Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1283 lines (1240 sloc) 81.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Hungarian Language created by György Bata -->
<!-- Email: batagy.ford kukac gmail pont com -->
<!-- Webpage: http://w3.hdsnet.hu/batagy/ -->
<!-- Forum topic: https://notepad-plus-plus.org/community/topic/80/hungarian-translation-->
<!-- Prohardver topic: https://prohardver.hu/tema/re_notepad/friss.html -->
<!-- For Notepad++ Version 7.8.4, modified on 2020.01.31 -->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Magyar" filename="hungarian.xml" version="7.8.4">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Fájl"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Szerkesztés"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Keresés"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Nézet"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;dolás"/>
<Item menuId="language" name="Ny&amp;elv"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Beállítások"/>
<Item menuId="tools" name="Es&amp;zközök"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makró"/>
<Item menuId="run" name="F&amp;uttatás"/>
<Item idName="Plugins" name="&amp;vítmények"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Ablakok"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Tartalmazó mappa"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Többi bezárása"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Előzmények"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Másolás a vágólapra"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Behúzás"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Kisbetű - Nagybetű"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Sor műveletek"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Megjegyzés műveletek"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Automatikus kiegészítés"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Sorvégződés átalakítása"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Elválasztó karakterek"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Speciális beillesztés"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Kijelölt szövegrészre"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Összes kiemelése"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Kiemelések eltávolítása"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Ugrás kiemelt szöveghez felfelé"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Ugrás kiemelt szöveghez lefelé"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Könyvjelzők"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Jelenlegi fájl megnyitása"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Segéd jelek megjelenítése"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Nagyítás"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Dokumentum nézete"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Dokumentum fülek"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Blokk szintek összecsukása"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Blokk szintek kibontása"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Karakterkódolás"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arab"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Balti"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Kelta"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Cirill"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Közép-európai"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Kínai"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Kelet-európai"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Görög"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Héber"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japán"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Koreai"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Észak-európai"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Thai"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Török"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Nyugat-európai"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnami"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Egyéni nyelv beállítása"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Importálás"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="Új"/>
<Item id="41002" name="Megnyitás"/>
<Item id="41019" name="Megnyitás Intézőben"/>
<Item id="41020" name="Megnyitás parancssorban"/>
<Item id="41003" name="Bezárás"/>
<Item id="41004" name="Mind bezárása"/>
<Item id="41005" name="Többi fül bezárása"/>
<Item id="41009" name="Balra lévő fülek bezárása"/>
<Item id="41018" name="Jobbra lévő fülek bezárása"/>
<Item id="41024" name="Minden változatlan bezárása"/>
<Item id="41006" name="Mentés"/>
<Item id="41007" name="Mind mentése"/>
<Item id="41008" name="Mentés másként..."/>
<Item id="41010" name="Nyomtatás..."/>
<Item id="1001" name="Nyomtatás közvetlenül"/>
<Item id="41011" name="Kilépés"/>
<Item id="41012" name="Munkamenet betöltése..."/>
<Item id="41013" name="Munkamenet mentése..."/>
<Item id="41014" name="Újbóli betöltés"/>
<Item id="41015" name="Másolat mentése..."/>
<Item id="41016" name="Mozgatás lomtárba"/>
<Item id="41017" name="Átnevezés..."/>
<Item id="41021" name="Utoljára bezárt fájl megnyitása"/>
<Item id="41022" name="Munkaterület megnyitása..."/>
<Item id="41023" name="Megnyitás programban"/>
<Item id="42001" name="Kivágás"/>
<Item id="42002" name="Másolás"/>
<Item id="42003" name="Visszavonás"/>
<Item id="42004" name="Mégis"/>
<Item id="42005" name="Beillesztés"/>
<Item id="42006" name="Törlés"/>
<Item id="42007" name="Mind kijelölése"/>
<Item id="42020" name="Kezdő és végpontos kijelölés"/>
<Item id="42008" name="Behúzás növelése (Tabulátor beszúrása)"/>
<Item id="42009" name="Behúzás csökkentése (Tabulátor törlése)"/>
<Item id="42010" name="Aktuális sor megkettőzése"/>
<Item id="42077" name="Egymást követő duplikált sorok törlése"/>
<Item id="42012" name="Sorok szétvágása (Sortördelés rögzítése)"/>
<Item id="42013" name="Sorok összevonása"/>
<Item id="42014" name="Aktuális sor mozgatása feljebb"/>
<Item id="42015" name="Aktuális sor mozgatása lejjebb"/>
<Item id="42059" name="Sorok rendezése betűrendben"/>
<Item id="42060" name="Sorok rendezése fordított betűrendben"/>
<Item id="42061" name="Sorok rendezése növekvő egészek szerint"/>
<Item id="42062" name="Sorok rendezése csökkenő egészek szerint"/>
<Item id="42063" name="Sorok rendezése növekvő tizedes számok szerint (Tizedesvessző)"/>
<Item id="42064" name="Sorok rendezése csökkenő tizedes számok szerint (Tizedesvessző)"/>
<Item id="42065" name="Sorok rendezése növekvő tizedes számok szerint (Tizedespont)"/>
<Item id="42066" name="Sorok rendezése csökkenő tizedes számok szerint (Tizedespont)"/>
<Item id="42016" name="Formázás nagybetűsre"/>
<Item id="42017" name="Formázás kisbetűsre"/>
<Item id="42067" name="Szókezdő"/>
<Item id="42068" name="Szókezdő (kevert)"/>
<Item id="42069" name="Mondatkezdő"/>
<Item id="42070" name="Mondatkezdő (kevert)"/>
<Item id="42071" name="Megcserélés"/>
<Item id="42072" name="Véletlenszerű"/>
<Item id="42073" name="Fájl megnyitása"/>
<Item id="42074" name="Tartalmazó mappa megnyitása"/>
<Item id="42075" name="Keresés az Interneten"/>
<Item id="42076" name="Keresőmotor beállítása..."/>
<Item id="42018" name="Makró rögzítése"/>
<Item id="42019" name="Rögzítés megállítása"/>
<Item id="42021" name="Makró futtatása"/>
<Item id="42022" name="Sor megjegyzéssé alakítása és vissza"/>
<Item id="42023" name="Megjegyzésblokk készítése"/>
<Item id="42047" name="Megjegyzésblokk megszüntetése"/>
<Item id="42024" name="Sorvégi szóközök eltávolítása"/>
<Item id="42042" name="Soreleji szóközök eltávolítása"/>
<Item id="42043" name="Soreleji és sorvégi szóközök eltávolítása"/>
<Item id="42044" name="Sorvégjelek alakítása szóközre"/>
<Item id="42045" name="Felesleges szóközök, tabulátorok és sorvégjelek eltávolítása"/>
<Item id="42046" name="Tabulátorokból szóközök"/>
<Item id="42054" name="Szóközökből tabulátorok (Összes)"/>
<Item id="42053" name="Szóközökből tabulátorok (Soreleji)"/>
<Item id="42038" name="HTML tartalom beillesztése"/>
<Item id="42039" name="RTF tartalom beillesztése"/>
<Item id="42048" name="Bináris tartalom másolása"/>
<Item id="42049" name="Bináris tartalom kivágása"/>
<Item id="42050" name="Bináris tartalom beillesztése"/>
<Item id="42037" name="Blokk szerkesztés..."/>
<Item id="42034" name="Oszlop szerkesztő..."/>
<Item id="42051" name="Karaktertábla"/>
<Item id="42052" name="Vágólap előzmények"/>
<Item id="42025" name="A rögzített makró mentése..."/>
<Item id="42026" name="Szövegirány jobbról balra"/>
<Item id="42027" name="Szövegirány balról jobbra"/>
<Item id="42028" name="Írásvédett"/>
<Item id="42029" name="Teljes elérési útvonal"/>
<Item id="42030" name="Fájlnév"/>
<Item id="42031" name="Mappa útvonala"/>
<Item id="42032" name="Makró többszöri futtatása..."/>
<Item id="42033" name="Írásvédett attribútum törlése"/>
<Item id="42035" name="Sor megjegyzéssé alakítása"/>
<Item id="42036" name="Megjegyzés szimbólum eltávolítása a sorból"/>
<Item id="42055" name="Üres sorok eltávolítása"/>
<Item id="42056" name="Üres sorok eltávolítása (Szóközt és tabulátort tartalmazókat is)"/>
<Item id="42057" name="Üres sor beszúrása a jelenlegi fölé"/>
<Item id="42058" name="Üres sor beszúrása a jelenlegi alá"/>
<Item id="43001" name="Keresés..."/>
<Item id="43002" name="Következő keresése"/>
<Item id="43003" name="Csere..."/>
<Item id="43004" name="Ugrás..."/>
<Item id="43005" name="Sor megjelölése könyvjelzővel"/>
<Item id="43006" name="Következő könyvjelző"/>
<Item id="43007" name="Előző könyvjelző"/>
<Item id="43008" name="Összes könyvjelző eltávolítása"/>
<Item id="43018" name="Könyvjelzős sorok kivágása"/>
<Item id="43019" name="Könyvjelzős sorok másolása"/>
<Item id="43020" name="Beillesztés (Csere) a könyvjelzős sorokba"/>
<Item id="43021" name="Könyvjelzős sorok törlése"/>
<Item id="43051" name="Könyvjelző nélküli sorok törlése"/>
<Item id="43050" name="Könyvjelzők megfordítása"/>
<Item id="43052" name="Keresés karakterkészletben..."/>
<Item id="43053" name="Zárójel pár közötti rész kijelölése"/>
<Item id="43009" name="Ugrás a zárójel párjához"/>
<Item id="43010" name="Előző keresése"/>
<Item id="43011" name="Növekményes keresés"/>
<Item id="43013" name="Keresés fájlokban..."/>
<Item id="43014" name="Következő keresése (Kurzor alatti szó)"/>
<Item id="43015" name="Előző keresése (Kurzor alatti szó)"/>
<Item id="43022" name="Kiemelés 1. stílussal"/>
<Item id="43023" name="1. stílusú kiemelések eltávolítása"/>
<Item id="43024" name="Kiemelés 2. stílussal"/>
<Item id="43025" name="2. stílusú kiemelések eltávolítása"/>
<Item id="43026" name="Kiemelés 3. stílussal"/>
<Item id="43027" name="3. stílusú kiemelések eltávolítása"/>
<Item id="43028" name="Kiemelés 4. stílussal"/>
<Item id="43029" name="4. stílusú kiemelések eltávolítása"/>
<Item id="43030" name="Kiemelés 5. stílussal"/>
<Item id="43031" name="5. stílusú kiemelések eltávolítása"/>
<Item id="43032" name="Összes stílusú kiemelés eltávolítása"/>
<Item id="43033" name="1. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43034" name="2. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43035" name="3. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43036" name="4. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43037" name="5. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43038" name="A normál kereső által kiemelt találathoz"/>
<Item id="43039" name="1. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43040" name="2. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43041" name="3. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43042" name="4. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43043" name="5. stílusú kiemeléshez"/>
<Item id="43044" name="A normál kereső által kiemelt találathoz"/>
<Item id="43045" name="Keresési találatok ablak"/>
<Item id="43046" name="Következő találat a találati ablakban"/>
<Item id="43047" name="Előző találat a találati ablakban"/>
<Item id="43048" name="Kijelölés és következő keresése"/>
<Item id="43049" name="Kijelölés és előző keresése"/>
<Item id="43054" name="Kiemelés..."/>
<Item id="44009" name="Ablakkeret nélküli nézet"/>
<Item id="44010" name="Minden blokk összecsukása"/>
<Item id="44012" name="Sorszámozás elrejtése"/>
<Item id="44013" name="Könyvjelző sáv elrejtése"/>
<Item id="44014" name="Programkód blokkjelző sáv elrejtése"/>
<Item id="44019" name="Minden láthatatlan karakter megjelenítése"/>
<Item id="44020" name="Behúzás sorvezetőjének megjelenítése"/>
<Item id="44022" name="Hosszú sorok tördelése"/>
<Item id="44023" name="Nagyítás (Ctrl+Görgő felfelé)"/>
<Item id="44024" name="Kicsinyítés (Ctrl+Görgő lefelé)"/>
<Item id="44025" name="Szóközök és tabulátorok megjelenítése"/>
<Item id="44026" name="Sorvégjelek megjelenítése"/>
<Item id="44029" name="Minden blokk kibontása"/>
<Item id="44030" name="Aktuális blokk összecsukása"/>
<Item id="44031" name="Aktuális blokk kibontása"/>
<Item id="44049" name="Dokumentum statisztika..."/>
<Item id="44080" name="Dokumentum Térkép"/>
<Item id="44084" name="Függvény lista"/>
<Item id="44085" name="Mappa mint munkaterület"/>
<Item id="44086" name="1. Fül"/>
<Item id="44087" name="2. Fül"/>
<Item id="44088" name="3. Fül"/>
<Item id="44089" name="4. Fül"/>
<Item id="44090" name="5. Fül"/>
<Item id="44091" name="6. Fül"/>
<Item id="44092" name="7. Fül"/>
<Item id="44093" name="8. Fül"/>
<Item id="44094" name="9. Fül"/>
<Item id="44095" name="Következő fül"/>
<Item id="44096" name="Előző fül"/>
<Item id="44097" name="Fájl követés (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Fül mozgatása előre"/>
<Item id="44099" name="Fül mozgatása hátra"/>
<Item id="44032" name="Teljes képernyős megjelenítés"/>
<Item id="44033" name="Alapértelmezett méret visszaállítása"/>
<Item id="44034" name="Mindig felül"/>
<Item id="44035" name="Szinkronizált függőleges görgetés"/>
<Item id="44036" name="Szinkronizált vízszíntes görgetés"/>
<Item id="44041" name="Sortörés szimbólum megjelenítése"/>
<Item id="44072" name="Fókuszváltás a két nézet között"/>
<Item id="44081" name="Projekt Panel 1"/>
<Item id="44082" name="Projekt Panel 2"/>
<Item id="44083" name="Projekt Panel 3"/>
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="45004" name="ANSI"/>
<Item id="45005" name="UTF-8 BOM"/>
<Item id="45006" name="UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Átalakítás ANSI kódolásra"/>
<Item id="45010" name="Átalakítás UTF-8 kódolásra"/>
<Item id="45011" name="Átalakítás UTF-8 BOM kódolásra"/>
<Item id="45012" name="Átalakítás UCS-2 BE BOM kódolásra"/>
<Item id="45013" name="Átalakítás UCS-2 LE BOM kódolásra"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Hagyományos)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Egyszerűsített)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: Izlandi"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Skandináv"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: Portugál"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Francia"/>
<Item id="10001" name="Mozgatás a másik nézetbe"/>
<Item id="10002" name="Megnyitás a másik nézetben is"/>
<Item id="10003" name="Mozgatás egy új program példányba"/>
<Item id="10004" name="Megnyitás egy új program példányban is"/>
<Item id="46001" name="Stílusok beállításai..."/>
<Item id="46250" name="Egyéni nyelv beállítása..."/>
<Item id="46300" name="Egyéni nyelvek mappája..."/>
<Item id="46180" name="Egyéni nyelv"/>
<Item id="47000" name="Névjegy..."/>
<Item id="47010" name="Parancssori kapcsolók..."/>
<Item id="47001" name="Notepad++ honlapja"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ projekt oldal"/>
<Item id="47003" name="Online Súgó"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ Fórum"/>
<Item id="47011" name="Élő üzenőfal támogatás"/>
<Item id="47012" name="Debug adatok..."/>
<Item id="47005" name="További bővítmények"/>
<Item id="47006" name="Notepad++ frissítése"/>
<Item id="47009" name="Proxy beállítások..."/>
<Item id="48005" name="Bővítmények importálása..."/>
<Item id="48006" name="Stílus témák importálása..."/>
<Item id="48018" name="Felugrómenü szerkesztése"/>
<Item id="48009" name="Billentyűparancsok beállítása..."/>
<Item id="48011" name="Program beállítások..."/>
<Item id="48014" name="Bővítmények mappája..."/>
<Item id="48015" name="Bővítmények kezelése..."/>
<Item id="48501" name="Generálás..."/>
<Item id="48502" name="Generálás fájlokból..."/>
<Item id="48503" name="Generálás kijelölésből a vágólapra"/>
<Item id="48504" name="Generálás..."/>
<Item id="48505" name="Generálás fájlokból..."/>
<Item id="48506" name="Generálás kijelölésből a vágólapra"/>
<Item id="49000" name="Futtatás..."/>
<Item id="50000" name="Függvény kiegészítés (Nyelv függő)"/>
<Item id="50001" name="Szó kiegészítés (Dokumentum függő)"/>
<Item id="50002" name="Segítség a függvény paramétereihez"/>
<Item id="50003" name="Előző dokumentum"/>
<Item id="50004" name="Következő dokumentum"/>
<Item id="50005" name="Makró rögzítés / megállítás"/>
<Item id="50006" name="Elérési út kiegészítés"/>
<Item id="44042" name="Sorok elrejtése"/>
<Item id="42040" name="Minden előzmény megnyitása"/>
<Item id="42041" name="Előzmények törlése"/>
<Item id="48016" name="Billentyűparancs módosítása / Makró törlése..."/>
<Item id="48017" name="Billentyűparancs módosítása / Parancs törlése..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Bezárás"/>
<Item CMID="1" name="Többi fül bezárása"/>
<Item CMID="2" name="Mentés"/>
<Item CMID="3" name="Mentés másként..."/>
<Item CMID="4" name="Nyomtatás..."/>
<Item CMID="5" name="Mozgatás a másik nézetbe"/>
<Item CMID="6" name="Megnyitás a másik nézetben is"/>
<Item CMID="7" name="Teljes elérési útvonal másolása a vágólapra"/>
<Item CMID="8" name="Fájlnév másolása a vágólapra"/>
<Item CMID="9" name="Mappa útvonalának másolása a vágólapra"/>
<Item CMID="10" name="Átnevezés..."/>
<Item CMID="11" name="Törlés"/>
<Item CMID="12" name="Írásvédett"/>
<Item CMID="13" name="Írásvédett attribútum törlése"/>
<Item CMID="14" name="Mozgatás egy új program példányba"/>
<Item CMID="15" name="Megnyitás egy új program példányban is"/>
<Item CMID="16" name="Újbóli betöltés"/>
<Item CMID="17" name="Balra lévő fülek bezárása"/>
<Item CMID="18" name="Jobbra lévő fülek bezárása"/>
<Item CMID="19" name="Tartalmazó mappa megnyitása Intézőben"/>
<Item CMID="20" name="Tartalmazó mappa megnyitása parancssorban"/>
<Item CMID="21" name="Megnyitás alapértelmezett programban"/>
<Item CMID="22" name="Minden változatlan bezárása"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind = "Keresés" titleReplace = "Csere" titleFindInFiles = "Keresés fájlokban" titleMark="Kiemelés">
<Item id="1" name="Következő keresése"/>
<Item id="1722" name="Visszafelé irányban"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
<Item id="1620" name="Keresendő:"/>
<Item id="1603" name="Csak teljes szóval megegyező találatok"/>
<Item id="1604" name="Kis- és nagybetűk megkülönböztetése"/>
<Item id="1605" name="Reguláris kifejezés"/>
<Item id="1606" name="Az egész dokumentumban"/>
<Item id="1614" name="Számlálás"/>
<Item id="1615" name="Összes megjelölése"/>
<Item id="1616" name="Sorok megjelölése"/>
<Item id="1618" name="Előző jelölések eltávolítása"/>
<Item id="1611" name="Csere erre:"/>
<Item id="1608" name="Csere"/>
<Item id="1609" name="Összes cseréje"/>
<Item id="1687" name="Ha nincs fókusz"/>
<Item id="1688" name="Mindig"/>
<Item id="1632" name="A kijelölésben"/>
<Item id="1633" name="Megjelölések eltávolítása"/>
<Item id="1635" name="Csere a megnyitott dokumentumokban"/>
<Item id="1636" name="Keresés a megnyitott dokumentumokban"/>
<Item id="1654" name="Fájlnév szűrő:"/>
<Item id="1655" name="Mappa:"/>
<Item id="1656" name="Összes keresése"/>
<Item id="1658" name="Almappákban is"/>
<Item id="1659" name="Rejtett mappákban is"/>
<Item id="1624" name="Keresési mód"/>
<Item id="1625" name="Normál"/>
<Item id="1626" name="Bővített (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Csere a fájlokban"/>
<Item id="1661" name="Jelenlegi mappában"/>
<Item id="1641" name="Keresés a jelenlegi dokumentumban"/>
<Item id="1686" name="Átlátszó"/>
<Item id="1703" name="&amp;Pont = újsor"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Következő"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Keresés karakterkészletben">
<Item id="2" name="Bezárás"/>
<Item id="2901" name="Nem-ASCII Karakterek (128 - 255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII Karakterek (0 - 127)"/>
<Item id="2903" name="Egyéni tartomány:"/>
<Item id="2906" name="Vissza"/>
<Item id="2907" name="Előre"/>
<Item id="2908" name="Irány"/>
<Item id="2909" name="Az egész dokumentumban"/>
<Item id="2910" name="Keresés"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Ugrás">
<Item id="2007" name="Sorra"/>
<Item id="2008" name="Karakterpozícióra"/>
<Item id="1" name="Ugrás"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
<Item id="2004" name="Jelenlegi hely:"/>
<Item id="2005" name="Hova ugorjon:"/>
<Item id="2006" name="Maximális érték:"/>
</GoToLine>
<Run title="Futtatás">
<Item id="1903" name="A futtatandó program"/>
<Item id="1" name="Indítás"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
<Item id="1904" name="Mentés..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="MD5 lenyomat generálása fájlokból">
<Item id="1922" name="Fájlok kiválasztása..."/>
<Item id="1924" name="Másolás a vágólapra"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="MD5 lenyomat generálása">
<Item id="1932" name="Minden sor különálló elem legyen"/>
<Item id="1934" name="Másolás a vágólapra"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="SHA-256 lenyomat generálása fájlokból">
<Item id="1922" name="Fájlok kiválasztása..."/>
<Item id="1924" name="Másolás a vágólapra"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="SHA-256 lenyomat generálása">
<Item id="1932" name="Minden sor különálló elem legyen"/>
<Item id="1934" name="Másolás a vágólapra"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Bővítmények" titleAvailable = "Elérhető" titleUpdates = "Frissíthető" titleInstalled = "Telepítve">
<ColumnPlugin name="Bővítmény"/>
<ColumnVersion name="Verzió"/>
<Item id="5501" name="Keresés:"/>
<Item id="5503" name="Telepítés"/>
<Item id="5504" name="Frissítés"/>
<Item id="5505" name="Eltávolítás"/>
<Item id="5508" name="Következő"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Stílusok beállításai">
<Item id="2" name="Mégse"/>
<Item id="2301" name="Mentés és bezárás"/>
<Item id="2303" name="Átlátszó"/>
<Item id="2306" name="Téma kiválasztása: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Félkövér"/>
<Item id="2205" name="Dőlt"/>
<Item id="2206" name="Szöveg színe"/>
<Item id="2207" name="Háttér színe"/>
<Item id="2208" name="Betűtípus:"/>
<Item id="2209" name="Betűméret:"/>
<Item id="2211" name="Stílus neve:"/>
<Item id="2212" name="Színbeállítások"/>
<Item id="2213" name="Betűtípus beállítások"/>
<Item id="2214" name="Kiterjesztés:"/>
<Item id="2216" name="Egyéni kiterjesztés:"/>
<Item id="2218" name="Aláhúzott"/>
<Item id="2219" name="Alapértelmezett kulcsszavak"/>
<Item id="2221" name="Felhasználó által megadott kulcsszavak"/>
<Item id="2225" name="Nyelv:"/>
<Item id="2226" name="Globális szövegszín engedélyezése"/>
<Item id="2227" name="Globális háttérszín engedélyezése"/>
<Item id="2228" name="Globális betűtípus engedélyezése"/>
<Item id="2229" name="Globális betűméret engedélyezése"/>
<Item id="2230" name="Globális félkövér betűk engedélyezése"/>
<Item id="2231" name="Globális dőlt betűk engedélyezése"/>
<Item id="2232" name="Globális aláhúzás engedélyezése"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Billentyűparancsok társítása">
<Item id="2602" name="Módosítás"/>
<Item id="2603" name="Eltávolítás"/>
<Item id="2606" name="Törlés"/>
<Item id="2607" name="Szűrő: "/>
<Item id="1" name="Bezárás"/>
<ColumnName name="Név"/>
<ColumnShortcut name="Billentyűparancs"/>
<ColumnCategory name="Kategória"/>
<ColumnPlugin name="Bővítmény"/>
<MainMenuTab name="Főmenü"/>
<MacrosTab name="Makrók"/>
<RunCommandsTab name="Programok futtatása"/>
<PluginCommandsTab name="Bővítmény parancsok"/>
<ScintillaCommandsTab name="Scintilla parancsok"/>
<ConflictInfoOk name="Nincs ütközés ennél az elemnél."/>
<ConflictInfoEditing name="Nincs ütközés . . ."/>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Billentyűparancs">
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
<Item id="5006" name="Név"/>
<Item id="5008" name="Hozzáadás"/>
<Item id="5009" name="Eltávolítás"/>
<Item id="5010" name="Alkalmaz"/>
<Item id="5007" name="Ez eltávolítja a billentyűparancsot erről a parancsról"/>
<Item id="5012" name="ÜTKÖZÉST TALÁLTUNK!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Egyéni nyelv beállítása">
<Item id="20001" name="Csatolás"/>
<Item id="20002" name="Átnevezés"/>
<Item id="20003" name="Új létrehozása"/>
<Item id="20004" name="Eltávolítás"/>
<Item id="20005" name="Mentés másként"/>
<Item id="20007" name="Egyéni nyelv: "/>
<Item id="20009" name="Kiterj.:"/>
<Item id="20012" name="Kis, nagybetűs is"/>
<Item id="20011" name="Átlátszó"/>
<Item id="20015" name="Importálás..."/>
<Item id="20016" name="Exportálás..."/>
<StylerDialog title="Stílus beállítások">
<Item id="25030" name="Betű stílus:"/>
<Item id="25006" name="Szöveg színe"/>
<Item id="25007" name="Háttér színe"/>
<Item id="25031" name="Betűtípus:"/>
<Item id="25032" name="Méret:"/>
<Item id="25001" name="Félkövér"/>
<Item id="25002" name="Dőlt"/>
<Item id="25003" name="Aláhúzott"/>
<Item id="25029" name="Illesztés:"/>
<Item id="25008" name="Határolójel 1"/>
<Item id="25009" name="Határolójel 2"/>
<Item id="25010" name="Határolójel 3"/>
<Item id="25011" name="Határolójel 4"/>
<Item id="25012" name="Határolójel 5"/>
<Item id="25013" name="Határolójel 6"/>
<Item id="25014" name="Határolójel 7"/>
<Item id="25015" name="Határolójel 8"/>
<Item id="25018" name="Kulcsszó 1"/>
<Item id="25019" name="Kulcsszó 2"/>
<Item id="25020" name="Kulcsszó 3"/>
<Item id="25021" name="Kulcsszó 4"/>
<Item id="25022" name="Kulcsszó 5"/>
<Item id="25023" name="Kulcsszó 6"/>
<Item id="25024" name="Kulcsszó 7"/>
<Item id="25025" name="Kulcsszó 8"/>
<Item id="25016" name="Megjegyzés"/>
<Item id="25017" name="Megjegyzés sor"/>
<Item id="25026" name="Operátor 1"/>
<Item id="25027" name="Operátor2"/>
<Item id="25028" name="Számok"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Alapstílus és Blokk">
<Item id="21101" name="Alapértelmezett stílus"/>
<Item id="21102" name="Stílus"/>
<Item id="21105" name="Dokumentáció:"/>
<Item id="21104" name="Weboldal ideiglenes címe:"/>
<Item id="21106" name="Kompakt blokkok (Üres sorokat is rendezi)"/>
<Item id="21220" name="Programkód blokk rendezés 1:"/>
<Item id="21224" name="Nyitótag:"/>
<Item id="21225" name="Köztes:"/>
<Item id="21226" name="Zárótag:"/>
<Item id="21227" name="Stílus"/>
<Item id="21320" name="Programkód blokk rendezés 2 (Elválasztókkal):"/>
<Item id="21324" name="Nyitótag:"/>
<Item id="21325" name="Köztes:"/>
<Item id="21326" name="Zárótag:"/>
<Item id="21327" name="Stílus"/>
<Item id="21420" name="Megjegyzések blokk rendezése:"/>
<Item id="21424" name="Nyitótag:"/>
<Item id="21425" name="Köztes:"/>
<Item id="21426" name="Zárótag:"/>
<Item id="21427" name="Stílus"/>
</Folder>
<Keywords title="Kulcsszó listák">
<Item id="22101" name="1. Szócsoport"/>
<Item id="22201" name="2. Szócsoport"/>
<Item id="22301" name="3. Szócsoport"/>
<Item id="22401" name="4. Szócsoport"/>
<Item id="22451" name="5. Szócsoport"/>
<Item id="22501" name="6. Szócsoport"/>
<Item id="22551" name="7. Szócsoport"/>
<Item id="22601" name="8. Szócsoport"/>
<Item id="22121" name="Előtag mód"/>
<Item id="22221" name="Előtag mód"/>
<Item id="22321" name="Előtag mód"/>
<Item id="22421" name="Előtag mód"/>
<Item id="22471" name="Előtag mód"/>
<Item id="22521" name="Előtag mód"/>
<Item id="22571" name="Előtag mód"/>
<Item id="22621" name="Előtag mód"/>
<Item id="22122" name="Stílus"/>
<Item id="22222" name="Stílus"/>
<Item id="22322" name="Stílus"/>
<Item id="22422" name="Stílus"/>
<Item id="22472" name="Stílus"/>
<Item id="22522" name="Stílus"/>
<Item id="22572" name="Stílus"/>
<Item id="22622" name="Stílus"/>
</Keywords>
<Comment title="Megjegyzések és Számok">
<Item id="23003" name="Megjegyzések helyzete"/>
<Item id="23004" name="Bárhol engedélyezett"/>
<Item id="23005" name="Csak sor elején kezdődhet"/>
<Item id="23006" name="Lehet megelőző szóköz/tabulátor"/>
<Item id="23001" name="Megjegyzések blokk rendezése"/>
<Item id="23326" name="Stílus"/>
<Item id="23323" name="Nyitótag:"/>
<Item id="23324" name="Köztes karakter:"/>
<Item id="23325" name="Zárótag:"/>
<Item id="23301" name="Megjegyzéssor"/>
<Item id="23124" name="Stílus"/>
<Item id="23122" name="Nyitótag:"/>
<Item id="23123" name="Zárótag:"/>
<Item id="23101" name="Megjegyzésblokk"/>
<Item id="23201" name="Számok"/>
<Item id="23220" name="Stílus"/>
<Item id="23230" name="Előtag 1"/>
<Item id="23232" name="Előtag 2"/>
<Item id="23234" name="Extrák 1"/>
<Item id="23236" name="Extrák 2"/>
<Item id="23238" name="Utótag 1"/>
<Item id="23240" name="Utótag 2"/>
<Item id="23242" name="Tartomány:"/>
<Item id="23244" name="Tizedes elválasztó"/>
<Item id="23245" name="Pont"/>
<Item id="23246" name="Vessző"/>
<Item id="23247" name="Mindkettő"/>
</Comment>
<Operator title="Operátorok">
<Item id="24101" name="Operátorok rendezése"/>
<Item id="24113" name="Stílus"/>
<Item id="24116" name="Operátorok 1"/>
<Item id="24117" name="Operátorok 2 (Elválasztókkal)"/>
<Item id="24201" name="Határolójelek 1"/>
<Item id="24220" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24221" name="Escape:"/>
<Item id="24222" name="Zárótag:"/>
<Item id="24223" name="Stílus"/>
<Item id="24301" name="Határolójelek 2"/>
<Item id="24320" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24321" name="Escape:"/>
<Item id="24322" name="Zárótag:"/>
<Item id="24323" name="Stílus"/>
<Item id="24401" name="Határolójelek 3"/>
<Item id="24420" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24421" name="Escape:"/>
<Item id="24422" name="Zárótag:"/>
<Item id="24423" name="Stílus"/>
<Item id="24451" name="Határolójelek 4"/>
<Item id="24470" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24471" name="Escape:"/>
<Item id="24472" name="Zárótag:"/>
<Item id="24473" name="Stílus"/>
<Item id="24501" name="Határolójelek 5"/>
<Item id="24520" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24521" name="Escape:"/>
<Item id="24522" name="Zárótag:"/>
<Item id="24523" name="Stílus"/>
<Item id="24551" name="Határolójelek 6"/>
<Item id="24570" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24571" name="Escape:"/>
<Item id="24572" name="Zárótag:"/>
<Item id="24573" name="Stílus"/>
<Item id="24601" name="Határolójelek 7"/>
<Item id="24620" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24621" name="Escape:"/>
<Item id="24622" name="Zárótag:"/>
<Item id="24623" name="Stílus"/>
<Item id="24651" name="Határolójelek 8"/>
<Item id="24670" name="Nyitótag:"/>
<Item id="24671" name="Escape:"/>
<Item id="24672" name="Zárótag:"/>
<Item id="24673" name="Stílus"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Program beállítások">
<Item id="6001" name="Bezárás"/>
<Global title="Általános">
<Item id="6101" name="Eszköztár"/>
<Item id="6102" name="Elrejtés"/>
<Item id="6103" name="Kis ikonok"/>
<Item id="6104" name="Nagy ikonok"/>
<Item id="6105" name="Szokásos ikonok"/>
<Item id="6106" name="Dokumentum fülek"/>
<Item id="6107" name="Kis méretű fülek"/>
<Item id="6108" name="Fülek rögzítése (nem mozgatható)"/>
<Item id="6109" name="Inaktív fülek sötétítése"/>
<Item id="6110" name="Aktív fül jelölése színes vonallal"/>
<Item id="6111" name="Állapotsor megjelenítése"/>
<Item id="6112" name="Bezárás gombok"/>
<Item id="6113" name="Bezárás dupla kattintással"/>
<Item id="6118" name="Elrejtés"/>
<Item id="6119" name="Többsoros"/>
<Item id="6120" name="Függőleges"/>
<Item id="6121" name="Kilépés az utolsó fül bezárásakor"/>
<Item id="6122" name="Menüsor elrejtése (Váltás: Alt vagy F10)"/>
<Item id="6123" name="Program megjelenésének nyelve"/>
<Item id="6125" name="Dokumentum listázó panel"/>
<Item id="6126" name="Engedélyezés"/>
<Item id="6127" name="Kiterjesztés oszlop tiltása"/>
</Global>
<Scintillas title="Megjelenítés">
<Item id="6216" name="Kurzor beállításai"/>
<Item id="6217" name="Szélesség:"/>
<Item id="6219" name="Villogás:"/>
<Item id="6221" name="GY"/>
<Item id="6222" name="L"/>
<Item id="6224" name="Többszörös szerkesztés"/>
<Item id="6225" name="Engedélyezés (Ctrl+Egér/kijelölés)"/>
<Item id="6201" name="Forráskód blokkok stílusa"/>
<Item id="6202" name="Egyszerű"/>
<Item id="6203" name="Nyíl ikon"/>
<Item id="6204" name="Kör ikon"/>
<Item id="6205" name="Négyzet ikon"/>
<Item id="6226" name="Nincs"/>
<Item id="6227" name="Sortördelés"/>
<Item id="6228" name="Alapértelmezett"/>
<Item id="6229" name="Igazított"/>
<Item id="6230" name="Behúzott"/>
<Item id="6206" name="Sorok számozása"/>
<Item id="6207" name="Könyvjelzők megjelenítése"/>
<Item id="6208" name="Jobb oldali margó megjelenítése"/>
<Item id="6209" name="Margó helyzete:"/>
<Item id="6234" name="Fejlett görgetés tiltása
(például érintőpad gondok esetén)"/>
<Item id="6211" name="Jobb oldali margó"/>
<Item id="6212" name="Megjelenítés vonallal"/>
<Item id="6213" name="Megjelenítés kiemeléssel"/>
<Item id="6214" name="Aktuális sor kiemelése"/>
<Item id="6215" name="Betűtípusok simítása"/>
<Item id="6231" name="Ablakkeret szélessége"/>
<Item id="6235" name="Él nélkül"/>
<Item id="6236" name="Görgetés az utolsó sornál tovább"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Új dokumentum">
<Item id="6401" name="Formátum (Sorvégződés)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macinstosh (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kódolás"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="6411" name="Alapértelmezett nyelv:"/>
<Item id="6418" name="..."/>
<Item id="6419" name="Új dokumentum"/>
<Item id="6420" name="ANSI fájl megnyitásakor is"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Alapértelmezett mappa">
<Item id="6413" name="Alapértelmezett mappa (megnyitáskor és mentéskor)"/>
<Item id="6414" name="Ugyanott, mint a jelenlegi dokumentum"/>
<Item id="6415" name="Utoljára használt mappa megjegyzése"/>
<Item id="6430" name="Újabb típusú dialógus használata (fájl kiterjesztés nélküli funkció)"/>
<Item id="6431" name="Mappa behúzásakor minden ottlévő fájl megnyitása, a Mappa mint Munkaterület helyett"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Fájl társítások">
<Item id="4008" name="Ehhez a beállításhoz lépjen ki és rendszergazdaként futtassa a Notepad++-t."/>
<Item id="4009" name="Támogatott kiterj.:"/>
<Item id="4010" name="Társított kiterjesztések:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Nyelvek">
<Item id="6505" name="Elérhető nyelvek:"/>
<Item id="6506" name="Letiltott nyelvek:"/>
<Item id="6507" name="Rövidebb nyelv menü használata"/>
<Item id="6508" name="Nyelv menü"/>
<Item id="6301" name="Tabulátor beállításai"/>
<Item id="6302" name="Csere szóközre"/>
<Item id="6303" name="Tabulátor méret:"/>
<Item id="6510" name="Alapértelmezett"/>
<Item id="6335" name="SQL esetén a backslash értelmezése feloldójelként"/>
</Language>
<Highlighting title="Kiemelés">
<Item id="6333" name="Intelligens kiemelés"/>
<Item id="6326" name="Engedélyezés"/>
<Item id="6332" name="Kis- és nagybetű különbözik"/>
<Item id="6338" name="Csak teljes szóra illeszkedés"/>
<Item id="6339" name="Keresési beállítások használata"/>
<Item id="6340" name="Kiemelés a másik nézetben"/>
<Item id="6329" name="Nyitó és zárótagok kiemelése"/>
<Item id="6327" name="Engedélyezés"/>
<Item id="6328" name="Elem attribútumok kiemelése"/>
<Item id="6330" name="Megjegyzés/PHP/ASP sáv kiemelése"/>
</Highlighting>
<Print title="Nyomtatás">
<Item id="6601" name="Sorok számozásának nyomtatása"/>
<Item id="6602" name="Színes nyomtatás"/>
<Item id="6603" name="Ahogy látszódik (WYSIWYG)"/>
<Item id="6604" name="Színek megfordítása"/>
<Item id="6605" name="Fekete-fehérben"/>
<Item id="6606" name="Háttérszín nélkül"/>
<Item id="6607" name="Nyomtatási margók (mm-ben)"/>
<Item id="6612" name="Bal"/>
<Item id="6613" name="Felső"/>
<Item id="6614" name="Jobb"/>
<Item id="6615" name="Alsó"/>
<Item id="6706" name="Félkövér"/>
<Item id="6707" name="Dőlt"/>
<Item id="6708" name="Élőfej"/>
<Item id="6709" name="Bal oldalon"/>
<Item id="6710" name="Középen"/>
<Item id="6711" name="Jobb oldalon"/>
<Item id="6717" name="Félkövér"/>
<Item id="6718" name="Dőlt"/>
<Item id="6719" name="Élőláb"/>
<Item id="6720" name="Bal oldalon"/>
<Item id="6721" name="Középen"/>
<Item id="6722" name="Jobb oldalon"/>
<Item id="6723" name="Hozzáadás"/>
<Item id="6725" name="Változó:"/>
<Item id="6727" name="Változó beállítások:"/>
<Item id="6728" name="Élőfej és Élőláb"/>
</Print>
<RecentFilesHistory title="Előzmények">
<Item id="6304" name="Előzmények beállításai"/>
<Item id="6306" name="Előzmények maximális száma:"/>
<Item id="6305" name="Ne ellenőrizze a fájlokat indításkor"/>
<Item id="6429" name="Megjelenítés"/>
<Item id="6424" name="Külön almenüben"/>
<Item id="6425" name="Csak fájlnév"/>
<Item id="6426" name="Teljes elérési út"/>
<Item id="6427" name="Hosszúság korlátozása:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Biztonsági másolat">
<Item id="6817" name="Munkamenet megjegyzése"/>
<Item id="6818" name="Munkameneti állapotok periodikus mentése"/>
<Item id="6819" name="Mentés minden"/>
<Item id="6821" name="másodpercben"/>
<Item id="6822" name="Elérési út:"/>
<Item id="6309" name="Aktuális munkamenet megjegyzése a következő futtatásra"/>
<Item id="6801" name="Biztonsági másolat"/>
<Item id="6315" name="Nincs"/>
<Item id="6316" name="Egyszerű biztonsági másolat"/>
<Item id="6317" name="Részletes biztonsági másolat"/>
<Item id="6804" name="Egyéni mappa használata a biztonsági másolathoz"/>
<Item id="6803" name="Mappa:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Automatikus kiegészítés">
<Item id="6115" name="Automatikus behúzás"/>
<Item id="6807" name="Automatikus kiegészítés"/>
<Item id="6808" name="Automatikus kiegészítés minden bevitelhez"/>
<Item id="6809" name="Függvény kiegészítés (Nyelv függő)"/>
<Item id="6810" name="Szó kiegészítés (Dokumentum függő)"/>
<Item id="6816" name="Függvény és szó kiegészítés"/>
<Item id="6824" name="Számok kihagyása"/>
<Item id="6811" name="Honnan:"/>
<Item id="6813" name="karaktertől"/>
<Item id="6814" name="(Érvényes értékek: 1 - 9)"/>
<Item id="6815" name="Segítség a függvény paramétereihez"/>
<Item id="6851" name="Automatikus beszúrás"/>
<Item id="6857" name=" html/xml zárótag"/>
<Item id="6858" name="Nyitó"/>
<Item id="6859" name="Záró"/>
<Item id="6860" name="Illeszkedő pár 1:"/>
<Item id="6863" name="Illeszkedő pár 2:"/>
<Item id="6866" name="Illeszkedő pár 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Több program példány">
<Item id="6151" name="Több program példány futtatás beállításai"/>
<Item id="6152" name="Munkamenet megnyitása új program példányban"/>
<Item id="6153" name="Mindig új program példányban"/>
<Item id="6154" name="Csak egy példány engedélyezve (Alapértelmezett)"/>
<Item id="6155" name="* Az érvénybe léptetéshez a Notepad++ újraindítása szükséges"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Határójelek">
<Item id="6251" name="Kijelölési határolójelek beállításai (Ctrl + Egér dupla kattintás)"/>
<Item id="6252" name="Nyitótag"/>
<Item id="6255" name="Zárótag"/>
<Item id="6256" name="Többsoros blokk engedélyezése"/>
<Item id="6161" name="Szókarakter lista"/>
<Item id="6162" name="Alapértelmezett szókarakter lista használata"/>
<Item id="6163" name="Egyéni karakterek hozzáadása a szóhoz
(Csak akkor válassza, ha érti a működést)"/>
<Item id="6257" name="bla bla bla bla bla"/>
<Item id="6258" name="bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Felhő">
<Item id="6262" name="Beállítások tárolása felhőben"/>
<Item id="6263" name="Ne használjon felhőt"/>
<Item id="6267" name="Felhőben tárolt beállítások elérési útja:"/>
<Item id="6261" name="Ehhez program újraindítás szükséges."/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Keresőmotor">
<Item id="6271" name="Keresőmotor (a &quot;Keresés az Interneten&quot; parancshoz)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Egyéni keresőmotor beállítása:"/>
<!-- Don't change anything after Example: -->
<Item id="6278" name="Például: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Egyéb">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Engedélyezés"/>
<Element name="Engedélyezés minden megnyitott fájlra"/>
<Element name="Tiltás"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Kicsinyítés az értesítési területre"/>
<Item id="6312" name="Fájl állapot automatikus észlelése"/>
<Item id="6313" name="Frissítés figyelmeztetés nélkül"/>
<Item id="6318" name="Kattintható hivatkozások"/>
<Item id="6325" name="Ugrás az utolsó sorhoz a frissítés után"/>
<Item id="6319" name="Engedélyezés"/>
<Item id="6320" name="Ne legyen aláhúzva"/>
<Item id="6322" name="Munkamenet kiterjesztése:"/>
<Item id="6323" name="Notepad++ frissítés engedélyezése"/>
<Item id="6324" name="Dokumentum váltó (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6331" name="Csak a fájlnév megjelenítése a fejlécben"/>
<Item id="6334" name="Karakterkódolás automatikus felismerése"/>
<Item id="6314" name="Azonos szélességű betűtípus a keresendő előzményekhez (Notepad++ újraindítás szükséges)"/>
<Item id="6337" name="Munkaterület fájl kiterjesztés:"/>
<Item id="6114" name="Engedélyezés"/>
<Item id="6117" name="Lista sorrendje a használattól függ"/>
<Item id="6344" name="Dokumentum előnézet"/>
<Item id="6345" name="Előnézeti kép"/>
<Item id="6346" name="Előnézeti kép a Dokumentum térképen"/>
<Item id="6348" name="Keresésnél ne töltse ki a keresendő mezőt a kijelölt szóval"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Makró többszöri futtatása">
<Item id="1" name="Futtatás"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
<Item id="8006" name="Makró:"/>
<Item id="8001" name="Futtatás"/>
<Item id="8005" name="alkalommal"/>
<Item id="8002" name="Futtatás a dokumentum végéig"/>
</MultiMacro>
<Window title="Ablakok">
<Item id="1" name="Aktiválás"/>
<Item id="2" name="OK"/>
<Item id="7002" name="Mentés"/>
<Item id="7003" name="Ablakok bezárása"/>
<Item id="7004" name="Fülek rendezése"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Oszlop szerkesztő">
<Item id="2023" name="Beillesztendő szöveg"/>
<Item id="2033" name="Beillesztendő számsor"/>
<Item id="2030" name="Kezdő számérték:"/>
<Item id="2031" name="Növekmény:"/>
<Item id="2035" name="Bevezető nullák"/>
<Item id="2036" name="Ismétlés:"/>
<Item id="2032" name="Formátum"/>
<Item id="2024" name="Dec"/>
<Item id="2025" name="Oct"/>
<Item id="2026" name="Hex"/>
<Item id="2027" name="Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Keresés a keresésben">
<Item id="1" name="Mind keresése"/>
<Item id="2" name="Bezárás"/>
<Item id="1711" name="Keresendő:"/>
<Item id="1713" name="Csak a talált sorokban"/>
<Item id="1714" name="Csak teljes szóval megegyező találatok"/>
<Item id="1715" name="Kis- és nagybetűk megkülönböztetése"/>
<Item id="1716" name="Keresési mód"/>
<Item id="1717" name="Normál"/>
<Item id="1719" name="Reguláris kifejezés"/>
<Item id="1718" name="Bővített (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name="&amp;Pont = újsor"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Mentés">
<Item id="1761" name="Menti ezt a fájlt: &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id="6" name="Igen"/>
<Item id="7" name="Nem"/>
<Item id="2" name="Mégse"/>
<Item id="4" name="Mindre igen"/>
<Item id="5" name="Mindre nem"/>
</DoSaveOrNot>
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Felugrómenü szerkesztése" message = "A contextMenu.xml fájl szerkesztésével a jobb egérgomb menüje módosítható.
A módosítások érvénybe léptetéséhez a Notepad++ újraindítására van szükség."/>
<NppHelpAbsentWarning title="A fájl nem létezik" message = "
nem létezik. Töltse le a Notepad++ honlapjáról."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Módosítások mentése" message="A jelenlegi módosítások elmentése javasolt.
Az elmentett módosításokat nem lehet visszavonni.
Folytatni kívánja?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Visszavonási lehetőség elvesztése" message="A jelenlegi módosítások elmentése javasolt.
Az elmentett módosításokat nem lehet visszavonni.
Folytatni kívánja?"/>
<CannotMoveDoc title="Mozgatás egy új program példányba" message = "A dokumentum módosult. Mentse, majd próbálja újra"/>
<DocReloadWarning title="Újbóli betöltés" message = "Szeretné újból betölteni a jelenlegi fájlt? A Notepad++ programmal végzett módosítások elvesznek."/>
<FileLockedWarning title="Sikertelen mentés" message = "Ellenőrizze, hogy ezt a fájlt más program használja-e."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message = "Ez a fájl már meg van nyitva a Notepad++ egyik példányában."/>
<DeleteFileFailed title="Sikertelen törlés" message = "A fájl törlése nem sikerült."/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Túl sok fájl megnyitása" message = "$INT_REPLACE$ fájlt kíván megnyitni.
Biztosan megnyitja mindet?"/>
<SettingsOnCloudError title="Beállítások tárolása felhőben" message="Úgy tűnik, a felhőben tárolt beállítások elérési útja írásvédett meghajtóra mutat,
vagy pedig a megadott mappa módosításához nincs megfelelő írási jog.
A felhő beállítások törlődtek. Adja meg a megfelelő értéket a Beállításokban."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Fájl megnyitás" message="A megnyitni kívánt fájl nem létezik."/>
<SessionFileInvalidError title="Munkamenet nem betölthető" message="A munkamenet fájl korrupt vagy nem érvényes."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Érvénytelen művelet" message="Projekt panelre fájlok és mappák is húzhatók, de nem a kettő egyszerre.
A művelethez az &quot;Alapértelmezett mappa&quot; beállításokban a &quot;Mappa behúzásakor minden ottlévő fájl megnyitása, a Mappa mint Munkaterület helyett&quot; opciót kell engedélyezni."/>
<SortingError title="Rendezési hiba" message="A numerikus rendezés nem hajtható végre a következő sor miatt: $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title="Blokk szerkesztés tipp" message="Az &quot;ALT+Egér kijelölés&quot; vagy &quot;Alt+Shift+Jobbra/Balra/Fel/Le&quot; billentyűkkel lehet Blokk szerkesztést használni."/>
<BufferInvalidWarning title="Sikertelen mentés" message="A mentés nem sikerült: Érvénytelen buffer."/>
<DoCloseOrNot title="Nem létező fájl" message="A &quot;$STR_REPLACE$&quot; fájl már nem létezik.
Megtartja a fájlt a szerkesztőben?"/>
<DoDeleteOrNot title="Törlés" message="A &quot;$STR_REPLACE$&quot; fájl
a Lomtárba fog kerülni, és ez a dokumentum bezáródik.
Folytatja?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Mentés" message="A biztonsági másolat fájl nem található (kívülről törölve).
Mentés nélkül az adatok el fognak veszni.
El akarja menteni a &quot;$STR_REPLACE$&quot; fájlt?"/>
<DoReloadOrNot title="Újbóli betöltés" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Ezt a fájlt egy másik program módosította.
Kívánja újból betölteni?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Újbóli betöltés" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Ezt a fájlt egy másik program módosította.
Kívánja újból betölteni, és eldobni a Notepad++-ban végzett változtatásokat?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Őskori rendszer" message="Úgy tűnik, hogy őskori rendszert használ. Ez a funkció csak modern operációs rendszeren működik, sajnos."/>
<XpUpdaterProblem title="Notepad++ frissítés" message="A Notepad++ frissítő az XP-vel nem kompatibilis, az XP alatti elavult biztonsági rendszer miatt.
A Notepad++ oldalra kíván menni a legújabb verzió letöltéséhez?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Proxy Beállítások" message="A proxy beállításokhoz rendszergazdaként futtassa a Notepad++-t."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Követési probléma" message="A dokumentum módosult. Mentse a módosításokat, mielőtt követi azt."/>
<DocNoExistToMonitor title="Követési probléma" message="A követéshez a fájlnak léteznie kell."/>
<FileTooBigToOpen title="Méret probléma" message="A fájl túl nagy méretű a megnyitáshoz."/>
<CreateNewFileOrNot title="Fájl létrehozás" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; nem létezik. Létrehozza?"/>
<CreateNewFileError title="Fájl létrehozás" message="Ez a fájl nem hozható létre: &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<OpenFileError title="Hiba" message="Ez a fájl nem nyitható meg: &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<FileBackupFailed title="Sikertelen biztonsági másolat" message="A fájl előző verziója nem menthető a biztonsági másolat könyvtárába itt: &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Mindenesetre el akarja menteni a jelenlegi fájlt?"/>
<LoadStylersFailed title="Sikertelen stylers.xml betöltés" message="A &quot;$STR_REPLACE$&quot; betöltése nem sikerült!"/>
<LoadLangsFailed title="Konfigurátor" message="A langs.xml betöltése nem sikerült!
Helyre akarja állítani a langs.xml fájlt?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Konfigurátor" message="A langs.xml betöltése nem sikerült!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Mappa mint munkaterület probléma" message="A hozzáadni kívánt könyvtár egyik almappája már létezik.
Kérem távolítsa el a panelről a gyökerét, mielőtt hozzáadja ezt a mappát: ;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="A munkaterület módosult. Kívánja menteni?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="A munkaterület nem mentődött el."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Munkaterület megnyitás" message="A jelenlegi munkaterület módosult. Kívánja menteni a jelenlegi projektet?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Új munkaterület" message="A jelenlegi munkaterület módosult. Kívánja menteni a jelenlegi projektet?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Új munkaterület" message="A munkaterület nem nyitható meg.
Úgy tűnik, a megnyitandó fájl nem érvényes projekt fájl."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Mappa eltávolítás a projektből" message="Minden alkönyvtár eltávolításra fog kerülni.
Biztosan eltávolítja ezt a mappát a projektből?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Fájl eltávolítás a projektből" message="Biztosan eltávolítja ezt a fájlt a projektből?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Munkaterület betöltés" message="Nem található a fájl az újbóli betöltéshez."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Munkaterület betöltés" message="A jelenlegi munkaterület módosult. Az újbóli betöltés minden módosítást el fog dobni.
Kívánja folytatni?"/>
<UDLNewNameError title="UDL Hiba" message="Ezt a nevet egy másik nyelv már használja,
kérem, adjon másik nevet."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Jelenlegi nyelv törlése" message="Biztos benne?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Billentyűparancs" message="Biztosan el akarja távolítani ezt a billentyűparancsot?"/>
<FindCharRangeValueError title="Értéktartomány probléma" message="0 és 255 közötti értéket kell használnia."/>
<OpenInAdminMode title="Sikertelen mentés" message="A fájl mentése nem sikerült, lehet, hogy védett.
Elindítja a Notepad++-t rendszergazdaként?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Sikertelen mentés" message="A fájl mentése nem sikerült, lehet, hogy védett.
Elindítja a Notepad++-t rendszergazdaként?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Sikertelen futtatás rendszergazdaként" message="A Notepad++ nem futtatható rendszergazdaként."/>
<ViewInBrowser title="Jelenlegi fájl megnyitása böngészőben" message="Az alkalmazás nem található a rendszeren."/>
<ExitToUpdatePlugins title="A Notepad++ ki fog lépni" message="Ha IGEN-t kattint, a műveletek folytatásához a Notepad++ ki fog lépni.
A műveletek elvégzése után a program újra fog indulni.
Folytatja?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="A Notepad++ újraindítása szükséges" message="A telepített bővítmények betöltéséhez indítsa újra a Notepad++-t."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Vágólap előzmények"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Dokumentum listázó"/>
<ColumnName name="Név"/>
<ColumnExt name="Kiterj."/>
</DocSwitcher>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Név"/>
<ColumnPath name="Elérési út"/>
<ColumnType name="Típus"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="ASCII karakterek beillesztése"/>
<ColumnVal name="Érték"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Karakter"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML Szám"/>
<ColumnHtmlName name="HTML Kód"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Dokumentum Térkép"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Függvény lista"/>
<SortTip name="Rendezés" />
<ReloadTip name="Újbóli betöltés" />
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Mappa mint munkaterület"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Könyvtár hozzáadása Munkaterület mappaként"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Eltávolítás"/>
<Item id="3512" name="Mind eltávolítása"/>
<Item id="3513" name="Hozzáadás"/>
<Item id="3514" name="Futtatás"/>
<Item id="3515" name="Megnyitás"/>
<Item id="3516" name="Elérési út másolása"/>
<Item id="3517" name="Keresés fájlokban..."/>
<Item id="3518" name="Intéző"/>
<Item id="3519" name="Parancssor"/>
<Item id="3520" name="Fájlnév másolása"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Munkaterület"/>
<NewProjectName name="Új projekt"/>
<NewFolderName name="Új mappa"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Munkaterület"/>
<Item id="1" name="Szerkesztés"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Új munkaterület"/>
<Item id="3123" name="Munkaterület megnyitása"/>
<Item id="3124" name="Munkaterület újbóli betöltése"/>
<Item id="3125" name="Mentés"/>
<Item id="3126" name="Mentés másként..."/>
<Item id="3127" name="Másolat mentése..."/>
<Item id="3121" name="Új projekt hozzáadása"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Átnevezés"/>
<Item id="3112" name="Új mappa"/>
<Item id="3113" name="Fájlok hozzáadása..."/>
<Item id="3117" name="Fájlok hozzáadása egy mappából..."/>
<Item id="3114" name="Eltávolítás"/>
<Item id="3118" name="Mozgatás fel"/>
<Item id="3119" name="Mozgatás le"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Átnevezés"/>
<Item id="3112" name="Új mappa"/>
<Item id="3113" name="Fájlok hozzáadása..."/>
<Item id="3117" name="Fájlok hozzáadása egy mappából..."/>
<Item id="3114" name="Eltávolítás"/>
<Item id="3118" name="Mozgatás fel"/>
<Item id="3119" name="Mozgatás le"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Átnevezés"/>
<Item id="3115" name="Eltávolítás"/>
<Item id="3116" name="Elérési útvonal módosítása"/>
<Item id="3118" name="Mozgatás fel"/>
<Item id="3119" name="Mozgatás le"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ and $STR_REPLACE$ are a place holders, don't translate these place holders -->
<word-chars-list-tip value="Itt további karaktereket lehet hozzáadni a szókarakterekhez. Szókarakter: amely karakterek a szó részének minősülnek. Az opció dupla kattintású kijelölésnél, illetve keresésnél érvényes akkor ha a &quot;Csak teljes szóval megegyező találatok &quot; be van kapcsolva."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Figyelem: "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ szóközt"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ tabulátort"/>
<word-chars-list-warning-end value=" tartalmaz a karakter lista."/>
<cloud-invalid-warning value="Érvénytelen út."/>
<cloud-restart-warning value="Ehhez Notepad++ újraindítás szükséges."/>
<cloud-select-folder value="Adjon meg egy mappát, ahol a Notepad++ a beállításait tárolja"/>
<shift-change-direction-tip value="Shift + Enter használható az ellenkező irányú kereséshez"/>
<two-find-buttons-tip value="2 gombos kereső mód"/>
<find-in-files-filter-tip value="Keresés ezekben: cpp, cxx, h, hxx hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Kereés minden fájlban, kivéve exe, obj log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<find-status-top-reached value="Keresés: Első előfordulás alulról. A dokumentum elejét elértük."/>
<find-status-end-reached value="Keresés: Első előfordulás felülről. A dokumentum végét elértük."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Csere fájlokban: 1 találat cserélve"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Csere fájlokban: $INT_REPLACE$ találat cserélve"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Csere a megnyitott fájlokban: A reguláris kifejezés rossz formátumú."/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Csere a megnyitott fájlokban: 1 találat cserélve"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Csere a megnyitott fájlokban: $INT_REPLACE$ találat cserélve"/>
<find-status-mark-re-malformed value="Kiemelés: A keresés reguláris kifejezése rossz formátumú"/>
<find-status-invalid-re value="Keresés: Érvénytelen reguláris kifejezés"/>
<find-status-mark-1-match value="Kiemelés: 1 találat"/>
<find-status-mark-nb-matches value="Kiemelés: $INT_REPLACE$ találat"/>
<find-status-count-re-malformed value="Számlálás: A keresés reguláris kifejezése rossz formátumú"/>
<find-status-count-1-match value="Számlálás: 1 találat"/>
<find-status-count-nb-matches value="Számlálás: $INT_REPLACE$ találat"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Összes cseréje: A reguláris kifejezés rossz formátumú"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Összes cseréje: 1 találat cserélve"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Összes cseréje: $INT_REPLACE$ találat cserélve"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Összes cseréje: A szöveg nem cserélhető. A jelenlegi dokumentum írásvédett."/>
<find-status-replace-end-reached value="Csere: Első előfordulás cserélve felülről. A dokumentum végét elértük."/>
<find-status-replace-top-reached value="Csere: Első előfordulás cserélve alulról. A dokumentum elejét elértük."/>
<find-status-replaced-next-found value="Csere: 1 találat cserélve. A következő találatot elértük."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Csere: 1 találat cserélve. A következő előfordulás nem található."/>
<find-status-replace-not-found value="Csere: Nem található előfordulás"/>
<find-status-replace-readonly value="Csere: A szöveg nem cserélhető. A jelenlegi dokumentum írásvédett."/>
<find-status-cannot-find value="Keresés: Nem található ez a szöveg: &quot;$STR_REPLACE$&quot;"/>
<finder-find-in-finder value="Keresés a keresés eredményeiben..."/>
<finder-close-this value="Keresés bezárása"/>
<finder-collapse-all value="Mind összecsukása"/>
<finder-uncollapse-all value="Mind kibontása"/>
<finder-copy value="Másolás"/>
<finder-select-all value="Mind kijelölése"/>
<finder-clear-all value="Mind eltávolítása"/>
<finder-open-all value="Mind megnyitása"/>
<common-ok value="OK"/>
<common-cancel value="Mégse"/>
<common-name value="Név: "/>
<tabrename-title value="Jelenlegi fül átnevezése"/>
<tabrename-newname value="Új név: "/>
<recent-file-history-maxfile value="Előzmények: "/>
<language-tabsize value="Tab méret: "/>
<userdefined-title-new value="Új nyelv létrehozása"/>
<userdefined-title-save value="Jelenlegi nyelv mentése más néven"/>
<userdefined-title-rename value="Jelenlegi nyelv átnevezése"/>
<autocomplete-nb-char value="Karakterek: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="Oszlopok:"/>
<summary value="Összegzés"/>
<summary-filepath value="Teljes elérési út: "/>
<summary-filecreatetime value="Létrehozás: "/>
<summary-filemodifytime value="Módosítás: "/>
<summary-nbchar value="Karakterek (sorvégződések nélkül): "/>
<summary-nbword value="Szavak: "/>
<summary-nbline value="Sorok: "/>
<summary-nbbyte value="Dokumentum hossza: "/>
<summary-nbsel1 value=" kijelölt karakter ("/>
<summary-nbsel2 value=" byte) "/>
<summary-nbrange value=" szakaszban"/>
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.