Find file History
Latest commit 3822f20 Nov 23, 2016 @sebastic sebastic Update gemeente-provincie koppeling voor 2017
Per 1 januari 2017 word de nieuwe gemeentelijke indeling actief:

 * Schijndel (0844), Sint-Oedenrode (0846) & Veghel (0860) komen te
   vervallen, en worden de nieuwe gemeente Meierijstad (1948).

Zie ook:

 * [CBS - Gemeentelijke indeling op 1 januari 2017](https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling%20per%20jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2017)
 * [Wikipedia - Gemeentelijke herindeling in Nederland](https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_herindeling_in_Nederland#2017)
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
bin Remove gemeentelijke-indeling.pl in favor of Python implementation. Feb 8, 2016
build/macosx issue #156 - GUI NLX-BAG - DMG builder for MacOSX Nov 9, 2015
db
doc gebruik BAG-koppeltabel voor WPL-Gemeente ipv .csv, voor issue #82 Oct 17, 2012
src Add support for 'Gemeenten alfabetisch 2017' format. Nov 22, 2016
style/sld/just_vd_broecke SLD style files voor BAG rangschikken onder auteur Feb 12, 2012
test #184 verwijder alle WITH OIDS en cascading deletes Sep 1, 2016
README laatste check-in voor versie 1.1.2 !!!!! Oct 16, 2012
extract.conf issue #156 - GUI NLX-BAG - multi-platform setup.py, working for MacOSX Oct 27, 2015
setup.py issue #156 - GUI NLX-BAG - multi-platform setup.py, working for MacOSX Oct 27, 2015

README

bag-extract is onderdeel van de NLExtract tools voor het inlezen en verrijken van Kadaster BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) GML leveringen in (voorlopig) een Postgres/Postgis database.

De BAG Leveringsbestanden (totaal plm 1.2 GB .zip) worden iedere maand ververst en zijn te downloaden via deze  
link: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/atom/inspireadressen.xml (Atom feed).
Als je wilt testen met een kleiner bestand kun je via http://www.nlextract.nl/file-cabinet
ook de "BAG Amstelveen" (5.6 MB) downloaden.

bag-extract biedt de volgende functionaliteiten:
 - Laden van een Kadaster BAG Extract vanuit Kadaster (.zip GML) levering
 - Toepassen van Kadaster BAG mutaties vanuit Kadaster (.zip GML) levering
 - Verrijken BAG met gemeenten en provincies
 - Verrijken: tabel met volledige "ACN-achtige" adressen genereren
 - Geocoderen: afgeleide tabellen en functies
 - Stijlen (SLDs) om de ingelezen BAG data te visualiseren via een WMS
 - Validatie van input vlak geometrie
 - Database VIEWs om bagobjecten te selecteren die actueel, bestaand en valide geometrie hebben

Documentatie vind je op: http://nlextract.readthedocs.org