Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
create.sql
dokument.pdf
dokument.tex
generate.sql
oddawanie.txt
priviliges.sql
procedures.sql
testy.sql
toDo.txt
triggers.sql
views.sql

README

#425087 (http://bash.org.pl/425087/)
<DaeSu> Zajebista ta broń ze stronki
<MaYn> no
<DaeSu> mój wujek ma podobny pistolet ASG, przerobił go sobie na gaz
<DaeSu> i nosi przy sobie małą maczete
<MaYn> na chuj mu to wszystko?
<DaeSu> to podstawowe wyposażenie kierowcy autobusu MPK w Krakowie