Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1227 lines (1186 sloc) 76 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
- Traducerea în română pentru Notepad++ 7.6.6
- Ultima modificare 30 Ianuarie 2019 de către Barna Cosmin Marian
Pentru actualizări vizitați: https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/tree/master/PowerEditor/installer/nativeLang
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Romanian" filename="romanian.xml" version="7.6.6">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Fișier"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Editare"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Căutare"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Afișare"/>
<Item menuId="encoding" name="C&amp;odificare"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Limbaj"/>
<Item menuId="settings" name="Se&amp;tări"/>
<Item menuId="tools" name="&amp;Unelte"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Macro"/>
<Item menuId="run" name="E&amp;xecutare"/>
<Item idName="Plugins" name="Mo&amp;dule"/>
<Item idName="Window" name="Fe&amp;restre"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Deschidere folder gazdă"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Închidere multiplă"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Fișiere recente"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Copiere în Clipboard"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Indentare"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Convertire litere în"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Operații linii"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Creare/Anulare comentariu"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Autocompletare"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Convertire sfârșit de linie"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Operații spații libere"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Lipire specială"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Pe selecție"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Marcare tot"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Demarcare tot"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Deplasare în sus"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Deplasare în jos"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Semn de carte"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Afișare fișier curent în"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Arată simboluri"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Dimensiune"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Mutare/Clonare document curent"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Fila"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Restrângere nivel"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Extindere nivel"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Proiect"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Set de caractere"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arabic"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Baltic"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Celtic"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Chirilic"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Central European"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Chinezesc"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Est European"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Grec"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Ebraic"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japonez"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Corean"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Nord European"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Tailandez"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Turc"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Vest European"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnamez"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Importare"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nou"/>
<Item id="41002" name="&amp;Deschidere"/>
<Item id="41019" name="Explorator"/>
<Item id="41020" name="cmd"/>
<Item id="41003" name="În&amp;chidere"/>
<Item id="41004" name="Închi&amp;dere toate"/>
<Item id="41005" name="Închidere toate fără documentul curent"/>
<Item id="41009" name="Închidere toate spre stânga"/>
<Item id="41018" name="Închidere toate spre dreapta"/>
<Item id="41024" name="Închidere cele nemodificate"/>
<Item id="41006" name="&amp;Salvare"/>
<Item id="41007" name="Salvar&amp;e toate"/>
<Item id="41008" name="S&amp;alvare ca..."/>
<Item id="41010" name="Tipărire..."/>
<Item id="1001" name="Tipărire acum"/>
<Item id="41011" name="I&amp;eșire"/>
<Item id="41012" name="Încărcare sesiune..."/>
<Item id="41013" name="Salvare sesiune..."/>
<Item id="41014" name="&amp;Reîncărcare de pe disc"/>
<Item id="41015" name="Salvare copie ca..."/>
<Item id="41016" name="Ștergere"/>
<Item id="41017" name="Redenumire..."/>
<Item id="41021" name="Restaurare fișiere închise recent"/>
<Item id="41022" name="Deschidere folder ca spațiu de lucru"/>
<Item id="41023" name="Deschidere în vizualizatorul implicit"/>
<Item id="42001" name="Dec&amp;upare"/>
<Item id="42002" name="&amp;Copiere"/>
<Item id="42003" name="A&amp;nulare"/>
<Item id="42004" name="&amp;Revenire"/>
<Item id="42005" name="&amp;Lipire"/>
<Item id="42006" name="Șter&amp;gere"/>
<Item id="42007" name="Selectare t&amp;ot"/>
<Item id="42020" name="Selectare început/sfârșit"/>
<Item id="42008" name="Mărire indentare linie"/>
<Item id="42009" name="Reducere indentare linie"/>
<Item id="42010" name="Duplicare linie curentă"/>
<Item id="42077" name="Eliminare linii consecutive duplicate"/>
<Item id="42012" name="Întrerupere linii"/>
<Item id="42013" name="Unire linii"/>
<Item id="42014" name="Urcare linie curentă"/>
<Item id="42015" name="Coborâre linie curentă"/>
<Item id="42059" name="Sortare linii ascendend"/>
<Item id="42060" name="Sortare linii descendent"/>
<Item id="42061" name="Sortare linii ca cifre ascendent"/>
<Item id="42062" name="Sortare linii ca cifre descendent"/>
<Item id="42063" name="Sortare linii ca zecimale (virgulă) ascendent"/>
<Item id="42064" name="Sortare linii ca zecimale (virgulă) descendent"/>
<Item id="42065" name="Sortare linii ca zecimale (punct) ascendent"/>
<Item id="42066" name="Sortare linii ca zecimale (punct) descendent"/>
<Item id="42016" name="&amp;MAJUSCULE"/>
<Item id="42017" name="mi&amp;nuscule"/>
<Item id="42067" name="&amp;Prima literă din cuvânt mare"/>
<Item id="42068" name="Prima literă din cuvânt mare (îm&amp;binare)"/>
<Item id="42069" name="Prima literă din p&amp;ropoziție mare"/>
<Item id="42070" name="Prima literă din propoziție mare (îmbinare)"/>
<Item id="42071" name="&amp;iNVERsARE LiTEre"/>
<Item id="42072" name="&amp;LiTerE AleaTOarE"/>
<Item id="42073" name="Deschidere fișier"/>
<Item id="42074" name="Deschidere folder gazdă în Explorer"/>
<Item id="42075" name="Căutare pe Internet"/>
<Item id="42076" name="Schimbare motor de căutare..."/>
<Item id="42018" name="Start în&amp;registrare"/>
<Item id="42019" name="S&amp;top înregistrare"/>
<Item id="42021" name="&amp;Redare"/>
<Item id="42022" name="Comutare comentariu linie"/>
<Item id="42023" name="Comentariu multilinie"/>
<Item id="42047" name="Anulare comentariu multilinie"/>
<Item id="42024" name="Eliminare spații la sfârșit de linii"/>
<Item id="42042" name="Eliminare spații la început de linii" />
<Item id="42043" name="Eliminare spații capete linii"/>
<Item id="42044" name="Convertire sfârșit de linie în spațiu"/>
<Item id="42045" name="Eliminare spații inutile și sfârșit de linii"/>
<Item id="42046" name="Tab în spațiu"/>
<Item id="42054" name="Spații în Tab (toate)"/>
<Item id="42053" name="Spații în Tab (la început de linie)"/>
<Item id="42038" name="Lipire conținut HTML"/>
<Item id="42039" name="Lipire conțint RTF"/>
<Item id="42048" name="Copiere conținut binar"/>
<Item id="42049" name="Decupare conținut binar"/>
<Item id="42050" name="Lipire conținut binar"/>
<Item id="42037" name="Mod coloană..."/>
<Item id="42034" name="Editor coloane..."/>
<Item id="42051" name="Panou caractere"/>
<Item id="42052" name="Istoric Clipboard"/>
<Item id="42025" name="&amp;Salvare macro înregistrat"/>
<Item id="42026" name="Direcție text DLS"/>
<Item id="42027" name="Direcție text SLD"/>
<Item id="42028" name="Setare stare doar citire"/>
<Item id="42029" name="Copiere cale fișier în Clipboard"/>
<Item id="42030" name="Copiere nume fișier în Clipboard"/>
<Item id="42031" name="Copiere cale folder în Clipboard"/>
<Item id="42032" name="&amp;Executare macro în mod repetat..."/>
<Item id="42033" name="Eliminare stare doar citire"/>
<Item id="42035" name="Comentare linie"/>
<Item id="42036" name="Eliminare comentariu linie"/>
<Item id="42055" name="Eliminare linii goale"/>
<Item id="42056" name="Eliminare linii goale (ce conțin spații goale)"/>
<Item id="42057" name="Inserare linie goală deasupra"/>
<Item id="42058" name="Inserare linie goală dedesubt"/>
<Item id="43001" name="Cău&amp;tare..."/>
<Item id="43002" name="Căutare &amp;următor"/>
<Item id="43003" name="Î&amp;nlocuire..."/>
<Item id="43004" name="&amp;Salt la..."/>
<Item id="43005" name="Comutare semn de carte"/>
<Item id="43006" name="Semn de carte următor"/>
<Item id="43007" name="Semn de carte anterior"/>
<Item id="43008" name="Golire semne de carte"/>
<Item id="43018" name="Decupare linii cu semne de carte"/>
<Item id="43019" name="Copiere linii cu semne de carte"/>
<Item id="43020" name="Lipire la (înlocuire) linii cu semne de carte"/>
<Item id="43021" name="Eliminare linii cu semne de carte"/>
<Item id="43051" name="Eliminare linii fără semne de carte"/>
<Item id="43050" name="Inversare semne de carte"/>
<Item id="43052" name="Căutare caractere în interval..."/>
<Item id="43053" name="Selectare tot între acolade"/>
<Item id="43009" name="Salt la acolada pereche"/>
<Item id="43010" name="Căutare &amp;anterior"/>
<Item id="43011" name="Căutare &amp;incrementală"/>
<Item id="43013" name="Căutare în fișiere"/>
<Item id="43014" name="Căutare (volatilă) următor"/>
<Item id="43015" name="Căutare (volatilă) anterior"/>
<Item id="43022" name="Utilizare stil 1"/>
<Item id="43023" name="Eliminare stil 1"/>
<Item id="43024" name="Utilizare stil 2"/>
<Item id="43025" name="Eliminare stil 2"/>
<Item id="43026" name="Utilizare stil 3"/>
<Item id="43027" name="Eliminare stil 3"/>
<Item id="43028" name="Utilizare stil 4"/>
<Item id="43029" name="Eliminare stil 4"/>
<Item id="43030" name="Utilizare stil 5"/>
<Item id="43031" name="Eliminare stil 5"/>
<Item id="43032" name="Eliminare toate stilurile"/>
<Item id="43033" name="stilul 1"/>
<Item id="43034" name="stilul 2"/>
<Item id="43035" name="stilul 3"/>
<Item id="43036" name="stilul 4"/>
<Item id="43037" name="stilul 5"/>
<Item id="43038" name="Căutare stil"/>
<Item id="43039" name="stilul 1"/>
<Item id="43040" name="stilul 2"/>
<Item id="43041" name="stilul 3"/>
<Item id="43042" name="stilul 4"/>
<Item id="43043" name="stilul 5"/>
<Item id="43044" name="Căutare stil"/>
<Item id="43045" name="Fereastră rezultate căutare"/>
<Item id="43046" name="Următorul rezultat găsit"/>
<Item id="43047" name="Rezultat anterior găsit"/>
<Item id="43048" name="Selectare și căutare următor"/>
<Item id="43049" name="Selectare și căutare anterior"/>
<Item id="43054" name="&amp;Marcare..."/>
<Item id="44009" name="&amp;Comutare bară unelte și titlu file"/>
<Item id="44010" name="Pliere toate"/>
<Item id="44019" name="Afișare toate caracterele"/>
<Item id="44020" name="Afișare ghidaj indentare"/>
<Item id="44022" name="Limitare lungime linii"/>
<Item id="44023" name="&amp;Mărire (Ctrl+rotiță maus sus)"/>
<Item id="44024" name="Micșo&amp;rare (Ctrl+rotiță maus jos)"/>
<Item id="44025" name="Afișare spații libere și Tab-uri"/>
<Item id="44026" name="Afișare sfârșit de linie"/>
<Item id="44029" name="Depliere toate"/>
<Item id="44030" name="Restrângere nivel curent"/>
<Item id="44031" name="Extindere nivel curent"/>
<Item id="44049" name="Sumar..."/>
<Item id="44080" name="Hartă document"/>
<Item id="44084" name="Listă funcții"/>
<Item id="44085" name="Folder ca spațiu de lucru"/>
<Item id="44086" name="Fila &amp;1"/>
<Item id="44087" name="Fila &amp;2"/>
<Item id="44088" name="Fila &amp;3"/>
<Item id="44089" name="Fila &amp;4"/>
<Item id="44090" name="Fila &amp;5"/>
<Item id="44091" name="Fila &amp;6"/>
<Item id="44092" name="Fila &amp;7"/>
<Item id="44093" name="Fila &amp;8"/>
<Item id="44094" name="Fila &amp;9"/>
<Item id="44095" name="Fila următoare"/>
<Item id="44096" name="Fila anterioară"/>
<Item id="44097" name="Monitorizare (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Mutare filă înainte"/>
<Item id="44099" name="Mutare filă înapoi"/>
<Item id="44032" name="Comutare ecran complet"/>
<Item id="44033" name="Restaurare dimensiune afișare"/>
<Item id="44034" name="Întotdeauna deasupra"/>
<Item id="44035" name="Sincronizare derulare verticală"/>
<Item id="44036" name="Sincronizare derulare orizontală"/>
<Item id="44041" name="Afișare simbol limitare"/>
<Item id="44072" name="Focalizare pe altă afișare" />
<Item id="44081" name="Panou proiect 1" />
<Item id="44082" name="Panou proiect 2" />
<Item id="44083" name="Panou proiect 3" />
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintoch (CR)"/>
<Item id="45004" name="Codificare în ANSI"/>
<Item id="45005" name="Codificare în UTF-8-BOM"/>
<Item id="45006" name="Codificare în UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="Codificare în UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="Codificare în UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Convertire în ANSI"/>
<Item id="45010" name="Convertire în UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Convertire în UTF-8-BOM"/>
<Item id="45012" name="Convertire în UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Convertire în UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="10001" name="Mutare în alt panou"/>
<Item id="10002" name="Clonare în alt panou"/>
<Item id="10003" name="Mutare în instanță nouă"/>
<Item id="10004" name="Deschidere în instanță nouă"/>
<Item id="46001" name="Configurator stil..."/>
<Item id="46250" name="Definire limbaj..."/>
<Item id="46180" name="Definit de utilizator"/>
<Item id="47000" name="Despre Notepad++"/>
<Item id="47010" name="Argumente linie de comandă..."/>
<Item id="47001" name="Pagină web Notepad++"/>
<Item id="47002" name="Pagină proiect Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Documentație online"/>
<Item id="47004" name="Comunitatea Notepad++ (Forum)"/>
<Item id="47011" name="Suport Live"/>
<Item id="47012" name="Informații depanare"/>
<Item id="47005" name="Descărcaţi mai multe module"/>
<Item id="47006" name="Actualizare Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Setare proxy actualizare..."/>
<Item id="48005" name="Importare modul(e) ..."/>
<Item id="48006" name="Importare temă(e) afișare..."/>
<Item id="48018" name="Editare meniu contextual"/>
<Item id="48009" name="Listă combinații taste..."/>
<Item id="48011" name="Preferințe..."/>
<Item id="48014" name="Deschidere folder module..."/>
<Item id="48015" name="Administrare module..."/>
<Item id="48501" name="Generare..."/>
<Item id="48502" name="Generare din fișiere..."/>
<Item id="48503" name="Generare din selecție în memorie"/>
<Item id="48504" name="Generare..."/>
<Item id="48505" name="Generare din fișiere..."/>
<Item id="48506" name="Generare din selecție în memorie"/>
<Item id="49000" name="&amp;Executare..."/>
<Item id="50000" name="Completare funcții"/>
<Item id="50001" name="Completare cuvinte"/>
<Item id="50002" name="Sugestii parametri funcții"/>
<Item id="50006" name="Completare căi"/>
<Item id="44042" name="Ascundere linii"/>
<Item id="42040" name="Deschidere toate fișierele recente"/>
<Item id="42041" name="Golire listă fișiere recente"/>
<Item id="48016" name="Modificare scurtătură/Ștergere macro..."/>
<Item id="48017" name="Modificare scurtătură/Ștergere comandă..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Închidere"/>
<Item CMID="1" name="Închidere toate fără acesta"/>
<Item CMID="2" name="Salvare"/>
<Item CMID="3" name="Salvare ca..."/>
<Item CMID="4" name="Tipărire"/>
<Item CMID="5" name="Mutare în altă vedere"/>
<Item CMID="6" name="Clonare în altă vedere"/>
<Item CMID="7" name="Copiere cale fișier în Clipboard"/>
<Item CMID="8" name="Copiere nume fișier în Clipboard"/>
<Item CMID="9" name="Copiere cale folder în Clipboard"/>
<Item CMID="10" name="Redenumire"/>
<Item CMID="11" name="Mutare în coșul de reciclare"/>
<Item CMID="12" name="Blocare salvare modificări"/>
<Item CMID="13" name="Anulare blocare salvare modificări"/>
<Item CMID="14" name="Mutare în instanță nouă"/>
<Item CMID="15" name="Deschidere în instanță nouă"/>
<Item CMID="16" name="Reîncărcare"/>
<Item CMID="17" name="Închidere toate spre stânga"/>
<Item CMID="18" name="Închidere toate spre dreapta"/>
<Item CMID="19" name="Deschidere folder gazdă în Explorer"/>
<Item CMID="20" name="Deschidere folder gazdă în cmd"/>
<Item CMID="21" name="Deschidere în vizualizator implicit"/>
<Item CMID="22" name="Închidere toate neschimbate"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Căutare" titleReplace="Înlocuire" titleFindInFiles="Căutare în fișiere" titleMark="Marcare">
<Item id="1" name="Următorul"/>
<Item id="1722" name="Inversare direcție de căutare"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
<Item id="1620" name="&amp;Căutare:"/>
<Item id="1603" name="Potrivire doar cu&amp;vinte întregi"/>
<Item id="1604" name="Potrivire &amp;litere"/>
<Item id="1605" name="&amp;Expresie regulată"/>
<Item id="1606" name="În tot &amp;documentul"/>
<Item id="1614" name="&amp;Numărare"/>
<Item id="1615" name="Marcare toate"/>
<Item id="1616" name="Pune semn de carte pe linie"/>
<Item id="1618" name="Eliminare marcări înainte de fiecare căutare"/>
<Item id="1611" name="Înloc&amp;uire cu:"/>
<Item id="1608" name="Î&amp;nlocuire"/>
<Item id="1609" name="Înlocuire &amp;tot"/>
<Item id="1687" name="La pierderea focalizării"/>
<Item id="1688" name="Întotdeauna"/>
<Item id="1632" name="În selecț&amp;ie"/>
<Item id="1633" name="Anulare toate marcările"/>
<Item id="1635" name="Înlocuire toate în toate &amp;documentele deschise"/>
<Item id="1636" name="Căutare toate în toate &amp;documentele deschise"/>
<Item id="1654" name="Fil&amp;tre:"/>
<Item id="1655" name="Fold&amp;er:"/>
<Item id="1656" name="Căutare toate"/>
<Item id="1658" name="În toate su&amp;bfolderele"/>
<Item id="1659" name="În folderele &amp;ascunse"/>
<Item id="1624" name="Mod căutare"/>
<Item id="1625" name="&amp;Normal"/>
<Item id="1626" name="E&amp;xtins (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Înlocuire în &amp;fișiere"/>
<Item id="1661" name="Folder document curent"/>
<Item id="1641" name="Căutare toate în documentul curent"/>
<Item id="1686" name="Transpa&amp;rență"/>
<Item id="1703" name="&amp;. este \r sau \n"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Căutare caractere în interval...">
<Item id="2" name="Închidere"/>
<Item id="2901" name="Caractere Non-ASCII (128-255)"/>
<Item id="2902" name="Caractere ASCII (0-127)"/>
<Item id="2903" name="În intervalul:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Sus"/>
<Item id="2907" name="&amp;Jos"/>
<Item id="2908" name="Direcția"/>
<Item id="2909" name="Înca&amp;drare"/>
<Item id="2910" name="Căutare"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Salt la...">
<Item id="2007" name="&amp;Linia"/>
<Item id="2008" name="&amp;Poziția"/>
<Item id="1" name="Du-te"/>
<Item id="2" name="Rămân aici"/>
<Item id="2004" name="Actuală:"/>
<Item id="2005" name="Salt la:"/>
<Item id="2006" name="Salt maxim până la:"/>
</GoToLine>
<Run title="Executare...">
<Item id="1903" name="Program de executat"/>
<Item id="1" name="Executare"/>
<Item id="2" name="Anulare"/>
<Item id="1904" name="Salvare..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Generare sumă de control MD5 din fișiere">
<Item id="1922" name="Alegere fișiere pentru generare MD5..."/>
<Item id="1924" name="Copiere în memorie"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Generate sumă de control MD5">
<Item id="1932" name="Consideră fiecare linie ca un șir separat"/>
<Item id="1934" name="Copiere în memorie"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Generare sumă de control SHA-256 din fișiere">
<Item id="1922" name="Alegere fișiere pentru gemerare SHA-256..."/>
<Item id="1924" name="Copiere în memorie"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Generare sună de control SHA-256">
<Item id="1932" name="Consideră fiecare linie ca șir separat"/>
<Item id="1934" name="Copiere în memorie"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Administrare module" titleAvailable = "Disponibile" titleUpdates = "Actualizări" titleInstalled = "Instalate">
<ColumnPlugin name="Modul"/>
<ColumnVersion name="Versiune"/>
<Item id="5501" name="Căutare:"/>
<Item id="5503" name="Instalare"/>
<Item id="5504" name="Actualizare"/>
<Item id="5505" name="Eliminare"/>
<Item id="5508" name="Următor"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Configurator stil">
<Item id="2" name="Anulare"/>
<Item id="2301" name="Salvare &amp;&amp; închidere"/>
<Item id="2303" name="Transparență"/>
<Item id="2306" name="Selectare temă: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Îngroșat"/>
<Item id="2205" name="Înclinat"/>
<Item id="2206" name="Culoare prim-plan"/>
<Item id="2207" name="Culoare fundal"/>
<Item id="2208" name="Nume font:"/>
<Item id="2209" name="Mărime font:"/>
<Item id="2211" name="Stil:"/>
<Item id="2212" name="Stil culoare"/>
<Item id="2213" name="Stil font"/>
<Item id="2214" name="Extensie implicită:"/>
<Item id="2216" name="Extensie utilizator:"/>
<Item id="2218" name="Subliniere"/>
<Item id="2219" name="Cuvinte-cheie implicite"/>
<Item id="2221" name="Cuvinte-cheie utilizator"/>
<Item id="2225" name="Limbaj:"/>
<Item id="2226" name="Activare globală culoare prim-plan"/>
<Item id="2227" name="Activare globală culoare fundal"/>
<Item id="2228" name="Activare globală font"/>
<Item id="2229" name="Activare globală mărime font"/>
<Item id="2230" name="Activare globală stil font îngroșat"/>
<Item id="2231" name="Activare globală stil font înclinat"/>
<Item id="2232" name="Activare globală stil font subliniere"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Listă combinații taste">
<Item id="2602" name="Modificare"/>
<Item id="2603" name="Ștergere"/>
<Item id="2606" name="Golire"/>
<Item id="2607" name="Filtrare: "/>
<Item id="1" name="Închidere"/>
<ColumnName name="Nume"/>
<ColumnShortcut name="Combinație"/>
<ColumnCategory name="Categorie"/>
<ColumnPlugin name="Modul"/>
<MainMenuTab name="Meniu"/>
<MacrosTab name="Macro"/>
<RunCommandsTab name="Comenzi lansare"/>
<PluginCommandsTab name="Comenzi module"/>
<ScintillaCommandsTab name="Comenzi Scintilla"/>
<ConflictInfoOk name="Nu sunt conflicte pentru acest element."/>
<ConflictInfoEditing name="Nu sunt conflicte ..."/>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Combinație">
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anulare"/>
<Item id="5006" name="Nume"/>
<Item id="5008" name="Adăugare"/>
<Item id="5009" name="Eliminare"/>
<Item id="5010" name="Aplicare"/>
<Item id="5007" name="Se va elimina combinația de la această comandă"/>
<Item id="5012" name="CONFLICT APĂRUT!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Definit de utilizator">
<Item id="20001" name="Alipire"/>
<Item id="20002" name="Redenumire"/>
<Item id="20003" name="Creare nou..."/>
<Item id="20004" name="Eliminare"/>
<Item id="20005" name="Salvare ca..."/>
<Item id="20007" name="Limbaj utilizator: "/>
<Item id="20009" name="Ext.:"/>
<Item id="20012" name="Ignoră tip litere"/>
<Item id="20011" name="Transparență"/>
<Item id="20015" name="Importare..."/>
<Item id="20016" name="Export..."/>
<StylerDialog title="Dialog stilizare">
<Item id="25030" name="Opțiuni font:"/>
<Item id="25006" name="Culoare prim-plan"/>
<Item id="25007" name="Culoare fundal"/>
<Item id="25031" name="Nume:"/>
<Item id="25032" name="Mărime:"/>
<Item id="25001" name="Îngroșat"/>
<Item id="25002" name="Înclinat"/>
<Item id="25003" name="Subliniere"/>
<Item id="25029" name="Stiluri integrate:"/>
<Item id="25008" name="Delimitator 1"/>
<Item id="25009" name="Delimitator 2"/>
<Item id="25010" name="Delimitator 3"/>
<Item id="25011" name="Delimitator 4"/>
<Item id="25012" name="Delimitator 5"/>
<Item id="25013" name="Delimitator 6"/>
<Item id="25014" name="Delimitator 7"/>
<Item id="25015" name="Delimitator 8"/>
<Item id="25018" name="Cuvânt-cheie 1"/>
<Item id="25019" name="Cuvânt-cheie 2"/>
<Item id="25020" name="Cuvânt-cheie 3"/>
<Item id="25021" name="Cuvânt-cheie 4"/>
<Item id="25022" name="Cuvânt-cheie 5"/>
<Item id="25023" name="Cuvânt-cheie 6"/>
<Item id="25024" name="Cuvânt-cheie 7"/>
<Item id="25025" name="Cuvânt-cheie 8"/>
<Item id="25016" name="Comentariu"/>
<Item id="25017" name="Comentariu linie"/>
<Item id="25026" name="Operator 1"/>
<Item id="25027" name="Operator 2"/>
<Item id="25028" name="Numere"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anulare"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Foldere &amp;&amp; Implicite">
<Item id="21101" name="Stil implicit"/>
<Item id="21102" name="Stilizare"/>
<Item id="21105" name="Documentație:"/>
<Item id="21104" name="Documentație online:"/>
<Item id="21106" name="Pliere &amp;compactă (pliere și linii goale)"/>
<Item id="21220" name="Stil 1 pliere în cod:"/>
<Item id="21224" name="Deschidere:"/>
<Item id="21225" name="Mijloc:"/>
<Item id="21226" name="Închidere:"/>
<Item id="21227" name="Stilizare"/>
<Item id="21320" name="Stil 2 pliere în cod (separatori necesari):"/>
<Item id="21324" name="Deschidere:"/>
<Item id="21325" name="Mijloc:"/>
<Item id="21326" name="Închidere:"/>
<Item id="21327" name="Stilizare"/>
<Item id="21420" name="Stil pliere în comentarii bloc:"/>
<Item id="21424" name="Deschidere:"/>
<Item id="21425" name="Mijloc:"/>
<Item id="21426" name="Închidere:"/>
<Item id="21427" name="Stilizare"/>
</Folder>
<Keywords title="Listă cuvinte-cheie">
<Item id="22101" name="Grup 1"/>
<Item id="22201" name="Grup 2"/>
<Item id="22301" name="Grup 3"/>
<Item id="22401" name="Grup 4"/>
<Item id="22451" name="Grup 5"/>
<Item id="22501" name="Grup 6"/>
<Item id="22551" name="Grup 7"/>
<Item id="22601" name="Grup 8"/>
<Item id="22121" name="Mod prefix"/>
<Item id="22221" name="Mod prefix"/>
<Item id="22321" name="Mod prefix"/>
<Item id="22421" name="Mod prefix"/>
<Item id="22471" name="Mod prefix"/>
<Item id="22521" name="Mod prefix"/>
<Item id="22571" name="Mod prefix"/>
<Item id="22621" name="Mod prefix"/>
<Item id="22122" name="Stilizare"/>
<Item id="22222" name="Stilizare"/>
<Item id="22322" name="Stilizare"/>
<Item id="22422" name="Stilizare"/>
<Item id="22472" name="Stilizare"/>
<Item id="22522" name="Stilizare"/>
<Item id="22572" name="Stilizare"/>
<Item id="22622" name="Stilizare"/>
</Keywords>
<Comment title="Comentarii &amp;&amp; Numere">
<Item id="23003" name="Poziție comentariu pe linie"/>
<Item id="23004" name="Permite oriunde"/>
<Item id="23005" name="Forțare la început de linie"/>
<Item id="23006" name="Permite precedare cu spații"/>
<Item id="23001" name="Permite pliere comentarii"/>
<Item id="23326" name="Stilizare"/>
<Item id="23323" name="Început"/>
<Item id="23324" name="Caracter continuare"/>
<Item id="23325" name="Sfârșit"/>
<Item id="23301" name="Stil comentariu pe linie"/>
<Item id="23124" name="Stilizare"/>
<Item id="23122" name="Început"/>
<Item id="23123" name="Sfârșit"/>
<Item id="23101" name="Stil comentariu bloc"/>
<Item id="23201" name="Stil numere"/>
<Item id="23220" name="Stilizare"/>
<Item id="23230" name="Prefix 1"/>
<Item id="23232" name="Prefix 2"/>
<Item id="23234" name="Extras 1"/>
<Item id="23236" name="Extras 2"/>
<Item id="23238" name="Sufix 1"/>
<Item id="23240" name="Sufix 2"/>
<Item id="23242" name="Interval:"/>
<Item id="23244" name="Separator zecimal"/>
<Item id="23245" name="Punct"/>
<Item id="23246" name="Virgulă"/>
<Item id="23247" name="Ambele"/>
</Comment>
<Operator title="Operatori &amp;&amp; Separatori">
<Item id="24101" name="Stil operatori"/>
<Item id="24113" name="Stilizare"/>
<Item id="24116" name="Operatori 1"/>
<Item id="24117" name="Operatori 2 (separatori necesari)"/>
<Item id="24201" name="Stil separator 1"/>
<Item id="24220" name="Deschidere:"/>
<Item id="24221" name="Escape:"/>
<Item id="24222" name="Închidere:"/>
<Item id="24223" name="Stilizare"/>
<Item id="24301" name="Stil separator 2"/>
<Item id="24320" name="Deschidere:"/>
<Item id="24321" name="Escape:"/>
<Item id="24322" name="Închidere:"/>
<Item id="24323" name="Stilizare"/>
<Item id="24401" name="Stil separator 3"/>
<Item id="24420" name="Deschidere:"/>
<Item id="24421" name="Escape:"/>
<Item id="24422" name="Închidere:"/>
<Item id="24423" name="Stilizare"/>
<Item id="24451" name="Stil separator 4"/>
<Item id="24470" name="Deschidere:"/>
<Item id="24471" name="Escape:"/>
<Item id="24472" name="Închidere:"/>
<Item id="24473" name="Stilizare"/>
<Item id="24501" name="Stil separator 5"/>
<Item id="24520" name="Deschidere:"/>
<Item id="24521" name="Escape:"/>
<Item id="24522" name="Închidere:"/>
<Item id="24523" name="Stilizare"/>
<Item id="24551" name="Stil separator 6"/>
<Item id="24570" name="Deschidere:"/>
<Item id="24571" name="Escape:"/>
<Item id="24572" name="Închidere:"/>
<Item id="24573" name="Stilizare"/>
<Item id="24601" name="Stil separator 7"/>
<Item id="24620" name="Deschidere:"/>
<Item id="24621" name="Escape:"/>
<Item id="24622" name="Închidere:"/>
<Item id="24623" name="Stilizare"/>
<Item id="24651" name="Stil separator 8"/>
<Item id="24670" name="Deschidere:"/>
<Item id="24671" name="Escape:"/>
<Item id="24672" name="Închidere:"/>
<Item id="24673" name="Stilizare"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Preferințe">
<Item id="6001" name="Închidere"/>
<Global title="Generale">
<Item id="6101" name="Bara de unelte"/>
<Item id="6102" name="Ascundere"/>
<Item id="6103" name="Pictograme mici"/>
<Item id="6104" name="Pictograme mari"/>
<Item id="6105" name="Pictograme standard"/>
<Item id="6106" name="Bara de file"/>
<Item id="6107" name="Micșorată"/>
<Item id="6108" name="Blocare (filele nu se pot muta)"/>
<Item id="6109" name="Întunecare file inactive"/>
<Item id="6110" name="Desenare linie colorată pe fila activă"/>
<Item id="6111" name="Afișare bară de stare"/>
<Item id="6112" name="Afișare buton închidere pe fiecare filă"/>
<Item id="6113" name="Închidere document cu dublu clic"/>
<Item id="6118" name="Ascundere"/>
<Item id="6119" name="Multilinie"/>
<Item id="6120" name="Verticală"/>
<Item id="6121" name="Ieșire la închiderea ultimei file"/>
<Item id="6122" name="Ascundere bară de meniu (comutare cu Alt sau F10)"/>
<Item id="6123" name="Limba"/>
<Item id="6125" name="Panou listă documente"/>
<Item id="6126" name="Afișare"/>
<Item id="6127" name="Dezactivare coloană module"/>
</Global>
<Scintillas title="Editare">
<Item id="6216" name="Setări cursor"/>
<Item id="6217" name="Lățime:"/>
<Item id="6219" name="Viteză clipire:"/>
<Item id="6221" name="100"/>
<Item id="6222" name="0"/>
<Item id="6224" name="Setări editare multiplă"/>
<Item id="6225" name="Activare (Ctrl+clic maus pe selecție)"/>
<Item id="6201" name="Stil margine pliere"/>
<Item id="6202" name="Simplă"/>
<Item id="6203" name="Săgeată"/>
<Item id="6204" name="Cerc"/>
<Item id="6205" name="Pătrat"/>
<Item id="6226" name="Nimic"/>
<Item id="6227" name="Limitare linie"/>
<Item id="6228" name="Implicit"/>
<Item id="6229" name="Aliniere"/>
<Item id="6230" name="Indentare"/>
<Item id="6206" name="Afișare numere linii"/>
<Item id="6207" name="Afișare semne de carte"/>
<Item id="6208" name="Afișare margine verticală"/>
<Item id="6209" name="Număr de coloane: "/>
<Item id="6234" name="Dezactivare funcție derulare avansată
(dacă aveți probleme cu touchpad-ul)"/>
<Item id="6211" name="Setări margine verticală"/>
<Item id="6212" name="Mod linie"/>
<Item id="6213" name="Mod în fundal"/>
<Item id="6214" name="Activare evidențiere linie curentă"/>
<Item id="6215" name="Activare font finisat"/>
<Item id="6231" name="Lățime bordură"/>
<Item id="6235" name="Fără bordură" />
<Item id="6236" name="Activare derulare dincolo de ultima linie"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Document nou">
<Item id="6401" name="Formatare (Sfârșit linie)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintoch (CR)"/>
<Item id="6405" name="Codificare"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 cu BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="6411" name="Limbaj implicit:"/>
<Item id="6419" name="Document nou"/>
<Item id="6420" name="Aplicare la fișierele ANSI deschise"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Folder implicit">
<Item id="6413" name="Folder implicit (Deschidere/Salvare)"/>
<Item id="6414" name="Folder document curent"/>
<Item id="6415" name="Memorare ultimul folder folosit"/>
<Item id="6430" name="Utilizare stil nou dialog salvare (fără extensii fişiere predefinite &amp;&amp; stil cale tip Unix disponibil)" />
<Item id="6431" name="La plasarea unui folder, se deschid fișierele din el, fără a-l stabili ca spațiu de lucru"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Asociere fișiere">
<Item id="4009" name="Extensii asociate:"/>
<Item id="4010" name="Extensii înregistrate:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Limbaje">
<Item id="6505" name="Articole disponibile"/>
<Item id="6506" name="Articole dezactivate"/>
<Item id="6507" name="Compactare meniu limbaje"/>
<Item id="6508" name="Meniu limbaje"/>
<Item id="6301" name="Setări Tab"/>
<Item id="6302" name="Înlocuire cu spațiu"/>
<Item id="6303" name="Mărime Tab: "/>
<Item id="6510" name="Aplicare valoare implicită" />
<Item id="6335" name="Consideră '\' ca și caracter escape pentru SQL"/>
</Language>
<Highlighting title="Evidențiere">
<Item id="6333" name="Evidențiere inteligentă"/>
<Item id="6326" name="Activare"/>
<Item id="6332" name="Potrivire litere MARI/mici"/>
<Item id="6338" name="Potrivie cuvânt întreg"/>
<Item id="6339" name="Folosire setări din dialogul Căutare"/>
<Item id="6340" name="Evidențiere cealaltă afișare"/>
<Item id="6329" name="Evidențiere etichete pereche"/>
<Item id="6327" name="Activare"/>
<Item id="6328" name="Evidențiere atribute etichete"/>
<Item id="6330" name="Evidențiere zone comentarii/php/asp"/>
</Highlighting>
<Print title="Tipărire">
<Item id="6601" name="Tipărire număr linie"/>
<Item id="6602" name="Opțiuni culoare"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Inversare"/>
<Item id="6605" name="Alb și negru"/>
<Item id="6606" name="Fără culoare fundal"/>
<Item id="6607" name="Setări margine (unitate:mm)"/>
<Item id="6612" name="Stânga"/>
<Item id="6613" name="Sus"/>
<Item id="6614" name="Dreapta"/>
<Item id="6615" name="Jos"/>
<Item id="6706" name="Îngroșat"/>
<Item id="6707" name="Înclinat"/>
<Item id="6708" name="Antet"/>
<Item id="6709" name="Partea stângă"/>
<Item id="6710" name="Partea de mijloc"/>
<Item id="6711" name="Partea dreaptă"/>
<Item id="6717" name="Îngroșat"/>
<Item id="6718" name="Înclinat"/>
<Item id="6719" name="Subsol"/>
<Item id="6720" name="Partea stângă"/>
<Item id="6721" name="Partea de mijloc"/>
<Item id="6722" name="Partea dreaptă"/>
<Item id="6723" name="Adăugare"/>
<Item id="6725" name="Variabilă:"/>
<Item id="6727" name="Aici se afișează setările variabilelor"/>
<Item id="6728" name="Antet și subsol"/>
</Print>
<RecentFilesHistory title="Istoric fișiere recente">
<Item id="6304" name="Istoric fișiere recente"/>
<Item id="6306" name="Număr maxim intrări:"/>
<Item id="6305" name="Nu verifica la pornire"/>
<Item id="6429" name="Afișare"/>
<Item id="6424" name="În submeniu"/>
<Item id="6425" name="Numai nume fișiere"/>
<Item id="6426" name="Cale completă fișiere"/>
<Item id="6427" name="Lungime maximă personalizată:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Conservări">
<Item id="6817" name="Capturare sesiuni și conservare periodică"/>
<Item id="6818" name="Activare capturare sesiune și conservare periodică"/>
<Item id="6819" name="Conservare la fiecare"/>
<Item id="6821" name="secunde"/>
<Item id="6822" name="Cale conservări:"/>
<Item id="6309" name="Memorare sesiune curentă pentru următoarea pornire"/>
<Item id="6801" name="Conservare la salvare"/>
<Item id="6315" name="Fără conservare"/>
<Item id="6316" name="Conservare simplă"/>
<Item id="6317" name="Conservare cu detalii"/>
<Item id="6804" name="Folder personal conservări"/>
<Item id="6803" name="Folder:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Autocompletare">
<Item id="6115" name="Autoindentare"/>
<Item id="6807" name="Autocompletare"/>
<Item id="6808" name="Activare autocompletare la tastare"/>
<Item id="6809" name="Completare funcții"/>
<Item id="6810" name="Completare cuvinte"/>
<Item id="6816" name="Completare funcții și cuvinte"/>
<Item id="6824" name="Ignorare cifre"/>
<Item id="6811" name="De la"/>
<Item id="6813" name="caracter"/>
<Item id="6814" name="Valoare validă: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Sugestii parametri funcții la tastare"/>
<Item id="6851" name="Autoinserare"/>
<Item id="6857" name="etichete html/xml"/>
<Item id="6858" name="Deschis"/>
<Item id="6859" name="Închis"/>
<Item id="6860" name="Pereche caractere 1:"/>
<Item id="6863" name="Pereche caractere 2:"/>
<Item id="6866" name="Pereche caractere 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Instanțe multiple">
<Item id="6151" name="Setări instanțe multiple"/>
<Item id="6152" name="Deschidere sesiune în instanță nouă Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Totdeauna în mod instanță multiplă"/>
<Item id="6154" name="Implicit (instanță unică)"/>
<Item id="6155" name="* Modificarea acestor setări necesită repornirea Notepad++"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Separatori">
<Item id="6251" name="Setări separatori selecție (Ctrl + dublu clic maus)"/>
<Item id="6252" name="Început"/>
<Item id="6255" name="Sfârșit"/>
<Item id="6256" name="Permitere pe linii multiple"/>
<Item id="6161" name="Listă caractere"/>
<Item id="6162" name="Folosire listă caractere implicită așa cum e"/>
<Item id="6163" name="Adăugare caractere personale la listă
(nu alegeți decât dacă știți bine ce înseamnă)"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Cloud">
<Item id="6262" name="Setări pentru cloud"/>
<Item id="6263" name="Fără Cloud"/>
<Item id="6267" name="Stabilire cale localizare cloud:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Motor de căutare">
<Item id="6271" name="Motor de căutare (pentru comanda &quot;Căutare pe Internet&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Stabilire motor de căutare:"/>
<!-- Don't change anything after Example: -->
<Item id="6278" name="Exemplu: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="DIVERSE">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Activare"/>
<Element name="Activare pentru toate fişierele deschise"/>
<Element name="Dezactivare"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Micșorare în zona de sistem"/>
<Item id="6312" name="Autodetectare stare fișier"/>
<Item id="6313" name="Actualizare silențioasă"/>
<Item id="6318" name="Setări legături web active"/>
<Item id="6325" name="Derulare la ultima linie după actualizare"/>
<Item id="6319" name="Activare"/>
<Item id="6320" name="Fără subliniere"/>
<Item id="6322" name="Extensie fișier sesiune:"/>
<Item id="6323" name="Activare autoactualizare Notepad++"/>
<Item id="6324" name="Comutare documente (Ctrl+Tab)"/>
<Item id="6331" name="Afișare doar nume fișier în bara de titlu"/>
<Item id="6334" name="Autodetectare codificare caractere"/>
<Item id="6337" name="Extensie fișier spațiu de lucru:" />
<Item id="6114" name="Activare"/>
<Item id="6117" name="În ordinea utilizării"/>
<Item id="6344" name="Previzualizare document"/>
<Item id="6345" name="Previzualizare pe filă"/>
<Item id="6346" name="Previzualizare pe hartă document"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Executare macro în mod repetat">
<Item id="1" name="E&amp;xecutare"/>
<Item id="2" name="&amp;Anulare"/>
<Item id="8006" name="Macro:"/>
<Item id="8001" name="Executare"/>
<Item id="8005" name="ori"/>
<Item id="8002" name="Executare până la &amp;sfârșitul fișierului"/>
</MultiMacro>
<Window title="Ferestre">
<Item id="1" name="&amp;Activare"/>
<Item id="2" name="&amp;OK"/>
<Item id="7002" name="&amp;Salvare"/>
<Item id="7003" name="În&amp;chide selectate"/>
<Item id="7004" name="Sortare &amp;ferestre"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Editor coloane">
<Item id="2023" name="Text de inserat"/>
<Item id="2033" name="Număr de inserat"/>
<Item id="2030" name="Număr inițial:"/>
<Item id="2031" name="Incrementare cu:"/>
<Item id="2035" name="Precede zerouri"/>
<Item id="2036" name="Repetare :"/>
<Item id="2032" name="Formatare"/>
<Item id="2024" name="Zecimal"/>
<Item id="2025" name="Octal"/>
<Item id="2026" name="Hexazecimal"/>
<Item id="2027" name="Binar"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anulare"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Căutare în rezultatele găsite">
<Item id="1" name="Căutare toate"/>
<Item id="2" name="Închidere"/>
<Item id="1711" name="&amp;Căutare :"/>
<Item id="1713" name="Căutare doar în liniile &amp;găsite"/>
<Item id="1714" name="Potrivire doar cu&amp;vinte întregi"/>
<Item id="1715" name="Potrivire &amp;litere"/>
<Item id="1716" name="Mod căutare"/>
<Item id="1717" name="&amp;Normal"/>
<Item id="1719" name="&amp;Expresie regulată"/>
<Item id="1718" name="E&amp;xtins (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name="&amp;. este \r sau \n"/>
</FindInFinder>
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Editare meniu contextual" message="Editarea fișierului contextMenu.xml vă permite să modificați meniul contextual al Notepad++.
Trebuie să reporniți Notepad++ pentru a se aplica modificările efectuate în contextMenu.xml."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Fișierul nu există" message="
nu există. Vă rugăm să-l descărcați de pe site-ul Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Salvare modificare curentă" message="Ar trebui să salvați modificările curente.
Toate modificările salvate nu vor putea fi refăcute.
Continuați?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Atenționare pierdere posibilitate revenire" message="Ar trebui să salvați modificările curente.
Toate modificările salvate nu vor putea fi refăcute.
Continuați?"/>
<CannotMoveDoc title="Mutare în instanță nouă Notepad++" message="Documentul este modificat, salvați-l și încercați din nou."/>
<DocReloadWarning title="Reîncărcare" message="Sigur doriți să reîncărcați fișierul curent și să pierdeți modificările efectuate în Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Salvare eșuată" message="Verificați dacă acest fișier nu este accesat și de un alt program."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Fișierul este deja deschis în Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Ștergere fișier" message="Ștergere fișier eșuată."/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Numărul fișierelor de deschis este prea mare" message="$INT_REPLACE$ fișiere sunt pe cale să fie deschise.
Sigur doriți să le deschideți?"/>
<SettingsOnCloudError title="Setări pentru Cloud" message="Calea setărilor pentru Cloud se află pe o unitate doar cu drepturi de citire
sau într-un folder ce are nevoie de drepturi de acces pentru scriere.
Setările pentru cloud vor fi anulate. Reintroduceți o cale validă în panoul [Preferințe]."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Deschidere fișier" message="Fișierul pe care doriți să-l deschideți nu există."/>
<SessionFileInvalidError title="Nu s-a putut încărca sesiunea" message="Sesiunea fișierului este fie coruptă, fie nevalidă."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Acțiune nevalidă" message="Puteți plasa doar fișiere sau doar foldere, dar nu ambele deodată, deoarece sunteți în modul &quot;Folder ca proiect&quot;.
Pentru a putea efectua această operație, trebuie să activați opțiunea &quot;La plasarea unui folder, se deschid fișierele din el, fără a-l stabili ca spațiu de lucru&quot; din secțiunea &quot;Folder implicit&quot; din panoul [Preferințe]."/>
<SortingError title="Eroare sortare" message="Nu se poate executa sortarea numerică datorită liniei $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title="Pont mod coloană" message="Folosiți &quot;ALT+selectare cu maus&quot; sau &quot;Alt+Shift+săgeată&quot; pentru comutare în mod coloană."/>
<BufferInvalidWarning title="Salvare eșuată" message="Nu se poate salva: Bufferul nu este valid."/>
<DoSaveOrNot title="Salvare" message="Salvați fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoCloseOrNot title="Păstrare fișiere inexistente" message="Fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot; nu mai există.
Îl păstrați în editor?"/>
<DoDeleteOrNot title="Ștergere fișier" message="Fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot;
va fi mutat în coșul de reciclare și acest document va fi închis.
Continuați?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Salvare" message="Fișierul de rezervă nu poate fi găsit (a fost șters cu alt program).
Salvați-l sau veți pierde datele.
Doriți să salvați fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot;?"/>
<DoReloadOrNot title="Reîncărcare" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Acest fișier a fost modificat de un alt program.
Doriți să-l reîncărcați?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Reîncărcare" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Acest fișier a fost modificat de un alt program.
Doriți să-l reîncărcați și să anulați modificările efectuate în Notepad++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="S-a detectat un sistem preistoric" message="Se pare că încă folosiți un sistem foarte vechi. Această funcție se poate executa doar pe un sistem modern."/>
<XpUpdaterProblem title="Actualizator Notepad++" message="Actualizatorul Notepad++ nu este compatibil cu Windows XP datorită nivelelor de securitate depășite ale acestuia.
Doriți să vizitați pagina de descărcare a Notepad++ pentru a descărca ultima versiune?"/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Problemă monitorizare" message="Documentul este necorespunzător. Salvați modificările înainte de a-l monitoriza."/>
<DocNoExistToMonitor title="Problemă monitorizare" message="Pentru a putea fi monitorizat fișierul trebuie să existe."/>
<FileTooBigToOpen title="Problemă dimensiune fișier" message="Fișierul este prea mare pentru a fi deschis cu Notepad++"/>
<CreateNewFileOrNot title="Creare fișier nou" message="Fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot; nu există. Îl creați?."/>
<CreateNewFileError title="Creare fișier nou" message="Nu se poate crea fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<OpenFileError title="EROARE" message="Nu se poate deschide fișierul &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<FileBackupFailed title="Eșuare conservare fișier" message="Versiunea anterioară a fișierului nu a putut fi salvată în folderul de conservări aflat în &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Doriți totuși să salvați fișierul curent?"/>
<LoadStylersFailed title="Eșuare încărcare stylers.xml" message="Încărcare eșuată &quot;$STR_REPLACE$&quot;!"/>
<LoadLangsFailed title="Configurator" message="Eșuare încărcare langs.xml!
Doriți să recuperați fișierul langs.xml?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Configurator" message="Eșuare încărcare langs.xml!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Problemă adăugare folder ca spațiu de lucru" message="Există un subfolder al folderului pe care doriți să-l adăugați.
Eliminați rădăcina acestuia din panou înainte de a adăuga folderul &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Spațiul de lucru a fost modificat. Doriți să-l salvați?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Spațiul de lucru nu a fost salvat."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Deschidere spațiu de lucru" message="Spațiul de lucru curent a fost modificat. Doriți să salvați proiectul curent?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Spațiu de lucru nou" message="Spațiul de lucru curent a fost modificat. Doriți să salvați proiectul curent?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Deschidere spațiu de lucru" message="Spațiul de lucru nu a putut fi deschis.
Se pare că fișierul ce trebuie dschis nu este un fișier de proiect valid."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Eliminare folder din proiect" message="Toate subelementele acestuia vor fi eliminate.
Sigur doriți să eliminați acest folder din proiect?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Eliminare fișier din proiect" message="Sigur doriți să eliminați acest fișier din proiect?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Reîncărcare spațiu de lucru" message="Nu se poate găsi fișierul ce trebuie reîncărcat."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Reîncărcare spațiu de lucru" message="Spațiul de lucru a fost modificat. Reîncărcarea va ignora toate modificările efectuate.
Doriți să continuați?"/>
<UDLNewNameError title="Eroare UDL" message="Acest nume este utilizat de alt limbaj,
alegeți altul."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Eliminare limbaj curent" message="Sunteți sigur?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Sunteți sigur?" message="Sigur doriți să eliminați această combinație de taste?"/>
<FindCharRangeValueError title="Problemă valoare interval" message="Ar trebui să introduceți o valoare între 0 și 255."/>
<OpenInAdminMode title="Salvare eșuată" message="Fișierul nu poate fi salvat și s-ar putea să fie protejat.
Doriți să lansați Notepad++ în mod Administrator?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Salvare eșuată" message="Fișierul nu poate fi salvat și s-ar putea să fie protejat.
Doriți să lansați Notepad++ în mod Administrator?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Deschidere în mod Administrator eșuat" message="Notepad++ nu poate fi deschis în mod Administrator."/>
<ViewInBrowser title="Afişare fişier curent în navigator" message="Aplicaţia nu poate fi găsită în sistem."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Istoric Clipboard"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Comutare document"/>
<ColumnName name="Nume"/>
<ColumnExt name="Ext."/>
</DocSwitcher>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Name"/>
<ColumnPath name="Path"/>
<ColumnType name="Type"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Panou inserare ASCII"/>
<ColumnVal name="Valoare"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Caracter"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Hartă document"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Listă funcții"/>
<SortTip name="Sortare" />
<ReloadTip name="Reactualizare" />
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Folder ca spațiu de lucru"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Selectare folder adăugat în panoul [Folder ca spațiu de lucru]"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Eliminare"/>
<Item id="3512" name="Eliminare toate"/>
<Item id="3513" name="Adăugare"/>
<Item id="3514" name="Executat de sistem"/>
<Item id="3515" name="Deschidere"/>
<Item id="3516" name="Copiere cale"/>
<Item id="3517" name="Căutare în fișiere..."/>
<Item id="3518" name="Explorer aici"/>
<Item id="3519" name="CMD aici"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Proiect"/>
<WorkspaceRootName name="Spațiu de lucru"/>
<NewProjectName name="Nume proiect"/>
<NewFolderName name="Nume folder"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Spațiu de lucru"/>
<Item id="1" name="Editare"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Spațiu de lucru nou"/>
<Item id="3123" name="Deschidere spațiu de lucru"/>
<Item id="3124" name="Reîncărcate spațiu de lucru"/>
<Item id="3125" name="Salvare"/>
<Item id="3126" name="Salvare ca..."/>
<Item id="3127" name="Salvare copie ca..."/>
<Item id="3121" name="Adăugare proiect nou"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Redenumire"/>
<Item id="3112" name="Adăugare folder"/>
<Item id="3113" name="Adăugare fișiere..."/>
<Item id="3117" name="Adăugare fișiere din folder..."/>
<Item id="3114" name="Eliminare"/>
<Item id="3118" name="Urcare"/>
<Item id="3119" name="Coborâre"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Redenumire"/>
<Item id="3112" name="Adăugare folder"/>
<Item id="3113" name="Adăugare fișiere..."/>
<Item id="3117" name="Adăugare fișiere din folder..."/>
<Item id="3114" name="Eliminare"/>
<Item id="3118" name="Urcare"/>
<Item id="3119" name="Coborâre"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Redenumire"/>
<Item id="3115" name="Eliminare"/>
<Item id="3116" name="Modificare cale fișier"/>
<Item id="3118" name="Urcare"/>
<Item id="3119" name="Coborâre"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ și $STR_REPLACE$ sunt variabile, nu le traduceți -->
<word-chars-list-tip value="Se permite includerea de caractere adiționale în lista curentă de caractere când se dă dublu clic pe o selectare la căutarea cu opțiunea &quot;Potrivire doar cuvinte&quot; activată."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Atenție: "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ spațiu(i)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ Tab(-uri)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" în lista de caractere."/>
<cloud-invalid-warning value="Cale nevalidă."/>
<cloud-restart-warning value="Reporniți Notepad++ pentru aplicare modificări."/>
<cloud-select-folder value="Selectare folder din/în care Notepad++ citește/scrie setările sale"/>
<shift-change-direction-tip value="Folosiți Shift+Enter pentru a căuta în direcția opusă"/>
<two-find-buttons-tip value="Mod căutare cu 2 butoane"/>
<find-status-top-reached value="Căutare: S-a găsit prima potrivire de jos.S-a ajuns la începutul documentului."/>
<find-status-end-reached value="Căutare: S-a găsit prima potrivire de sus. S-a ajuns la sfârșitul documentului."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Înlocuire în fișiere: a fost înlocuită o potrivire"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Înlocuire în fișiere: s-au înlocuit $INT_REPLACE$ potriviri."/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Înlocuire în fișierele deschise: expresia regulată este eronată."/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Înlocuire în fișierele deschise: a fost înlocuită o potrivire"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Înlocuire în fișierele deschise: s-au înlocuit $INT_REPLACE$ potriviri."/>
<find-status-mark-re-malformed value="Marcare: expresia regulată de căutare este eronată."/>
<find-status-invalid-re value="Căutare: expresie regulată nevalidă."/>
<find-status-mark-1-match value="O potrivire"/>
<find-status-mark-nb-matches value="$INT_REPLACE$ potriviri"/>
<find-status-count-re-malformed value="Contorizare: expresia regulată de căutare este eronată."/>
<find-status-count-1-match value="Contorizare: o potrivire."/>
<find-status-count-nb-matches value="Contorizare: $INT_REPLACE$ potriviri."/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Înlocuire toate: expresia regulată este eronată."/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Înlocuire toate: a fost înlocuită o potrivire."/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Înlocuire toate: s-au înlocuit $INT_REPLACE$ potriviri."/>
<find-status-replaceall-readonly value="Înlocuire toate: textul nu poate fi înlocuit. Documentul curent are blocată salvarea modificărilor."/>
<find-status-replace-end-reached value="Înlocuire: s-a înlocuit prima potrivire de sus. S-a atins sfârșitul documentului."/>
<find-status-replace-top-reached value="Înlocuire: s-a înlocuit prima potrivire de jos. S-a atins începutul documentului."/>
<find-status-replaced-next-found value="Înlocuire: s-a înlocuit o potrivire. S-a mai găsit o potrivire."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Înlocuire: s-a înlocuit o potrivire. Nu s-au mai găsit potriviri."/>
<find-status-replace-not-found value="Înlocuire: nu s-au găsit potriviri"/>
<find-status-replace-readonly value="Înlocuire: textul nu poate fi înlocuit. Documentul curent are blocată salvarea modificărilor."/>
<find-status-cannot-find value="Căutare: nu se poate găsi textul &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<finder-find-in-finder value="Căutare în rezultatele găsite..."/>
<finder-close-this value="Închidere căutător"/>
<finder-collapse-all value="Restrângere toate"/>
<finder-uncollapse-all value="Extindere toate"/>
<finder-copy value="Copiere"/>
<finder-select-all value="Selectare toate"/>
<finder-clear-all value="Golire toate"/>
<finder-open-all value="Deschidere toate"/>
<common-ok value="OK"/>
<common-cancel value="Anulare"/>
<common-name value="Nume: "/>
<tabrename-title value="Redenumire filă curentă"/>
<tabrename-newname value="Nume nou: "/>
<recent-file-history-maxfile value="Maxim fişiere: "/>
<language-tabsize value="Mărime filă: "/>
<userdefined-title-new value="Creare limbaj nou..."/>
<userdefined-title-save value="Salvare limbaj curent ca..."/>
<userdefined-title-rename value="Redenumire limbaj curent"/>
<autocomplete-nb-char value="Nr. car.: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="Nr. coloane:"/>
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.