Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
617 lines (568 sloc) 34 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Azərbaycan" filename="azerbaijan.xml" >
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="Fayl"/>
<Item menuId="edit" name="Redaktə"/>
<Item menuId="search" name="Axtar"/>
<Item menuId="view" name="Görünüş"/>
<Item menuId="encoding" name="Kodla"/>
<Item menuId="language" name="Sintaksis"/>
<Item menuId="settings" name="Nizamlar"/>
<Item menuId="macro" name="Makro"/>
<Item menuId="run" name="İşə sal"/>
<Item idName="Plugins" name="Plaginlər"/>
<Item idName="Window" name="Pəncərə"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Bufferə kopiya et"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Abzas"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Həriflərin registerini dəyiş"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Sətir əməliyatları"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Şərhi Sil/Əlavə et"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Avtomatik tamamlanma"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="EOL Konversiya"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Hamısını qeyd et"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Heç birini qeyd etmə"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Yuxarı səviyyəyə qalx"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Aşağı səviyyəyə düş"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Tağlar"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Simvolu göstər"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Miqyas"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Bu sənədi Daşı/Kopiya et"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Səviyyəni daralt"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Səviyyəni genişləndir"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Simvolların Yığımı"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Ərəb"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Baltik"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Kelt"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Kiril"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Mərkəzi Avropa"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Çin"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Eastern European"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Yunan"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="İvrit"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Yapon"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Koreya"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="North European"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Tay"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Türk"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Western European"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vyetnam"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Import"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="Yeni"/>
<Item id="41002" name=""/>
<Item id="41003" name="Bağla"/>
<Item id="41004" name="Hamısını bağla"/>
<Item id="41005" name="Digər sənədləri bağla"/>
<Item id="41006" name="Yadda saxla"/>
<Item id="41007" name="Hamısını yadda saxla"/>
<Item id="41008" name="Fərqli yadda saxla..."/>
<Item id="41010" name="Çap..."/>
<Item id="1001" name="Çap et"/>
<Item id="41011" name="Çıxış"/>
<Item id="41012" name="Sessiyanı yüklə..."/>
<Item id="41013" name="Sessiyanı yadda saxla..."/>
<Item id="41014" name="Diskdən yenidən yüklə"/>
<Item id="41015" name="Kopiyasını yadda saxla..."/>
<Item id="41016" name="Sil"/>
<Item id="41017" name="Adını dəyiş..."/>
<Item id="42001" name="Kəs"/>
<Item id="42002" name="Kopiya et"/>
<Item id="42003" name="Qaytar geri"/>
<Item id="42004" name="Qabağa"/>
<Item id="42005" name="Yapışdır"/>
<Item id="42006" name="Sil"/>
<Item id="42007" name="Hamısını seç"/>
<Item id="42008" name="Abzası artır"/>
<Item id="42009" name="Abzası azalt"/>
<Item id="42010" name="Seçilən sətiri dublikat et"/>
<Item id="42012" name="Sətirləri böl"/>
<Item id="42013" name="Sətirləri birləşdir"/>
<Item id="42014" name="Seçilən sətiri yuxarı daşı"/>
<Item id="42015" name="Seçilən sətiri aşağı daşı"/>
<Item id="42016" name="BÖYÜK HƏRFLƏR"/>
<Item id="42017" name="kiçik hərflər"/>
<Item id="42018" name="Qeydi başla"/>
<Item id="42019" name="Qeydi dayandır"/>
<Item id="42021" name="Oynat"/>
<Item id="42022" name="Blok şərh"/>
<Item id="42023" name="Axıcı şərh"/>
<Item id="42024" name="Boşluqları kəs"/>
<Item id="42025" name="Yazılan makronu yadda saxla"/>
<Item id="42026" name="Mətn istiqaməti - sağdan sola"/>
<Item id="42027" name="Mətn istiqaməti - soldan sağa"/>
<Item id="42028" name="Ancaq oxumaq"/>
<Item id="42029" name="Faylın adını və yolunu kopiya et"/>
<Item id="42030" name="Faylın adını kopiya et"/>
<Item id="42031" name="Qovluğun yolunu kopiya et"/>
<Item id="42032" name="Makronu bir neçə dəfə işlət..."/>
<Item id="42033" name="&quot;Ancaq oxumaq&quot; tağını götür"/>
<Item id="42035" name="Bloku Şərhləndir"/>
<Item id="42036" name="Bloku Şərhləndirmə"/>
<Item id="43001" name="Tap..."/>
<Item id="43002" name="Sonrakını tap"/>
<Item id="43003" name="Əvəz et..."/>
<Item id="43004" name="Sətirə keç..."/>
<Item id="43005" name="Tağ (qoy/sil)"/>
<Item id="43006" name="Sonrakı tağ"/>
<Item id="43007" name="Əvvəlki tağ"/>
<Item id="43008" name="Bütün tağları sil"/>
<Item id="43009" name="Eşlenen mötərizələrin kənarına keç"/>
<Item id="43010" name="Öndəkini tap"/>
<Item id="43011" name="İnkrement axtarış"/>
<Item id="43013" name="Fayllarda tap"/>
<Item id="43014" name="Seç və sonrakını (registerlə) tap"/>
<Item id="43015" name="Seç və əvvəlkini (registerlə) tap"/>
<Item id="43016" name="Hamısını seç"/>
<Item id="43017" name="Heçbirini seçmə"/>
<Item id="43018" name="Seçilən sətirləri kəs"/>
<Item id="43019" name="Seçilən sətirləri kopiya et"/>
<Item id="43020" name="Seçilən sətirlərə (dəyişərək) yapışdır"/>
<Item id="43021" name="Seçilə sətirləri sil"/>
<Item id="43022" name="1-ci stili istfadə et"/>
<Item id="43023" name="1-ci stili təmizlə"/>
<Item id="43024" name="2-ci stili istifadə et"/>
<Item id="43025" name="2-ci stili təmizlə"/>
<Item id="43026" name="3-cü stili istifadə et"/>
<Item id="43027" name="3-cü stili təmizlə"/>
<Item id="43028" name="4-cü stili istifadə et"/>
<Item id="43029" name="4-cü stili təmizlə"/>
<Item id="43030" name="5-ci stili istifadə et"/>
<Item id="43031" name="5-ci stili təmizlə"/>
<Item id="43032" name="Bütun stilləri təmizlə"/>
<Item id="43033" name="1-ci stil"/>
<Item id="43034" name="2-ci stil"/>
<Item id="43035" name="3-cü stil"/>
<Item id="43036" name="4-cü stil"/>
<Item id="43037" name="5-ci stil"/>
<Item id="43038" name="Stili tap"/>
<Item id="43039" name="1-ci stil"/>
<Item id="43040" name="2-ci stil"/>
<Item id="43041" name="3-cü stil"/>
<Item id="43042" name="4-cü stil"/>
<Item id="43043" name="5-ci stil"/>
<Item id="43044" name="Stili tap"/>
<Item id="43045" name="Axtarışın nəticəsinin pəncərəsi"/>
<Item id="43046" name="Sonraki axtaşın nəticələri"/>
<Item id="43047" name="Əvvəlki axtaşın nəticələri"/>
<Item id="43048" name="Seç və sonrakını tap"/>
<Item id="43049" name="Seç və əvvəlkini tap"/>
<Item id="43050" name="Seçilənləri tərsinə et"/>
<Item id="44009" name="Mətni bütün pəncərəyə"/>
<Item id="44010" name="Bütün dərəcələri daralt"/>
<Item id="44011" name="İstifadəçi təyinli dialoq..."/>
<Item id="44019" name="Bütün simvolları göstər"/>
<Item id="44020" name="Abzasları göstər"/>
<Item id="44022" name="Sətirlərin transferi"/>
<Item id="44023" name="Yaxınlaşdır Ctrl+Mouse Wheel Up"/>
<Item id="44024" name="Uzaqlaşdır Ctrl+Mouse Wheel Down"/>
<Item id="44025" name="Boşluq və abzasları göstər"/>
<Item id="44026" name="Sətirlərin sonlarını göstər"/>
<Item id="44029" name="Bütün dərəcələri genişləndir"/>
<Item id="44030" name="Seçilən səviyyəni daralt"/>
<Item id="44031" name="Seçilən səviyyəni genişləndir"/>
<Item id="44032" name="Tam ekran rejimi"/>
<Item id="44033" name="İlkin miqyası bərpa et"/>
<Item id="44034" name="Həmişə pəncərələrin üstündə tut"/>
<Item id="44035" name="Şaquli sürüşdürməni sinxronizasiya et"/>
<Item id="44036" name="Üfiqi sürüşdürməni sinxronizasiya et"/>
<Item id="44041" name="Sətiri keçirdən simvolu göstər"/>
<Item id="44072" name="Digər pəncərəyə keç"/>
<Item id="45001" name="(Windows) Formatına çevir"/>
<Item id="45002" name="(UNIX) Formatına çevir"/>
<Item id="45003" name="(MAC) Formatına çevir"/>
<Item id="45004" name="Kodla (ANSI)"/>
<Item id="45005" name="Kodla (UTF-8)"/>
<Item id="45006" name="Kodla (UCS-2 Big Endian)"/>
<Item id="45007" name="Kodla (UCS-2 Little Endian)"/>
<Item id="45008" name="Kodla (UTF-8 without BOM)"/>
<Item id="45009" name="Çevir (ANSI)"/>
<Item id="45010" name="Çevir (UTF-8 without BOM)"/>
<Item id="45011" name="Çevir (UTF-8)"/>
<Item id="45012" name="Çevir (UCS-2 Big Endian)"/>
<Item id="45013" name="Çevir (UCS-2 Little Endian)"/>
<Item id="10001" name="Digər pəncərəyə keç"/>
<Item id="10002" name="Digər pəncərəyə kopiya et"/>
<Item id="10003" name="Yeni pəncərəyə keçirt"/>
<Item id="10004" name="Yeni pəncərədə aç"/>
<Item id="46001" name="Stilin konfiqurasiyası..."/>
<Item id="46180" name="İstifadəçinin nizamları"/>
<Item id="47000" name="Notepad++ haqqında"/>
<Item id="47001" name="Notepad++ vebsaytı"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ layihə-səhifəsi"/>
<Item id="47003" name="Onlayn kömək"/>
<Item id="47004" name="Forum"/>
<Item id="47005" name="Plaginləri yüklə"/>
<Item id="47006" name="Yeni versiyanın olmasını yoxla"/>
<Item id="47008" name="Kömək"/>
<Item id="48005" name="Plagin(ləri) import et"/>
<Item id="48006" name="Tema(ları) import et"/>
<Item id="48009" name="Qısayol Xəritəsi..."/>
<Item id="48011" name="Nizamlar..."/>
<Item id="49000" name="İşə sal..."/>
<Item id="50000" name="Funksiya tamamla"/>
<Item id="50001" name="Söz tamamla"/>
<Item id="50002" name="Funksiyalarla kömək"/>
<Item id="42034" name="Sütun redaktoru..."/>
<Item id="44042" name="Sətirləri gizlət"/>
<Item id="42040" name="Son istifadə olunan faylları aç"/>
<Item id="42041" name="Son işlədilən faylların siyahısını sil"/>
<Item id="48016" name="Qısayolu dəyiş/Macronu sil..."/>
<Item id="48017" name="Qısayolu dəyiş/Komandanı sil..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Bağla"/>
<Item CMID="1" name="Digər sənədləri bağla"/>
<Item CMID="2" name="Yadda saxla"/>
<Item CMID="3" name="Fərqli yadda saxla..."/>
<Item CMID="4" name="Çap et"/>
<Item CMID="5" name="Diğər pəncərəyə keç"/>
<Item CMID="6" name="Diğər pəncərəyə kopiya et"/>
<Item CMID="7" name="Faylın yolunu bufferə kopiya et"/>
<Item CMID="8" name="Faylın adını bufferə kopiya et"/>
<Item CMID="9" name="Qovluğun yolunu bufferə kopiya et"/>
<Item CMID="10" name="Adını dəyişdir"/>
<Item CMID="11" name="Sil"/>
<Item CMID="12" name="Ancaq oxumaq"/>
<Item CMID="13" name="&quot;Ancaq oxumaq&quot; tağını götür"/>
<Item CMID="14" name="Yeni pəncərəyə keçirt"/>
<Item CMID="15" name="Yeni pəncərədə aç"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Tap" titleReplace="Əvəz et" titleFindInFiles="Fayllarda axtar">
<Item id="1" name="Sonrakını tap"/>
<Item id="2" name="Bağla"/>
<Item id="1620" name="Tap :"/>
<Item id="1603" name="Ancaq bütöv sözlər"/>
<Item id="1604" name="Registeri nəzərə al"/>
<Item id="1605" name="Daimi ifadə"/>
<Item id="1606" name="Axtarışa davam et"/>
<Item id="1612" name="Yuxarı"/>
<Item id="1613" name="Aşağı"/>
<Item id="1614" name="Say"/>
<Item id="1615" name="Hamısını tap"/>
<Item id="1616" name="Sətiri seç"/>
<Item id="1617" name="Tapılanları seç"/>
<Item id="1618" name="Yeni axtarış üçün təmizlə"/>
<Item id="1621" name="İstiqamət"/>
<Item id="1611" name="Fərqli əvəz et :"/>
<Item id="1608" name="Əvəz et"/>
<Item id="1609" name="Hamısını əvəz et"/>
<Item id="1623" name="Şəffaflıq"/>
<Item id="1687" name="Arxa planda olarkən"/>
<Item id="1688" name="Həmişə"/>
<Item id="1632" name="Seçilmiş qisimdə"/>
<Item id="1633" name="Təmizlə"/>
<Item id="1635" name="Açıq olan sənədlərdə hamısını əvəz et"/>
<Item id="1636" name="Açıq olan sənədlərdə hamısını axtar"/>
<Item id="1637" name="Filterlərdə tap"/>
<Item id="1654" name="Filterlər :"/>
<Item id="1655" name="Qovluq :"/>
<Item id="1656" name="Hamısını tap"/>
<Item id="1658" name="Bütün alt qovluqlarda"/>
<Item id="1659" name="Gizli qovluqlarda"/>
<Item id="1624" name="Axtarış rejimi"/>
<Item id="1625" name="Normal"/>
<Item id="1626" name="Genişləndirilmiş (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Fayllarda əvəz et"/>
<Item id="1661" name="Bu sənəddən sonrakı"/>
<Item id="1641" name="Bu sənəddə hamısını tap"/>
<Item id="1686" name="Şəffaflıq"/>
</Find>
<GoToLine title="Sətirə Keçid...">
<Item id="2007" name="Sətir"/>
<Item id="2008" name="Sütun"/>
<Item id="1" name="Keçid"/>
<Item id="2" name="İmtina"/>
<Item id="2004" name="Olduğunuz mövqe :"/>
<Item id="2005" name="Gedeceyim mövqe :"/>
<Item id="2006" name="Ora sonuncu mövqe :"/>
</GoToLine>
<Run title="İşə sal...">
<Item id="1903" name="Proqramı işə sal"/>
<Item id="1" name="İşə sal"/>
<Item id="2" name="İmtina"/>
<Item id="1904" name="Yadda saxla..."/>
</Run>
<StyleConfig title="Stilin konfiqurasiyası">
<Item id="2" name="İmtina"/>
<Item id="2301" name="Yadda saxla və bağla"/>
<Item id="2303" name="Şəffaflıq"/>
<Item id="2306" name="Tema seç : "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Qalın"/>
<Item id="2205" name="İtalyan"/>
<Item id="2206" name="Ön plan rəngi"/>
<Item id="2207" name="Arxa plan rəngi"/>
<Item id="2208" name="Şriftin adı :"/>
<Item id="2209" name="Şriftin ölçüsü :"/>
<Item id="2212" name="Rəngli stil"/>
<Item id="2213" name="Şriftin stili"/>
<Item id="2214" name="İlkin fayl növü :"/>
<Item id="2216" name="İstifadəçi fayl növü :"/>
<Item id="2218" name="Altınnan xətt çək"/>
<Item id="2219" name="İlkin açar-sözlər"/>
<Item id="2221" name="İstifadəçi açar-sözlər"/>
<Item id="2225" name="Dil :"/>
<Item id="2226" name="Ön plan ümumi rənginə icazə ver"/>
<Item id="2227" name="Arxa plan ümumi rənginə icazə ver"/>
<Item id="2228" name="Ümumi şriftə icazə ver"/>
<Item id="2229" name="Şriftin ümumi ölçüsünə icazə ver"/>
<Item id="2230" name="Bütün şriftlər qalın olsun"/>
<Item id="2231" name="Bütün şriftlər italyan stilində olsun"/>
<Item id="2232" name="Bütün şriftlərin altında xətt olsun"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title="İstifadəçi nizamları">
<Item id="20002" name="Adını dəyiş"/>
<Item id="20003" name="Təzəsini yarat..."/>
<Item id="20004" name="Silmək"/>
<Item id="20005" name="Fərqli yadda saxla..."/>
<Item id="20007" name="İstifadəçi dili : "/>
<Item id="20009" name="Ext. :"/>
<Item id="20012" name="Ignore case"/>
<Item id="20011" name="Şəffaflıq"/>
<Item id="0" name="Rəngli stillər"/>
<Item id="1" name="Ön plan rəngi"/>
<Item id="2" name="Arxa plan rəngi"/>
<Item id="3" name="Şriftin stili"/>
<Item id="4" name="Şriftin adı :"/>
<Item id="5" name="Şriftin ölçüsü :"/>
<Item id="6" name="Qalın"/>
<Item id="7" name="İtalyan"/>
<Item id="8" name="Altınnan xətt çək"/>
<Folder title="İlkin-qovluq">
<Item id="21101" name="İlkin stil nizamları"/>
<Item id="21201" name="Qovluğu açmaq açar-sözləri nizamları"/>
<Item id="21301" name="Qovluğu bağlamaq açar-sözləri nizamları"/>
</Folder>
<Keywords title="Açar-sözləri listi">
<Item id="22101" name="1-ci Qrup"/>
<Item id="22201" name="2-ci Qrup"/>
<Item id="22301" name="3-cü Qrup"/>
<Item id="22401" name="4-cü Qrup"/>
<Item id="22113" name="Ön əlavə rejimi"/>
<Item id="22213" name="Ön əlavə rejimi"/>
<Item id="22313" name="Ön əlavə rejimi"/>
<Item id="22413" name="Ön əlavə rejimi"/>
</Keywords>
<Comment title="Şərh sayı">
<Item id="23301" name="Şərh sətiri"/>
<Item id="23101" name="Şərhləri bloklaşdır"/>
<Item id="23113" name="Şərhləri bağla :"/>
<Item id="23115" name="Şərhləri bağla :"/>
<Item id="23116" name="Açar-sözünü simvol kimi işlət"/>
<Item id="23117" name="Açar-sözlərini simvollar kimi işlət"/>
<Item id="23201" name=" Sayı "/>
</Comment>
<Operator title="Operatorlar">
<Item id="24107" name="Operator"/>
<Item id="24103" name="Mövcud simvollar"/>
<Item id="24101" name="Aktiv olan operatorlar"/>
<Item id="24201" name="Ayırıcıyı 1"/>
<Item id="24211" name="Açan sərhəd :"/>
<Item id="24214" name="Bağlayan sərhəd :"/>
<Item id="24301" name="Ayırıcıyı 2"/>
<Item id="24311" name="Açan sərhəd :"/>
<Item id="24314" name="Bağlayan sərhəd :"/>
</Operator>
<Item id="24001" name="Enable escape character :"/>
</UserDefine>
<Preference title="Nizamlar">
<Item id="6001" name="Bağla"/>
<Global title="Ümumi">
<Item id="6101" name="Alətlər paneli"/>
<Item id="6102" name="Gizlət"/>
<Item id="6103" name="Balaca ikonlar"/>
<Item id="6104" name="Böyük ikonlar"/>
<Item id="6105" name="Standart ikonlar"/>
<Item id="6106" name="Sənəd başlıqları"/>
<Item id="6107" name="Kiçiltmək"/>
<Item id="6108" name="Qıfılla (yer dəyişməsinə qadağa et)"/>
<Item id="6109" name="Aktiv olmayan başlıqlar boz olsun"/>
<Item id="6110" name="Üstündə sarı xətt olsun"/>
<Item id="6111" name="Vəziyyət sətirini göstər"/>
<Item id="6112" name="Bağla düyməsini göstər"/>
<Item id="6113" name="Başlığı iki kliklə bağla"/>
<Item id="6118" name="Gizlət"/>
<Item id="6119" name="Kaskad"/>
<Item id="6120" name="Şaquli"/>
<Item id="6121" name="Menyu paneli"/>
<Item id="6122" name="Gizlət (Seçim üçün &quot;Alt&quot; və ya &quot;F1&quot; düyməsini basın)"/>
<Item id="6123" name="İnterfeys dili"/>
</Global>
<Scintillas title="Redaktə etmək">
<Item id="6216" name="Yapışdırma nizamları"/>
<Item id="6217" name="En :"/>
<Item id="6219" name="Yanma sürəti :"/>
<Item id="6221" name="F"/>
<Item id="6222" name="S"/>
<Item id="6224" name="Multi-Redaktə nizamları"/>
<Item id="6225" name="İcazə ver (Ctrl+Mouse klik/Seçmək)"/>
<Item id="6201" name="Blokun qıraqlarının stili"/>
<Item id="6202" name="Sadə"/>
<Item id="6203" name="Oxlar"/>
<Item id="6204" name="Dairələr"/>
<Item id="6205" name="Dördbucaqlar"/>
<Item id="6226" name="Heç nə"/>
<Item id="6227" name="Line Wrap"/>
<Item id="6228" name="İlkin nizamlar"/>
<Item id="6229" name="Aligned"/>
<Item id="6230" name="Indent"/>
<Item id="6206" name="Sətirlərin nömrələrinin göstər"/>
<Item id="6207" name="Tağları göstər"/>
<Item id="6208" name="Şaquli sərhədini göstər"/>
<Item id="6209" name="Sütun sayı : "/>
<Item id="6211" name="Səhifənin şaquli sərhədinin nizamları"/>
<Item id="6212" name="Xətt rejimi"/>
<Item id="6213" name="Arxa plan rejimi"/>
<Item id="6214" name="Seçilmiş sətiri vurğula"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Yeni sənəd/İlkin qovluq">
<Item id="6401" name="Format"/>
<Item id="6402" name="Windows"/>
<Item id="6403" name="Unix"/>
<Item id="6404" name="Mac"/>
<Item id="6405" name="Kodlamaq"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8 without BOM"/>
<Item id="6408" name="UTF-8"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="6411" name="Sintaksis :"/>
<Item id="6413" name="Sənədi açmaq/yadda saxlamaq qovluğu"/>
<Item id="6414" name="Seçilən sənədi izlə "/>
<Item id="6415" name="Sonuncu qovluğu yadda saxla"/>
<Item id="6419" name="Yeni sənəd"/>
<Item id="6420" name="ANSI faylı açarkan tətbiq et"/>
</NewDoc>
<FileAssoc title="Faylların əlaqələri">
<Item id="4009" name="Dəstəklənən fayllar:"/>
<Item id="4010" name="Qeydli fayllar :"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title="Dil menyusu/Başlıqların nizamları">
<Item id="6301" name="Başlıqların nizamları"/>
<Item id="6302" name="Boşluqla dəyişdir"/>
<Item id="6303" name="Tabulasıya : "/>
<Item id="6505" name="İstifadə edilən"/>
<Item id="6506" name="İstifadə edilməyən"/>
<Item id="6507" name="Dil menyusunu yığcam et"/>
<Item id="6508" name="Menyu dili"/>
<Item id="6510" name="İlkin nizamlar"/>
</LangMenu>
<Print title="Çap">
<Item id="6601" name="Sətirin nömrəsini çap et"/>
<Item id="6602" name="Rəng nizamları"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG (göründüyü kimi)"/>
<Item id="6604" name="Invert"/>
<Item id="6605" name="Qara ağ"/>
<Item id="6606" name="Arxa plan rəngini yığışdır"/>
<Item id="6607" name="Abzas (mm)"/>
<Item id="6612" name="Sol"/>
<Item id="6613" name="Üst"/>
<Item id="6614" name="Sağ"/>
<Item id="6615" name="Alt"/>
<Item id="6706" name="Qalın"/>
<Item id="6707" name="İtalyan"/>
<Item id="6708" name="Başlıq"/>
<Item id="6709" name="Sol hissəsi"/>
<Item id="6710" name="Orta hissəsində"/>
<Item id="6711" name="Sağ hissəsi"/>
<Item id="6717" name="Qalın"/>
<Item id="6718" name="İtalyan"/>
<Item id="6719" name="Alt bilgi"/>
<Item id="6720" name="Sol hissəsi"/>
<Item id="6721" name="Orta hissəsində"/>
<Item id="6722" name="Sağ hissəsi"/>
<Item id="6723" name="Əlavə et"/>
<Item id="6725" name="Bilgi :"/>
<Item id="6728" name="Üst və alt bilgi"/>
</Print>
<MISC title="Digər">
<Item id="6304" name="Açılmış sənədlərin tarixi"/>
<Item id="6305" name="İşə salarkən yoxlama"/>
<Item id="6306" name="Maks. sənəd sayı :"/>
<Item id="6307" name="İcazə ver"/>
<Item id="6308" name="Sistem treyə kiçilt"/>
<Item id="6309" name="Axırıncı sessiyanın sənədlərini aç"/>
<Item id="6312" name="Statusu avtomatik təyinləşdir"/>
<Item id="6313" name="Soruşmadan yenilə"/>
<Item id="6318" name="Linklərin nizamları"/>
<Item id="6318" name="Linklərin nizamları"/>
<Item id="6325" name="Yenilədikdən sonra sona kimi sürüşdür"/>
<Item id="6319" name="İcazə ver"/>
<Item id="6320" name="Altınnan xətt çəkmə"/>
<Item id="6322" name="Sessiya faylın tipi:"/>
<Item id="6323" name="Notepad++ avtomatik yenilə"/>
<Item id="6324" name="Sənədlərin komutasiyası (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6326" name="İntellektual işıqlandırma"/>
<Item id="6329" name="Uyğun olan teqləri işıqlandır"/>
<Item id="6327" name="İcazə ver"/>
<Item id="6328" name="Müvafiq teqləri işiqlandır"/>
<Item id="6330" name="Şərh/php/asp sahələrini işıqlandır"/>
<Item id="6331" name="Başlıqda yalnız faylın adını göstər"/>
<Item id="6114" name="İcazə ver"/>
<Item id="6115" name="Auto-indent"/>
<Item id="6117" name="Enable MRU behaviour"/>
</MISC>
<Backup title="Ehtiyatlaşdırma/Avtomatik Tamamlanma">
<Item id="6801" name="Ehtiyatlaşdırma"/>
<Item id="6315" name="Heç biri"/>
<Item id="6316" name="Sadə Ehtiyatlaşdırma"/>
<Item id="6317" name="Geniş Ehtiyatlaşdırma"/>
<Item id="6804" name="İstifadəçi ehtiyatlaşdırma qovluğu"/>
<Item id="6803" name="Qovluq :"/>
<Item id="6807" name="Avtomatik Tamamlanma"/>
<Item id="6808" name="Giriş üçün avto-tamamlamağa icazə ver"/>
<Item id="6809" name="Funksiya tamamla"/>
<Item id="6810" name="Söz tamamla"/>
<Item id="6811" name="...dən"/>
<Item id="6813" name="ci(ü) simvol"/>
<Item id="6814" name="Cari Dəyər : 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Funksiyanın parametirlərini daxil edərkən kömək et"/>
</Backup>
</Preference>
<MultiMacro title="Macronu bir neçə dəfə işə sal">
<Item id="1" name="İşə sal"/>
<Item id="2" name="İmtina"/>
<Item id="8006" name="Macronu işə sal :"/>
<Item id="8001" name="İşə sal"/>
<Item id="8005" name="dəfə"/>
<Item id="8002" name="Faylı sonuna qədər icra et"/>
</MultiMacro>
<Window title="Pəncərələr">
<Item id="1" name="Aktivləşdir"/>
<Item id="2" name="OK"/>
<Item id="7002" name="Yadda saxla"/>
<Item id="7003" name="Pəncərəni(ri) bağla"/>
<Item id="7004" name="Sırala"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Sütun Redaktəsi">
<Item id="2023" name="Yerləşdiriləcək mətin"/>
<Item id="2033" name="Yerləşdiriləcək sayı"/>
<Item id="2030" name="İlk rəqəm :"/>
<Item id="2031" name="Addım :"/>
<Item id="2035" name="Sıfır Əlavə et"/>
<Item id="2032" name="Format"/>
<Item id="2024" name="Dec"/>
<Item id="2025" name="Oct"/>
<Item id="2026" name="Hex"/>
<Item id="2027" name="Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="İmtina"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.