Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
WordPress Blank Theme
PHP
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
blank
.gitignore
README

README

WordPress Blank Theme by Jerzy Głowacki

EN: This is the smallest and the simplest basic theme (framework) for WordPress 3, on which
you can build your website or blog. Just copy the folder "blank" to /wp-content/themes/ and
start modifying. It's originally in Polish, but it's easily translatable.

PL: Jest to najmniejszy i najprostszy motyw bazowy (framework) dla WordPressa 3, na którym
możesz oprzeć swoją stronę lub blog. Po prostu skopiuj folder "blank" do /wp-content/themes/
i zacznij modyfikować. W oryginale jest po polsku, ale może być prosto przetłumaczony na
inne języki.
Something went wrong with that request. Please try again.