@node-xmpp

node-XMPP

XMPP for node.js

Loading…

JavaScript 70 35

node-xmpp-client

XMPP Client interface for node-xmpp

Updated

JavaScript 30 20

node-stringprep

ICU StringPrep profiles for NodeJS

Updated

JavaScript 109 35

node-xmpp-server

XMPP Server using node-xmpp

Updated

JavaScript 44 25

ltx

<xml for="node.js

Updated

JavaScript 1,180 212

node-xmpp

XMPP library for node.js

Updated

JavaScript 19 17

node-xmpp-core

Core fuctionality of node-xmpp

Updated

JavaScript 219 52

node-expat

libexpat XML SAX parser binding for node.js

Updated

JavaScript 16 0

radiowave

Radiowave is a Jabber/XMPP server written in Javascript

Updated

JavaScript 14 5

node-xmpp-component

XMPP Component interface for node-xmpp

Updated

node-xmpp.github.io

Website for node-xmpp

Updated

node-stringprep-icu

ICU (http://site.icu-project.org/) StringPrep profiles for NodeJS

Updated

logo

node-xmpp logo collection

Updated