Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Strona mikroblogowej akcji #barylkakrwi
JavaScript CSS Python Java
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
barylka_django
.gitignore
README.md
database_start2.db
manage.py
requirements.pip

README.md

BarylkaKrwi.pl

Baryłka Krwi to mikroblogowa akcja zaproponowana i prowadzona wśród użytkowników portalu wykop.pl, mająca na celu promowanie krwiodawstwa wśród użytkowników tego portalu.

Celem akcji jest zebranie wspólnymi siłami tytułowej baryłki krwi w jak najszybszym czasie. Użytkownicy akcji publikując na mikroblogu stosowne wpisy z tagiem #barylkakrwi, odejmują oddaną przez siebie ilość krwi od wspólnego licznika, przy okazji dokumentując swoje dokonania zdjęciami.

Pomysłodawcy: @PanKawa, @kravjec, @viejra

Opiekunem akcji, twórcą strony i bota zliczającego wpisy jest Krzysztof Szumny - @noisy

Serdeczne podziękowania dla prowadzących akcje #sztafeta, za udostępnienie kodu strony. Strony mają fragmentami podobny layout, jednak cała reszta została przepisana z PHP na Django/Python.

http://BarylkaKrwi.pl/

Something went wrong with that request. Please try again.