Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1399 lines (1359 sloc) 80.5 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
- last change: Notepad++ 7.8.9 9/Sep/2020 by Ondřej Müller (mullero@email.cz)
- N++ Community: https://notepad-plus-plus.org/community/topic/87/czech-translations
- contributors: Ondřej Müller (mullero@email.cz), Tomáš Hrouda (gobbet@centrum.cz), Martin Darebný (darBis)
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name = "Čeština" filename="czech.xml" version="7.8.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId = "file" name = "&amp;Soubor"/>
<Item menuId = "edit" name = "Ú&amp;pravy"/>
<Item menuId = "search" name = "&amp;Najít"/>
<Item menuId = "view" name = "&amp;Zobrazit"/>
<Item menuId = "encoding" name = "For&amp;mát"/>
<Item menuId = "language" name = "Synta&amp;xe"/>
<Item menuId = "settings" name = "Nas&amp;tavení"/>
<Item menuId = "tools" name = "Nástro&amp;je"/>
<Item menuId = "macro" name = "Makro"/>
<Item menuId = "run" name = "Spustit"/>
<Item idName = "Plugins" name = "Pluginy"/>
<Item idName = "Window" name = "Okno"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId = "file-openFolder" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v"/>
<Item subMenuId = "file-closeMore" name = "Zavřít vícero souborů"/>
<Item subMenuId = "file-recentFiles" name = "Historie posledních souborů"/>
<Item subMenuId = "edit-copyToClipboard" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item subMenuId = "edit-indent" name = "Odsazení"/>
<Item subMenuId = "edit-convertCaseTo" name = "Konverze velikosti písma"/>
<Item subMenuId = "edit-lineOperations" name = "Řádkové operace"/>
<Item subMenuId = "edit-comment" name = "Zakomentovat/Odkomentovat"/>
<Item subMenuId = "edit-autoCompletion" name = "Automatické dokončování"/>
<Item subMenuId = "edit-eolConversion" name = "Konverze konců řádků (EOL)"/>
<Item subMenuId = "edit-blankOperations" name = "Operace s prázdnými znaky"/>
<Item subMenuId = "edit-pasteSpecial" name = "Vložit nestandardně"/>
<Item subMenuId = "edit-onSelection" name = "Vybraný text"/>
<Item subMenuId = "search-markAll" name = "Označit vše"/>
<Item subMenuId = "search-unmarkAll" name = "Odznačit vše"/>
<Item subMenuId = "search-jumpUp" name = "Skočit nahoru"/>
<Item subMenuId = "search-jumpDown" name = "Skočit dolů"/>
<Item subMenuId = "search-bookmark" name = "Záložka"/>
<Item subMenuId = "view-currentFileIn" name = "Zobrazit aktuální soubor v"/>
<Item subMenuId = "view-showSymbol" name = "Ukázat symboly"/>
<Item subMenuId = "view-zoom" name = "Lupa"/>
<Item subMenuId = "view-moveCloneDocument" name = "Přesunout/duplikovat aktuální dokument"/>
<Item subMenuId = "view-tab" name = "Karta dokumentu (Tab)"/>
<Item subMenuId = "view-collapseLevel" name = "Sbalit úroveň"/>
<Item subMenuId = "view-uncollapseLevel" name = "Rozbalit úroveň"/>
<Item subMenuId = "view-project" name = "Projekt"/>
<Item subMenuId = "encoding-characterSets" name = "Výběr znakové sady"/>
<Item subMenuId = "encoding-arabic" name = "arabština"/>
<Item subMenuId = "encoding-baltic" name = "baltské jazyky"/>
<Item subMenuId = "encoding-celtic" name = "keltština"/>
<Item subMenuId = "encoding-cyrillic" name = "azbuka"/>
<Item subMenuId = "encoding-centralEuropean" name = "středoevropské jazyky (CE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-chinese" name = "čínština"/>
<Item subMenuId = "encoding-easternEuropean" name = "východoevropské jazyky (EE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-greek" name = "řečtina"/>
<Item subMenuId = "encoding-hebrew" name = "hebrejština"/>
<Item subMenuId = "encoding-japanese" name = "japonština"/>
<Item subMenuId = "encoding-korean" name = "korejština"/>
<Item subMenuId = "encoding-northEuropean" name = "severoevropské jazyky (NE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-thai" name = "thajština"/>
<Item subMenuId = "encoding-turkish" name = "turečtina"/>
<Item subMenuId = "encoding-westernEuropean" name = "západoevropské jazyky (WE)"/>
<Item subMenuId = "encoding-vietnamese" name = "vietnamština"/>
<Item subMenuId = "language-userDefinedLanguage" name = "Uživatelem definovaná syntaxe"/>
<Item subMenuId = "settings-import" name = "Import"/>
<Item subMenuId = "tools-md5" name = "MD5"/>
<Item subMenuId = "tools-sha256" name = "SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id = "41001" name = "&amp;Nový"/>
<Item id = "41002" name = "&amp;Otevřít"/>
<Item id = "41003" name = "Zavřít aktuální"/>
<Item id = "41004" name = "Za&amp;vřít vše"/>
<Item id = "41005" name = "Zavřít vše KROMĚ aktuálního dokumentu"/>
<Item id = "41006" name = "&amp;Uložit"/>
<Item id = "41007" name = "Uloži&amp;t vše"/>
<Item id = "41008" name = "Uložit &amp;jako..."/>
<Item id = "41010" name = "Tisk..."/>
<Item id = "1001" name = "Tisknout teď"/>
<Item id = "41011" name = "Kone&amp;c"/>
<Item id = "41012" name = "Nahrát relaci..."/>
<Item id = "41013" name = "Uložit relaci..."/>
<Item id = "41014" name = "Znovu načíst z disku"/>
<Item id = "41015" name = "Uložit kopii jako..."/>
<Item id = "41016" name = "Odstranit"/>
<Item id = "41017" name = "Přejmenovat..."/>
<Item id = "41009" name = "Zavřít vše nalevo"/>
<Item id = "41018" name = "Zavřít vše napravo"/>
<Item id = "41019" name = "Průzkumník"/>
<Item id = "41020" name = "cmd"/>
<Item id = "41021" name = "Znovuotevřít aktuálně zavřený soubor"/>
<Item id = "41022" name = "Otevřít složku jako pracovní plochu"/>
<Item id = "41023" name = "Otevřít v implicitním prohlížeči"/>
<Item id = "41024" name = "Zavřít všechny nezměněné"/>
<Item id = "42001" name = "Vyjmou&amp;t"/>
<Item id = "42002" name = "&amp;Kopírovat"/>
<Item id = "42003" name = "&amp;Zpět"/>
<Item id = "42004" name = "&amp;Znovu"/>
<Item id = "42005" name = "&amp;Vložit"/>
<Item id = "42006" name = "&amp;Smazat"/>
<Item id = "42007" name = "Vybra&amp;t vše"/>
<Item id = "42008" name = "Vložit tabulátor (zvětšit odsazení)"/>
<Item id = "42009" name = "Odstranit tabulátor (zmenšit odsazení)"/>
<Item id = "42010" name = "Duplikovat aktuální řádek"/>
<Item id = "42012" name = "Rozdělit řádky"/>
<Item id = "42013" name = "Sloučit řádky"/>
<Item id = "42014" name = "Posunout aktuální řádek nahoru"/>
<Item id = "42015" name = "Posunout aktuální řádek dolů"/>
<Item id = "42016" name = "VELKÁ PÍSMENA"/>
<Item id = "42017" name = "malá písmena"/>
<Item id = "42018" name = "&amp;Začít nahrávání"/>
<Item id = "42019" name = "&amp;Ukončit nahrávání"/>
<Item id = "42020" name = "Vyber začátek/konec"/>
<Item id = "42021" name = "&amp;Přehrát"/>
<Item id = "42022" name = "Zakomentovat/odkomentovat jednotlivé řádky"/>
<Item id = "42023" name = "Zakomentovat/odkomentovat blok"/>
<Item id = "42024" name = "Odstranit koncové mezery"/>
<Item id = "42025" name = "Uložit aktuálně zaznamenané makro"/>
<Item id = "42026" name = "Směr textu zprava doleva"/>
<Item id = "42027" name = "Směr textu zleva doprava"/>
<Item id = "42028" name = "Nastavit příznak Pouze pro čtení"/>
<Item id = "42029" name = "Jméno (s celou cestou) aktuálního souboru do Schránky"/>
<Item id = "42030" name = "Jméno aktuálního souboru do Schránky"/>
<Item id = "42031" name = "Jméno aktuálního adresáře (s celou cestou) do Schránky"/>
<Item id = "42032" name = "Spustit makro vícekrát..."/>
<Item id = "42033" name = "Zrušit příznak Pouze pro čtení"/>
<Item id = "42035" name = "Zakomentovat blok"/>
<Item id = "42036" name = "Odkomentovat blok"/>
<Item id = "42037" name = "Sloupcový režim..."/>
<Item id = "42038" name = "Vložit HTML-obsah"/>
<Item id = "42039" name = "Vložit RTF-obsah"/>
<Item id = "42042" name = "Oříznout úvodní mezery"/>
<Item id = "42043" name = "Oříznout úvodní a koncové mezery"/>
<Item id = "42044" name = "Konce řádků (EOL) na mezery"/>
<Item id = "42045" name = "Odstranit nepotřebné prázdné znaky a EOLy"/>
<Item id = "42046" name = "Tabulátory na mezery"/>
<Item id = "42047" name = "Odstranit blokové komentáře"/>
<Item id = "42048" name = "Kopírovat binární obsah"/>
<Item id = "42049" name = "Vyjmout binární obsah"/>
<Item id = "42050" name = "Vložit binární obsah"/>
<Item id = "42051" name = "Panel ASCII znaků"/>
<Item id = "42052" name = "Historie Schránky"/>
<Item id = "42053" name = "Mezery na tabulátory (úvodní)"/>
<Item id = "42054" name = "Mezery na tabulátory (všechny)"/>
<Item id = "42055" name = "Odstranit prázdné řádky"/>
<Item id = "42056" name = "Odstranit prázdné řádky (obsahující prázdné znaky)"/>
<Item id = "42057" name = "Vložit prázdný řádek nad aktuální"/>
<Item id = "42058" name = "Vložit prázdný řádek pod aktuální"/>
<Item id = "42059" name = "Setřídit řádky vzestupně"/>
<Item id = "42060" name = "Setřídit řádky sestupně"/>
<Item id = "42061" name = "Setřídit řádky (podle celých čísel) vzestupně"/>
<Item id = "42062" name = "Setřídit řádky (podle celých čísel) sestupně"/>
<Item id = "42063" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s čárkou) vzestupně"/>
<Item id = "42064" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s čárkou) sestupně"/>
<Item id = "42065" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s tečkou) vzestupně"/>
<Item id = "42066" name = "Setřídit řádky (podle desetinných čísel s tečkou) sestupně"/>
<Item id = "42067" name = "Jen První Velká"/>
<Item id = "42068" name = "První Velká (ostatní pozice beze změny)"/>
<Item id = "42069" name = "Jen první ve větách velká."/>
<Item id = "42070" name = "První ve větách velká. (ostatní pozice beze změny)"/>
<Item id = "42071" name = "iNVERTOVANÁ VELIKOST"/>
<Item id = "42072" name = "nÁHOdNá VeLIKOsT"/>
<Item id = "42073" name = "Otevřít soubor"/>
<Item id = "42074" name = "Otevřít obsaženou složku v Průzkumníkovi"/>
<Item id = "42075" name = "Vyhledat na Internetu"/>
<Item id = "42076" name = "Změnit vyhledávač..."/>
<Item id = "42077" name = "Odstranit následující za sebou jdoucí duplicitní řádky"/>
<Item id = "43001" name = "&amp;Najít..."/>
<Item id = "43002" name = "Najít &amp;další"/>
<Item id = "43003" name = "Nahradit..."/>
<Item id = "43004" name = "Přejít na ..."/>
<Item id = "43005" name = "Záložka"/>
<Item id = "43006" name = "Další záložka"/>
<Item id = "43007" name = "Předchozí záložka"/>
<Item id = "43008" name = "Vymazat všechny záložky"/>
<Item id = "43009" name = "Jdi na párovou závorku"/>
<Item id = "43010" name = "Najít předchozí"/>
<Item id = "43011" name = "&amp;Postupné vyhledávání..."/>
<Item id = "43013" name = "Najít v souborech"/>
<Item id = "43014" name = "Najít další (volatile)"/>
<Item id = "43015" name = "Najít předchozí (volatile)"/>
<Item id = "43016" name = "Označit vše"/>
<Item id = "43017" name = "Odznačit vše"/>
<Item id = "43018" name = "Vyjmout řádky označené záložkami"/>
<Item id = "43019" name = "Kopírovat řádky označené záložkami"/>
<Item id = "43020" name = "Vložit do (zaměnit) řádků označených záložkami"/>
<Item id = "43021" name = "Odstranit řádky označené záložkami"/>
<Item id = "43022" name = "Použít 1. styl"/>
<Item id = "43024" name = "Použít 2. styl"/>
<Item id = "43026" name = "Použít 3. styl"/>
<Item id = "43028" name = "Použít 4. styl"/>
<Item id = "43030" name = "Použít 5. styl"/>
<Item id = "43023" name = "Odstranit 1. styl"/>
<Item id = "43025" name = "Odstranit 2. styl"/>
<Item id = "43027" name = "Odstranit 3. styl"/>
<Item id = "43029" name = "Odstranit 4. styl"/>
<Item id = "43031" name = "Odstranit 5. styl"/>
<Item id = "43032" name = "Odstranit všechny styly"/>
<Item id = "43033" name = "1. styl"/>
<Item id = "43034" name = "2. styl"/>
<Item id = "43035" name = "3. styl"/>
<Item id = "43036" name = "4. styl"/>
<Item id = "43037" name = "5. styl"/>
<Item id = "43038" name = "Najít styl"/>
<Item id = "43039" name = "1. styl"/>
<Item id = "43040" name = "2. styl"/>
<Item id = "43041" name = "3. styl"/>
<Item id = "43042" name = "4. styl"/>
<Item id = "43043" name = "5. styl"/>
<Item id = "43044" name = "Najít styl"/>
<Item id = "43045" name = "Okno s výsledky vyhledávání"/>
<Item id = "43046" name = "Další vyhledaný výsledek"/>
<Item id = "43047" name = "Předchozí vyhledaný výsledek"/>
<Item id = "43048" name = "Vybrat a najít další"/>
<Item id = "43049" name = "Vybrat a najít předchozí"/>
<Item id = "43050" name = "Inverze záložky"/>
<Item id = "43051" name = "Odstranit neoznačené řádky"/>
<Item id = "43052" name = "Najít znaky z rozsahu..."/>
<Item id = "43053" name = "Vybrat vše mezi souvisejícími závorkami"/>
<Item id = "43054" name = "Označit..."/>
<Item id = "44009" name = "Zobrazit pouze okno dokumentu"/>
<Item id = "44010" name = "Sbalit vše"/>
<Item id = "44011" name = "Panel Uživatelsky definované syntaxe"/>
<Item id = "44012" name = "Skrýt okrajový pruh s čísly řádků"/>
<Item id = "44013" name = "Skrýt okrajový pruh se záložkami"/>
<Item id = "44014" name = "Skrýt okrajový pruh pro sbalení/rozbalení"/>
<Item id = "44019" name = "Zobrazit všechny znaky"/>
<Item id = "44020" name = "Zobrazit odsazovací pomocné čáry"/>
<Item id = "44022" name = "Zalomit řádky"/>
<Item id = "44023" name = "Zvětši&amp;t Ctrl-Myš kolečko nahoru"/>
<Item id = "44024" name = "Zme&amp;nšit Ctrl-Myš kolečko dolu"/>
<Item id = "44025" name = "Zobrazit mezery a tabulátory"/>
<Item id = "44026" name = "Zobrazit konce řádků"/>
<Item id = "44029" name = "Rozbalit vše"/>
<Item id = "44030" name = "Sbalit aktuální úroveň"/>
<Item id = "44031" name = "Rozbalit aktuální úroveň"/>
<Item id = "44032" name = "Přepnout zobrazení na celou obrazovku"/>
<Item id = "44033" name = "Obnovit původní měřítko"/>
<Item id = "44034" name = "Vždy navrchu"/>
<Item id = "44035" name = "Synchronizovat vertikální posouvání"/>
<Item id = "44036" name = "Synchronizovat horizontální posouvání"/>
<Item id = "44041" name = "Zobrazit zalamovací znaky"/>
<Item id = "44049" name = "Souhrnné informace..."/>
<Item id = "44072" name = "Přejít na další náhled"/>
<Item id = "44085" name = "Složka jako pracovní plocha"/>
<Item id = "44080" name = "Přehledná mapa dokumentu"/>
<Item id = "44081" name = "Panel 1"/>
<Item id = "44082" name = "Panel 2"/>
<Item id = "44083" name = "Panel 3"/>
<Item id = "44084" name = "Seznam funkcí"/>
<Item id = "44086" name = "1. karta"/>
<Item id = "44087" name = "2. karta"/>
<Item id = "44088" name = "3. karta"/>
<Item id = "44089" name = "4. karta"/>
<Item id = "44090" name = "5. karta"/>
<Item id = "44091" name = "6. karta"/>
<Item id = "44092" name = "7. karta"/>
<Item id = "44093" name = "8. karta"/>
<Item id = "44094" name = "9. karta"/>
<Item id = "44095" name = "Další karta"/>
<Item id = "44096" name = "Předchozi karta"/>
<Item id = "44097" name = "Monitorování změn (tail -f)"/>
<Item id = "44098" name = "Přesunout kartu dopředu"/>
<Item id = "44099" name = "Přesunout kartu dozadu"/>
<Item id = "45001" name = "Konvertovat do formátu Windows"/>
<Item id = "45002" name = "Konvertovat do formátu UNIX"/>
<Item id = "45003" name = "Konvertovat do formátu MAC"/>
<Item id = "45004" name = "Změnit kódování na ANSI"/>
<Item id = "45005" name = "Změnit kódování na UTF-8 s BOM"/>
<Item id = "45006" name = "Změnit kódování na UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45007" name = "Změnit kódování na UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "45008" name = "Změnit kódování na UTF-8 bez BOM"/>
<Item id = "45009" name = "Konvertovat do ANSI"/>
<Item id = "45010" name = "Konvertovat do UTF-8 bez BOM"/>
<Item id = "45011" name = "Konvertovat do UTF-8 s BOM"/>
<Item id = "45012" name = "Konvertovat do UCS-2 Big Endian"/>
<Item id = "45013" name = "Konvertovat do UCS-2 Little Endian"/>
<Item id = "45060" name = "Big5 (tradiční)"/>
<Item id = "45061" name = "GB2312 (zjednodušená)"/>
<Item id = "45054" name = "OEM 861: Islandština"/>
<Item id = "45057" name = "OEM 865: Skandinávské jazyky"/>
<Item id = "45053" name = "OEM 860: Portugalština"/>
<Item id = "45056" name = "OEM 863: Francouzština"/>
<Item id = "10001" name = "Přepnout náhled"/>
<Item id = "10002" name = "Vytvořit kopii v samostatném náhledu"/>
<Item id = "10003" name = "Jít na novou instanci"/>
<Item id = "10004" name = "Otevřít v nové instanci"/>
<Item id = "46001" name = "Upravit styl..."/>
<Item id = "46015" name = "MS-DOS styl"/>
<Item id = "46016" name = "Normální text"/>
<Item id = "46017" name = "Resource soubor"/>
<Item id = "46019" name = "MS INI soubor"/>
<Item id = "46033" name = "Sestavení"/>
<Item id = "46180" name = "Vlastní"/>
<Item id = "46250" name = "Definovat vlastní syntaxi..."/>
<Item id = "46300" name = "Otevřít složku s uživatelsky definovanou syntaxí..."/>
<Item id = "47000" name = "O Notepadu++ ..."/>
<Item id = "47001" name = "N++ - domovská stránka"/>
<Item id = "47002" name = "N++ - stránka projektu"/>
<Item id = "47003" name = "N++ Wiki - online nápověda"/>
<Item id = "47004" name = "N++ Community - Diskuzní fórum"/>
<Item id = "47005" name = "Získat další pluginy"/>
<Item id = "47006" name = "Aktualizovat Notepad++"/>
<Item id = "47007" name = "Wiki FAQ"/>
<Item id = "47008" name = "Obsah nápovědy"/>
<Item id = "47009" name = "Nastavit proxy-server pro aktualizace ..."/>
<Item id = "47010" name = "Parametry příkazové řádky"/>
<Item id = "47011" name = "N++ - online podpora"/>
<Item id = "47012" name = "Informace k ladění"/>
<Item id = "48005" name = "Importovat plugin(y) ..."/>
<Item id = "48006" name = "Importovat styl(y) ..."/>
<Item id = "48009" name = "Asociace klávesových zkratek..."/>
<Item id = "48011" name = "Volby..."/>
<Item id = "48014" name = "Otevřít složku s pluginy..."/>
<Item id = "48015" name = "Správa pluginů..."/>
<Item id = "48016" name = "Upravit zástupce / Odstranit makro..."/>
<Item id = "48017" name = "Upravit zástupce / Odstranit povel..."/>
<Item id = "48018" name = "Upravit vyskakovací kontextové menu..."/>
<Item id = "48501" name = "Generovat..."/>
<Item id = "48502" name = "Generovat ze souborů..."/>
<Item id = "48503" name = "Generovat z dat ve Schránce"/>
<Item id = "48504" name = "Generovat..."/>
<Item id = "48505" name = "Generovat ze souborů..."/>
<Item id = "48506" name = "Generovat z dat ve Schránce"/>
<Item id = "49000" name = "&amp;Spustit..."/>
<Item id = "50000" name = "Dokončování funkcí"/>
<Item id = "50001" name = "Dokončování slov"/>
<Item id = "50002" name = "Nápověda k parametrům funkcí"/>
<Item id = "50003" name = "Přejít na předchozí dokument"/>
<Item id = "50004" name = "Přejít na další dokument"/>
<Item id = "50005" name = "Přepnout záznam makra"/>
<Item id = "50006" name = "Dokončování cest k souborům a adresářům"/>
<Item id = "42034" name = "Editor sloupce..."/>
<Item id = "42078" name = "Vícenásobný výběr dalších výskytů"/>
<Item id = "44042" name = "Skrýt řádky"/>
<Item id = "42040" name = "Otevřít všechny nedávné soubory"/>
<Item id = "42041" name = "Vymazat seznam nedávno otevřených"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID = "0" name = "Zavřít"/>
<Item CMID = "1" name = "Zavřít vše kromě aktuálního"/>
<Item CMID = "2" name = "Uložit"/>
<Item CMID = "3" name = "Uložit jako..."/>
<Item CMID = "4" name = "Tisk"/>
<Item CMID = "5" name = "Přepnout náhled"/>
<Item CMID = "6" name = "Vytvořit kopii v samostatném náhledu"/>
<Item CMID = "7" name = "Jméno souboru i s cestou do Schránky"/>
<Item CMID = "8" name = "Jméno souboru do Schránky"/>
<Item CMID = "9" name = "Jméno aktuálního adresáře do Schránky"/>
<Item CMID = "10" name = "Přejmenovat"/>
<Item CMID = "11" name = "Smazat"/>
<Item CMID = "12" name = "Pouze ke čtení"/>
<Item CMID = "13" name = "Vymazat příznak Pouze ke čtení"/>
<Item CMID = "14" name = "Jít na novou instanci"/>
<Item CMID = "15" name = "Otevřít v nové instanci"/>
<Item CMID = "16" name = "Znovu načíst"/>
<Item CMID = "17" name = "Zavřít vše nalevo"/>
<Item CMID = "18" name = "Zavřít vše napravo"/>
<Item CMID = "19" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v Průzkumníkovi"/>
<Item CMID = "20" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v okně s příkaz. řádkem"/>
<Item CMID = "21" name = "Otevřít v implicitním prohlížeči"/>
<Item CMID = "22" name = "Zavřít všechny nezměněné"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title = "" titleFind = "Najít" titleReplace = "Nahradit" titleFindInFiles = "Najít v souborech" titleMark="Označit">
<!--
<Item id = "1" name = "Najít &gt;&gt;"/>
-->
<Item id = "1" name = "Najít >>"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
<Item id = "1620" name = "Najít:"/>
<Item id = "1603" name = "Hledat &amp;pouze celá slova"/>
<Item id = "1604" name = "Rozlišovat &amp;malá a VELKÁ písmena"/>
<Item id = "1605" name = "Regulární výraz"/>
<Item id = "1606" name = "Na konci &amp;znovu od začátku"/>
<Item id = "1612" name = "&amp;Nahoru"/>
<Item id = "1613" name = "&amp;Dolů"/>
<Item id = "1614" name = "Počet"/>
<Item id = "1615" name = "Najít vše"/>
<Item id = "1616" name = "Označit řádek"/>
<Item id = "1617" name = "Ozn. hledaný text stylem"/>
<Item id = "1618" name = "Zrušit stávající označení při novém hledání"/>
<Item id = "1621" name = "Směr"/>
<Item id = "1611" name = "&amp;Nahradit:"/>
<Item id = "1608" name = "&amp;Nahradit"/>
<Item id = "1609" name = "Nahra&amp;dit vše"/>
<Item id = "1687" name = "Při ztrátě fokusu"/>
<Item id = "1688" name = "Vždy"/>
<Item id = "1632" name = "Ve vybraném"/>
<Item id = "1633" name = "Vymazat"/>
<Item id = "1635" name = "Nahradit vše ve všech otevřených dokumentech"/>
<Item id = "1636" name = "Najít vše ve všech otevřených dokumentech"/>
<Item id = "1637" name = "Najít v souborech"/>
<!--
<Item id = "1640" name = "Přepnout dialog"/>
-->
<Item id = "1641" name = "Najít vše v aktuálním dokumentu"/>
<Item id = "1654" name = "Filtry:"/>
<Item id = "1655" name = "Adresář:"/>
<Item id = "1656" name = "Najít vše"/>
<Item id = "1658" name = "Ve všech podadresářích"/>
<Item id = "1659" name = "Ve skrytých adresářích"/>
<Item id = "1624" name = "Mód vyhledávání"/>
<Item id = "1625" name = "Normální"/>
<Item id = "1626" name = "Rozšířený (\n, \r, \t, \x..., \0)"/>
<Item id = "1660" name = "Nah&amp;radit v souborech"/>
<Item id = "1661" name = "Podle aktuál. dokumentu"/>
<Item id = "1686" name = "Průhle&amp;dnost"/>
<Item id = "1703" name = "&amp;. označuje nový ř."/>
<Item id = "1721" name = ""/>
<Item id = "1722" name = "Zpětný směr"/>
<Item id = "1723" name = "▼ Najít další"/>
</Find>
<FindCharsInRange title = "Najít znaky z rozsahu...">
<Item id = "2910" name = "Najít"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
<Item id = "2901" name = "Non-ASCII znaky (128-255)"/>
<Item id = "2902" name = "ASCII znaky (0-127)"/>
<Item id = "2903" name = "Jiný rozsah:"/>
<Item id = "2906" name = "Nahoru"/>
<Item id = "2907" name = "Dolů"/>
<Item id = "2908" name = "Směr"/>
<Item id = "2909" name = "Dokola"/>
</FindCharsInRange>
<DocSwitcher title = "Přepínač dokumentů...">
</DocSwitcher>
<GoToLine title = "Přejít na ...">
<Item id = "2007" name = "Řádek"/>
<Item id = "2008" name = "Pozici (file-offset)"/>
<Item id = "1" name = "&amp;Přejít"/>
<Item id = "2" name = "Nepřecházet nikam"/>
<Item id = "2004" name = "Jste na řádku č. / pozici:"/>
<Item id = "2005" name = "Přejít na řádek č. / pozici:"/>
<Item id = "2006" name = "Nemůžete jít dále než na:"/>
</GoToLine>
<Run title = "Spustit...">
<Item id = "1" name = "Spustit!"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "1903" name = "Program ke spuštění"/>
<Item id = "1904" name = "Uložit..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title = "Generování MD5 otisku ze souborů">
<Item id = "1922" name = "Vyberte soubory pro generování MD5..."/>
<Item id = "1924" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title = "Generování MD5 otisku">
<Item id = "1932" name = "Brát každý řádek jako samostatný textový řetězec"/>
<Item id = "1934" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Generování SHA-256 otisku ze souborů">
<Item id = "1922" name = "Vyberte soubory pro generování SHA-256..."/>
<Item id = "1924" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Generování SHA-256 otisku">
<Item id = "1932" name = "Brát každý řádek jako samostatný textový řetězec"/>
<Item id = "1934" name = "Kopírovat do Schránky"/>
<Item id = "2" name = "Zavřít"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Správa pluginů" titleAvailable = "Dostupné" titleUpdates = "Aktualizované" titleInstalled = "Instalované">
<ColumnPlugin name = "Plugin"/>
<ColumnVersion name = "Verze"/>
<Item id = "5501" name = "Rešerše:"/>
<Item id = "5503" name = "Instalovat"/>
<Item id = "5504" name = "Aktualizovat"/>
<Item id = "5505" name = "Odstranit"/>
<Item id = "5508" name = "Pokračovat"/>
<Item id = "2" name = "Ukončit"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title = "Upravit styl">
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "2301" name = "Uložit a zavřít"/>
<Item id = "2303" name = "Průhlednost"/>
<Item id = "2306" name = "Změnit styl na: "/>
<SubDialog>
<Item id = "2204" name = "Tučné"/>
<Item id = "2205" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "2206" name = "Barva popředí"/>
<Item id = "2207" name = "Barva pozadí"/>
<Item id = "2208" name = "Písmo:"/>
<Item id = "2209" name = "Velikost písma:"/>
<Item id = "2211" name = "Styl:"/>
<Item id = "2212" name = "Styl barev"/>
<Item id = "2213" name = "Styl písma"/>
<Item id = "2214" name = "Standardní přípona:"/>
<Item id = "2216" name = "Vlastní přípona:"/>
<Item id = "2218" name = "Podtrhnout"/>
<Item id = "2219" name = "Standardní klíčová slova"/>
<Item id = "2221" name = "Vlastní klíčová slova"/>
<Item id = "2225" name = "Syntaxe:"/>
<Item id = "2226" name = "Povolit globálně barvu popředí"/>
<Item id = "2227" name = "Povolit globálně barvu pozadí"/>
<Item id = "2228" name = "Povolit globálně font"/>
<Item id = "2229" name = "Povolit globálně velikost písma"/>
<Item id = "2230" name = "Povolit globálně tučný styl písma"/>
<Item id = "2231" name = "Povolit globálně ležatý styl písma"/>
<Item id = "2232" name = "Povolit globálně podtržený styl písma"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title = "Asociace klávesových zkratek">
<Item id = "2602" name = "Změnit"/>
<Item id = "2603" name = "Odstranit"/>
<Item id = "2606" name = "Vypnout"/>
<Item id = "2607" name = "Filtr: "/>
<Item id = "1" name = "Zavřít"/>
<ColumnName name = "Název"/>
<ColumnShortcut name = "Zkratka"/>
<ColumnCategory name = "Kategorie"/>
<ColumnPlugin name = "Plugin"/>
<MainMenuTab name = "Hlavní menu"/>
<MacrosTab name = "Makra"/>
<RunCommandsTab name = "Spouštěcí povely"/>
<PluginCommandsTab name = "Pluginové povely"/>
<ScintillaCommandsTab name = "Scintilla povely"/>
<ConflictInfoOk name = "Nezjištěny žádné kolize pro tuto položku."/>
<ConflictInfoEditing name = "Nekoliduje s ničím . . ."/>
<MainCommandNames>
<Item id = "41019" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v Průzkumníkovi"/>
<Item id = "41020" name = "Otevřít složku obsahující akt. soubor v okně s příkaz. řádkem"/>
<Item id = "41021" name = "Znovuotevřít právě zavřený soubor"/>
<Item id = "45001" name = "Konverze konců řádků (EOL) na CR LF (Windows)"/>
<Item id = "45002" name = "Konverze konců řádků (EOL) na LF (Unix)"/>
<Item id = "45003" name = "Konverze konců řádků (EOL) na CR (Macintosh)"/>
<Item id = "43022" name = "Označit výsledky hledání 1. stylem"/>
<Item id = "43024" name = "Označit výsledky hledání 2. stylem"/>
<Item id = "43026" name = "Označit výsledky hledání 3. stylem"/>
<Item id = "43028" name = "Označit výsledky hledání 4. stylem"/>
<Item id = "43030" name = "Označit výsledky hledání 5. stylem"/>
<Item id = "43023" name = "Odstranit označení 1. stylem"/>
<Item id = "43025" name = "Odstranit označení 2. stylem"/>
<Item id = "43027" name = "Odstranit označení 3. stylem"/>
<Item id = "43029" name = "Odstranit označení 4. stylem"/>
<Item id = "43031" name = "Odstranit označení 5. stylem"/>
<Item id = "43032" name = "Odstranit označení jakýmkoliv stylem"/>
<Item id = "43033" name = "Předchozí označení 1st stylem"/>
<Item id = "43034" name = "Předchozí označení 2nd stylem"/>
<Item id = "43035" name = "Předchozí označení 3rd stylem"/>
<Item id = "43036" name = "Předchozí označení 4th stylem"/>
<Item id = "43037" name = "Předchozí označení 5th stylem"/>
<Item id = "43038" name = "Předchozí označení vytvořené se Značkou..."/>
<Item id = "43039" name = "Další označení 1. stylem"/>
<Item id = "43040" name = "Další označení 2. stylem"/>
<Item id = "43041" name = "Další označení 3. stylem"/>
<Item id = "43042" name = "Další označení 4. stylem"/>
<Item id = "43043" name = "Další označení 5. stylem"/>
<Item id = "43044" name = "Další označení vytvořené se Značkou..."/>
<Item id = "44100" name = "Zobrazit aktuální soubor ve Firefoxu"/>
<Item id = "44101" name = "Zobrazit aktuální soubor v Chrome"/>
<Item id = "44103" name = "Zobrazit aktuální soubor v IE"/>
<Item id = "44102" name = "Zobrazit aktuální soubor v Edge"/>
<Item id = "50003" name = "Přepnout na předchozí dokument"/>
<Item id = "50004" name = "Přepnout na další dokument"/>
<Item id = "44051" name = "Sbalit Úroveň 1"/>
<Item id = "44052" name = "Sbalit Úroveň 2"/>
<Item id = "44053" name = "Sbalit Úroveň 3"/>
<Item id = "44054" name = "Sbalit Úroveň 4"/>
<Item id = "44055" name = "Sbalit Úroveň 5"/>
<Item id = "44056" name = "Sbalit Úroveň 6"/>
<Item id = "44057" name = "Sbalit Úroveň 7"/>
<Item id = "44058" name = "Sbalit Úroveň 8"/>
<Item id = "44061" name = "Rozbalit Úroveň 1"/>
<Item id = "44062" name = "Rozbalit Úroveň 2"/>
<Item id = "44063" name = "Rozbalit Úroveň 3"/>
<Item id = "44064" name = "Rozbalit Úroveň 4"/>
<Item id = "44065" name = "Rozbalit Úroveň 5"/>
<Item id = "44066" name = "Rozbalit Úroveň 6"/>
<Item id = "44067" name = "Rozbalit Úroveň 7"/>
<Item id = "44068" name = "Rozbalit Úroveň 8"/>
<Item id = "44081" name = "Přepnout na Projektový Panel 1"/>
<Item id = "44082" name = "Přepnout na Projektový Panel 2"/>
<Item id = "44083" name = "Přepnout na Projektový Panel 3"/>
<Item id = "44085" name = "Přepnout na Složku jako Pracovní plochu"/>
<Item id = "44080" name = "Přepnout Mapu dokumentů"/>
<Item id = "44084" name = "Přepnout Seznam funkcí"/>
<Item id = "50005" name = "Přepnout Nahrávání makra"/>
<Item id = "44104" name = "Přejít na Projektový panel 1"/>
<Item id = "44105" name = "Přejít na Projektový panel 2"/>
<Item id = "44106" name = "Přejít na Projektový panel 3"/>
<Item id = "44107" name = "Přejít na Složka jako Pracovní plocha"/>
<Item id = "44108" name = "Přejít na Seznam funkcí"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Zkratka">
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "5006" name = "Název"/>
<Item id = "5008" name = "Přidat"/>
<Item id = "5009" name = "Odebrat"/>
<Item id = "5010" name = "Použít"/>
<Item id = "5007" name = "Toto odstraní klávesovou zkratku příkazu"/>
<Item id = "5012" name = "NALEZENA KOLIZE!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title = "Uživatelské nastavení">
<Item id = "20001" name = "Dokovat"/>
<Item id = "20002" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "20003" name = "Vytvořit novou..."/>
<Item id = "20004" name = "Odstranit"/>
<Item id = "20005" name = "Uložit jako..."/>
<Item id = "20007" name = "Uživatelská syntaxe: "/>
<Item id = "20009" name = "Přípona:"/>
<Item id = "20012" name = "Nerozliš. malá a VELKÁ písmena"/>
<Item id = "20011" name = "Průhlednost"/>
<Item id = "20015" name = "Import..."/>
<Item id = "20016" name = "Export..."/>
<Item id = "0" name = "Styl barev"/>
<Item id = "1" name = "Barva popředí"/>
<Item id = "2" name = "Barva pozadí"/>
<Item id = "3" name = "Styl fontu"/>
<Item id = "4" name = "Název písma:"/>
<Item id = "5" name = "Velikost písma:"/>
<Item id = "6" name = "Tučné"/>
<Item id = "7" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "8" name = "Podtrhnout"/>
<StylerDialog title = "Dialog pro návrh">
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "25030" name = "Možnosti písma:"/>
<Item id = "25006" name = "Barva popředí"/>
<Item id = "25007" name = "Barva pozadí"/>
<Item id = "25031" name = "Jméno:"/>
<Item id = "25032" name = "Velikost:"/>
<Item id = "25001" name = "Tučné"/>
<Item id = "25002" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "25003" name = "Podtržené"/>
<Item id = "25029" name = "Vnoření:"/>
<Item id = "25008" name = "Oddělovač 1"/>
<Item id = "25009" name = "Oddělovač 2"/>
<Item id = "25010" name = "Oddělovač 3"/>
<Item id = "25011" name = "Oddělovač 4"/>
<Item id = "25012" name = "Oddělovač 5"/>
<Item id = "25013" name = "Oddělovač 6"/>
<Item id = "25014" name = "Oddělovač 7"/>
<Item id = "25015" name = "Oddělovač 8"/>
<Item id = "25018" name = "Klíčové slovo 1"/>
<Item id = "25019" name = "Klíčové slovo 2"/>
<Item id = "25020" name = "Klíčové slovo 3"/>
<Item id = "25021" name = "Klíčové slovo 4"/>
<Item id = "25022" name = "Klíčové slovo 5"/>
<Item id = "25023" name = "Klíčové slovo 6"/>
<Item id = "25024" name = "Klíčové slovo 7"/>
<Item id = "25025" name = "Klíčové slovo 8"/>
<Item id = "25016" name = "Komentář"/>
<Item id = "25017" name = "Komentář řádku"/>
<Item id = "25026" name = "Operátor 1"/>
<Item id = "25027" name = "Operátor 2"/>
<Item id = "25028" name = "Číslice"/>
</StylerDialog>
<Folder title = "Složka &amp;&amp; Výchozí">
<Item id = "21101" name = "Výchozí nastavení návrhu"/>
<Item id = "21104" name = "Prozatímní dokumentace zde: "/>
<Item id = "21105" name = "Dokumentace:"/>
<Item id = "21102" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21106" name = "Sbalit do kompaktní formy (i prázdné řádky)"/>
<Item id = "21201" name = "Nastavení klíčových slov pro otevření složky"/>
<Item id = "21301" name = "Nastavení klíčových slov pro uzavření složky"/>
<Item id = "21427" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21424" name = "Úvod:"/>
<Item id = "21425" name = "Prostředek: "/>
<Item id = "21426" name = "Konec: "/>
<Item id = "21227" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21224" name = "Úvod: "/>
<Item id = "21225" name = "Prostředek: "/>
<Item id = "21226" name = "Konec: "/>
<Item id = "21420" name = "Sbalení ve stylu komentáře: "/>
<Item id = "21220" name = "Sbalení ve stylu kód 1: "/>
<Item id = "21320" name = "Sbalení ve stylu kód 2 (oddělovače nezbytné):"/>
<Item id = "21327" name = "Návrhář"/>
<Item id = "21324" name = "Úvod: "/>
<Item id = "21325" name = "Prostředek: "/>
<Item id = "21326" name = "Konec: "/>
</Folder>
<Keywords title = "Seznamy klíčových slov">
<Item id = "22101" name = "1. skupina"/>
<Item id = "22201" name = "2. skupina"/>
<Item id = "22301" name = "3. skupina"/>
<Item id = "22401" name = "4. skupina"/>
<Item id = "22451" name = "5. skupina"/>
<Item id = "22501" name = "6. skupina"/>
<Item id = "22551" name = "7. skupina"/>
<Item id = "22601" name = "8. skupina"/>
<Item id = "22122" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22222" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22322" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22422" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22472" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22522" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22572" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22622" name = "Návrhář"/>
<Item id = "22121" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22221" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22321" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22421" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22471" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22521" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22571" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22621" name = "Režim s prefixem"/>
<Item id = "22113" name = "Předpony"/>
<Item id = "22213" name = "Předpony"/>
<Item id = "22313" name = "Předpony"/>
<Item id = "22413" name = "Předpony"/>
</Keywords>
<Comment title = "Komentáře &amp;&amp; Číslice">
<Item id = "23001" name = "Povolit sbalování komentářů"/>
<Item id = "23002" name = "Komentáře řádků musí být na začátku řádku"/>
<Item id = "23003" name = "Pozice komentáře řádku"/>
<Item id = "23004" name = "Povolit kdekoliv"/>
<Item id = "23005" name = "Vynutit na začátku řádku"/>
<Item id = "23006" name = "Povolit předcházející prázdné znaky"/>
<Item id = "23101" name = "Komentář bloku"/>
<Item id = "23113" name = "Začátek komentáře:"/>
<Item id = "23115" name = "Ukončení komentáře:"/>
<Item id = "23116" name = "Použít klíčové slovo jako symbol"/>
<Item id = "23117" name = "Použít klíčová slova jako symboly"/>
<Item id = "23122" name = "Úvodní"/>
<Item id = "23123" name = "Koncový"/>
<Item id = "23124" name = "Návrhář"/>
<Item id = "23201" name = "Číslice"/>
<Item id = "23220" name = "Návrhář"/>
<Item id = "23221" name = "Prefixy číslic (hex, oct, ...): "/>
<Item id = "23223" name = "Symboly rozsahu: "/>
<Item id = "23225" name = "Možné přípony pro číslice: "/>
<Item id = "23227" name = "Znaky navíc v číslicích s prefixy: "/>
<Item id = "23230" name = "Prefix 1:"/>
<Item id = "23232" name = "Prefix 2:"/>
<Item id = "23234" name = "Extra 1:"/>
<Item id = "23236" name = "Extra 2:"/>
<Item id = "23238" name = "Sufix 1:"/>
<Item id = "23240" name = "Sufix 2:"/>
<Item id = "23242" name = "Rozsah: "/>
<Item id = "23244" name = "Oddělovač desetinných míst"/>
<Item id = "23245" name = "Tečka"/>
<Item id = "23246" name = "Čárka"/>
<Item id = "23247" name = "Oba dva"/>
<Item id = "23301" name = "Komentář řádku"/>
<Item id = "23326" name = "Návrhář"/>
<Item id = "23323" name = "Úvodní"/>
<Item id = "23324" name = "Pokračovací znak"/>
<Item id = "23325" name = "Koncový"/>
</Comment>
<Operator title = "Operátory">
<Item id = "24101" name = "Aktivované operátory"/>
<Item id = "24103" name = "Dostupné operátory"/>
<Item id = "24107" name = "Operátor"/>
<Item id = "24113" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24116" name = "Operátor1"/>
<Item id = "24117" name = "Operátor2 (oddělovače nezbytné)"/>
<Item id = "24201" name = "Oddělovač 1"/>
<Item id = "24211" name = "Začátek ohraničení:"/>
<Item id = "24214" name = "Ukončení ohraničení:"/>
<Item id = "24223" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24220" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24221" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24222" name = "Konec: "/>
<Item id = "24301" name = "Oddělovač 2"/>
<Item id = "24311" name = "Začátek ohraničení:"/>
<Item id = "24314" name = "Ukončení ohraničení:"/>
<Item id = "24323" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24320" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24321" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24322" name = "Konec: "/>
<Item id = "24423" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24420" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24421" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24422" name = "Konec: "/>
<Item id = "24473" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24470" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24471" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24472" name = "Konec: "/>
<Item id = "24523" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24520" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24521" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24522" name = "Konec: "/>
<Item id = "24573" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24570" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24571" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24572" name = "Konec: "/>
<Item id = "24623" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24620" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24621" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24622" name = "Konec: "/>
<Item id = "24673" name = "Návrhář"/>
<Item id = "24670" name = "Úvod: "/>
<Item id = "24671" name = "Oddělovač: "/>
<Item id = "24672" name = "Konec: "/>
<Item id = "24401" name = "Oddělovač 3 stylu"/>
<Item id = "24451" name = "Oddělovač 4 stylu"/>
<Item id = "24501" name = "Oddělovač 5 stylu"/>
<Item id = "24551" name = "Oddělovač 6 stylu"/>
<Item id = "24601" name = "Oddělovač 7 stylu"/>
<Item id = "24651" name = "Oddělovač 8 stylu"/>
</Operator>
<Item id = "24001" name = "Povolit oddělovací znak:"/>
</UserDefine>
<Preference title = "Volby">
<Item id = "6001" name = "Zavřít"/>
<Global title = "Obecné">
<Item id = "6101" name = "Nástrojová lišta"/>
<Item id = "6102" name = "Skrýt"/>
<Item id = "6103" name = "Malé ikony"/>
<Item id = "6104" name = "Velké ikony"/>
<Item id = "6105" name = "Standardní ikony"/>
<Item id = "6106" name = "Lišta záložek"/>
<Item id = "6107" name = "Zmenšit"/>
<Item id = "6108" name = "Uzamknout (nelze přetahovat záložky)"/>
<Item id = "6109" name = "Znevýraznit neaktivní záložky"/>
<Item id = "6110" name = "Zobrazovat barevný pruh na aktivní záložce"/>
<Item id = "6111" name = "Zobrazovat stavový řádek"/>
<Item id = "6112" name = "Přidat zavírací tlačítko každé záložce"/>
<Item id = "6113" name = "Dvojité kliknutí zavře záložku"/>
<Item id = "6114" name = "Povolit přepínání mezi dokumenty"/>
<Item id = "6116" name = "Zapamatovat si poslední používaný adresář"/>
<Item id = "6117" name = "Používat historii dokumentů"/>
<Item id = "6118" name = "Skrýt"/>
<Item id = "6119" name = "Více řad"/>
<Item id = "6120" name = "Vertikální"/>
<Item id = "6121" name = "Ukončit při uzavření poslední karty"/>
<Item id = "6122" name = "Skrýt hl. menu (klávesa Alt nebo F10 slouží k přepínání)"/>
<Item id = "6123" name = "Lokalizace"/>
<Item id = "6125" name = "Přepínač dokumentů"/>
<Item id = "6126" name = "Zobrazit"/>
<Item id = "6127" name = "Nepoužívat sloupec s extenzemi"/>
</Global>
<Scintillas title = "Editace">
<Item id = "6201" name = "Stromový styl"/>
<Item id = "6202" name = "Jednoduchý"/>
<Item id = "6203" name = "Se šipkami"/>
<Item id = "6204" name = "S kruhy"/>
<Item id = "6205" name = "Se čtverci"/>
<Item id = "6206" name = "Zobrazit okrajový pruh s čísly řádků"/>
<Item id = "6207" name = "Zobrazit okrajový pruh záložek"/>
<Item id = "6208" name = "Zobrazit"/>
<Item id = "6211" name = "Nastavení svislé vodící čáry"/>
<Item id = "6212" name = "Okraj"/>
<Item id = "6213" name = "Režim s pozadím"/>
<Item id = "6214" name = "Zvýraznit aktivní řádek"/>
<Item id = "6215" name = "Povolit vyhlazování fontu"/>
<Item id = "6216" name = "Nastavení kurzoru"/>
<Item id = "6217" name = "Šířka:"/>
<Item id = "6219" name = "Rychlost blikání:"/>
<Item id = "6221" name = "R"/>
<Item id = "6222" name = "P"/>
<Item id = "6224" name = "Vícenásobná editace"/>
<Item id = "6225" name = "Povolit (Ctrl+Myš(kliknutí/výběr))"/>
<Item id = "6226" name = "Žádný"/>
<Item id = "6227" name = "Zalomení řádky"/>
<Item id = "6228" name = "Implicitní"/>
<Item id = "6229" name = "Jen zarovnání"/>
<Item id = "6230" name = "S odsazením"/>
<Item id = "6231" name = "Šířka okraje"/>
<Item id = "6234" name = "Zakázat funkci vylepšeného rolování (jestliže máte problém s touchpadem)"/>
<Item id = "6235" name = "Bez okraje"/>
<Item id = "6236" name = "Povolit rolování za poslední řádku"/>
<Item id = "6237" name = "Přidejte Vaši sloupcovou značku poukázáním na její pozici (decimální číslo).
Můžete definovat více značek sloupců použitím více čísel oddělených mezerami."/>
</Scintillas>
<NewDoc title = "Nový dokument">
<Item id = "6401" name = "Formát"/>
<Item id = "6402" name = "Windows"/>
<Item id = "6403" name = "Unix"/>
<Item id = "6404" name = "Mac"/>
<Item id = "6405" name = "Kódování"/>
<Item id = "6406" name = "ANSI"/>
<Item id = "6407" name = "UTF-8 (bez BOM)"/>
<Item id = "6408" name = "UTF-8"/>
<Item id = "6409" name = "UCS-2 (Big endian)"/>
<Item id = "6410" name = "UCS-2 (Little endian)"/>
<Item id = "6411" name = "Implicitní syntaxe:"/>
<Item id = "6419" name = "Nový dokument"/>
<Item id = "6420" name = "Aplikovat při otevř. ANSI-souboru"/>
<Item id = "-1" name = "Zobrazení"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title = "Implicitní adresář">
<Item id = "6413" name = "Implicitní adresář pro otevírání/ukládání souborů"/>
<Item id = "6414" name = "Podle aktuálního dokumentu"/>
<Item id = "6415" name = "Zapamatovat si poslední používaný adresář"/>
<Item id = "6430" name = "Použít nový styl dialogu (bez možnosti Unixových cest /)"/>
<Item id = "6431" name = "Otevírat všechny soubory ve složce při přetažení myší (místo zdroje pro pracovní plochu)"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title = "Asociovat se soubory">
<Item id = "4008" name = "Abyste mohli použít tuto vlastnost, restartujte prosím Notepad++ pod účtem administátora."/>
<Item id = "4009" name = "Podporované přípony:"/>
<Item id = "4010" name = "Zaregistr. přípony:"/>
</FileAssoc>
<Language title = "Syntaxe">
<Item id = "6505" name = "Používané syntaxe"/>
<Item id = "6506" name = "Nepoužívané syntaxe"/>
<Item id = "6507" name = "Použít kompaktní menu pro syntaxe"/>
<Item id = "6508" name = "Nabídka syntaxí"/>
<Item id = "6301" name = "Nastavení tabulátoru"/>
<Item id = "6302" name = "Zaměnit za mezery"/>
<Item id = "6303" name = "Velikost tabulátoru:"/>
<Item id = "6510" name = "Použít implicitní"/>
<Item id = "6335" name = "Zpětné lomítko je escape znak pro SQL"/>
</Language>
<Highlighting title = "Zvýrazňování">
<Item id = "6333" name = "Inteligentní zvýrazňování"/>
<Item id = "6326" name = "Povolit"/>
<Item id = "6332" name = "Rozlišovat velká a malá písmena"/>
<Item id = "6338" name = "Rozlišovat pouze celá slova"/>
<Item id = "6339" name = "Užívat nastavení dialogu Najít"/>
<Item id = "6340" name = "Zvýraznění v jiném pohledu"/>
<Item id = "6329" name = "Zvýrazňování odpovídajících značek"/>
<Item id = "6327" name = "Povolit"/>
<Item id = "6328" name = "Zvýrazňování atributů značek"/>
<Item id = "6330" name = "Zvýrazňování zón komentářů/php/asp"/>
</Highlighting>
<Print title = "Tisk">
<Item id = "6601" name = "Tisknout čísla řádků"/>
<Item id = "6602" name = "Možnosti barev"/>
<Item id = "6603" name = "WYSIWYG (tak jak to vidíte)"/>
<Item id = "6604" name = "Inverzně"/>
<Item id = "6605" name = "Černobíle"/>
<Item id = "6606" name = "Žádná barva na pozadí"/>
<Item id = "6607" name = "Nastavení okrajů (v milimetrech)"/>
<Item id = "6612" name = "Vlevo"/>
<Item id = "6613" name = "Nahoře"/>
<Item id = "6614" name = "Vpravo"/>
<Item id = "6615" name = "Dole"/>
<Item id = "6706" name = "Tučně"/>
<Item id = "6707" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "6708" name = "Záhlaví"/>
<Item id = "6709" name = "Levá část"/>
<Item id = "6710" name = "Prostřední část"/>
<Item id = "6711" name = "Pravá část"/>
<Item id = "6717" name = "Tučně"/>
<Item id = "6718" name = "Kurzíva"/>
<Item id = "6719" name = "Zápatí"/>
<Item id = "6720" name = "Levá část"/>
<Item id = "6721" name = "Prostřední část"/>
<Item id = "6722" name = "Pravá část"/>
<Item id = "6723" name = "Přidat"/>
<Item id = "6725" name = "Varianty:"/>
<Item id = "6727" name = "Která část:"/>
<Item id = "6728" name = "Záhlaví a zápatí"/>
</Print>
<Searching title = "Vyhledávání">
<Item id = "6901" name = "Nevyplňovat pole Najít ve stejnojmenném dialogu vybraným slovem"/>
<Item id = "6902" name = "Použít monospace font v dialogu Najít (vyžadován restart Notepadu++)"/>
<Item id = "6903" name = "Dialog Najít zůstane otevřen po vyhledávání s výstupem do okna s výsledky"/>
<Item id = "6904" name = "Potvrzovat příkaz Zaměnit vše ve všech otevřených dokumentech"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title = "Historie posl. souborů">
<Item id = "6304" name = "Historie posledních souborů"/>
<Item id = "6305" name = "Nekontrolovat při startu"/>
<Item id = "6306" name = "Max. počet položek:"/>
<Item id = "6424" name = "Podmenu"/>
<Item id = "6425" name = "Jenom název souboru"/>
<Item id = "6426" name = "Jméno souboru i s cestou"/>
<Item id = "6427" name = "Přizpůsobit max. délku položky:"/>
<Item id = "6429" name = "Zobrazení"/>
</RecentFilesHistory>
<MISC title = "Různé">
<ComboBox id = "6347">
<Element name = "Povoleno"/>
<Element name = "Povoleno pro všechny otevřené soubory"/>
<Element name = "Zakázáno"/>
</ComboBox>
<Item id = "6114" name = "Povolit přepínání"/>
<Item id = "6115" name = "Automatické odsazování"/>
<Item id = "6117" name = "Povolit MRU (nedávno použité)"/>
<Item id = "6307" name = "Povolit pro všechny TABy"/>
<Item id = "6308" name = "Minimalizovat do oznamovací oblasti"/>
<Item id = "6312" name = "Automatická detekce stavu souboru"/>
<Item id = "6313" name = "Aktualizovat skrytě"/>
<Item id = "6318" name = "Nastavení hyperlinků"/>
<Item id = "6319" name = "Povolit"/>
<Item id = "6320" name = "Nepodtrhávat"/>
<Item id = "6322" name = "Přípona souboru relace:"/>
<Item id = "6323" name = "Povolit autom. aktualizaci Notepadu++"/>
<Item id = "6324" name = "Přepínač dokumentů (Ctrl+TAB)"/>
<Item id = "6325" name = "Přejít na poslední řádek po aktualizaci"/>
<Item id = "6331" name = "V záhlaví Notepadu++ zobrazovat pouze název souboru"/>
<Item id = "6334" name = "Automatická detekce kódóvání znaků"/>
<Item id = "6337" name = "Přípona souboru pracovní plochy:"/>
<Item id = "6344" name = "Náhled na neaktivní dokument"/>
<Item id = "6345" name = "Na oušku (tab) dokumentu"/>
<Item id = "6346" name = "Na přehledné mapě dokumentu"/>
<Item id = "6349" name = "Používat DirectWrite (může zlepšit zobrazení speciálních znaků, vyžaduje restart Notepadu++)"/>
<Item id = "6350" name = "Povolit fullbox mód"/>
</MISC>
<Backup title = "Zálohování">
<Item id = "6219" name = "Uživatelsky definovaný adresář pro zálohování"/>
<Item id = "6309" name = "Zapamatovat aktuální relaci pro spuštění příště"/>
<Item id = "6315" name = "Vypnuto"/>
<Item id = "6316" name = "Základní zálohování"/>
<Item id = "6317" name = "Zálohování s hlášeními"/>
<Item id = "6801" name = "Zálohování"/>
<Item id = "6803" name = "Adresář:"/>
<Item id = "6804" name = "Uživatelský adresář pro zálohy"/>
<Item id = "6817" name = "Body obnovení a periodické zálohování"/>
<Item id = "6818" name = "Aktivovat ukládání bodů pro obnovení relace a periodické zálohování"/>
<Item id = "6819" name = "Zálohovat každých"/>
<Item id = "6821" name = "sekund"/>
<Item id = "6822" name = "Cesta k zálohám:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title = "Automat. dokončování">
<Item id = "6115" name = "Automatické odsazování"/>
<Item id = "6807" name = "Automatické dokončování"/>
<Item id = "6808" name = "Povolit autom. dokončování každého vstupu"/>
<Item id = "6809" name = "Dokončování funkcí"/>
<Item id = "6810" name = "Dokončování slov"/>
<Item id = "6811" name = "Od"/>
<Item id = "6813" name = ". znaku"/>
<Item id = "6814" name = "Platný rozsah : 1 - 9"/>
<Item id = "6815" name = "Nápověda k parametrům funkcí při zadávaní"/>
<Item id = "6816" name = "Dokončování funkcí i slov"/>
<Item id = "6824" name = "Ignorovat čísla"/>
<Item id = "6851" name = "Automatické vkládání"/>
<Item id = "6857" name = "html/xml uzavír. tag"/>
<Item id = "6858" name = "Úvodní"/>
<Item id = "6859" name = "Koncový"/>
<Item id = "6860" name = "Párové znaky 1:"/>
<Item id = "6863" name = "Párové znaky 2:"/>
<Item id = "6866" name = "Párové znaky 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title = "Multi-instance">
<Item id = "6151" name = "Nastavení multi-instančního módu"/>
<Item id = "6152" name = "Otevírat relaci v nové instanci Notepadu++"/>
<Item id = "6153" name = "Vždy v multi-instančním módu"/>
<Item id = "6154" name = "Implicitní (mono-instanční mód)"/>
<Item id = "6155" name = "* Změna tohoto nastavení vyžaduje restart Notepadu++"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title = "Ohraničení">
<Item id = "6251" name = "Nastavení pro ohraničující výběr (Ctrl + dvojklik myší)"/>
<Item id = "6252" name = "Úvod"/>
<Item id = "6255" name = "Konec"/>
<Item id = "6256" name = "Povolit přes více řádků"/>
<Item id = "6257" name = "bla bla bla bla bla bla"/>
<Item id = "6258" name = "bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla"/>
<Item id = "6161" name = "Seznam znaků pro Slova"/>
<Item id = "6162" name = "Použít implicitní seznam znaků pro Slova tak, jak je"/>
<Item id = "6163" name = "Přidat Váš vlastní znak jako součást slova (nepoužívejte tuto volbu, pokud si nejste jisti tím, co děláte)"/>
</Delimiter>
<Cloud title = "Cloud (i-úložišťě)">
<Item id = "6261" name = "Pro aktivaci změn prosím restartujte Notepad++."/>
<Item id = "6262" name = "Nastavení internetového úložišťě"/>
<Item id = "6263" name = "bez cloudu"/>
<Item id = "6267" name = "Zde nastavte cestu k Vašemu i-úložišti:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title = "Vyhledávač">
<Item id = "6271" name = "Vyhledávač (pro příkaz “Vyhledat na Internetu”)"/>
<Item id = "6272" name = "DuckDuckGo"/>
<Item id = "6273" name = "Google"/>
<Item id = "6274" name = "Bing"/>
<Item id = "6275" name = "Yahoo!"/>
<Item id = "6276" name = "Nastavit Váš vyhledávač zde:"/>
<!-- Don’t change anything after Example: -->
<Item id = "6278" name = "Příklad: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
</Preference>
<MultiMacro title = "Spustit makro vícekrát">
<Item id = "1" name = "Spustit"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
<Item id = "8006" name = "Makro:"/>
<Item id = "8001" name = "Spustit"/>
<Item id = "8005" name = "krát"/>
<Item id = "8002" name = "Až do konce souboru"/>
</MultiMacro>
<Window title = "Okna">
<Item id = "1" name = "Aktivovat"/>
<Item id = "2" name = "OK"/>
<Item id = "7002" name = "Uložit"/>
<Item id = "7003" name = "Zavřít okno(a)"/>
<Item id = "7004" name = "Setřídit"/>
</Window>
<ColumnEditor title = "Editor sloupce">
<Item id = "2023" name = "Text ke vložení"/>
<Item id = "2024" name = "Dec"/>
<Item id = "2025" name = "Oct"/>
<Item id = "2026" name = "Hex"/>
<Item id = "2027" name = "Bin"/>
<Item id = "2030" name = "Počáteční číslo:"/>
<Item id = "2031" name = "Inkrementace po:"/>
<Item id = "2032" name = "Formát"/>
<Item id = "2033" name = "Číslo ke vložení"/>
<Item id = "2035" name = "Uvozující nuly"/>
<Item id = "2036" name = "Opakování:"/>
<Item id = "1" name = "OK"/>
<Item id = "2" name = "Storno"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Najít ve vyhledávání">
<Item id = "1" name = "N&amp;ajít vše"/>
<Item id = "2" name = "&amp;Zavřít"/>
<Item id = "1711" name = "Najít &amp;co:"/>
<Item id = "1713" name = "Vyhledat pouze v nalezených &amp;řádcích"/>
<Item id = "1714" name = "Rozlišovat &amp;pouze celá slova"/>
<Item id = "1715" name = "Rozlišovat &amp;velká a malá písmena"/>
<Item id = "1716" name = "Vyhledávací &amp;mód"/>
<Item id = "1717" name = "&amp;Normální"/>
<Item id = "1719" name = "Re&amp;gulární výrazy"/>
<Item id = "1718" name = "&amp;Rozšířený (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id = "1720" name = "&amp;. označuje nový ř."/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Ukládání">
<Item id = "1761" name = "Uložit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id = "6" name = "&amp;Ano"/>
<Item id = "7" name = "&amp;Ne"/>
<Item id = "2" name = "&amp;Storno"/>
<Item id = "4" name = "Ano pro &amp;všechny"/>
<Item id = "5" name = "N&amp;e pro všechny"/>
</DoSaveOrNot>
</Dialog>
<MessageBox>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title = "Úprava kontextové nabídky" message = "Úpravou souboru contextMenu.xml můžete modifikovat chování vyskakovacího kontextového menu Notepadu++. Po případné změně musíte restartovat Notepad++, aby se změny projevily."/>
<NppHelpAbsentWarning title = "Soubor neexistuje" message = " neexistuje. Stáhněte si jej prosím z domovské stránky Notepadu++."/>
<SaveCurrentModifWarning title = "Uložit změny" message = "Měli byste uložit aktuální změny. Uložené změny nemohou být vráceny zpět. Pokračovat?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title = "Varování před ztrátou možnosti vrátit změny" message = "Měli byste uložit aktuální změny. Uložené změny nemohou být vráceny zpět. Pokračovat?"/>
<CannotMoveDoc title = "Přejít k nové instanci Notepadu++" message = "Dokument je modifikován, uložte jej a poté to zkuste znovu."/>
<DocReloadWarning title = "Znovu otevřít" message = "Jste si jisti, že chcete znovu načíst aktuální soubor a ztratit tak změny udělané v Notepadu++?"/>
<FileLockedWarning title = "Uložení selhalo" message = "Prosím zkontrolujte, zda tento soubor není otevřen jiným programem"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title = "" message = "Tento soubor je již otevřen v Notepadu++."/>
<DeleteFileFailed title = "Odstranit Soubor" message = "Odstranění souboru selhalo"/>
<NbFileToOpenImportantWarning title = "Velmi mnoho souborů k otevření" message = "$INT_REPLACE$ souborů má být otevřeno.\rJste si tím jisti?"/>
<SettingsOnCloudError title = "Nastavení cloudu" message = "Zdá se, že nastavená cesta k i-úložišti ukazuje na jednotku, která je určena pouze ke čtení\r nebo na složku bez oprávnění k zápisu.\rVaše nastavení i-úložiště bude zrušeno. Prosím nastavte znovu odpovídající hodnotu v dialogu Volby..."/>
<FilePathNotFoundWarning title = "Otevření souboru" message = "Soubor, který se pokoušíte otevřít, neexistuje."/>
<SessionFileInvalidError title = "Relace nemohla být zavedena" message = "Soubor relace je buďto poškozen nebo je neplatný."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title = "Neplatná akce" message = "Můžete přetahovat soubory nebo složky, ale ne obojí zároveň, jelikož máte zapnutý mód pro otevírání složek souborů jako projektů. Pro změnu nastavení musíte v Nastavení->Volby...->ImplicitníAdresář povolit 'Otevírat všechny soubory ve složce při přetažení myší (místo zdroje pro pracovní plochu)'."/>
<SortingError title = "Chyba třídění" message = "Nebylo možné provést numerické setřídění kvůli řádku $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title = "Tip k sloupcovému režimu" message = "Použijte prosím &quot;výběr ALT+Myš&quot; nebo &quot;Alt+Shift+KurzorováŠipka&quot; k zapnutí sloupcového režimu."/>
<BufferInvalidWarning title = "Ukládání selhalo" message = "Nelze uložit: Neplatná vyrovnávací paměť."/>
<DoSaveOrNot title = "Ukládání" message = "Uložit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoCloseOrNot title = "Zachování neexistujícího souboru" message = "Soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; již neexistuje (na disku). Chcete zachovat tento soubor v editoru?"/>
<DoDeleteOrNot title = "Smazání souboru" message = "Soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; bude přemístěn do Koše a tento dokument bude uzavřen. Pokračovat?"/>
<NoBackupDoSaveFile title = "Ukládání" message = "Váš soubor pro zálohu není k nalezení (byl smazán z vnějšku). Vytvořte zálohu, jinak budou Vaše data ztracena. Chcete uložit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoReloadOrNot title = "Znovuotevření" message = "&quot;$STR_REPLACE$&quot; Tento soubor byl změněn jiným programem. Chcete jej znovu načíst?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title = "Znovuotevření" message = "&quot;$STR_REPLACE$&quot; Tento soubor byl změněn jiným programem. Chcete jej znovu načíst a ztratit tak všechny změny provedené v Notepadu++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title = "Detekován příliš starý systém" message = "Vypadá to, že používáte příliš starý operační systém. Je nám líto, ale tato funkce je podporována pouze na novějších systémech."/>
<XpUpdaterProblem title = "Aktualizační program Notepadu++" message = "Aktualizační program Notepadu++ není kompatibilní s Windows XP vzhledem k zastaralé bezpečnostní vrstvě tohoto systému. Chcete místo toho přejít na webové stránky Notepadu++, odkud si můžete sami stáhnout poslední verzi Notepadu++?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title = "Nastavení proxy-serveru" message = "Pro nastavení proxy-serveru spusťte prosím znovu Notepad++ pod účtem administrátora."/>
<DocTooDirtyToMonitor title = "Chyba sledování stavu" message = "Dokument je v nekonzistentním stavu. Uložte prosím změny v dokumentu před zapnutím sledování jeho stavu."/>
<DocNoExistToMonitor title = "Problém se sledováním stavu" message = "Soubor musí existovat, aby jej bylo možné sledovat."/>
<FileTooBigToOpen title = "Problém s velikostí souboru" message = "Soubor je příliš velký na to, aby mohl být otevřen v Notepadu++."/>
<CreateNewFileOrNot title = "Vytvoření nového souboru" message = "&quot;$STR_REPLACE$&quot; neexistuje. Chcete jej vytvořit?"/>
<CreateNewFileError title = "Vytvoření nového souboru" message = "Není možné vytvořit soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<OpenFileError title = "CHYBA" message = "Není možné otevřít soubor &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<FileBackupFailed title = "Selhání zálohování souboru" message = "Předchozí verzi souboru se nepodařilo uložit do adresáře se zálohami &quot;$STR_REPLACE$&quot;. Budete chtít přesto uložit aktuální verzi souboru?"/>
<LoadStylersFailed title = "Selhání načtení stylers.xml" message = "Nepodařilo se načíst &quot;$STR_REPLACE$&quot;!"/>
<LoadLangsFailed title = "Konfigurátor" message = "Nepodařilo se načíst langs.xml! Chcete obnovit Váš soubor langs.xml?"/>
<LoadLangsFailedFinal title = "Konfigurátor" message = "Nepodařilo se načíst soubor langs.xml!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title = "Problém s přidávaním složek do Složky jako pracovní plochy" message = "Podsložka složky, kterou chcete přidat, již existuje. Odeberte její kořenovou složku prosím z panelu předtím, než přidáte složku &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title = "$STR_REPLACE$" message = "Pracovní plocha byla modifikována. Přejete si ji uložit?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title = "$STR_REPLACE$" message = "Vaše pracovní plocha nebyla uložena."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title = "Otevření pracovní plochy" message = "Nyní používaná pracovní plocha byla modifikována. Přejete si uložit současný projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title = "Nová pracovní plocha" message = "Nyní používaná pracovní plocha byla modifikována. Přejete si uložit současný projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title = "Otevření pracovní plochy" message = "Pracovní plocha nemohla být načtena. Vypadá to, že soubor k otevření není platnou pracovní plochou."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title = "Odebrání složky z projektu" message = "Všechny podsložky budou odebrány. Jste si jisti, že chcete odebrat tuto složku z projektu?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title = "Odebrání souboru z projektu" message = "Jste si jisti, že chcete odebrat tento soubor z projektu?"/>
<ProjectPanelReloadError title = "Znovuotevření pracovní plochy" message = "Soubor k opětovnému načtení nebyl nalezen."/>
<ProjectPanelReloadDirty title = "Znovuotevření pracovní plochy" message = "Nyní používaná pracovní plocha byla modifikována. Opětovným načtením přijdete o všechny provedené změny. Chcete pokračovat?"/>
<UDLNewNameError title = "Chyba UDL" message = "Toto jméno je již využíváno jiným jazykem/syntaxí, prosím zadejte jiné."/>
<UDLRemoveCurrentLang title = "Odstranění aktuální syntaxe" message = "Jste si jisti?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title = "Jste si jisti?" message = "Jste si jisti, že chcete smazat tuto klávesovou zkratku?"/>
<FindCharRangeValueError title = "Problém s rozsahem hodnoty" message = "Měli byste napsat hodnotu z rozsahu 0 až 255."/>
<OpenInAdminMode title = "Uložení selhalo" message = "Soubor nemůže být uložen a může být chráněn proti zápisu. Chcete zkusit spustit Notepad++ s právy administrátora?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title = "Uložení selhalo" message = "Soubor nemůže být uložen a může být chráněn proti zápisu. Chcete zkusit spustit Notepad++ s právy administrátora?"/>
<OpenInAdminModeFailed title = "Otevření s administrátorskými právy selhalo" message = "Notepad++ nemůže být spuštěn s právy administrátora."/>
<ViewInBrowser title = "Zobrazit aktuální soubor v prohlížeči" message="Není možno nalézt aplikaci ve Vašem systému."/>
<ExitToUpdatePlugins title = "Notepad++ má být ukončen" message = "Jestliže kliknete na ANO, ukončíte tím Notepad++ kvůli provedení naplánovaných operací. Notepad++ bude po dokončení všech operací restartován. Pokračovat?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title = "Notepad++ potřebuje být znovu spuštěn" message = "Musíte restartovat Notepad++, aby mohly být zavedeny nainstalované zásuvné moduly."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name = "Historie Schránky"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name = "Přepínač dokumentů"/>
<ColumnName name = "Jméno"/>
<ColumnExt name = "Příp."/>
</DocSwitcher>
<WindowsDlg>
<ColumnName name = "Jméno"/>
<ColumnPath name = "Cesta"/>
<ColumnType name = "Typ"/>
<ColumnSize name = "Velikost"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name = "Panel ke vkládání ASCII znaků"/>
<ColumnVal name = "Dec"/>
<ColumnHex name = "Hex"/>
<ColumnChar name = "Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name = "HTML číslo"/>
<ColumnHtmlName name = "HTML kód"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name = "Mapa dokumentu"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name = "Seznam funkcí"/>
<SortTip name = "Setřídit" />
<ReloadTip name = "Znovu načíst" />
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name = "Složka jako Pracovní plocha"/>
<SelectFolderFromBrowserString name = "Vyberte složku, kterou chcete přidat do Pracovní plochy"/>
<Menus>
<Item id = "3511" name = "Odebrat"/>
<Item id = "3512" name = "Odebrat vše"/>
<Item id = "3513" name = "Přidat"/>
<Item id = "3514" name = "Spustit systémem"/>
<Item id = "3515" name = "Otevřít"/>
<Item id = "3516" name = "Kopírovat cestu"/>
<Item id = "3517" name = "Najít v souborech..."/>
<Item id = "3518" name = "Průzkumník zde"/>
<Item id = "3519" name = "cmd zde"/>
<Item id = "3520" name = "Kopírovat jméno souboru"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name = "Projekt"/>
<WorkspaceRootName name = "Pracovní plocha"/>
<NewProjectName name = "Jméno projektu"/>
<NewFolderName name = "Jméno složky"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id = "0" name = "Pracovní plocha"/>
<Item id = "1" name = "Úpravy"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id = "3122" name = "Nová pracovní plocha"/>
<Item id = "3123" name = "Otevřít pracovní plochu"/>
<Item id = "3124" name = "Znovu načíst pracovní plochu"/>
<Item id = "3125" name = "Uložit"/>
<Item id = "3126" name = "Uložit jako..."/>
<Item id = "3127" name = "Uložit kopii jako..."/>
<Item id = "3121" name = "Přidat nový projekt"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id = "3111" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "3112" name = "Přidat složku"/>
<Item id = "3113" name = "Přidat soubory..."/>
<Item id = "3114" name = "Odstranit"/>
<Item id = "3117" name = "Přidat soubory ze složky..." />
<Item id = "3118" name = "Posunout nahoru"/>
<Item id = "3119" name = "Posunout dolů"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id = "3111" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "3112" name = "Přidat složku"/>
<Item id = "3113" name = "Přidat soubory..."/>
<Item id = "3114" name = "Odstranit"/>
<Item id = "3117" name = "Přidat soubory ze složky..." />
<Item id = "3118" name = "Posunout nahoru"/>
<Item id = "3119" name = "Posunout dolů"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id = "3111" name = "Přejmenovat"/>
<Item id = "3115" name = "Odstranit"/>
<Item id = "3116" name = "Změnit cestu k souboru"/>
<Item id = "3118" name = "Posunout nahoru"/>
<Item id = "3119" name = "Posunout dolů"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<word-chars-list-tip value = "Toto nastavení Vám dovolí začlenit další znak ke stávajícím znakům slova při výběru dvojklikem nebo při vyhledávání se zaškrtnutou možností &quot;Hledat pouze celá slova&quot;."/>
<word-chars-list-warning-begin value = "Berte na vědomí: "/>
<word-chars-list-space-warning value = "$INT_REPLACE$ mezeru(y)"/>
<word-chars-list-tab-warning value = "$INT_REPLACE$ tabulátor(y)"/>
<word-chars-list-warning-end value = " ve Vašem seznamu znaků."/>
<cloud-invalid-warning value = "Neplatná cesta."/>
<cloud-restart-warning value = "Pro aktivaci změn prosím restartujte Notepad++."/>
<cloud-select-folder value = "Vyberte složku, ze/do které Notepad++ načítá/zapisuje svoje nastavení"/>
<shift-change-direction-tip value = "Pro změnu směru vyhledávání použijte Shift + Enter."/>
<two-find-buttons-tip value = "Mód s dvěma vyhledávacími tlačítky"/>
<find-in-files-filter-tip value="Najít v cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Najít ve všech souborech mimo exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<find-status-top-reached value = "Vyhledávání: Nalezen první výskyt od konce. Bylo dosaženo začátku tohoto dokumentu"/>
<find-status-end-reached value = "Vyhledávání: Nalezen první výskyt od začátku. Bylo dosaženo konce tohoto dokumentu"/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value = "Nahrazování v souborech: 1 výskyt nahrazen"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value = "Nahrazování v souborech: $INT_REPLACE$ výskytů nahrazeno"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value = "Nahrazování v otevřených souborech: Regulární výraz je vadný"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value = "Nahrazování v otevřených souborech: 1 výskyt nahrazen"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value = "Nahrazování v otevřených souborech: $INT_REPLACE$ výskytů nahrazeno"/>
<find-status-mark-re-malformed value = "Označování: Regulární výraz pro vyhledávání je vadný"/>
<find-status-invalid-re value = "Vyhledávání: Neplatný regulární výraz"/>
<find-status-mark-1-match value = "Značka: 1 nález"/>
<find-status-mark-nb-matches value = "Značka: $INT_REPLACE$ nálezů"/>
<find-status-count-re-malformed value = "Počet: Regulární výraz pro vyhledávání je vadný"/>
<find-status-count-1-match value = "Počet: 1 nález"/>
<find-status-count-nb-matches value = "Počet: $INT_REPLACE$ nálezů"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value = "Nahradit vše: Regulární výraz je vadný"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value = "Nahrazování všeho: 1 výskyt nahrazen"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value = "Nahrazování všeho: $INT_REPLACE$ výskytů nahrazeno"/>
<find-status-replaceall-readonly value = "Nahrazování všeho: Nemohu nahradit text. Současný dokument je pouze pro čtení"/>
<find-status-replace-end-reached value = "Nahrazování: Nahrazen první výskyt od začátku. Bylo dosaženo konce dokumentu"/>
<find-status-replace-top-reached value = "Nahrazování: Nahrazen první výskyt od konce. Bylo dosaženo začátku dokumentu"/>
<find-status-replaced-next-found value = "Nahrazování: 1 výskyt byl nahrazen. Další výskyt nalezen."/>
<find-status-replaced-next-not-found value = "Nahrazování: 1 výskyt byl nahrazen. Další výskyt nenalezen."/>
<find-status-replace-not-found value = "Nahrazování: žádný výskyt nebyl nalezen"/>
<find-status-replace-readonly value = "Nahrazování: Nemohu nahradit text. Současný dokument je pouze pro čtení"/>
<find-status-cannot-find value = "Vyhledávání: Nemohu nalézt text &quot;$STR_REPLACE$&quot;"/>
<find-status-scope-selection value = "ve vybraném textu"/>
<find-status-scope-all value = "v celém souboru"/>
<find-status-scope-backward value = "od začátku souboru až ke kurzoru"/>
<find-status-scope-forward value = "od kurzoru až do konce souboru"/>
<finder-find-in-finder value = "Nalézt v těchto nalezených výsledcích..."/>
<finder-close-this value = "Zavřít tento vyhledávač"/>
<finder-collapse-all value = "Sbalit vše"/>
<finder-uncollapse-all value = "Rozbalit vše"/>
<finder-copy value = "Kopírovat"/>
<finder-select-all value = "Vybrat vše"/>
<finder-clear-all value = "Smazat vše"/>
<finder-open-all value = "Otevřít vše"/>
<finder-wrap-long-lines value = "Zalomit dlouhé řádky"/>
<common-ok value = "OK"/>
<common-cancel value = "Storno"/>
<common-name value = "Jméno: "/>
<tabrename-title value = "Přejmenovat aktuální záložku (Tab)"/>
<tabrename-newname value = "Nové jméno: "/>
<recent-file-history-maxfile value = "Max. soubor: "/>
<language-tabsize value = "Velikost záložky (Tab): "/>
<userdefined-title-new value = "Vytvořit novou syntaxi..."/>
<userdefined-title-save value = "Uložit název aktuální syntaxe jako..."/>
<userdefined-title-rename value = "Přejmenovat název aktuální syntaxe"/>
<autocomplete-nb-char value = "č. znaku: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value = "č. sloupce: "/>
<summary value = "Souhrn"/>
<summary-filepath value = "Úplná cesta k souboru: "/>
<summary-filecreatetime value = "Vytvořeno: "/>
<summary-filemodifytime value = "Modifikováno: "/>
<summary-nbchar value = "Znaky (bez konců řádek): "/>
<summary-nbword value = "Slova: "/>
<summary-nbline value = "Řádky: "/>
<summary-nbbyte value = "Délka dokumentu: "/>
<summary-nbsel1 value = " vybraných znaků ("/>
<summary-nbsel2 value = " bytů) v "/>
<summary-nbrange value = " oblastech"/>
<replace-in-files-confirm-title value = "Jste si jistí?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value = "Jste si jistí, že chcete nahradit všechny výskyty v:"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value = "Pro typ souboru:"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value = "Jste si jistí?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value = "Opravdu chcete zaměnit všechny výskyty ve všech otevřených dokumentech?"/>
<find-result-caption value = "Výsledek hledání"/>
<find-result-title value = "Vyhledávání"/>
<find-result-title-info value = "($INT_REPLACE1$ výskytů v $INT_REPLACE2$ souborech z $INT_REPLACE3$ prohledaných)"/>
<find-result-title-info-selections value = "($INT_REPLACE1$ výskytů v $INT_REPLACE2$ výběrech z $INT_REPLACE3$ prohledávaných)"/>
<find-result-title-info-extra value = " - Režim řádkového filtru: zobrazení pouze filtrovaných výsledků"/>
<find-result-hits value = "(výskytů: $INT_REPLACE$)"/>
<find-regex-zero-length-match value = "shoda nulové délky" />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.