Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Nieuwe https://nlextract.nl website issues #257

Closed
2 of 4 tasks
justb4 opened this issue Nov 11, 2018 · 3 comments
Closed
2 of 4 tasks

Nieuwe https://nlextract.nl website issues #257

justb4 opened this issue Nov 11, 2018 · 3 comments

Comments

@justb4
Copy link
Contributor

justb4 commented Nov 11, 2018

Laten we dit issue gebruiken om editorial issues voor nieuwe https://nlextract.nl website te bundelen (ipv issue per website-issue). Gedane issues kunnen we afvinken, Zie ook https://geoforum.nl/t/nlextract-website-vernieuwd/2112

  • Op de downloads pagina verwijzen ze de meeste Brondata links, naar verkeerde pagina’s.
  • Bij de PostGIS dump links: datum verwachten zodat te zien is wanneer deze vernieuwd zijn. JvdB: in ieder geval is aangegeven dat het laatste data is, dynamische links zijn lastig, ivm koppelingen 2 websites
  • Wellicht ook met een linkje naar historische data (vorige dumps). Link naar archief erbij
  • Expliciet de "Gallery/toepassingen" als link
@fsteggink
Copy link
Member

Het spijt me, maar mijn planning zit op dit moment ramvol.

@justb4
Copy link
Contributor Author

justb4 commented Aug 2, 2019

Voor stale links: WP Broken Link Checker:
https://www.maketecheasier.com/check-broken-links-wordpress-plugins/

@justb4
Copy link
Contributor Author

justb4 commented Jan 19, 2021

Website is nu al bijna 3 jaar in de lucht. Sluiten deze en specifieke issues openen.

@justb4 justb4 closed this as completed Jan 19, 2021
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants