Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
932 lines (901 sloc) 44.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Translated by Arvis Lācis (http://twitter.com/arvislacis) v10.7.8 -->
<!-- Aditional translations by Kārlis Kalviškis (eko@lanet.lv) 2014.12.16. -->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Latviešu" filename="latvian.xml" >
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Fails"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Labot"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Meklēt"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Skats"/>
<Item menuId="encoding" name="Ko&amp;dējums"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Valoda"/>
<Item menuId="settings" name="Ies&amp;tatījumi"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makrokomandas"/>
<Item menuId="run" name="&amp;Palaist"/>
<Item idName="Plugins" name="Spra&amp;udņi"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Cilnes"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Atvērt dotā faila direktoriju"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Aizvērt savādāk"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Nesenie faili"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kopēt starpliktuvē"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Atkāpe"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Burtu veida maiņa"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Darbības ar rindām"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Komentēt/nekomentēt"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Automātiskā pabeigšana"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Rindu beigu (EOL) pārvēršana"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Darbības ar atstarpēm"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Ielīmēt norādot"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Izcelt visus"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Noņemt izcēlu&amp;mus"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Pārlēkt uz augšu"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Pārlēkt uz leju"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="&amp;Grāmatzīmes"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Rādīt slēptos simbolus"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Tālummaiņa"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Pārvietot/klonēt pašreizējo dokumentu"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Cilne"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Sakļaut līmeni"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Izvērst līmeni"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekti"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Rakstzīmju kodējums"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arābu"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Baltu"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Ķeltu"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Kirilica"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Centrāleiropas"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Ķīniešu"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Austrumeiropas"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Grieķu"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Ebreju"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japāņu"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Korejiešu"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Ziemeļeiropas"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Taju"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Turku"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Rietumeiropas"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vjetnamiešu"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Importēt"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Jauns"/>
<Item id="41002" name="&amp;Atvērt"/>
<Item id="41019" name="ar „Windows Explorer”"/>
<Item id="41020" name="komandrindā (ar termināli)"/>
<Item id="41003" name="Aizvērt"/>
<Item id="41004" name="Ai&amp;zvērt visus"/>
<Item id="41005" name="Aizvērt visus, izņemot šo dokumentu"/>
<Item id="41009" name="Aizvērt tos, kuri pa kreisi"/>
<Item id="41018" name="Aizvērt tos, kuri pa labi"/>
<Item id="41006" name="&amp;Saglabāt"/>
<Item id="41007" name="Sa&amp;glabāt visus"/>
<Item id="41008" name="Saglabāt &amp;kā..."/>
<Item id="41010" name="Drukāt..."/>
<Item id="1001" name="Drukāt tūlīt"/>
<Item id="41011" name="I&amp;ziet"/>
<Item id="41012" name="Ielasīt sesiju..."/>
<Item id="41013" name="Saglabāt sesiju..."/>
<Item id="41014" name="Ielasīt failu vēlreiz"/>
<Item id="41015" name="Saglabāt kopiju kā..."/>
<Item id="41016" name="Izdzēst pavisam (no diska)"/>
<Item id="41017" name="Pārdēvēt..."/>
<Item id="42001" name="Izgriez&amp;t"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopēt"/>
<Item id="42003" name="&amp;Atsaukt"/>
<Item id="42004" name="At&amp;celt atsaukšanu"/>
<Item id="42005" name="&amp;Ielīmēt"/>
<Item id="42006" name="Iz&amp;dzēst"/>
<Item id="42007" name="Iezīmēt &amp;visu"/>
<Item id="42020" name="Sākt&amp;/beigt iezīmēt"/>
<Item id="42008" name="Palielināt atkāpi"/>
<Item id="42009" name="Samazināt atkāpi"/>
<Item id="42010" name="Pavairot esošo rindu"/>
<Item id="42012" name="Sadalīt rindas"/>
<Item id="42013" name="Apvienot rindas"/>
<Item id="42014" name="Pārvietot rindu augšup"/>
<Item id="42015" name="Pārvietot rindu lejup"/>
<Item id="42016" name="LIELIE BURTI"/>
<Item id="42017" name="mazie burti"/>
<Item id="42018" name="&amp;Sākt ierakstīšanu"/>
<Item id="42019" name="&amp;Beigt ierakstīšanu"/>
<Item id="42021" name="&amp;Atskaņot"/>
<Item id="42022" name="Ieslēgt/izlēgt rindu kā paskaidrojumu"/>
<Item id="42023" name="Izveidot paskaidrojumu bloku"/>
<Item id="42047" name="Noņemt paskaidrojuma bloka zīmes"/>
<Item id="42024" name="Nodzēst beigu tukšumus"/>
<Item id="42042" name="Nodzēst sākuma tukšumus"/>
<Item id="42043" name="Nodzēst sākuma un beigu tukšumus"/>
<Item id="42044" name="Apvieno rindas ievietojot atstarpes"/>
<Item id="42045" name="Izmet liekos tukšumus un rindas"/>
<Item id="42046" name="Tabulāciju uz atstarpi"/>
<Item id="42054" name="Visas atstarpes uz tabulāciju"/>
<Item id="42053" name="Sākuma atstarpes uz tabulāciju"/>
<Item id="42038" name="Ievietot HTML saturu"/>
<Item id="42039" name="Ievietot RTF saturu"/>
<Item id="42048" name="Kopēt bināro saturu"/>
<Item id="42049" name="Izgriezt bināro saturu"/>
<Item id="42050" name="Ievietot bināro saturu"/>
<Item id="42037" name="Sleju iezīmēšana ..."/>
<Item id="42034" name="Sleju redaktors..."/>
<Item id="42051" name="&amp;Rakstzīmes un simboli"/>
<Item id="42052" name="&amp;Starpliktuve"/>
<Item id="42025" name="Saglabāt pašlaik ierakstīto makro komandu"/>
<Item id="42026" name="Teksta virziens RTL (no labās uz kreiso)"/>
<Item id="42027" name="Teksta virziens LTR (no kreisās uz labo)"/>
<Item id="42028" name="Iestatīt kā tikai-lasāmu"/>
<Item id="42029" name="Pašreizējā faila atrašanās vietu"/>
<Item id="42030" name="Pašreizējā faila nosaukumu"/>
<Item id="42031" name="Pašreizējās mapes atrašanās vietu"/>
<Item id="42032" name="Palaist makro komandu vairākas reizes..."/>
<Item id="42033" name="Noņemt 'tikai-lasāms' iezīmi"/>
<Item id="42035" name="Pievienot paskaidrojuma zīmi"/>
<Item id="42036" name="Noņemt paskaidrojuma zīmi"/>
<Item id="42055" name="Izmest tukšās rindas"/>
<Item id="42056" name="Izmest tukšās rindas (kurās ir tukšuma simboli)"/>
<Item id="42057" name="Ievietot tukšu rindu pirms dotās rindas"/>
<Item id="42058" name="Ievietot tukšu rindu aiz dotās rindas"/>
<Item id="42059" name="Kārtot rindas pieaugošā secībā"/>
<Item id="42060" name="Kārtot rindas dilstošā secībā"/>
<Item id="43001" name="&amp;Atrast ..."/>
<Item id="43002" name="Atrast &amp;nākošo"/>
<Item id="43003" name="Aizstāt ..."/>
<Item id="43004" name="Iet uz ..."/>
<Item id="43005" name="Ievietot grāmatzīmi"/>
<Item id="43006" name="Nākošā grāmatzīme"/>
<Item id="43007" name="Iepriekšējā grāmatzīme"/>
<Item id="43008" name="&amp;Notīrīt visas grāmatzīmes"/>
<Item id="43018" name="&amp;Izgriezt iegrāmatotās rindas"/>
<Item id="43019" name="&amp;Kopēt iegrāmatotās rindas"/>
<Item id="43020" name="Ielīmēt (&amp;aizstājot) iegrāmatotās rindas"/>
<Item id="43021" name="Izdzēst iegrāmatotās &amp;rindas"/>
<Item id="43051" name="Izmest neatzīmētās &amp;rindas"/>
<Item id="43050" name="Grāmatzīmes ielikt &amp;otrādi"/>
<Item id="43052" name="Meklēt pēc &amp;koda ..."/>
<Item id="43053" name="Iezīmēt visu starp atbilstošiem atdalītājiem"/>
<Item id="43054" name="Izcelt atrasto ..."/>
<Item id="43009" name="Iet uz saistīto atdalītāju"/>
<Item id="43010" name="Atrast iepriekšējo"/>
<Item id="43011" name="Āt&amp;rā meklēšana"/>
<Item id="43013" name="Atrast failos"/>
<Item id="43014" name="Atrast nākošo (nepastāvīgā meklēšana)"/>
<Item id="43015" name="Atrast iepriekšējo (nepatstāvīgā meklēšana)"/>
<Item id="43016" name="Atzīmēt visus"/>
<Item id="43017" name="Noņemt visas atzīmes"/>
<Item id="43022" name="Piemērot 1. stilu"/>
<Item id="43023" name="Notīrīt 1. stilu"/>
<Item id="43024" name="Piemērot 2. stilu"/>
<Item id="43025" name="Notīrīt 2. stilu"/>
<Item id="43026" name="Piemērot 3. stilu"/>
<Item id="43027" name="Notīrīt 3. stilu"/>
<Item id="43028" name="Piemērot 4. stilu"/>
<Item id="43029" name="Notīrīt 4. stilu"/>
<Item id="43030" name="Piemērot 5. stilu"/>
<Item id="43031" name="Notīrīt 5. stilu"/>
<Item id="43032" name="&amp;Notīrīt visus stilus"/>
<Item id="43033" name="1. stils"/>
<Item id="43034" name="2. stils"/>
<Item id="43035" name="3. stils"/>
<Item id="43036" name="4. stils"/>
<Item id="43037" name="5. stils"/>
<Item id="43038" name="Atrast stilu"/>
<Item id="43039" name="1. stils"/>
<Item id="43040" name="2. stils"/>
<Item id="43041" name="3. stils"/>
<Item id="43042" name="4. stils"/>
<Item id="43043" name="5. stils"/>
<Item id="43044" name="Atrast stilu"/>
<Item id="43045" name="Meklēšanas rezultātu logs"/>
<Item id="43046" name="Nākošais meklēšanas rezultāts"/>
<Item id="43047" name="Iepriekšējais meklēšanas rezultāts"/>
<Item id="43048" name="Atrast un izvēlēties nākošo"/>
<Item id="43049" name="Atrast un izvēlēties iepriekšējo"/>
<Item id="44009" name="Noņemt rīkjoslu, izvēlnes un apmales"/>
<Item id="44010" name="Sakļaut visus"/>
<Item id="44019" name="Rādīt visas rakstzīmes"/>
<Item id="44020" name="Rādīt atkāpju ceļvedi"/>
<Item id="44022" name="Vārdu aplaušana"/>
<Item id="44023" name="Tuv&amp;ināt Ctrl+peles rullītis uz augšu"/>
<Item id="44024" name="Tāli&amp;nāt Ctrl+peles rullītis uz leju"/>
<Item id="44025" name="Rādīt atstarpes un tabulācijas (TAB)"/>
<Item id="44026" name="Rādīt rindu beigas (EOL)"/>
<Item id="44029" name="Izvērst visus"/>
<Item id="44030" name="Sakļaut pašreizējo līmeni"/>
<Item id="44031" name="Izvērst pašreizējo līmeni"/>
<Item id="44049" name="Kopsavilkums..."/>
<Item id="44080" name="Samazināts kopskats"/>
<Item id="44084" name="Funkciju saraksts"/>
<Item id="44086" name="1. cilne"/>
<Item id="44087" name="2. cilne"/>
<Item id="44088" name="3. cilne"/>
<Item id="44089" name="4. cilne"/>
<Item id="44090" name="5. cilne"/>
<Item id="44091" name="6. cilne"/>
<Item id="44092" name="7. cilne"/>
<Item id="44093" name="8. cilne"/>
<Item id="44094" name="9. cilne"/>
<Item id="44095" name="Nākošā cilne"/>
<Item id="44096" name="Iepriekšējā cilne"/>
<Item id="44032" name="Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu"/>
<Item id="44033" name="Atjaunot noklusēto attālumu"/>
<Item id="44034" name="Vienmēr virspusē"/>
<Item id="44035" name="Sinhronizēt vertikālo ritināšanu"/>
<Item id="44036" name="Sinhronizēt horizontālo ritināšanu"/>
<Item id="44041" name="Rādīt aplaušanas simbolu"/>
<Item id="44072" name="Pāriet uz citu skatu"/>
<Item id="44081" name="1. projekta panelis"/>
<Item id="44082" name="2. projekta panelis"/>
<Item id="44083" name="3. projekta panelis"/>
<Item id="45001" name="Pārveidot Windows formātā"/>
<Item id="45002" name="Pārveidot UNIX formātā"/>
<Item id="45003" name="Pārveidot MAC formātā"/>
<Item id="45004" name="Kodēt ANSI kodējumā"/>
<Item id="45005" name="Kodēt UTF-8 kodējumā"/>
<Item id="45006" name="Kodēt UCS-2 Big Endian kodējumā"/>
<Item id="45007" name="Kodēt UCS-2 Little Endian kodējumā"/>
<Item id="45008" name="Kodēt UTF-8 kodējumā bez BOM (baitu secības marķiera)"/>
<Item id="45009" name="Pārveidot ANSI kodējumā"/>
<Item id="45010" name="Pārveidot UTF-8 kodējumā bez BOM"/>
<Item id="45011" name="Pārveidot UTF-8 kodējumā"/>
<Item id="45012" name="Pārveidot UCS-2 Big Endian kodējumā"/>
<Item id="45013" name="Pārveidot UCS-2 Little Endian kodējumā"/>
<Item id="10001" name="Pārvietot citā skatā"/>
<Item id="10002" name="Klonēt citā skatā"/>
<Item id="10003" name="Pārvietot jaunā instancē (programmā)"/>
<Item id="10004" name="Atvērt jaunā instancē (programmā)"/>
<Item id="46001" name="Stilu izveide..."/>
<Item id="46250" name="Izveidot savu valodas aprakstu ..."/>
<Item id="46180" name="Lietotāja definēta"/>
<Item id="47000" name="Par Notepad++..."/>
<Item id="47010" name="Komandrindas parametri..."/>
<Item id="47001" name="Notepad++ mājaslapa"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ projekta lapa"/>
<Item id="47003" name="NpWiki++ (tiešsaistes palīdzība)"/>
<Item id="47004" name="Forums"/>
<Item id="47005" name="Iegūt citus spraudņus"/>
<Item id="47006" name="Atjaunināt Notepad++"/>
<Item id="47008" name="Lietotāja pamācība"/>
<Item id="47009" name="Proxy serveris atjauninājumiem ..."/>
<Item id="48005" name="Importēt spradni(ņus) ..."/>
<Item id="48006" name="Importēt motīvu(us) ..."/>
<Item id="48018" name="Labot peles izvēlni"/>
<Item id="48009" name="Īsceļu pārvaldnieks..."/>
<Item id="48011" name="Iestatījumi..."/>
<Item id="49000" name="&amp;Palaist..."/>
<Item id="50000" name="Funkcijas pabeigšana"/>
<Item id="50001" name="Vārdu pabeigšana"/>
<Item id="50002" name="Funkcijas parametru priekšāteicējs"/>
<Item id="50006" name="Pabeigt faila ceļu"/>
<Item id="44042" name="Paslēpt rindas"/>
<Item id="42040" name="Atvērt visus nesen izmantotos failus"/>
<Item id="42041" name="Notīrīt nesen izmantoto failu sarakstu"/>
<Item id="48016" name="Labot īsceļu/Dzēst makrokomandu..."/>
<Item id="48017" name="Labot īsceļu/Dzēst komandu..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Aizvērt"/>
<Item CMID="1" name="Aizvērt visus, izņemot šo"/>
<Item CMID="2" name="Saglabāt"/>
<Item CMID="3" name="Saglabāt kā..."/>
<Item CMID="4" name="Drukāt"/>
<Item CMID="5" name="Pārvietot citā skatā"/>
<Item CMID="6" name="Klonēt citā skatā"/>
<Item CMID="7" name="Kopēt starpliktuvē faila pilno atrašanās vietu"/>
<Item CMID="8" name="Kopēt starpliktuvē faila nosaukumu"/>
<Item CMID="9" name="Kopēt starpliktuvē pašreizējās mapes atrašanās vietu"/>
<Item CMID="10" name="Pārdēvēt"/>
<Item CMID="11" name="Izdzēst"/>
<Item CMID="12" name="Tikai-lasāms"/>
<Item CMID="13" name="Notīrīt 'tikai-lasāms' iezīmi"/>
<Item CMID="14" name="Pārvietot jaunā instancē (programmā)"/>
<Item CMID="15" name="Atvērt jaunā instancē (programmā)"/>
<Item CMID="16" name="Ielasīt vēlreiz"/>
<Item CMID="17" name="Aizvert tos, kuri pa kreisi"/>
<Item CMID="18" name="Aizvērt tos, kuri pa labi"/>
<Item CMID="19" name="Atvērt doto direktoriju ar „Windows Explorer”"/>
<Item CMID="20" name="Atvērt doto direktoriju ar termināli (komandrindā)"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Atrast" titleReplace="Aizstāt" titleFindInFiles="Atrast failos" titleMark="Izcelt">
<Item id="1" name="Atrast nākošo"/>
<Item id="2" name="Aizvērt"/>
<Item id="1620" name="Ko atrast:"/>
<Item id="1603" name="Meklēt &amp;tikai kā pilnu vārdu"/>
<Item id="1604" name="Saskaņot r&amp;eģistru"/>
<Item id="1605" name="Regulārā i&amp;zteiksme"/>
<Item id="1606" name="Meklēt &amp;visā dokumentā"/>
<Item id="1612" name="&amp;Augšup"/>
<Item id="1613" name="&amp;Lejup"/>
<Item id="1614" name="Skaits"/>
<Item id="1615" name="Atrast visus"/>
<Item id="1616" name="Atzīmēt rindu"/>
<Item id="1617" name="Stilu atrašanas marķieris"/>
<Item id="1618" name="Mainīt stilu katrai meklēšanai"/>
<Item id="1621" name="Virziens"/>
<Item id="1611" name="Ai&amp;zstāt ar:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Aizstāt"/>
<Item id="1609" name="Aizstāt &amp;visus"/>
<Item id="1623" name="Caurspīdīgums"/>
<Item id="1687" name="Zaudējot fokusu"/>
<Item id="1688" name="Vienmēr"/>
<Item id="1632" name="Izvēlētajā"/>
<Item id="1633" name="Notīrīt"/>
<Item id="1635" name="Aizstāt visos atvērtajos dokumentos"/>
<Item id="1636" name="Atrast visu visos atvētajos dokumentos"/>
<Item id="1637" name="Atrast failos"/>
<Item id="1654" name="Filtri:"/>
<Item id="1655" name="Mape:"/>
<Item id="1656" name="Atrast visus"/>
<Item id="1658" name="Visās apakšmapēs"/>
<Item id="1659" name="Paslēptajās mapēs"/>
<Item id="1624" name="Meklēšanas režīms"/>
<Item id="1625" name="Parastais"/>
<Item id="1626" name="Paplašinātais (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Aizstāt failos"/>
<Item id="1661" name="Sekot pašreizējam dok."/>
<Item id="1641" name="Atrast visu pašreizējā dokumentā"/>
<Item id="1686" name="Caurspīdīgums"/>
<Item id="1703" name="&amp;. arī jaunu rindu"/>
</Find>
<FindCharsInRange title = "Atrast simbolu kopu">
<Item id = "2910" name = "&amp;Atrast"/>
<Item id = "2" name = "Ai&amp;zvērt"/>
<Item id = "2901" name = "&amp;ne ASCII simboli (128 - 255)"/>
<Item id = "2902" name = "&amp;ASCII simboli (0 - 127)"/>
<Item id = "2903" name = "&amp;Uzdota kopa:"/>
<Item id = "2906" name = "A&amp;tpakaļ"/>
<Item id = "2907" name = "Uz &amp;priekšu"/>
<Item id = "2908" name = "Virziens"/>
<Item id = "2909" name = "Meklēt &amp;visā dokumentā"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Iet uz...">
<Item id="2007" name="Rindu"/>
<Item id="2008" name="Nobīde"/>
<Item id="1" name="&amp;Iet"/>
<Item id="2" name="Nekur neiet (atcelt)"/>
<Item id="2004" name="Jūs esat šeit:"/>
<Item id="2005" name="Jūs vēlaties iet uz:"/>
<Item id="2006" name="Jūs nevarat iet tālāk par:"/>
</GoToLine>
<Run title="Palaist...">
<Item id="1903" name="Programma, kas jāpalaiž"/>
<Item id="1" name="Palaist"/>
<Item id="2" name="Atcelt"/>
<Item id="1904" name="Saglabāt..."/>
</Run>
<StyleConfig title="Stilu izveide">
<Item id="1" name="Labi"/>
<Item id="2" name="Atcelt"/>
<Item id="2301" name="Saglabāt un aizvērt"/>
<Item id="2303" name="Caurspīdīgums"/>
<Item id="2306" name="Izvēlēties noformējumu:"/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Treknraksts"/>
<Item id="2205" name="Slīpraksts"/>
<Item id="2206" name="Priekšplāna krāsa"/>
<Item id="2207" name="Fona krāsa"/>
<Item id="2208" name="Fonts:"/>
<Item id="2209" name="Lielums:"/>
<Item id="2211" name="Stils:"/>
<Item id="2212" name="Krāsas"/>
<Item id="2213" name="Simbolu izskats"/>
<Item id="2214" name="Noklusētais papl.:"/>
<Item id="2216" name="Lietotāja papl.:"/>
<Item id="2218" name="Pasvītrojums"/>
<Item id="2219" name="Noklusētie atslēgvārdi"/>
<Item id="2221" name="Lietotāja definētie atslēgvārdi"/>
<Item id="2225" name="Valoda:"/>
<Item id="2226" name="Piemērot visiem priekšplāna krāsu"/>
<Item id="2227" name="Piemērot visiem pamatnes krāsu"/>
<Item id="2228" name="Piemērot visiem fontu"/>
<Item id="2229" name="Piemērot visiem fonta lielumu"/>
<Item id="2230" name="Piemērot visiem treknrakstu"/>
<Item id="2231" name="Piemērot visiem kursīvu"/>
<Item id="2232" name="Piemērot visiem pasvītrojumu"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title="Lietotāja dialogs">
<Item id="20001" name="Pamatlogā"/>
<Item id="20002" name="Pārdēvēt"/>
<Item id="20003" name="Izveidot jaunu..."/>
<Item id="20004" name="Noņemt"/>
<Item id="20005" name="Saglabāt kā..."/>
<Item id="20007" name="Lietotāja valoda: "/>
<Item id="20009" name="Papl.:"/>
<Item id="20012" name="Ignorēt reģistru"/>
<Item id="20011" name="Caurspīdīgums"/>
<Item id="20015" name="Importēt..."/>
<Item id="20016" name="Eksportēt..."/>
<StylerDialog title="Stilu izveide">
<Item id="25030" name="Fonta izskats:"/>
<Item id="25006" name="Priekšplāna krāsa"/>
<Item id="25007" name="Pamatnes krāsa"/>
<Item id="25031" name="Vārds:"/>
<Item id="25032" name="Izmērs:"/>
<Item id="25001" name="Treknraksts"/>
<Item id="25002" name="Slīpraksts"/>
<Item id="25003" name="Pasvītrots"/>
<Item id="25029" name="Iekļauj:"/>
<Item id="25008" name="1. atdalītājs"/>
<Item id="25009" name="2. atdalītājs"/>
<Item id="25010" name="3. atdalītājs"/>
<Item id="25011" name="4. atdalītājs"/>
<Item id="25012" name="5. atdalītājs"/>
<Item id="25013" name="6. atdalītājs"/>
<Item id="25014" name="7. atdalītājs"/>
<Item id="25015" name="8. atdalītājs"/>
<Item id="25018" name="1. atslēgvārds"/>
<Item id="25019" name="2. atslēgvārds"/>
<Item id="25020" name="3. atslēgvārds"/>
<Item id="25021" name="4. atslēgvārds"/>
<Item id="25022" name="5. atslēgvārds"/>
<Item id="25023" name="6. atslēgvārds"/>
<Item id="25024" name="7. atslēgvārds"/>
<Item id="25025" name="8. atslēgvārds"/>
<Item id="25016" name="Piezīme"/>
<Item id="25017" name="Piezīmju rinda"/>
<Item id="25026" name="1. operators"/>
<Item id="25027" name="2. operators"/>
<Item id="25028" name="Skaitļi"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Mape un noklusējums">
<Item id="21101" name="Noklusētais stils"/>
<Item id="21102" name="Izskats"/>
<Item id="21105" name="Apraksti:"/>
<Item id="21104" name="Pagaidu aprakstu vietne:"/>
<Item id="21106" name="Cieši salocīt (arī tukšās rindas)"/>
<Item id="21220" name="Koda 1. stila sakļaušanai:"/>
<Item id="21224" name="Atverošā:"/>
<Item id="21225" name="Vidus:"/>
<Item id="21226" name="Aizvērošā:"/>
<Item id="21227" name="Izskats"/>
<Item id="21320" name="Koda 2. stila sakļaušanai (nepieciešams atdalītājs):"/>
<Item id="21324" name="Atvērošā:"/>
<Item id="21325" name="Vidus:"/>
<Item id="21326" name="Aizverošā:"/>
<Item id="21327" name="Izskats"/>
<Item id="21420" name="Paskaidrojuma stila sakļaušanai:"/>
<Item id="21424" name="Atverošā:"/>
<Item id="21425" name="Vidus:"/>
<Item id="21426" name="Aizverošā:"/>
<Item id="21127" name="Izskats"/>
</Folder>
<Keywords title="Atslēgvārdu saraksti">
<Item id="22101" name="1. grupa"/>
<Item id="22201" name="2. grupa"/>
<Item id="22301" name="3. grupa"/>
<Item id="22401" name="4. grupa"/>
<Item id="22451" name="5. grupa"/>
<Item id="22501" name="6. grupa"/>
<Item id="22551" name="7. grupa"/>
<Item id="22601" name="8. grupa"/>
<Item id="22121" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22221" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22321" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22421" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22471" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22521" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22571" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22621" name="Arī nākamais"/>
<Item id="22122" name="Izskats"/>
<Item id="22222" name="Izskats"/>
<Item id="22322" name="Izskats"/>
<Item id="22422" name="Izskats"/>
<Item id="22472" name="Izskats"/>
<Item id="22522" name="Izskats"/>
<Item id="22572" name="Izskats"/>
<Item id="22622" name="Izskats"/>
</Keywords>
<Comment title="Paskaidrojumi un numuri">
<Item id="23003" name="Paskaidrojuma novietojums rindā"/>
<Item id="23004" name="Atļaut jebkur"/>
<Item id="23005" name="Tikai rindas sākumā"/>
<Item id="23006" name="Atļaut sākumā tukšumus"/>
<Item id="23001" name="Atļaut salocīt paskaidrojumus"/>
<Item id="23326" name="Izskats"/>
<Item id="23323" name="Atverošā"/>
<Item id="23324" name="Turpinošā"/>
<Item id="23325" name="Aizverošā"/>
<Item id="23301" name="Paskaidrojumu bloks"/>
<Item id="23124" name="Izskats"/>
<Item id="23122" name="Atverošā"/>
<Item id="23123" name="Aizverošā"/>
<Item id="23101" name="Paskaidrojuma rinda"/>
<Item id="23201" name="Skaitļi"/>
<Item id="23220" name="Izskats"/>
<Item id="23230" name="1. pirms"/>
<Item id="23232" name="2. pirms"/>
<Item id="23234" name="1. papildus"/>
<Item id="23236" name="2. papildus"/>
<Item id="23238" name="1. aiz"/>
<Item id="23240" name="2. aiz"/>
<Item id="23242" name="Virknes:"/>
<Item id="23244" name="Decimālatdalītājs"/>
<Item id="23245" name="punkts"/>
<Item id="23246" name="komats"/>
<Item id="23247" name="abi"/>
</Comment>
<Operator title="Operatori un atdalītāji">
<Item id="24101" name="Operatori"/>
<Item id="24113" name="Izskats"/>
<Item id="24116" name="1. operatori"/>
<Item id="24117" name="2. operatori (nepieciešmas atdalītājs)"/>
<Item id="24201" name="1. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24220" name="Atverošā:"/>
<Item id="24221" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24222" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24223" name="Izskats"/>
<Item id="24301" name="2. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24320" name="Atverošā:"/>
<Item id="24321" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24322" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24323" name="Izskats"/>
<Item id="24401" name="3. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24420" name="Atverošā:"/>
<Item id="24421" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24422" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24423" name="Izskats"/>
<Item id="24451" name="4. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24470" name="Atverošā:"/>
<Item id="24471" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24472" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24473" name="Izskats"/>
<Item id="24501" name="5. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24520" name="Atverošā:"/>
<Item id="24521" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24522" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24523" name="Izskats"/>
<Item id="24551" name="6. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24570" name="Atverošā:"/>
<Item id="24571" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24572" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24573" name="Izskats"/>
<Item id="24601" name="7. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24620" name="Atverošā:"/>
<Item id="24621" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24622" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24623" name="Izskats"/>
<Item id="24651" name="8. atdalītāju izskats"/>
<Item id="24670" name="Atverošā:"/>
<Item id="24671" name="Izbēgšanas:"/>
<Item id="24672" name="Aizverošā:"/>
<Item id="24673" name="Izskats"/>
</Operator>
<Item id="24001" name="Ieslēgt izbēgšanas rakstzīmi:"/>
</UserDefine>
<Preference title="Iestatījumi">
<Item id="6001" name="Aizvērt"/>
<Global title="Galvenie">
<Item id="6101" name="Rīkjosla"/>
<Item id="6102" name="Paslēpt"/>
<Item id="6103" name="Mazās ikonas"/>
<Item id="6104" name="Lielās ikonas"/>
<Item id="6105" name="Parastas ikonas"/>
<Item id="6106" name="Ciļņu josla"/>
<Item id="6107" name="Mazs izmērs"/>
<Item id="6108" name="Noslēgt (nevar vilkt un pārvietot)"/>
<Item id="6109" name="Patumšināt neaktīvās cilnes"/>
<Item id="6110" name="Krāsaina josla virs aktīvās cilnes"/>
<Item id="6111" name="Rādīt statusa joslu"/>
<Item id="6112" name="Aizvēršanas poga katrai cilnei"/>
<Item id="6113" name="Ar dubultklikšķi aizver dokumentu"/>
<Item id="6118" name="Paslēpt"/>
<Item id="6119" name="Vairākrindu"/>
<Item id="6120" name="Vertikāls novietojums"/>
<Item id="6121" name="Izvēlņu josla"/>
<Item id="6122" name="Paslēpt (izmantojiet Alt vai F10 taustiņus, lai parādītu)"/>
<Item id="6123" name="Saskarnes valoda"/>
<Item id="6125" name="Failu saraksts"/>
<Item id="6126" name="Rādīt"/>
<Item id="6127" name="Paplašinājumus kopā ar vārdu"/>
</Global>
<Scintillas title="Labošana">
<Item id="6216" name="Kursora iestatījumi"/>
<Item id="6217" name="Platums:"/>
<Item id="6219" name="Mirgošanas ātrums:"/>
<Item id="6221" name="Ā"/>
<Item id="6222" name="L"/>
<Item id="6224" name="Uzlabotās rediģēšanas iestatījumi"/>
<Item id="6225" name="Ieslēgt (Ctrl+peles klikšķis/iezīme)"/>
<Item id="6201" name="Faila struktūras atzīmju stils (kreisā mala)"/>
<Item id="6202" name="Vienkāršs"/>
<Item id="6203" name="Bultveida"/>
<Item id="6204" name="Apļveida koks"/>
<Item id="6205" name="Standarta koks"/>
<Item id="6226" name="Nekāds"/>
<Item id="6227" name="Rindu aplaušana"/>
<Item id="6228" name="Noklusētā"/>
<Item id="6229" name="Izlīdzināta"/>
<Item id="6230" name="Ar atkāpi"/>
<Item id="6206" name="Rādīt rindu numurus"/>
<Item id="6207" name="Rādīt grāmatzīmes"/>
<Item id="6208" name="Rādīt vertikālo sleju atzīmi"/>
<Item id="6209" name="Sleju skaits:"/>
<Item id="6234" name="Neizmantot uzlaboto ritināšanu
(ja skārienlaukums niķojas)"/>
<Item id="6211" name="Vertikālo sleju atzīmju iestatījumi"/>
<Item id="6212" name="Rindas režīms"/>
<Item id="6213" name="Fona režīms"/>
<Item id="6214" name="Ieslēgt pašreizējās rindas iezīmēšanu"/>
<Item id="6231" name="Apmales platums"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Jauns dokuments">
<Item id="6401" name="Formāts"/>
<Item id="6402" name="Windows"/>
<Item id="6403" name="Unix"/>
<Item id="6404" name="Macintosh"/>
<Item id="6405" name="Kodējums"/>
<Item id="6406" name="ANSI kodējums"/>
<Item id="6407" name="UTF-8 kodējums bez BOM"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 kodējums"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian kodējums"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian kodējums"/>
<Item id="6411" name="Noklusētā valoda:"/>
<Item id="6419" name="Jauns dokuments"/>
<Item id="6420" name="Piemērot atvērtajiem ANSI failiem"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Noklusētā mape">
<Item id="6413" name="Noklusētā mape (atvērt/saglabāt)"/>
<Item id="6414" name="Sekot pašreizējam dokumentam"/>
<Item id="6415" name="Atcerēties pēdējo izmantoto mapi"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Failu veidi">
<Item id="4009" name="Atbalstītie papl.:"/>
<Item id="4010" name="Reģistrētie papl.:"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title="Valodu izvēlne">
<Item id="6505" name="Pieejamie rīki"/>
<Item id="6506" name="Noņemtie rīki"/>
<Item id="6507" name="Padarīt valodu izvēlni kompaktāku"/>
<Item id="6508" name="Valodu izvēlne"/>
</LangMenu>
<TabSettings title="Tabulatoru iestatījumi">
<Item id="6301" name="Tabulācijas iestatījumi"/>
<Item id="6302" name="Aizstāt ar atstarpi"/>
<Item id="6303" name="Tab. platums: "/>
<Item id="6510" name="Noklusētā vērtība"/>
</TabSettings>
<Print title="Drukāt">
<Item id="6601" name="Drukāt rindu numurus"/>
<Item id="6602" name="Krāsu iestatījumi"/>
<Item id="6603" name="Kā redzi (WYSIWYG)"/>
<Item id="6604" name="Mainīt vietām"/>
<Item id="6605" name="Melns uz balta"/>
<Item id="6606" name="Bez fona krāsas"/>
<Item id="6607" name="Sapludināšanas iestatījumi (mērvienība:mm)"/>
<Item id="6612" name="Kreisā mala"/>
<Item id="6613" name="Augšējā mala"/>
<Item id="6614" name="Labā mala"/>
<Item id="6615" name="Apakšējā mala"/>
<Item id="6706" name="Treknraksts"/>
<Item id="6707" name="Kursīvs"/>
<Item id="6708" name="Galvene"/>
<Item id="6709" name="Kreisā puse"/>
<Item id="6710" name="Vidus"/>
<Item id="6711" name="Labā puse"/>
<Item id="6717" name="Treknraksts"/>
<Item id="6718" name="Slīpraksts"/>
<Item id="6719" name="Kājene"/>
<Item id="6720" name="Kreisā puse"/>
<Item id="6721" name="Vidus"/>
<Item id="6722" name="Labā puse"/>
<Item id="6723" name="Pievienot"/>
<Item id="6725" name="Mainīgais:"/>
<Item id="6727" name="Šeit rādīs piemēru"/>
<Item id="6728" name="Galvene un kājene"/>
</Print>
<RecentFilesHistory title="Nesen lietotie faili">
<Item id="6304" name="Nesen lietoto failu saraksts"/>
<Item id="6306" name="Atcerēties ne vairāk kā:"/>
<Item id="6305" name="Nepārbaudīt palaižot programmu"/>
<Item id="6429" name="Rādīt"/>
<Item id="6424" name="Kā apakšizvēlni"/>
<Item id="6425" name="Tikai failu vārdus"/>
<Item id="6426" name="Pilnu ceļu"/>
<Item id="6427" name="Ierobežot redzamo garumu:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Dublējums">
<Item id="6817" name="Sesijas momentuzņēmums un periodiskais dublējums"/>
<Item id="6818" name="Iespējot sesijas momentuzņēmumu un periodisko dublējumu"/>
<Item id="6819" name="Dublējums katru"/>
<Item id="6821" name="sekundi"/>
<Item id="6822" name="Dublējuma mape:"/>
<Item id="6309" name="Atsākot darbu atjaunot pašreizējo sesiju"/>
<Item id="6801" name="Dublējums"/>
<Item id="6315" name="Neveidot"/>
<Item id="6316" name="Vienkāršs dublējums"/>
<Item id="6317" name="Faila nosaukums ar laiku"/>
<Item id="6804" name="Kopēja dublējumu mape"/>
<Item id="6803" name="Mape:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Automātiskā pabeigšana">
<Item id="6115" name="Automātiska atkāpe"/>
<Item id="6807" name="Automātiskā pabeigšana"/>
<Item id="6808" name="Ieslēgt ievades automātisko pabeigšanu"/>
<Item id="6809" name="Funkciju pabeigšana"/>
<Item id="6810" name="Vārdu pabeigšana"/>
<Item id="6816" name="Funkciju un vārdu pabeigšana"/>
<Item id="6811" name="No"/>
<Item id="6813" name=". rakstzīmes"/>
<Item id="6814" name="Pieņemamās vērtības: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Parametru norāde ievadot funkciju"/>
<Item id="6851" name="Automātiska ievietošana"/>
<Item id="6857" name=" noslēgt html/xml"/>
<Item id="6858" name="Atver"/>
<Item id="6859" name="Noslēdz"/>
<Item id="6860" name="1. pāris:"/>
<Item id="6863" name="2. pāris:"/>
<Item id="6866" name="3. pāris:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Daudzlogu režīms">
<Item id="6151" name="Daudzlogu iestatījumi"/>
<Item id="6152" name="Sesiju atvērt jaunā logā"/>
<Item id="6153" name="Vienmēr atvērt jaunā logā"/>
<Item id="6154" name="Lietot tikai vienu logu"/>
<Item id="6155" name="* Lai izmaiņas stātos spēkā, „Notepad++” ir jāaizver"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Atdalītāji">
<Item id="6251" name="Iezīmējuma atdalītāju iestatījumi (Ctrl + peles dubultklikšķis)"/>
<Item id="6252" name="Atver"/>
<Item id="6255" name="Noslēdz"/>
<Item id="6256" name="Iezīmē pa vairākām rindām"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Mākoņošana">
<Item id="6262" name="Mākoņu iestatījumi"/>
<Item id="6263" name="Neizmantot mākoņus"/>
<Item id="6264" name="Dropbox"/>
<Item id="6265" name="OneDrive"/>
<Item id="6266" name="Google Drive"/>
<!--Item id="6261" name="Būs spēkā tikai tad, kad tiks aizvērts un par jaunu atvērts Notepad++."/-->
</Cloud>
<MISC title="Citi">
<Item id="6307" name="Ieslēgt"/>
<Item id="6308" name="Minimizējot pārvietot sistēmas ikonu joslā"/>
<Item id="6309" name="Atcerēties pašreizējo sesiju līdz nākošajai palaišanas reizei"/>
<Item id="6312" name="Faila statusa automātiska noteikšana"/>
<Item id="6313" name="Atjaunināt klusi"/>
<Item id="6318" name="Hipersaišu iestatījumi"/>
<Item id="6325" name="Pabeidzot, noritināt līdz pēdējai rindai"/>
<Item id="6319" name="Ieslēgt"/>
<Item id="6320" name="Bez pasvītrojuma"/>
<Item id="6322" name="Sesijas faila papl.:"/>
<Item id="6323" name="Automātiskais Notepad++ atjauninātājs"/>
<Item id="6324" name="Dokumentu pārslēdzējs (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6326" name="Ieslēgt gudro izcelšanu"/>
<Item id="6329" name="Izcelt sakrītošās birkas"/>
<Item id="6327" name="Ieslēgt"/>
<Item id="6328" name="Izcelta birkas atribūtus"/>
<Item id="6330" name="Izcelt komentāru/php/asp zonu"/>
<Item id="6331" name="Virsraksta joslā rādīt tikai failu vārdus"/>
<Item id="6332" name="Ievērot burtu veidu"/>
<Item id="6333" name="Gudrā izcelšana"/>
<Item id="6334" name="Noteikt teksta kodējumu"/>
<Item id="6335" name="Iekļaut SQL valodā otrādo slīpsvītru"/>
<Item id="6114" name="Ieslēgt"/>
<Item id="6117" name="Ieslēgt kārtošanu pēc izmantojuma"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Palaist makro komandu vairākas reizes">
<Item id="1" name="Palaist"/>
<Item id="2" name="Atcelt"/>
<Item id="8006" name="Makro komanda, kas jāpalaiž:"/>
<Item id="8001" name="Palaist"/>
<Item id="8005" name="reizes"/>
<Item id="8002" name="Palaist līdz faila beigām"/>
</MultiMacro>
<Window title="Cilnes">
<Item id="1" name="Aktivizēt"/>
<Item id="2" name="Labi"/>
<Item id="7002" name="Saglabāt"/>
<Item id="7003" name="Aizvērt cilni(-nes)"/>
<Item id="7004" name="Sakārtot cilnes"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Sleju redaktors">
<Item id="2023" name="Teksts, kas jāievieto"/>
<Item id="2033" name="Skaitlis, kas jāievieto"/>
<Item id="2030" name="Sākuma vērtība:"/>
<Item id="2031" name="Palielināt par:"/>
<Item id="2035" name="Pielikt liekas nulles"/>
<Item id="2032" name="Formāts"/>
<Item id="2024" name="Dec (10)"/>
<Item id="2025" name="Oct (16)"/>
<Item id="2026" name="Hex (8)"/>
<Item id="2027" name="Bin (2)"/>
<Item id="1" name="Labi"/>
<Item id="2" name="Atcelt"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
<MessageBox>
<ContextMenuXmlEditWarning title="Peles izvēlnes labošana" message="„Notepad++” peles izvēlnes izmaina labojot failu „contextMenu.xml”. Lai izdarītas izmaiņas stātos spēkā, fails „contextMenu.xml” jāsaglabā, savukārt programma „Notepad++” jāaizver un jāatver."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Dotā faila nav" message=" neeksistē. To var lejuplādēt no Notepad++ vietnes."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Saglabā patreizējās izmaiņas" message="Tev jāsaglabā patreizējās izmaiņas. Saglabātās izmaiņas NEVAR tikt atsauktas. Vai turpināt?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Brīdinājums par atsaukšanas iespēju zaudēšanu" message="Tev jāsaglabā patreizējās izmaiņas. Saglabātās izmaiņas NEVAR tikt atsauktas. Vai turpināt?"/>
<CannotMoveDoc title="Pārvieto uz jaunu Notepad++" message="Dokuments ir izmainīts. Saglabā un mēģini vēlreiz."/>
<DocReloadWarning title="Atjaunot" message="Vai tiešam gribi ielasīt dokumentu no jauna pazaudējot programmā „Notepad++” veiktās izmaiņas?"/>
<FileLockedWarning title="Neizdevās saglabāt" message="Pārbaudi vai fails nav atvērts arī ar kādu citu programmu, vai arī to atļauts dotajā mapē saglabāt."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Fails jau ir atvērts ar Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Faila dzēšana" message="Failu izdzēst neizdevās."/>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<NbFileToOpenImportantWarning title="Tiks atvērti ļoti daudz failu" message="Tu gribi atvērt $INT_REPLACE$ failus. Vai tiešām tos visus jāatver?"/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Starpliktuves vēsture"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Failu saraksts"/>
<ColumnName name="Vārds"/>
<ColumnExt name="pap."/>
</DocSwitcher>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="ASCII simboli"/>
<ColumnVal name="Dec."/>
<ColumnHex name="Hex."/>
<ColumnChar name="Zīme"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Dokumentu karte"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Funkciju saraksts"/>
<SortTip name="Kārtot" />
<ReloadTip name="Pārlasīt" />
</FunctionList>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekts"/>
<WorkspaceRootName name="Darbavieta"/>
<NewProjectName name="Projekta vārds"/>
<NewFolderName name="Mape"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Darbavieta"/>
<Item id="1" name="Labot"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Jauna darbavieta"/>
<Item id="3123" name="Atvērt darbavietu"/>
<Item id="3124" name="Ielasīt darbavietu no jauna"/>
<Item id="3125" name="Saglabāt"/>
<Item id="3126" name="Saglabāt kā..."/>
<Item id="3127" name="Saglabāt kopiju kā..."/>
<Item id="3121" name="Pievienot jaunu projektu"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Pārsaukt"/>
<Item id="3112" name="Pievienot mapi"/>
<Item id="3113" name="Pievienot failus..."/>
<Item id="3117" name="Pievienot failus no mapes..."/>
<Item id="3114" name="Noņemt"/>
<Item id="3118" name="Pārvietot augšup"/>
<Item id="3119" name="Pārvietot lejup"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Pārsaukt"/>
<Item id="3112" name="Pievienot mapi"/>
<Item id="3113" name="Pievienot failus..."/>
<Item id="3117" name="Pievienot failus no mapes..."/>
<Item id="3114" name="Noņemt"/>
<Item id="3118" name="Pārvietot augšup"/>
<Item id="3119" name="Pārvietot lejup"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Pārsaukt"/>
<Item id="3115" name="Noņemt"/>
<Item id="3116" name="Labot faila ceļu"/>
<Item id="3118" name="Pārvietot augšup"/>
<Item id="3119" name="Pārvietot lejup"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.