Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
540 lines (513 sloc) 27.9 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<NotepadPlus>
<Native-Langue name = "Afrikaans" filename="afrikaans.xml">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name = "&amp;Leêr"/>
<Item menuId="edit" name = "&amp;Redigeer"/>
<Item menuId="search" name = "&amp;Soek"/>
<Item menuId="view" name = "&amp;Uitsig"/>
<Item menuId="encoding" name = "&amp;Formaat"/>
<Item menuId="language" name = "&amp;Taal"/>
<Item menuId="settings" name = "&amp;Stellings"/>
<Item menuId="macro" name = "Makro"/>
<Item menuId="run" name = "Loop"/>
<Item idName = "Plugins" name = "Inkoppeling"/>
<Item idName = "Window" name = "Venster"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name = "Kopiëer Na klipbord"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name = "Inspring"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name = "Verander register"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name = "Lyn Operasies"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name = "Kommentaar/On-Kommentaar"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name = "Auto-voltooing"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name = "Merk Als"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name = "Onmerk Als"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name = "Wys Simbole"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name = "Zoem"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name = "Skyf/Kloon huidige dokument"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name = "Sak in een vlak"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name = "Vergroot vlak"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id = "41001" name = "&amp;Nuwe"/>
<Item id = "41002" name = "&amp;Maak Oop"/>
<Item id = "41003" name = "Maak Toe"/>
<Item id = "41004" name = "&amp;Maak Als Toe"/>
<Item id = "41005" name = "Maak Als Toe Behalwe Huidige"/>
<Item id = "41006" name = "&amp;Berg"/>
<Item id = "41007" name = "&amp;Berg Als"/>
<Item id = "41008" name = "&amp;Berg As.."/>
<Item id = "41010" name = "Druk..."/>
<Item id = "1001" name = "Druk Nou!"/>
<Item id = "41011" name = "&amp;Verlaat"/>
<Item id = "41012" name = "Laai Sessie..."/>
<Item id = "41013" name = "Berg Sessie..."/>
<Item id = "41014" name = "Herlaai Van Disket"/>
<Item id = "41015" name = "Berg 'n Kopie As..."/>
<Item id = "41016" name = "Verwyder Van Disket"/>
<Item id = "41017" name = "Verander Naam..."/>
<Item id = "42001" name = "&amp;Sny"/>
<Item id = "42002" name = "&amp;Kopie"/>
<Item id = "42003" name = "&amp;Ontdoen"/>
<Item id = "42004" name = "&amp;Herdoen"/>
<Item id = "42005" name = "&amp;Plak"/>
<Item id = "42006" name = "&amp;Verwyder"/>
<Item id = "42007" name = "&amp;Kies Als"/>
<Item id = "42008" name = "Vergroot Lyn Inspring"/>
<Item id = "42009" name = "Verklein Lyn Inspring"/>
<Item id = "42010" name = "Dupliseer Huidige Lyn"/>
<Item id = "42012" name = "Split Lyne"/>
<Item id = "42013" name = "Las Lyne"/>
<Item id = "42014" name = "Skuif die Lyn Op"/>
<Item id = "42015" name = "Skuif die Lyn Af"/>
<Item id = "42016" name = "na HOOFLETTERS"/>
<Item id = "42017" name = "na kleinletters"/>
<Item id = "42018" name = "&amp;Begin Opneem"/>
<Item id = "42019" name = "&amp;Eindig Opneem"/>
<Item id = "42021" name = "&amp;Terugspeel"/>
<Item id = "42022" name = "Klok Kommentaar"/>
<Item id = "42023" name = "Stroom Kommentaar"/>
<Item id = "42024" name = "Verwyder Agtervolgende Spasies"/>
<Item id = "42025" name = "Berg huidige opgeneemde makro"/>
<Item id = "42026" name = "Teksrigting RNL"/>
<Item id = "42027" name = "Teksigting LNR"/>
<Item id = "42028" name = "Stel Lees Alleenlik"/>
<Item id = "42029" name = "Huidige volle leêr lokasie na klipbord"/>
<Item id = "42030" name = "Huidige leêr naam na klipbord"/>
<Item id = "42031" name = "Huidige dir lokasie na klipbord"/>
<Item id = "42032" name = "Loop 'n makro baie kere..."/>
<Item id = "42033" name = "Verwyder lees-alleenlik vlag"/>
<Item id = "42035" name = "Blok Kommentaar"/>
<Item id = "42036" name = "Ontblok Kommentaar"/>
<Item id = "43001" name = "&amp;Vind..."/>
<Item id = "43002" name = "&amp;Vind Volgende"/>
<Item id = "43003" name = "Vervang..."/>
<Item id = "43004" name = "Gaan na lyn..."/>
<Item id = "43005" name = "Maak/Verwyder Boekmerk"/>
<Item id = "43006" name = "Volgende Boekmerk"/>
<Item id = "43007" name = "Vorige Boekmerk"/>
<Item id = "43008" name = "Verwyder Alle Boekmerke"/>
<Item id = "43009" name = "Gaan na teenoor hakkie"/>
<Item id = "43010" name = "Vind Vorige"/>
<Item id = "43011" name = "&amp;Vergrootte Soek..."/>
<Item id = "43013" name = "Vind Binne Leêrs"/>
<Item id = "43014" name = "Vind Volgende (globaal)"/>
<Item id = "43015" name = "Vind Vorige (globaal)"/>
<Item id = "43016" name = "Merk Als"/>
<Item id = "43017" name = "Ontmerk Als"/>
<Item id = "43018" name = "Aan boekmerkgekoppelde reëls knip"/>
<Item id = "43019" name = "Aan boekmerkgekoppelde reëls kopiëer"/>
<Item id = "43020" name = "Aan boekmerkgekoppelde reëls plak"/>
<Item id = "43021" name = "Aan boekmerkgekoppelde reëls wis"/>
<Item id = "43022" name = "Gebruik 1st styl"/>
<Item id = "43023" name = "Wis 1st styl"/>
<Item id = "43024" name = "Gebruik 2nd styl"/>
<Item id = "43025" name = "Wis 2nd styl"/>
<Item id = "43026" name = "Gebruik 3rd styl"/>
<Item id = "43027" name = "Wis 3rd styl"/>
<Item id = "43028" name = "Gebruik 4th styl"/>
<Item id = "43029" name = "Wis 4th styl"/>
<Item id = "43030" name = "Gebruik 5th styl"/>
<Item id = "43031" name = "Wis 5th styl"/>
<Item id = "43032" name = "Wis alle style"/>
<Item id = "44009" name = "Pos-dit"/>
<Item id = "44010" name = "Vou als"/>
<Item id = "44011" name = "Gebruiker Gedefinierde Dialoog"/>
<Item id = "44019" name = "Wys alle karakters"/>
<Item id = "44020" name = "Wys Inpring gids"/>
<Item id = "44022" name = "Vou toe"/>
<Item id = "44023" name = "Zoem &amp;in Ctrl-Muis Wiel Op"/>
<Item id = "44024" name = "Zoem &amp;uit Ctrl-Muis Wiel Af"/>
<Item id = "44025" name = "Wys Wit Spasie en TAB"/>
<Item id = "44026" name = "Wys einde van lyn"/>
<Item id = "44029" name = "Ontvou als"/>
<Item id = "44030" name = "Vou huidige vlak in"/>
<Item id = "44031" name = "Vou huidige vlak uit"/>
<Item id = "44032" name = "Vol skerm"/>
<Item id = "44033" name = "Herlaai verstek zoem"/>
<Item id = "44034" name = "Altyd bo als"/>
<Item id = "44035" name = "Sinkroniseer Vertikale Afrol"/>
<Item id = "44036" name = "Sinkroniseer Horisontale Afrol"/>
<Item id = "44041" name = "Wys omvou simbool"/>
<Item id = "44072" name = "Fokus op ander sig"/>
<Item id = "45001" name = "Verander na Windows Formaat"/>
<Item id = "45002" name = "Verander na UNIX Formaat"/>
<Item id = "45003" name = "Verander na MAC Formaat"/>
<Item id = "45004" name = "Enkodeer in ANSI"/>
<Item id = "45005" name = "Enkodeer in UTF-8"/>
<Item id = "45006" name = "Enkodeer in UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45007" name = "Enkodeer in UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "45008" name = "Enkodeer in UTF-8 sonder BOM"/>
<Item id = "45009" name = "Verander na ANSI"/>
<Item id = "45010" name = "Verander na UTF-8 sonder BOM"/>
<Item id = "45011" name = "Verander na UTF-8"/>
<Item id = "45012" name = "Verander na UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45013" name = "Verander na UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "10001" name = "Skyf na ander sig"/>
<Item id = "10002" name = "Kloon na ander sig"/>
<Item id = "10003" name = "Skyf na nuwe instansie"/>
<Item id = "10004" name = "Maak oop in nuwe instansie"/>
<Item id = "46001" name = "Styler Konfigurator..."/>
<Item id = "47000" name = "Hier oor..."/>
<Item id = "47001" name = "Notepad++ Tuis"/>
<Item id = "47002" name = "Notepad++ Projek Bladsy"/>
<Item id = "47003" name = "Oplyn help"/>
<Item id = "47004" name = "Forum"/>
<Item id = "47005" name = "Kry meer inkoppelings"/>
<Item id = "48009" name = "Kortpad sleutels..."/>
<Item id = "48011" name = "Verstellings..."/>
<Item id = "49000" name = "&amp;Loop..."/>
<Item id = "50000" name = "Funksie voltooing"/>
<Item id = "50001" name = "Woord voltooing"/>
<Item id = "50002" name = "Funksie parameters leidraad"/>
<Item id = "42034" name = "Kolom Redigeerder..."/>
<Item id = "44042" name = "Steek lyne weg"/>
<Item id = "42040" name = "Maak alle laaste leêrs oop"/>
<Item id = "42041" name = "Wis laaste leêrslys"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID = "0" name = "Maak my toe"/>
<Item CMID = "1" name = "Maak almal toe behalwe ek"/>
<Item CMID = "2" name = "Berg my"/>
<Item CMID = "3" name = "Berg my As..."/>
<Item CMID = "4" name = "Druk my"/>
<Item CMID = "5" name = "Gaan na 'n ander sig"/>
<Item CMID = "6" name = "Kloon na 'n ander sig"/>
<Item CMID = "7" name = "Volle leêr lokasie na klipbord"/>
<Item CMID = "8" name = "Leêr naam na klipbord"/>
<Item CMID = "9" name = "Huidige dir lokasie na klipbord"/>
<Item CMID = "10" name = "Verander my naam"/>
<Item CMID = "11" name = "Verwyder my"/>
<Item CMID = "12" name = "Lees alleenlik"/>
<Item CMID = "13" name = "Verwyder lees-alleenlik vlag"/>
<Item CMID = "14" name = "Gaan na nuwe instansie"/>
<Item CMID = "15" name = "Maak oop in nuwe instansie"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title = "" titleFind = "Vind" titleReplace = "Vervang" titleFindInFiles = "Vind in leêrs">
<Item id = "1" name = "Vind volgende"/>
<Item id = "2" name = "Maak Toe"/>
<Item id = "1620" name = "Vind wat :"/>
<Item id = "1603" name = "Vergelyk &amp;hele woord alleenlik"/>
<Item id = "1604" name = "Vergelyk &amp;case"/>
<Item id = "1605" name = "Gewoone &amp;stelling"/>
<Item id = "1606" name = "&amp;Gaan om"/>
<Item id = "1612" name = "&amp;Op"/>
<Item id = "1613" name = "&amp;Af"/>
<Item id = "1614" name = "Tel"/>
<Item id = "1615" name = "Vind almal"/>
<Item id = "1616" name = "Merk lyn"/>
<Item id = "1617" name = "Styl vind token"/>
<Item id = "1618" name = "Doen vir elke soek"/>
<Item id = "1621" name = "Direksie"/>
<Item id = "1611" name = "&amp;Vervang met :"/>
<Item id = "1608" name = "&amp;Vervang"/>
<Item id = "1609" name = "Vervang &amp;Als"/>
<Item id = "1623" name = "Deursigtigheid"/>
<Item id = "1687" name = "Op Los fokus"/>
<Item id = "1688" name = "Altyd"/>
<Item id = "1632" name = "In seleksie"/>
<Item id = "1633" name = "Maak skoon"/>
<Item id = "1635" name = "Vervang als in alle oop dokumente"/>
<Item id = "1636" name = "Vind als in alle oop dokumente"/>
<Item id = "1637" name = "Vind in Leêrs"/>
<Item id = "1640" name = "Skakel dialoog"/>
<Item id = "1654" name = "Filters :"/>
<Item id = "1655" name = "Gids :"/>
<Item id = "1656" name = "Vind almal"/>
<Item id = "1658" name = "In alle sub-vouers"/>
<Item id = "1659" name = "In wegesteekte vouers"/>
<Item id = "1624" name = "Soek metode"/>
<Item id = "1625" name = "Normaal"/>
<Item id = "1626" name = "Verlengde (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id = "1660" name = "Vervang in leêrs"/>
<Item id = "1641" name = "Vind als in huidige dokument"/>
<Item id = "1686" name = "Deursigtigheid"/>
</Find>
<GoToLine title = "Gaan na lyn #">
<Item id = "2007" name = "Lyn"/>
<Item id = "2008" name = "Afset"/>
<Item id = "1" name = "&amp;Gaan !"/>
<Item id = "2" name = "Ek gaan nêrens"/>
<Item id = "2004" name = "Jy is hier :"/>
<Item id = "2005" name = "Wa wil jy gaan :"/>
<Item id = "2006" name = "Jy kan nie verder gaan as :"/>
</GoToLine>
<Run title = "Loop...">
<Item id = "1903" name = "Tik jou program in om te loop"/>
<Item id = "1" name = "Loop!"/>
<Item id = "2" name = "Kanseleer"/>
<Item id = "1904" name = "Berg..."/>
</Run>
<StyleConfig title = "Styl Konfigirator">
<Item id = "1" name = "Probeer dit!"/>
<Item id = "2" name = "Kanseleer"/>
<Item id = "2301" name = "Berg &amp;&amp; Maak toe"/>
<Item id = "2303" name = "Deursigtigheid"/>
<Item id = "2306" name = "Kies tema : "/>
<SubDialog>
<Item id = "2204" name = "Vetletters"/>
<Item id = "2205" name = "Kursief"/>
<Item id = "2206" name = "Voorgrond kleur"/>
<Item id = "2207" name = "Agtergrond kleur"/>
<Item id = "2208" name = "Teks naam :"/>
<Item id = "2209" name = "Teks grootte :"/>
<!--
<Item id = "2210" name = "Attention : The definition of this style will be the default definition for all non defined styles"/>\
-->
<Item id = "2211" name = "Styl Beskrywing :"/>
<Item id = "2212" name = "Kleurstyl"/>
<Item id = "2213" name = "Teksstyl"/>
<Item id = "2214" name = "Verstek ext :"/>
<Item id = "2216" name = "Gebruiker ext :"/>
<Item id = "2218" name = "Onderstreep"/>
<Item id = "2219" name = "Verstek sleutelwoorde"/>
<Item id = "2221" name = "Gebruiker gedefinieerde sleutelwoorde"/>
<Item id = "2225" name = "Taal :"/>
<Item id = "2226" name = "Sit aan globale voorgrond kleur"/>
<Item id = "2227" name = "Sit aan globale agtergrond kleur"/>
<Item id = "2228" name = "Sit aan globale Teks"/>
<Item id = "2229" name = "Sit aan globale Teksgrootte"/>
<Item id = "2230" name = "Sit aan globale Vetgedrukte Teksstyl"/>
<Item id = "2231" name = "Sit aan globale Kursiewe Teksstyl"/>
<Item id = "2232" name = "Sit aan globale Onderstreepte Teksstyl"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title = "Gebruiker gedefinieerde">
<Item id = "20002" name = "Verander naam"/>
<Item id = "20003" name = "Maak nuwe..."/>
<Item id = "20004" name = "Verwyder"/>
<Item id = "20005" name = "Berg As..."/>
<Item id = "20007" name = "Gebruiker Taal : "/>
<Item id = "20009" name = "Ext :"/>
<Item id = "20012" name = "Ignoreer register"/>
<Item id = "20011" name = "Deursigtigheid"/>
<Item id = "0" name = "Kleurstyl"/>
<Item id = "1" name = "Voorgrond kleur"/>
<Item id = "2" name = "Agtergrond kleur"/>
<Item id = "3" name = "Teksstyl"/>
<Item id = "4" name = "Teks Naam :"/>
<Item id = "5" name = "Teksgrootte :"/>
<Item id = "6" name = "Vetletters"/>
<Item id = "7" name = "Kursief"/>
<Item id = "8" name = "Onderstreep"/>
<Folder title = "Folder &amp;&amp; Verstek Waardes">
<Item id = "21101" name = "Verstek Styl Verstellings"/>
<Item id = "21201" name = "Vouer Oop Sleutelwoorde Verstellings"/>
<Item id = "21301" name = "Vouer Maak toe Sleutelwoorde Verstellings"/>
</Folder>
<Keywords title = "Sleutelwoorde Lyste">
<Item id = "22101" name = "1st Groep"/>
<Item id = "22201" name = "2de Groep"/>
<Item id = "22301" name = "3de Groep"/>
<Item id = "22401" name = "4de Groep"/>
<Item id = "22113" name = "Voorvoegsel mode"/>
<Item id = "22213" name = "Voorvoegsel mode"/>
<Item id = "22313" name = "Voorvoegsel mode"/>
<Item id = "22413" name = "Voorvoegsel mode"/>
</Keywords>
<Comment title = "Kemmentaar &amp;&amp; Nommer">
<Item id = "23301" name = "Kemmentaar Lyn"/>
<Item id = "23101" name = "Kemmentaar Blok"/>
<Item id = "23113" name = "Kemmentaar Maak Oop :"/>
<Item id = "23115" name = "Kemmentaar Maak Toe :"/>
<Item id = "23116" name = "Hanteer Sleutelwoord as simbole"/>
<Item id = "23117" name = "Hanteer Sleutelwoorde as simbole"/>
<Item id = "23201" name = "Nommer"/>
</Comment>
<Operator title = "Operatore">
<Item id = "24107" name = "Operatoor"/>
<Item id = "24103" name = "Beskikbare Simbole"/>
<Item id = "24101" name = "Geaktiveerde Operatore"/>
<Item id = "24201" name = "Delimiter 1"/>
<Item id = "24211" name = "Grens Maak Oop :"/>
<Item id = "24214" name = "Grens Maak Toe :"/>
<Item id = "24301" name = "Delimiter 2"/>
<Item id = "24311" name = "Grens Maak Oop :"/>
<Item id = "24314" name = "Grens Maak Toe :"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title = "Voorkeure">
<Item id = "6001" name = "Maak Toe"/>
<Global title = "Globaal">
<Item id = "6101" name = "Gereedskap staaf"/>
<Item id = "6102" name = "Steek weg"/>
<Item id = "6103" name = "Klein ikone"/>
<Item id = "6104" name = "Groot ikone"/>
<Item id = "6105" name = "Klein standaard ikone"/>
<Item id = "6106" name = "Tab staaf"/>
<Item id = "6107" name = "Verminder"/>
<Item id = "6108" name = "Sluit (No Drag N Drop)"/>
<Item id = "6109" name = "Teken die onaktiewe tabs"/>
<Item id = "6110" name = "Teken die oranje boonste staaf"/>
<Item id = "6111" name = "Wys Status Staaf"/>
<Item id = "6112" name = "Aktiveer maak toe knoppie op elke tab"/>
<Item id = "6113" name = "Dubbel kliek om dokument toe te maak"/>
<Item id = "6118" name = "Steek weg"/>
<Item id = "6119" name = "Multi-Lyn"/>
<Item id = "6120" name = "Vertikaal"/>
<Item id = "6121" name = "Menu staaf"/>
<Item id = "6122" name = "Steek weg (Use Alt or F10 key to toggle it)"/>
<Item id = "6123" name = "Lokalisasie"/>
</Global>
<Scintillas title = "Redigeer Komponente">
<Item id = "6216" name = "Karet verstellings"/>
<Item id = "6217" name = "Wydte :"/>
<Item id = "6219" name = "Flikker Frekwensie :"/>
<Item id = "6221" name = "F"/>
<Item id = "6222" name = "S"/>
<Item id = "6301" name = "Staaf Verstellings"/>
<Item id = "6302" name = "Vervang by spasie"/>
<Item id = "6303" name = "Staaf grootte : "/>
<Item id = "6201" name = "Vouer margine styl"/>
<Item id = "6202" name = "Eenvoudig"/>
<Item id = "6203" name = "Pyltjie"/>
<Item id = "6204" name = "Sirkel boom"/>
<Item id = "6205" name = "Boks boom"/>
<Item id = "6206" name = "Wys Lyn nommer margine"/>
<Item id = "6207" name = "Wys Boekmerk margine"/>
<Item id = "6208" name = "Wys Vertikaal Einde"/>
<Item id = "6209" name = "Hoeveelheid kolomme : "/>
<Item id = "6211" name = "Vertikale einde verstellings"/>
<Item id = "6212" name = "Lyn mode"/>
<Item id = "6213" name = "Agtergrond mode"/>
<Item id = "6214" name = "Aktiveer huidige lyn hooglig"/>
</Scintillas>
<NewDoc title = "Nuwe Dokument/Maak oop red lokasie">
<Item id = "6419" name = "Nuwe Dokument"/>
<Item id = "6401" name = "Formaat"/>
<Item id = "6402" name = "Windows"/>
<Item id = "6403" name = "Unix"/>
<Item id = "6404" name = "Mac"/>
<Item id = "6405" name = "Enkodering"/>
<Item id = "6406" name = "ANSI"/>
<Item id = "6407" name = "UTF-8 sonder BOM"/>
<Item id = "6408" name = "UTF-8"/>
<Item id = "6409" name = "UCS-2 Big endian"/>
<Item id = "6410" name = "UCS-2 small endian"/>
<Item id = "6411" name = "Verstek Taal :"/>
<Item id = "6413" name = "Leêr Maak Oop/ Red Lokasie"/>
<Item id = "6414" name = "Volg die huidige dokument"/>
<Item id = "6415" name = "Onthou die laaste operasie lokasie"/>
</NewDoc>
<FileAssoc title = "Leêr Assosiasies">
<Item id = "4009" name = "Ondersteunde exts :"/>
<Item id = "4010" name = "Geregistreerde exts :"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title = "Taal Spyskaart">
<Item id = "6505" name = "Beskikbare items"/>
<Item id = "6506" name = "On aktiewe items"/>
<Item id = "6507" name = "Maak Taal Menu Kompak"/>
</LangMenu>
<Print title = "Print">
<Item id = "6601" name = "Druk Lyn Nommers"/>
<Item id = "6602" name = "Kleur Opsies"/>
<Item id = "6603" name = "WYSIWYG"/>
<Item id = "6604" name = "Draai om"/>
<Item id = "6605" name = "Swart op Wit"/>
<Item id = "6606" name = "Geen agtergrond kleur"/>
<Item id = "6607" name = "Marge Vertellings (Eenheid:mm)"/>
<Item id = "6612" name = "Links"/>
<Item id = "6613" name = "Bo"/>
<Item id = "6614" name = "Regs"/>
<Item id = "6615" name = "Onder"/>
<Item id = "6706" name = "Bold"/>
<Item id = "6707" name = "Italic"/>
<Item id = "6708" name = "Kopper"/>
<Item id = "6709" name = "Linker deel"/>
<Item id = "6710" name = "Middel deel"/>
<Item id = "6711" name = "Regter deel"/>
<Item id = "6717" name = "Vetletters"/>
<Item id = "6718" name = "Kursiewe letters"/>
<Item id = "6719" name = "Voetstuk"/>
<Item id = "6720" name = "Linker deel"/>
<Item id = "6721" name = "Middel deel"/>
<Item id = "6722" name = "Regter deel"/>
<Item id = "6723" name = "Las by"/>
<Item id = "6725" name = "Veranderlike :"/>
</Print>
<MISC title = "ANDER">
<Item id = "6304" name = "Geskiedenis Leêr Verstellings"/>
<Item id = "6305" name = "Moet nie kyk op begin nie"/>
<Item id = "6306" name = "Maksimum geskiedenis leêr :"/>
<Item id = "6307" name = "Aktiveer"/>
<Item id = "6308" name = "Verklein na sys tray"/>
<Item id = "6309" name = "Onthou huidige sessie vir volgende begin"/>
<Item id = "6312" name = "Leêr Status Auto-Optelling"/>
<Item id = "6313" name = "Dateer saggies op"/>
<Item id = "6318" name = "Kliekbare skakel verstallings"/>
<Item id = "6325" name = "Gaan na laate lyn na opdateer"/>
<Item id = "6319" name = "Aktiveer"/>
<Item id = "6320" name = "Moet nie onderstreep teken nie"/>
<Item id = "6322" name = "Sessie Leêr ext:"/>
<Item id = "6323" name = "Aktiveer Notepad++ auto-opdateerder"/>
<Item id = "6324" name = "Dokument skakelaar (Ctrl+TAB)"/>
<Item id = "6326" name = "Aktiveer slim uitligting"/>
<Item id="6329" name="Uitligting vergelykte tags"/>
<Item id="6327" name="Aktiveer"/>
<Item id="6328" name="Uitligting tag eienskap"/>
<Item id="6330" name="Uitligting kommentaar/php/asp zone"/>
<Item id = "6331" name = "Wys slegs leêr naam in titelstaaf"/>
<Item id = "6114" name = "Aktiveer"/>
<Item id = "6115" name = "Auto-indent"/>
<Item id = "6117" name = "Aktiveer MRU optrede"/>
</MISC>
<Backup title = "Rugsteen/Auto-voltooing">
<Item id = "6801" name = "Rugsteen"/>
<Item id = "6315" name = "Geen"/>
<Item id = "6316" name = "Eenvoudige Rugsteen"/>
<Item id = "6317" name = "Verbose Rugsteen"/>
<Item id = "6804" name = "Gebruikers eie Rugsteen lokasie"/>
<Item id = "6803" name = "Lokasie :"/>
<Item id = "6807" name = "Auto-voltooing"/>
<Item id = "6808" name = "Aktiveer Auto-voltooing op elke invoer"/>
<Item id = "6809" name = "Funksie voltooing"/>
<Item id = "6810" name = "Woord voltooing"/>
<Item id = "6811" name = "Van"/>
<Item id = "6813" name = "th karakters"/>
<Item id = "6814" name = "Aanvaarde waardes : 1 - 9"/>
<Item id = "6815" name = "Funksie parameters leidraad op invoer"/>
</Backup>
</Preference>
<MultiMacro title = "Loop Makro Meer as een keer">
<Item id = "1" name = "Loop"/>
<Item id = "2" name = "Kanselleer"/>
<Item id = "8006" name = "Makro om te loop :"/>
<Item id = "8001" name = "Loop"/>
<Item id = "8005" name = "Hoeveelheid keer"/>
<Item id = "8002" name = "Loop tot einde van leêr"/>
</MultiMacro>
<Window title = "Vensters">
<Item id = "1" name = "Aktiveer"/>
<Item id = "2" name = "OK"/>
<Item id = "7002" name = "Berg"/>
<Item id = "7003" name = "Maak vensters toe"/>
<Item id = "7004" name = "Sorteer Tabs"/>
</Window>
<ColumnEditor title = "Kollom Redigeerder">
<Item id = "2023" name = "Teks om in te las"/>
<Item id = "2033" name = "Hoeveelheid om in te sit"/>
<Item id = "2030" name = "Begin nommer :"/>
<Item id = "2031" name = "Vergroot met :"/>
<Item id = "2035" name = "Voorste Nulle"/>
<Item id = "2032" name = "Formaat"/>
<Item id = "2024" name = "Dec"/>
<Item id = "2025" name = "Oct"/>
<Item id = "2026" name = "Hex"/>
<Item id = "2027" name = "Bin"/>
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Kanselleer"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>