Find file History
Leon van der Meulen
Leon van der Meulen update bronhouders per 1-1-2019
Latest commit 11d56ea Dec 14, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
doc/imgeo-2.1.1 Update README.md Jan 11, 2018
etl update bronhouders per 1-1-2019 Dec 14, 2018
style/standaard Initiële versie BGT/IMGeo-ondersteuning NLExtract Dec 23, 2015
README Updated BgtExtract/TopXXXExtract readmes Mar 1, 2018

README

NLExtract/BGT - Extractie en visualisatie van BGT / IMGeo

Algemeen
--------
NLExtract/BGT bevat tools om de BGT / IMGeo geleverd door het Kadaster (GML) om te zetten naar hanteerbare formaten,
zoals PostGIS.

Documentatie vind je op: http://nlextract.readthedocs.org

Belangrijke wijzigingen
-----------------------
* 23-12-2015: initiële versie, maakt gebruik van Stetl ETL, zie map "etl".
* 01-03-2018: BgtExtract omgebouwd naar OGR-only versie, zonder XSLT.