+ august: "Elokuu",
+ september: "Syyskuu",
+ october: "Lokakuu",
+ november: "Marraskuu",
+ december: "Joulukuu",
+
+ janShort: "Tammi",
+ febShort: "Helmi",
+ marShort: "Maalis",
+ aprShort: "Huhti",
+ mayShort: "Touko",
+ junShort: "Kesä",
+ julShort: "Heinä",
+ augShort: "Elo",
+ sepShort: "Syys",
+ octShort: "Loka",
+ novShort: "Marras",
+ decShort: "Joulu",
// Delete Modals
deleteMore: "Haluatko varmasti poistaa nämä &s tehtävää?",
@@ -139,9 +139,9 @@ ui.language({
deleteWarningsDescription: "Tämä piilottaa varmistuslaatikon, joka ilmaantuu poistettaessa tehtäviä tai listoja.",
//Clear Data
- resetnitro: "Reset Nitro: ",
- cleardata: "Clear Data",
- clearDataMsg: "Are you sure you want to reset Nitro? Your data will be gone forever (a long time)",
+ resetnitro: "Palauta Nitro: ",
+ cleardata: "Tyhjennä tiedot",
+ clearDataMsg: "Haluatko varmasti palauttaa Nitron? Tietosi kadotetaan lopullisesti (pitkä aika)",
language: "Kieli",
authortext: "Kääntäjä",

0 comments on commit ef19d84

Please sign in to comment.