Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Slovenian localization for Notepad++ v8.4.9
Last modified 31. Jan 2023 by dr. Vinko Kastelic
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Slovenski jezik" filename="slovenian.xml" version="8.4.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Datoteka"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Uredi"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Najdi"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Pogled"/>
<Item menuId="encoding" name="K&amp;odiranje"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Sintaksa jezika"/>
<Item menuId="settings" name="Nas&amp;tavitve"/>
<Item menuId="tools" name="Oro&amp;dja"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makro"/>
<Item menuId="run" name="&amp;Poženi"/>
<Item menuId="Plugins" name="&amp;Vtičniki"/>
<Item menuId="Window" name="&amp;Okno"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Odpri vsebino mape"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zapri &amp;Več dokumentov"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Nedavne datoteke"/>
<Item subMenuId="edit-insert" name="Vstavi"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kop&amp;iraj v odložišče"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="&amp;Zamik"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Pre&amp;tvori VELIKE/male črke"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="&amp;Vrstične operacije"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Ko&amp;mentiraj/odkomentiraj"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="&amp;Samodokončanje"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="&amp;Pretvorba konca vrstic"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="&amp;Obravnava praznin"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="&amp;Posebno lepljenje"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="&amp;Na izbiro"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Oblikuj &amp;vse pojavnosti žetona"/>
<Item subMenuId="search-markOne" name="Oblikuj &amp;en žeton"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Počisti &amp;slog"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="&amp;Skoči navzgor"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Skoči &amp;navzdol"/>
<Item subMenuId="search-copyStyledText" name="&amp;Kopiraj stilizirano besedilo"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="&amp;Zaznamek"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Ogled trenutne datoteke v"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Pokaži simbol"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Povečava"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Premakni/Kloniraj trenutni dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Tabulator"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Raven zloženosti"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Raven raztegnjenja"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Nabor znakov"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="arabski"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="baltski"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="keltski"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="cirilični"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="srednjeevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="kitajski"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="vzhodnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="grški"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="hebrejski"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="japonski"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="korejski"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="severnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="tajski"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="turški"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="zahodnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="vietnamski"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Uporabniško določen jezik"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Uvozi"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
<Item subMenuId="window-sortby" name="Razvrsti po"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nova"/>
<Item id="41002" name="&amp;Odpri..."/>
<Item id="41019" name="Raziskovalec"/>
<Item id="41020" name="cmd.exe"/>
<Item id="41025" name="Mapa kot delovni prostor"/>
<Item id="41003" name="&amp;Zapri"/>
<Item id="41004" name="Zapr&amp;i vse"/>
<Item id="41005" name="Zapri vse razen trenutnega"/>
<Item id="41009" name="Zapri vse na levi"/>
<Item id="41018" name="Zapri vse na desni"/>
<Item id="41024" name="Zapri vse nespremenjeno"/>
<Item id="41006" name="&amp;Shrani"/>
<Item id="41007" name="Shrani &amp;vse"/>
<Item id="41008" name="Shrani &amp;kot..."/>
<Item id="41010" name="&amp;Natisni..."/>
<Item id="1001" name="Natisni &amp;zdaj"/>
<Item id="41011" name="Iz&amp;hod"/>
<Item id="41012" name="Naloži &amp;sejo..."/>
<Item id="41013" name="Shrani &amp;sejo..."/>
<Item id="41014" name="Po&amp;novno naloži z diska"/>
<Item id="41015" name="Shrani kop&amp;ijo kot..."/>
<Item id="41016" name="Premakni v &amp;koš"/>
<Item id="41017" name="&amp;Preimenuj..."/>
<Item id="41021" name="Obnovi nedavno zaprto datoteko"/>
<Item id="41022" name="Odpri mapo kot &amp;delovni prostor..."/>
<Item id="41023" name="Odpri v &amp;privzetem pregledovalniku"/>
<Item id="42001" name="Iz&amp;reži"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopiraj"/>
<Item id="42003" name="&amp;Razveljavi"/>
<Item id="42004" name="&amp;Znova uveljavi"/>
<Item id="42005" name="&amp;Prilepi"/>
<Item id="42006" name="I&amp;zbriši"/>
<Item id="42007" name="&amp;Izberi vse"/>
<Item id="42020" name="I&amp;zberi Začetek/Konec"/>
<Item id="42084" name="Datum in ura (kratko)"/>
<Item id="42085" name="Datum in čas (dolgo)"/>
<Item id="42086" name="Datum in čas (po meri)"/>
<Item id="42008" name="Povečaj zamik vrstice"/>
<Item id="42009" name="Zmanjšaj zamik vrstice"/>
<Item id="42010" name="Podvoji trenutno vrstico"/>
<Item id="42079" name="Odstrani podvojene vrstice"/>
<Item id="42077" name="Odstrani zaporedne podvojene vrstice"/>
<Item id="42012" name="Razdeli vrstice"/>
<Item id="42013" name="Združi vrstice"/>
<Item id="42014" name="Pomakni trenutno vrstico navzgor"/>
<Item id="42015" name="Pomakni trenutno vrstico navzdol"/>
<Item id="42059" name="Razvrsti vrstice leksikografsko Naraščajoče"/>
<Item id="42060" name="Razvrsti vrstice leksikografsko Padajoče"/>
<Item id="42080" name="Razvrsti vrstice leks. Naraščajoče ignoriranje primera"/>
<Item id="42081" name="Razvrsti vrstice leks. Padajoče ignoriranje primera"/>
<Item id="42061" name="Razvrsti vrstice kot cela števila Naraščujoče"/>
<Item id="42062" name="Razvrsti vrstice kot cela števila Padajoče"/>
<Item id="42063" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (z vejico) Naraščujoče"/>
<Item id="42064" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (z vejico) Padajoče"/>
<Item id="42065" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (s piko) Naraščujoče"/>
<Item id="42066" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (s piko) Padajoče"/>
<Item id="42083" name="Povratni vrstni red"/>
<Item id="42078" name="Razvrsti vrstice naključno"/>
<Item id="42016" name="&amp;V VELIKE ČRKE"/>
<Item id="42017" name="v &amp;male črke"/>
<Item id="42067" name="&amp;Primerne črke"/>
<Item id="42068" name="Primerne črke (mešanica)"/>
<Item id="42069" name="&amp;Stavčne črke"/>
<Item id="42070" name="Stavčne črke (mešanica)"/>
<Item id="42071" name="&amp;iNVERT čRKE"/>
<Item id="42072" name="&amp;nakLJUčne ČrkE"/>
<Item id="42073" name="Odpri datoteko"/>
<Item id="42074" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item id="42075" name="Iskanje na spletu"/>
<Item id="42076" name="Sprememba iskalnika..."/>
<Item id="42018" name="&amp;Začni snemanje"/>
<Item id="42019" name="&amp;Nehaj snemanje"/>
<Item id="42021" name="&amp;Predvajaj"/>
<Item id="42022" name="Preklopi enovrstični komentar"/>
<Item id="42023" name="Komentar bloka"/>
<Item id="42047" name="Odkoment bloka"/>
<Item id="42024" name="Odstrani zaključne presledke"/>
<Item id="42042" name="Odstrani vodilne presledke"/>
<Item id="42043" name="Odstrani vodilne in zaključne presledke"/>
<Item id="42044" name="Konec vrstice v presledek"/>
<Item id="42045" name="Obrežite oboje in EOL v prostor"/>
<Item id="42046" name="Tabulator v presledek"/>
<Item id="42054" name="Presledek v tabulator (vse)"/>
<Item id="42053" name="Presledek v tabulator (vodilni)"/>
<Item id="42038" name="Prilepi HTML vsebino"/>
<Item id="42039" name="Prilepi RTF vsebino"/>
<Item id="42048" name="Kopiraj binarno vsebino"/>
<Item id="42049" name="Izreži binarno vsebino"/>
<Item id="42050" name="Prilepi binarno vsebino"/>
<Item id="42082" name="Kopiraj povezavo"/>
<Item id="42037" name="Način stolpca..."/>
<Item id="42034" name="Urejevalnik &amp;stolpca..."/>
<Item id="42051" name="&amp;Panel znakov"/>
<Item id="42052" name="&amp;Zgodovina odložišča"/>
<Item id="42025" name="&amp;Shrani trenutno posneti makro"/>
<Item id="42026" name="Smer besedila D->L"/>
<Item id="42027" name="Smer besedila L->D"/>
<Item id="42028" name="&amp;Nastavi samo za branje"/>
<Item id="42029" name="Kopiraj pot trenutne datoteke"/>
<Item id="42030" name="Kopiraj ime trenutne datoteke"/>
<Item id="42031" name="Kopiraj pot trenutne mape"/>
<Item id="42087" name="Kopiraj vsa imena datotek"/>
<Item id="42088" name="Kopiraj vse poti datotek"/>
<Item id="42032" name="&amp;Poženi makro večkrat..."/>
<Item id="42033" name="Počisti zastavico Samo za branje"/>
<Item id="42035" name="Komentiraj enovrstični komentar"/>
<Item id="42036" name="Odkomentiraj enovrstični komentar"/>
<Item id="42055" name="Odstrani prazne vrstice"/>
<Item id="42056" name="Odstrani prazne vrstice (Vsebujejo prazne znake)"/>
<Item id="42057" name="Vstavi prazno vrstico nad trenutno"/>
<Item id="42058" name="Vstavi prazno vrstico pod trenutno"/>
<Item id="43001" name="&amp;Najdi..."/>
<Item id="43002" name="Najdi n&amp;aslednjega"/>
<Item id="43003" name="&amp;Zamenjaj..."/>
<Item id="43004" name="&amp;Pojdi v vrstico..."/>
<Item id="43005" name="Preklopi zaznamek"/>
<Item id="43006" name="Naslednji zaznamek"/>
<Item id="43007" name="Prejšnji zaznamek"/>
<Item id="43008" name="Počisti vse zaznamke"/>
<Item id="43018" name="Izreži zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43019" name="Kopiraj zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43020" name="Prilepi v (zamenjaj) zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43021" name="Izbriši zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43051" name="Odstrani neoznačene vrstice"/>
<Item id="43050" name="Inverzni zaznamek"/>
<Item id="43052" name="Najdi znake v &amp;območju..."/>
<Item id="43053" name="Izberi vse &amp;ujemanje med oklepaji"/>
<Item id="43009" name="Pojdi na &amp;ujemanja"/>
<Item id="43010" name="Najdi &amp;prejšnje"/>
<Item id="43011" name="&amp;Inkrementalno iskanje"/>
<Item id="43013" name="Najdi v &amp;datotekah"/>
<Item id="43014" name="Najdi (&amp;začasno) Naprej"/>
<Item id="43015" name="Najdi (&amp;začasno) Nazaj"/>
<Item id="43022" name="Uporaba 1. sloga"/>
<Item id="43023" name="Počisti 1. slog"/>
<Item id="43024" name="Uporaba 2. sloga"/>
<Item id="43025" name="Počisti 2. slog"/>
<Item id="43026" name="Uporaba 3. sloga"/>
<Item id="43027" name="Počisti 3. slog"/>
<Item id="43028" name="Uporaba 4. sloga"/>
<Item id="43029" name="Počisti 4. slog"/>
<Item id="43030" name="Uporaba 5. sloga"/>
<Item id="43031" name="Počisti 5. slog"/>
<Item id="43032" name="Počisti vse sloge"/>
<Item id="43033" name="1. slog"/>
<Item id="43034" name="2. slog"/>
<Item id="43035" name="3. slog"/>
<Item id="43036" name="4. slog"/>
<Item id="43037" name="5. slog"/>
<Item id="43038" name="Najdi označen slog"/>
<Item id="43039" name="1. slog"/>
<Item id="43040" name="2. slog"/>
<Item id="43041" name="3. slog"/>
<Item id="43042" name="4. slog"/>
<Item id="43043" name="5. slog"/>
<Item id="43044" name="Najdi označen slog"/>
<Item id="43055" name="1. slog"/>
<Item id="43056" name="2. slog"/>
<Item id="43057" name="3. slog"/>
<Item id="43058" name="4. slog"/>
<Item id="43059" name="5. slog"/>
<Item id="43060" name="Vsi slogi"/>
<Item id="43061" name="Najdi označen slog"/>
<Item id="43062" name="Uporabi 1. slog"/>
<Item id="43063" name="Uporabi 2. slog"/>
<Item id="43064" name="Uporabi 3. slog"/>
<Item id="43065" name="Uporabi 4. slog"/>
<Item id="43066" name="Uporabi 5. slog"/>
<Item id="43045" name="&amp;Okno z rezultati iskanja"/>
<Item id="43046" name="Naslednji &amp;rezultat iskanja"/>
<Item id="43047" name="Prejšnji rezultat &amp;iskanja"/>
<Item id="43048" name="&amp;Izberi in najdi naslednje"/>
<Item id="43049" name="&amp;Izberi in najdi prejšnje"/>
<Item id="43054" name="Ozn&amp;ači..."/>
<Item id="43501" name="Zapri izbrano"/>
<Item id="43502" name="Zapri ostalo"/>
<Item id="43503" name="Kopiraj izbrana imena"/>
<Item id="43504" name="Kopiraj izbrana imena poti"/>
<Item id="44009" name="Lepljivček"/>
<Item id="44010" name="Zloži vse"/>
<Item id="44011" name="Prosti odmik način"/>
<Item id="44019" name="Pokaži vse znake"/>
<Item id="44020" name="Pokaži vodilo zamika"/>
<Item id="44022" name="Prelomi besedilo"/>
<Item id="44023" name="Po&amp;večaj (Ctrl+Kolešček miške gor)"/>
<Item id="44024" name="Po&amp;manjšaj (Ctrl+Kolešček miške dol)"/>
<Item id="44025" name="Pokaži presledke in tabulatorje"/>
<Item id="44026" name="Pokaži konce vrstic"/>
<Item id="44029" name="Razgrni vse"/>
<Item id="44030" name="Zloži trenutno raven"/>
<Item id="44031" name="Razgrni trenutno raven"/>
<Item id="44049" name="Povzetek..."/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumenta"/>
<Item id="44070" name="Seznam dokumentov"/>
<Item id="44084" name="Seznam funkcij"/>
<Item id="44085" name="Mapa kot delovni prostor"/>
<Item id="44086" name="1. tabulator"/>
<Item id="44087" name="2. tabulator"/>
<Item id="44088" name="3. tabulator"/>
<Item id="44089" name="4. tabulator"/>
<Item id="44090" name="5. tabulator"/>
<Item id="44091" name="6. tabulator"/>
<Item id="44092" name="7. tabulator"/>
<Item id="44093" name="8. tabulator"/>
<Item id="44094" name="9. tabulator"/>
<Item id="44095" name="Naslednji tabulator"/>
<Item id="44096" name="Predhodni tabulator"/>
<Item id="44097" name="Spremljanje (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Premakni zavihek v ospredje"/>
<Item id="44099" name="Premakni zavihek v ozadje"/>
<Item id="44110" name="Odstrani barvo"/>
<Item id="44111" name="Uporabi barvo 1"/>
<Item id="44112" name="Uporabi barvo 2"/>
<Item id="44113" name="Uporabi barvo 3"/>
<Item id="44114" name="Uporabi barvo 4"/>
<Item id="44115" name="Uporabi barvo 5"/>
<Item id="44032" name="Preklopi celozaslonski način"/>
<Item id="44033" name="Povrni privzeto povečavo"/>
<Item id="44034" name="Vedno na vrhu"/>
<Item id="44035" name="Sinhroniziraj navpično drsenje"/>
<Item id="44036" name="Sinhroniziraj vodoravno drsenje"/>
<Item id="44041" name="Pokaži simbol preloma vrstic"/>
<Item id="44072" name="Žarišče na drug prikaz"/>
<Item id="44081" name="Projekt Panel 1"/>
<Item id="44082" name="Projekt Panel 2"/>
<Item id="44083" name="Projekt Panel 3"/>
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="45004" name="ANSI"/>
<Item id="45005" name="UTF-8-BOM"/>
<Item id="45006" name="UCS-16 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="UCS-16 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Pretvori v ANSI"/>
<Item id="45010" name="Pretvori v UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Pretvori v UTF-8-BOM"/>
<Item id="45012" name="Pretvori v UCS-16 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Pretvori v UCS-16 LE BOM"/>
<Item id="45060" name="Big5 (tradicionalna)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (poenostavljena)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: islandski"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: nordijski"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: portugalski"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: francoski"/>
<Item id="10001" name="Premakni v drugi pogled"/>
<Item id="10002" name="Kloniraj v drugi pogled"/>
<Item id="10003" name="Premakni v novo pojavitev"/>
<Item id="10004" name="Odpri v novi pojavitvi"/>
<Item id="46001" name="Nastavljanje sloga..."/>
<Item id="46250" name="Določite svoj jezik..."/>
<Item id="46300" name="Odpri mapo Uporabniško določen jezik..."/>
<Item id="46301" name="Notepad++ Zbirka uporabniško določenih jezikov"/>
<Item id="46180" name="Uporabniško določeno"/>
<Item id="47000" name="Vizitka Notepad++"/>
<Item id="47010" name="Argumenti ukazne vrstice..."/>
<Item id="47001" name="Domača stran Notepad++"/>
<Item id="47002" name="Stran projekta Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Notepad++ Spletni uporabniški priročnik"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ Skupnost (Forum)"/>
<Item id="47012" name="Info o razhroščevanju..."/>
<Item id="47005" name="Dodatni vtičniki"/>
<Item id="47006" name="Posodobi Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Nastavite Updater Proxy..."/>
<Item id="48005" name="Uvozi vtičnik(e)..."/>
<Item id="48006" name="Uvoz tem(e) sloga..."/>
<Item id="48018" name="Uredi pojavno okno kontekstnega menija"/>
<Item id="48009" name="Bližnjice..."/>
<Item id="48011" name="Nastavitve..."/>
<Item id="48014" name="Odpri mapo z vtičniki..."/>
<Item id="48015" name="Skrbnik vtičnikov..."/>
<Item id="48501" name="Generiraj..."/>
<Item id="48502" name="Generiraj iz datoteke..."/>
<Item id="48503" name="Generiraj iz izbire v odložišče"/>
<Item id="48504" name="Generiraj..."/>
<Item id="48505" name="Generiraj iz datoteke..."/>
<Item id="48506" name="Generiraj iz izbire v odložišče"/>
<Item id="49000" name="&amp;Poženi ..."/>
<Item id="50000" name="Dopolnjevanje funkcij"/>
<Item id="50001" name="Dopolnjevanje besed"/>
<Item id="50002" name="Namig za parametre funkcij"/>
<Item id="50010" name="Prejšnji namig za parametre funkcij"/>
<Item id="50011" name="Naslednji namig za parametre funkcij"/>
<Item id="50005" name="Preklop makro zapisa"/>
<Item id="50006" name="Pot dopolnitev"/>
<Item id="44042" name="Skrij vrstice"/>
<Item id="42040" name="Odpri vse nedavne datoteke"/>
<Item id="42041" name="Počisti seznam nedavno odprtih datotek"/>
<Item id="48016" name="Spremeni bližnjico/Izbriši makro..."/>
<Item id="48017" name="Spremeni bližnjico/Izbriši ukaz..."/>
<Item id="11001" name="&amp;Windows..."/>
<Item id="11002" name="Ime A do Z"/>
<Item id="11003" name="Ime Z do A"/>
<Item id="11004" name="Pot A do Z"/>
<Item id="11005" name="Pot Z do A"/>
<Item id="11006" name="Vrsta A do Z"/>
<Item id="11007" name="Vrsta Z do A"/>
<Item id="11008" name="Velikost od manjše k večji"/>
<Item id="11009" name="Velikost od večje k manjši"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMDID="41003" name="Zapri"/>
<Item CMDID="0" name="Zapri več zavihkov"/>
<Item CMDID="41005" name="Zapri vse RAZEN tega"/>
<Item CMDID="41009" name="Zapri vse na levi"/>
<Item CMDID="41018" name="Zapri vse na desni"/>
<Item CMDID="41024" name="Zapri vse nespremenjeno"/>
<Item CMDID="41006" name="Shrani"/>
<Item CMDID="41008" name="Shrani kot..."/>
<Item CMDID="1" name="Odpri v"/>
<Item CMDID="41019" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item CMDID="41020" name="Odpri vsebino mape v ukaznem pozivu"/>
<Item CMDID="41025" name="Odpri vsebino mape kot delovni prostor"/>
<Item CMDID="41023" name="Odpri v privzetem pregledovalniku"/>
<Item CMDID="41017" name="Preimenuj..."/>
<Item CMDID="41016" name="Premakni v koš"/>
<Item CMDID="41014" name="Ponovno naloži"/>
<Item CMDID="41010" name="Natisni..."/>
<Item CMDID="42028" name="Samo za branje"/>
<Item CMDID="42033" name="Počisti zastavico Samo za branje"/>
<Item CMDID="2" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item CMDID="42029" name="Kopiraj celotno pot datoteke"/>
<Item CMDID="42030" name="Kopiraj ime datoteke"/>
<Item CMDID="42031" name="Kopiraj pot trenutne mape"/>
<Item CMDID="3" name="Premakni dokument"/>
<Item CMDID="10001" name="Premakni v drugi pogled"/>
<Item CMDID="10002" name="Kloniraj v drug pogled"/>
<Item CMDID="10003" name="Premakni v novo pojavitev"/>
<Item CMDID="10004" name="Odpri v novi pojavitvi"/>
<Item CMDID="4" name="Uporabi barvo zavihka"/>
<Item CMDID="44111" name="Uporabi barvo 1"/>
<Item CMDID="44112" name="Uporabi barvo 2"/>
<Item CMDID="44113" name="Uporabi barvo 3"/>
<Item CMDID="44114" name="Uporabi barvo 4"/>
<Item CMDID="44115" name="Uporabi barvo 5"/>
<Item CMDID="44110" name="Odstrani barvo"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Najdi" titleReplace="Zamenjaj" titleFindInFiles="Najdi v datotekah" titleFindInProjects="Najdi v projektih" titleMark="Označi">
<Item id="1" name="Najdi naslednjega"/>
<Item id="1722" name="V smeri nazaj"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="1620" name="&amp;Najdi:"/>
<Item id="1603" name="Upoštevaj samo &amp;cele besede"/>
<Item id="1604" name="Upoštevaj &amp;VELIKE/male črke"/>
<Item id="1605" name="Re&amp;gularni izraz"/>
<Item id="1606" name="&amp;Prelom"/>
<Item id="1614" name="Pr&amp;eštej"/>
<Item id="1615" name="Označi vse"/>
<Item id="1616" name="Ozn&amp;ači vrstico zaznamkov"/>
<Item id="1618" name="Počisti ob vsakem iskanju"/>
<Item id="1611" name="Z&amp;amenjaj z:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Zamenjaj"/>
<Item id="1609" name="Zamenjaj &amp;vse"/>
<Item id="1687" name="Ob izgubljeni pozornosti"/>
<Item id="1688" name="Vedno"/>
<Item id="1632" name="V &amp;izboru"/>
<Item id="1633" name="Počisti vse označeno"/>
<Item id="1635" name="Zamenjaj vse v &amp;vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="1636" name="Najdi vse v &amp;vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="1654" name="Filtr&amp;i:"/>
<Item id="1655" name="M&amp;apa:"/>
<Item id="1656" name="Najdi vse"/>
<Item id="1658" name="V vseh &amp;podmapah"/>
<Item id="1659" name="V &amp;skritih mapah"/>
<Item id="1624" name="Način iskanja"/>
<Item id="1625" name="&amp;Navaden"/>
<Item id="1626" name="Ra&amp;zširjen (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Zamenjaj v datotekah"/>
<Item id="1665" name="Zamenjaj v projektih"/>
<Item id="1661" name="Sledi trenutnem dok."/>
<Item id="1662" name="Panel projekta 1"/>
<Item id="1663" name="Panel projekta 2"/>
<Item id="1664" name="Panel projekta 3"/>
<Item id="1641" name="Najdi vse v trenutnem dokumentu"/>
<Item id="1686" name="Proso&amp;jnost"/>
<Item id="1703" name="&amp;. se ujema z novo vrstico"/>
<Item id="1721" name="▲"/>
<Item id="1723" name="▼ Najdi naprej"/>
<Item id="1725" name="Kopiraj označeno besedilo"/>
</Find>
<IncrementalFind title="">
<Item id="1681" name="Najdi"/>
<Item id="1685" name="Upoštevaj izbrano"/>
<Item id="1690" name="Poudari vse"/>
</IncrementalFind>
<FindCharsInRange title="Najdi znake v območju...">
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="2901" name="Niso-ASCII znaki (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII znaki (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Moje območje:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Navzgor"/>
<Item id="2907" name="&amp;Navzdol"/>
<Item id="2908" name="Smer"/>
<Item id="2909" name="Oklepaj&amp;oče"/>
<Item id="2910" name="Najdi"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Pojdi v vrstico ...">
<Item id="2007" name="&amp;Vrstica"/>
<Item id="2008" name="&amp;Zamik"/>
<Item id="1" name="Pojdi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="2004" name="Trenutno ste v:"/>
<Item id="2005" name="Želite v:"/>
<Item id="2006" name="Ne morete iti dlje od:"/>
</GoToLine>
<Run title="Poženi...">
<Item id="1903" name="Vnesite program za zagon"/>
<Item id="1" name="Poženi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="1904" name="Shrani..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Generiraj MD5 povzetek iz datotek">
<Item id="1922" name="Izberite datoteke za generiranje MD5..."/>
<Item id="1924" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Generiraj MD5 povzetek">
<Item id="1932" name="Obravnavaj vsako vrstico kot ločen niz"/>
<Item id="1934" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Generiraj SHA-256 povzetek iz datotek">
<Item id="1922" name="Izberite datoteke za generiranje SHA-256..."/>
<Item id="1924" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Generiraj SHA-256 povzetek">
<Item id="1932" name="Vsako vrstico obravnavaj kot ločen niz"/>
<Item id="1934" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Skrbnik vtičnikov" titleAvailable="Na voljo" titleUpdates="Posodobitve" titleInstalled="Nameščeno" titleIncompatible="Nezdružljivo">
<ColumnPlugin name="Vtičnik"/>
<ColumnVersion name="Različica"/>
<Item id="5501" name="Išči:"/>
<Item id="5503" name="Namesti"/>
<Item id="5504" name="Posodobi"/>
<Item id="5505" name="Odstrani"/>
<Item id="5508" name="Naslednji"/>
<Item id="5509" name="Različica seznama vtičnikov: "/>
<Item id="5511" name="Odlagališče seznama vtičnikov"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Prilagoditev sloga">
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="2301" name="Shrani in zapri"/>
<Item id="2303" name="Prosojnost"/>
<Item id="2306" name="Izberite temo: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Krepko"/>
<Item id="2205" name="Ležeče"/>
<Item id="2206" name="Barva pisave"/>
<Item id="2207" name="Barva ozadja"/>
<Item id="2208" name="Ime pisave:"/>
<Item id="2209" name="Velikost pisave:"/>
<Item id="2211" name="Slog:"/>
<Item id="2212" name="Barve sloga"/>
<Item id="2213" name="Slog pisave"/>
<Item id="2214" name="Privzeta razširitev:"/>
<Item id="2216" name="Uporabniška razširitev:"/>
<Item id="2218" name="Podčrtano"/>
<Item id="2219" name="Privzete ključne besede"/>
<Item id="2221" name="Uporabniško določene ključne besede"/>
<Item id="2225" name="Jezik:"/>
<Item id="2226" name="Omogoči globalno barvo ospredja"/>
<Item id="2227" name="Omogoči globalno barvo ozadja"/>
<Item id="2228" name="Omogoči globalno pisavo"/>
<Item id="2229" name="Omogoči globalno velikost pisave"/>
<Item id="2230" name="Omogoči globalno krepki slog pisave"/>
<Item id="2231" name="Omogoči globalno ležeči slog pisave"/>
<Item id="2232" name="Omogoči globalno podčrtani slog pisave"/>
<Item id="2234" name="Pojdi v nastavitve"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Maper bližnjic">
<Item id="2602" name="Spremeni"/>
<Item id="2603" name="Izbriši"/>
<Item id="2606" name="Počisti"/>
<Item id="2607" name="Filter: "/>
<Item id="1" name="Zapri"/>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnShortcut name="Bližnjica"/>
<ColumnCategory name="Kategorija"/>
<ColumnPlugin name="Vtičniki"/>
<MainMenuTab name="Glavni meni"/>
<MacrosTab name="Makri"/>
<RunCommandsTab name="Ukazi zagona"/>
<PluginCommandsTab name="Ukazi vtičnikov"/>
<ScintillaCommandsTab name="Ukazi Scintilla"/>
<ConflictInfoOk name="Za to postavko ni konfliktov z bližnjico."/>
<ConflictInfoEditing name="Ni konfliktov . . ."/>
<MainCommandNames>
<Item id="41019" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item id="41020" name="Odpri vsebino mape v ukaznem pozivu"/>
<Item id="41021" name="Obnovi nedavno zaprto datoteko"/>
<Item id="45001" name="EOL pretvorba v Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="EOL pretvorba v Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="EOL pretvorba v Macintosh (CR)"/>
<Item id="43022" name="Oblikuj vse z uporabo 1.sloga"/>
<Item id="43024" name="Oblikuj vse z uporabo 2.sloga"/>
<Item id="43026" name="Oblikuj vse z uporabo 3.sloga"/>
<Item id="43028" name="Oblikuj vse z uporabo 4.sloga"/>
<Item id="43030" name="Oblikuj vse z uporabo 5.sloga"/>
<Item id="43062" name="Oblikuj eno z uporabo 1. sloga"/>
<Item id="43063" name="Oblikuj eno z uporabo 2. sloga"/>
<Item id="43064" name="Oblikuj eno z uporabo 3. sloga"/>
<Item id="43065" name="Oblikuj eno z uporabo 4. sloga"/>
<Item id="43066" name="Oblikuj eno z uporabo 5. sloga"/>
<Item id="43023" name="Počisti 1.slog"/>
<Item id="43025" name="Počisti 2.slog"/>
<Item id="43027" name="Počisti 3.slog"/>
<Item id="43029" name="Počisti 4.slog"/>
<Item id="43031" name="Počisti 5.slog"/>
<Item id="43032" name="Počisti vse sloge"/>
<Item id="43033" name="Predhodni slog od 1.sloga"/>
<Item id="43034" name="Predhodni slog od 2.sloga"/>
<Item id="43035" name="Predhodni slog od 3.sloga"/>
<Item id="43036" name="Predhodni slog od 4.sloga"/>
<Item id="43037" name="Predhodni slog od 5.sloga"/>
<Item id="43038" name="Predhodni slog najdenega označenega sloga"/>
<Item id="43039" name="Naslednji slog od 1.sloga"/>
<Item id="43040" name="Naslednji slog od 2.sloga"/>
<Item id="43041" name="Naslednji slog od 3.sloga"/>
<Item id="43042" name="Naslednji slog od 4.sloga"/>
<Item id="43043" name="Naslednji slog od 5.sloga"/>
<Item id="43044" name="Naslednji slog najdenega označenega sloga"/>
<Item id="43055" name="Kopiraj stilizirano besedilo od 1. sloga"/>
<Item id="43056" name="Kopiraj stilizirano besedilo od 2. sloga"/>
<Item id="43057" name="Kopiraj stilizirano besedilo od 3. sloga"/>
<Item id="43058" name="Kopiraj stilizirano besedilo od 4. sloga"/>
<Item id="43059" name="Kopiraj stilizirano besedilo od 5. sloga"/>
<Item id="43060" name="Kopiraj stilizirano besedilo od vseh slogov"/>
<Item id="43061" name="Kopiraj stilizirano besedilo od najdenega označenega sloga"/>
<Item id="44100" name="Poglej trenutno datoteko v Firefox"/>
<Item id="44101" name="Poglej trenutno datoteko v Chrome"/>
<Item id="44103" name="Poglej trenutno datoteko v IE"/>
<Item id="44102" name="Poglej trenutno datoteko v"/>
<Item id="50003" name="Preklopi na predhodni dokument"/>
<Item id="50004" name="Preklopi na naslednji dokument"/>
<Item id="44051" name="Zloži raven 1"/>
<Item id="44052" name="Zloži raven 2"/>
<Item id="44053" name="Zloži raven 3"/>
<Item id="44054" name="Zloži raven 4"/>
<Item id="44055" name="Zloži raven 5"/>
<Item id="44056" name="Zloži raven 6"/>
<Item id="44057" name="Zloži raven 7"/>
<Item id="44058" name="Zloži raven 8"/>
<Item id="44061" name="Razgrni raven 1"/>
<Item id="44062" name="Razgrni raven 2"/>
<Item id="44063" name="Razgrni raven 3"/>
<Item id="44064" name="Razgrni raven 4"/>
<Item id="44065" name="Razgrni raven 5"/>
<Item id="44066" name="Razgrni raven 6"/>
<Item id="44067" name="Razgrni raven 7"/>
<Item id="44068" name="Razgrni raven 8"/>
<Item id="44081" name="Vklopi projektni panel 1"/>
<Item id="44082" name="Vklopi projektni panel 2"/>
<Item id="44083" name="Vklopi projektni panel 3"/>
<Item id="44085" name="Vklopi mapo kot delovni prostor"/>
<Item id="44080" name="Vklopi mapo dokumentov"/>
<Item id="44070" name="Vklopi seznam dokumentov"/>
<Item id="44084" name="Vklopi seznam funkcij"/>
<Item id="50005" name="Vklopi snemanje makra"/>
<Item id="44104" name="Preklopi v projektni panel 1"/>
<Item id="44105" name="Preklopi v projektni panel 2"/>
<Item id="44106" name="Preklopi v projektni panel 3"/>
<Item id="44107" name="Preklopi v mapo kot delovni prostor"/>
<Item id="44109" name="Preklopi v seznam dokumentov"/>
<Item id="44108" name="Preklopi v seznam funkcij"/>
<Item id="44110" name="Odstrani barvo zavihka"/>
<Item id="44111" name="Uporabi barvo zavihka 1"/>
<Item id="44112" name="Uporabi barvo zavihka 2"/>
<Item id="44113" name="Uporabi barvo zavihka 3"/>
<Item id="44114" name="Uporabi barvo zavihka 4"/>
<Item id="44115" name="Uporabi barvo zavihka 5"/>
<Item id="11002" name="Razvrsti po imenu od A do Z"/>
<Item id="11003" name="Razvrsti po imenu od Z do A"/>
<Item id="11004" name="Razvrsti po poti od A do Z"/>
<Item id="11005" name="Razvrsti po poti od Z do A"/>
<Item id="11006" name="Razvrsti po vrsti A do Z"/>
<Item id="11007" name="Razvrsti po vrsti od Z do A"/>
<Item id="11008" name="Razvrsti po velikosti od manjše k večji"/>
<Item id="11009" name="Razvrsti po velikosti od večje k manjši"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Bližnjica">
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="5006" name="Ime"/>
<Item id="5008" name="Dodaj"/>
<Item id="5009" name="Odstrani"/>
<Item id="5010" name="Uporabi"/>
<Item id="5007" name="To bo odstranilo bližnjico tega ukaza"/>
<Item id="5012" name="OBSTAJA KONFLIKT!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Uporabniško določen">
<Item id="20001" name="Zasidraj"/>
<Item id="20002" name="Preimenuj"/>
<Item id="20003" name="Ustvari novega..."/>
<Item id="20004" name="Odstrani"/>
<Item id="20005" name="Shrani kot..."/>
<Item id="20007" name="Jezik vmesnika: "/>
<Item id="20009" name="Pripona:"/>
<Item id="20012" name="Ne razlikuj VELIKE/male črke"/>
<Item id="20011" name="Prosojnost"/>
<Item id="20015" name="Uvoz..."/>
<Item id="20016" name="Izvoz..."/>
<StylerDialog title="Pogovorno okno Slogovnika">
<Item id="25030" name="Možnosti pisave:"/>
<Item id="25006" name="Barva pisave"/>
<Item id="25007" name="Barva ozadja"/>
<Item id="25031" name="Ime:"/>
<Item id="25032" name="Velikost:"/>
<Item id="25001" name="Krepko"/>
<Item id="25002" name="Ležeče"/>
<Item id="25003" name="Podčrtano"/>
<Item id="25029" name="Gnezdenje:"/>
<Item id="25008" name="Razmejilnik 1"/>
<Item id="25009" name="Razmejilnik 2"/>
<Item id="25010" name="Razmejilnik 3"/>
<Item id="25011" name="Razmejilnik 4"/>
<Item id="25012" name="Razmejilnik 5"/>
<Item id="25013" name="Razmejilnik 6"/>
<Item id="25014" name="Razmejilnik 7"/>
<Item id="25015" name="Razmejilnik 8"/>
<Item id="25018" name="Ključna beseda 1"/>
<Item id="25019" name="Ključna beseda 2"/>
<Item id="25020" name="Ključna beseda 3"/>
<Item id="25021" name="Ključna beseda 4"/>
<Item id="25022" name="Ključna beseda 5"/>
<Item id="25023" name="Ključna beseda 6"/>
<Item id="25024" name="Ključna beseda 7"/>
<Item id="25025" name="Ključna beseda 8"/>
<Item id="25016" name="Komentar"/>
<Item id="25017" name="Vrstica komentarja"/>
<Item id="25026" name="Operator 1"/>
<Item id="25027" name="Operator 2"/>
<Item id="25028" name="Števila"/>
<Item id="25033" name="Transparentno"/>
<Item id="25034" name="Transparentno"/>
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Mapa &amp;&amp; Privzeto">
<Item id="21101" name="Privzete nastavitve sloga"/>
<Item id="21102" name="Slogovnik"/>
<Item id="21105" name="Dokumentacija:"/>
<Item id="21104" name="Začasna stran dok:"/>
<Item id="21106" name="Zloži &amp;kompaktno (zloži tudi prazne vrstice)"/>
<Item id="21220" name="Zlaganje v kodi 1 sloga:"/>
<Item id="21224" name="Odpri:"/>
<Item id="21225" name="Sredina:"/>
<Item id="21226" name="Zapri:"/>
<Item id="21227" name="Slogovnik"/>
<Item id="21320" name="Zlaganje v kodi 2. sloga (potrebni separatorji):"/>
<Item id="21324" name="Odpri:"/>
<Item id="21325" name="Sredina:"/>
<Item id="21326" name="Zapri:"/>
<Item id="21327" name="Slogovnik"/>
<Item id="21420" name="Zlaganje v slogu komentarja:"/>
<Item id="21424" name="Odpri:"/>
<Item id="21425" name="Sredina:"/>
<Item id="21426" name="Zapri:"/>
<Item id="21427" name="Slogovnik"/>
</Folder>
<Keywords title="Seznam ključnih besed">
<Item id="22101" name="1. skupina"/>
<Item id="22201" name="2. skupina"/>
<Item id="22301" name="3. skupina"/>
<Item id="22401" name="4. skupina"/>
<Item id="22451" name="5. skupina"/>
<Item id="22501" name="6. skupina"/>
<Item id="22551" name="7. skupina"/>
<Item id="22601" name="8. skupina"/>
<Item id="22121" name="Način predpone"/>
<Item id="22221" name="Način predpone"/>
<Item id="22321" name="Način predpone"/>
<Item id="22421" name="Način predpone"/>
<Item id="22471" name="Način predpone"/>
<Item id="22521" name="Način predpone"/>
<Item id="22571" name="Način predpone"/>
<Item id="22621" name="Način predpone"/>
<Item id="22122" name="Slogovnik"/>
<Item id="22222" name="Slogovnik"/>
<Item id="22322" name="Slogovnik"/>
<Item id="22422" name="Slogovnik"/>
<Item id="22472" name="Slogovnik"/>
<Item id="22522" name="Slogovnik"/>
<Item id="22572" name="Slogovnik"/>
<Item id="22622" name="Slogovnik"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentarji &amp;&amp; števila">
<Item id="23003" name="Pozicija vrstice komentarja"/>
<Item id="23004" name="Dovoli kjerkoli"/>
<Item id="23005" name="Prisili na začetek vrstice"/>
<Item id="23006" name="Dovoli predhodne presledke"/>
<Item id="23001" name="Dovoli zlaganje komentarjev"/>
<Item id="23326" name="Slogovnik"/>
<Item id="23323" name="Odpri"/>
<Item id="23324" name="Nadaljuj znak"/>
<Item id="23325" name="Zapri"/>
<Item id="23301" name="Komentar vrstice sloga"/>
<Item id="23124" name="Slogovnik"/>
<Item id="23122" name="Odpri"/>
<Item id="23123" name="Zapri"/>
<Item id="23101" name="Komentar sloga"/>
<Item id="23201" name="Številka sloga"/>
<Item id="23220" name="Slogovnik"/>
<Item id="23230" name="Predpona 1"/>
<Item id="23232" name="Predpona 2"/>
<Item id="23234" name="Dodatne možnosti 1"/>
<Item id="23236" name="Dodatne možnosti 2"/>
<Item id="23238" name="Pripona 1"/>
<Item id="23240" name="Pripona 2"/>
<Item id="23242" name="Območje:"/>
<Item id="23244" name="Decimalno ločilo"/>
<Item id="23245" name="Pika"/>
<Item id="23246" name="Vejica"/>
<Item id="23247" name="Oboje"/>
</Comment>
<Operator title="Operatorji amp;&amp; Razmejilnik">
<Item id="24101" name="Slog operatorjev"/>
<Item id="24113" name="Slogovnik"/>
<Item id="24116" name="Operatorji 1"/>
<Item id="24117" name="Operatorji 2 (zahteva separatorje)"/>
<Item id="24201" name="Razmejilnik 1 slog"/>
<Item id="24220" name="Odpri:"/>
<Item id="24221" name="Pobeg:"/>
<Item id="24222" name="Zapri:"/>
<Item id="24223" name="Slogovnik"/>
<Item id="24301" name="Razmejilnik 2 slog"/>
<Item id="24320" name="Odpri:"/>
<Item id="24321" name="Pobeg:"/>
<Item id="24322" name="Zapri:"/>
<Item id="24323" name="Slogovnik"/>
<Item id="24401" name="Razmejilnik 3 slog"/>
<Item id="24420" name="Odpri:"/>
<Item id="24421" name="Pobeg:"/>
<Item id="24422" name="Zapri:"/>
<Item id="24423" name="Slogovnik"/>
<Item id="24451" name="Razmejilnik 4 slog"/>
<Item id="24470" name="Odpri:"/>
<Item id="24471" name="Pobeg:"/>
<Item id="24472" name="Zapri:"/>
<Item id="24473" name="Slogovnik"/>
<Item id="24501" name="Razmejilnik 5 slog"/>
<Item id="24520" name="Odpri:"/>
<Item id="24521" name="Pobeg:"/>
<Item id="24522" name="Zapri:"/>
<Item id="24523" name="Slogovnik"/>
<Item id="24551" name="Razmejilnik 6 slog"/>
<Item id="24570" name="Odpri:"/>
<Item id="24571" name="Pobeg:"/>
<Item id="24572" name="Zapri:"/>
<Item id="24573" name="Slogovnik"/>
<Item id="24601" name="Razmejilnik 7 slog"/>
<Item id="24620" name="Odpri:"/>
<Item id="24621" name="Pobeg:"/>
<Item id="24622" name="Zapri:"/>
<Item id="24623" name="Slogovnik"/>
<Item id="24651" name="Razmejilnik 8 slog"/>
<Item id="24670" name="Odpri:"/>
<Item id="24671" name="Pobeg:"/>
<Item id="24672" name="Zapri:"/>
<Item id="24673" name="Slogovnik"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Nastavitve">
<Item id="6001" name="Zapri"/>
<Global title="Splošno">
<Item id="6101" name="Orodna vrstica"/>
<Item id="6102" name="Skrij"/>
<Item id="6103" name="Gladek UI: majhne"/>
<Item id="6104" name="Gladek UI: velike"/>
<Item id="6129" name="Zapolnjen gladek UI: majhne"/>
<Item id="6130" name="Zapolnjen gladek UI: velike"/>
<Item id="6105" name="Standardne ikone: majhne"/>
<Item id="6106" name="Vrstica zavihkov"/>
<Item id="6107" name="Zmanjšaj"/>
<Item id="6108" name="Zakleni (brez povleci-in-spusti)"/>
<Item id="6109" name="Potemni neaktivne zavihke"/>
<Item id="6110" name="Nariši obarvano vrstico na aktivnem zavihku"/>
<Item id="6111" name="Pokaži vrstico stanja"/>
<Item id="6112" name="Prikaži gumb za zapiranje na vsakem zavihku"/>
<Item id="6113" name="Dvokliknite za zaprtje dokumenta"/>
<Item id="6118" name="Skrij"/>
<Item id="6119" name="Večvrstično"/>
<Item id="6120" name="Navpično"/>
<Item id="6121" name="Izhod ko zaprete zadnji zavihek"/>
<Item id="6131" name="Meni"/>
<Item id="6122" name="Skrij menijsko vrstico (uporabite tipko Alt ali F10 za preklop)"/>
<Item id="6132" name="Skrij desne bližnjice + ▼ ✕ v menijski vrstici (potrebno je znova zagnati Notepad++)"/>
<Item id="6123" name="Lokalizacija"/>
<Item id="6128" name="Nadomestne ikone"/>
</Global>
<Scintillas title="Urejanje">
<Item id="6216" name="Nastavitve kazalca"/>
<Item id="6217" name="Širina:"/>
<Item id="6219" name="Hitrost utripanja:"/>
<Item id="6221" name="F"/>
<Item id="6222" name="S"/>
<Item id="6246" name="Naredi preklopne ukaze za zlaganje/razpiranje na trenutni ravni"/>
<Item id="6225" name="Omogoči (Ctrl+klik miške/izbor)"/>
<Item id="6227" name="Prelom vrstice"/>
<Item id="6228" name="Privzeto"/>
<Item id="6229" name="Poravnano"/>
<Item id="6230" name="Alineja"/>
<Item id="6234" name="Onemogoči napredno funkcijo drsenja zaradi težave s sledilno ploščico"/>
<Item id="6215" name="Omogoči gladko pisavo"/>
<Item id="6236" name="Omogoči pomikanje izven zadnje vrstice"/>
<Item id="6239" name="Obdrži izbor, ko z desno miškino tipko kliknete zunaj izbora"/>
<Item id="6245" name="Omogoči virtualni prostor"/>
<Item id="6651" name="Indikator trenutne vrstice"/>
<Item id="6652" name="Nobena"/>
<Item id="6653" name="Označi ozadje"/>
<Item id="6654" name="Okvir"/>
<Item id="6655" name="Širina"/>
<Item id="6247" name="EOL (CRLF)"/> <!-- Don't translate "(CRLF)" -->
<Item id="6248" name="Privzeto"/>
<Item id="6249" name="Golo besedilo"/>
<Item id="6250" name="Barva po meri"/>
</Scintillas>
<DarkMode title="Temni način">
<Item id="7131" name="Svetli način"/>
<Item id="7132" name="Temni način"/>
<Item id="7133" name="Sledite sistemu Windows"/>
<Item id="7102" name="Črno"/>
<Item id="7103" name="Rdeče"/>
<Item id="7104" name="Zeleno"/>
<Item id="7105" name="Modro"/>
<Item id="7107" name="Vijolično"/>
<Item id="7108" name="Cijan"/>
<Item id="7109" name="Oljčno"/>
<Item id="7115" name="Prilagojeno"/>
<Item id="7116" name="Na vrh"/>
<Item id="7117" name="Meni vroč trak"/>
<Item id="7118" name="Aktivno"/>
<Item id="7119" name="Glavno"/>
<Item id="7120" name="Napaka"/>
<Item id="7121" name="Besedilo"/>
<Item id="7122" name="Temnejše besedilo"/>
<Item id="7123" name="Onemogočeno besedilo"/>
<Item id="7124" name="Rob"/>
<Item id="7125" name="Link"/>
<Item id="7126" name="Poudarek robov"/>
<Item id="7127" name="Rob onemogočen"/>
<Item id="7130" name="Ponastavi"/>
<Item id="7135" name="Toni"/>
</DarkMode>
<MarginsBorderEdge title="Robovi/Obroba/Rob">
<Item id="6201" name="Slog prepogiba roba"/>
<Item id="6202" name="Enostaven"/>
<Item id="6203" name="Puščica"/>
<Item id="6204" name="Drevo s krogci"/>
<Item id="6205" name="Drevo s kvadratki"/>
<Item id="6226" name="Brez"/>
<Item id="6291" name="Številka vrstice"/>
<Item id="6206" name="Zaslon"/>
<Item id="6292" name="Dinamična širina"/>
<Item id="6293" name="Konstantna širina"/>
<Item id="6207" name="Prikaži zaznamek"/>
<Item id="6223" name="Prikaži zgodovino sprememb"/>
<Item id="6211" name="Nastavitev navpičnega roba"/>
<Item id="6213" name="Način ozadja"/>
<Item id="6237" name="Dodajte oznako stolpca tako, da z decimalno številko navedete njegovo pozicijo.
Lahko določite več označevalcev stolpcev z uporabo belega presledka za ločevanje različnih števil."/>
<Item id="6231" name="Širina obrobe"/>
<Item id="6235" name="Brez roba"/>
<Item id="6208" name="Zapolnjeno"/>
<Item id="6209" name="Levo"/>
<Item id="6210" name="Desno"/>
<Item id="6212" name="Prosti odmik"/>
</MarginsBorderEdge>
<NewDoc title="Nov dokument">
<Item id="6401" name="Format (konec vrstice)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kodiranje"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 z BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-16 Big Endian z BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-16 Little Endian z BOM"/>
<Item id="6411" name="Privzeti jezik:"/>
<Item id="6419" name="Nov dokument"/>
<Item id="6420" name="Uporabi za odprte ANSI datoteke"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Privzeti imenik">
<Item id="6413" name="Privzeti imenik Odpri/Shrani datoteko"/>
<Item id="6414" name="Sledi trenutnemu dokumentu"/>
<Item id="6415" name="Zapomni si zadnji uporabljen imenik"/>
<Item id="6431" name="Odpri vse datoteke mape namesto začete mape kot delovni prostor na spuščajočih mapah"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Povezave datotek">
<Item id="4008" name="Za uporabo te funkcije zapustite Notepad++ in znova zaženite Notepad++ v skrbniškem načinu."/>
<Item id="4009" name="Podprte pripone:"/>
<Item id="4010" name="Registrirane pripone:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Jezik">
<Item id="6505" name="Razpoložljive postavke"/>
<Item id="6506" name="Onemogočene postavke"/>
<Item id="6507" name="Strni Meni Jezik"/>
<Item id="6508" name="Meni Jezik"/>
<Item id="6301" name="Nastavitve zavihka"/>
<Item id="6302" name="Zamenjaj s presledki"/>
<Item id="6303" name="Velikost zavihka: "/>
<Item id="6510" name="Uporabi privzeto vrednost"/>
<Item id="6335" name="Uporabite poševnico kot ubežni znak za SQL"/>
</Language>
<Highlighting title="Poudarjanje">
<Item id="6351" name="Oblikuj vse pojavnosti žetona"/>
<Item id="6352" name="Upoštevaj VELIKE/male črke"/>
<Item id="6353" name="Upoštevaj samo cele besede"/>
<Item id="6333" name="Pametno poudarjanje"/>
<Item id="6326" name="Omogoči"/>
<Item id="6354" name="Ujemanje"/>
<Item id="6332" name="Upoštevaj VELIKE/male črke"/>
<Item id="6338" name="Upoštevaj samo cele besede"/>
<Item id="6339" name="Uporabi pog. okno Najdi nastavitve"/>
<Item id="6340" name="Poudari drug pogled"/>
<Item id="6329" name="Poudari ujemajoče oznake"/>
<Item id="6327" name="Omogoči"/>
<Item id="6328" name="Poudari oznako atributov"/>
<Item id="6330" name="Poudari komentar/php/asp območje"/>
</Highlighting>
<Print title="Tiskanje">
<Item id="6601" name="Natisni številko vrstice"/>
<Item id="6602" name="Barvne možnosti"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Obrni"/>
<Item id="6605" name="Črno na belem"/>
<Item id="6606" name="Brez barve ozadja"/>
<Item id="6607" name="Nastavitve robov (enota: mm)"/>
<Item id="6612" name="Levo"/>
<Item id="6613" name="Na vrhu"/>
<Item id="6614" name="Desno"/>
<Item id="6615" name="Na dnu"/>
<Item id="6706" name="Krepko"/>
<Item id="6707" name="Ležeče"/>
<Item id="6708" name="Glava"/>
<Item id="6709" name="Levi del"/>
<Item id="6710" name="Srednji del"/>
<Item id="6711" name="Desni del"/>
<Item id="6717" name="Krepko"/>
<Item id="6718" name="Ležeče"/>
<Item id="6719" name="Noga"/>
<Item id="6720" name="Levi del"/>
<Item id="6721" name="Srednji del"/>
<Item id="6722" name="Desni del"/>
<Item id="6723" name="Dodaj"/>
<ComboBox id="6724">
<Element name="Celotna pot imena datoteke"/>
<Element name="Ime datoteke"/>
<Element name="Imenik datoteke"/>
<Element name="Stran"/>
<Element name="Kratek format datuma"/>
<Element name="Dolg format datuma"/>
<Element name="Čas"/>
</ComboBox>
<Item id="6725" name="Spremenljivka:"/>
<Item id="6727" name="Tukaj so prikazane vaše variabilne nastavitve"/>
<Item id="6728" name="Glava in noga"/>
</Print>
<Searching title="Iskanje">
<Item id="6902" name="V pogovornem oknu za iskanje uporabite monospace pisave (zahteva ponovni zagon Notepad++)"/>
<Item id="6903" name="Pogovorno okno za iskanje ostane odprto po iskanju, ki se prikaže v oknu z rezultati"/>
<Item id="6904" name="Potrdite Zamenjaj vse v vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="6905" name="Zamenjaj: Ne premakni se na naslednji pojav"/>
<Item id="6906" name="Okno z rezultati iskanja: prikaže samo en vnos na najdeno vrstico"/>
<Item id="6907" name="Ko se odpre pogovorno okno Najdi"/>
<Item id="6908" name="Izpolni iskalno polje z izbranim besedilom"/>
<Item id="6909" name="Izberi besedo pod znakom, ko ni izbrano nič"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title="Nastavitev zgodovine datotek">
<Item id="6304" name="Nastavitev zgodovine datotek"/>
<Item id="6306" name="Maks. število vnosov:"/>
<Item id="6305" name="Ne preverjaj ob zagonu"/>
<Item id="6429" name="Prikaz"/>
<Item id="6424" name="V podmeniju"/>
<Item id="6425" name="Samo ime datoteke"/>
<Item id="6426" name="Celotno ime poti datoteke"/>
<Item id="6427" name="Prilagodi največjo dolžino:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Varnostno kopiranje">
<Item id="6817" name="Posnetek seje in periodično varnostno kopiranje"/>
<Item id="6818" name="Omogoči posnetek seje in periodično varnostno kopiranje"/>
<Item id="6819" name="Varnostno kopiranje vsakih"/>
<Item id="6821" name="sekund"/>
<Item id="6822" name="Pot varnostne kopije:"/>
<Item id="6309" name="Zapomni si trenutno sejo za naslednji zagon"/>
<Item id="6801" name="Varnostno kopiranje pri shranjevanju"/>
<Item id="6315" name="Brez"/>
<Item id="6316" name="Enostavno varnostno kopiranje"/>
<Item id="6317" name="Obširno varnostno kopiranje"/>
<Item id="6804" name="Imenik varnostnega kopiranja po meri"/>
<Item id="6803" name="Imenik:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Samodejno dopolnjevanje">
<Item id="6115" name="Samodejno zamikaj"/>
<Item id="6807" name="Samodejno dopolnjevanje"/>
<Item id="6808" name="Omogoči samodejno dop. ob vsakem vnosu"/>
<Item id="6809" name="Dopolnjevanje funkcij"/>
<Item id="6810" name="Dopolnjevanje besed"/>
<Item id="6816" name="Funkcija in beseda zaključka"/>
<Item id="6869" name="Vstavi izbor"/>
<Item id="6870" name="TAB"/> <!-- TAB key on the keyboard, it's not necessary to translate it normally -->
<Item id="6871" name="ENTER"/> <!-- ENTER key on the keyboard, it's not necessary to translate it normally -->
<Item id="6824" name="Prezri številke"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name=". znaka naprej"/>
<Item id="6814" name="Veljavna vrednost: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Namig parametrov funkcije ob vnosu"/>
<Item id="6851" name="Samodejno vstavljanje"/>
<Item id="6857" name=" html/xml zapri oznako"/>
<Item id="6858" name="Odpri"/>
<Item id="6859" name="Zapri"/>
<Item id="6860" name="Usklajen par 1:"/>
<Item id="6863" name="Usklajen par 2:"/>
<Item id="6866" name="Usklajen par 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Večpojavnost &amp; Datum">
<Item id="6151" name="Nastavitve večpojavnosti *"/>
<Item id="6152" name="Odpri sejo v novem primerku (in samodejno shrani sejo ob izhodu)"/>
<Item id="6153" name="Vedno v načinu večpojavnosti"/>
<Item id="6154" name="Privzeto (enopojavnost)"/>
<Item id="6155" name="* Sprememba te nastavitve zahteva ponovni zagon Notepad++"/>
<Item id="6171" name="Prilagodi datum in čas vstavitve"/>
<Item id="6175" name="Obrni privzeti vrstni red datuma in časa (kratki &amp;&amp; dolgi formati)"/>
<Item id="6172" name="Format po meri:"/>
<Item id="6181" name="Stanje panela in [-brez seje] *"/>
<Item id="6182" name="Zapomni si stanje panela (panel je odprt) v drugih primerih (način večpojavnosti) ali pri uporabi parametra ukazne vrstice [-brez seje]"/>
<Item id="6183" name="Zgodovina odložišča"/>
<Item id="6184" name="Seznam dokumentov"/>
<Item id="6185" name="Panel znakov"/>
<Item id="6186" name="Mapa kot delovni prostor"/>
<Item id="6187" name="Paneli projektov"/>
<Item id="6188" name="Mapa dokumenta"/>
<Item id="6189" name="Seznam funkcij"/>
<Item id="6190" name="Paneli vtičnikov"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Razmejilnik">
<Item id="6251" name="Nastavitve izbora razmejilnika (Ctrl + dvoklik miške)"/>
<Item id="6252" name="Odpri"/>
<Item id="6255" name="Zapri"/>
<Item id="6256" name="Dovoli na več vrsticah"/>
<Item id="6161" name="Seznam znakov besede"/>
<Item id="6162" name="Uporabi privzeti Seznam znakov besede"/>
<Item id="6163" name="Dodaj svoj znak kot del besede
(izberite le če veste kaj počnete)"/>
</Delimiter>
<Performance title="izvedba">
<Item id="7141" name="Omejitev velikih datotek"/>
<Item id="7143" name="Omogoči omejitev velikih datotek (brez označevanja sintakse)"/>
<Item id="7144" name="Določi velikost velike datoteke:"/>
<Item id="7146" name="MB (1 - 4096)"/>
<Item id="7147" name="Dovoli ujemanje oklepajev"/>
<Item id="7148" name="Dovoli samodejno dokončanje"/>
<Item id="7149" name="Dovoli pametno označevanje"/>
<Item id="7150" name="Globalno deaktiviraj prelom besed"/>
<Item id="7151" name="Dovoli URL, ki jo je mogoče klikniti"/>
</Performance>
<Cloud title="Oblak &amp; Povezava">
<Item id="6262" name="Nastavitve na oblaku"/>
<Item id="6263" name="Brez oblaka"/>
<Item id="6267" name="Nastavite pot do lokacije oblaka tukaj:"/>
<Item id="6318" name="Nastavitev povezav za klikanje"/>
<Item id="6319" name="Omogoči"/>
<Item id="6320" name="Brez podčrtavanja"/>
<Item id="6350" name="Omogoči način fullbox"/>
<Item id="6264" name="URI prilagojene sheme:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Iskalnik">
<Item id="6271" name="Iskalnik (za ukaz &quot;Iskanje na internetu&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Nastavi iskalnik tukaj:"/>
<!-- Don't change anything after Example: -->
<Item id="6278" name="Primer: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Razno">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Omogoči"/>
<Element name="Omogoči za vse odprte datoteke"/>
<Element name="Onemogoči"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Minimiraj v sistemsko vrstico"/>
<Item id="6312" name="Samozaznava stanja datoteke"/>
<Item id="6313" name="Posodobi tiho"/>
<Item id="6325" name="Pomakni se do zadnje vrstice po posodobitvi"/>
<Item id="6322" name="Pripona datoteke seje:"/>
<Item id="6323" name="Omogoči samodejno posodabljanje Notepada++"/>
<Item id="6324" name="Preklopnik dokumentov (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6331" name="V naslovni vrstici pokaži le ime datoteke"/>
<Item id="6334" name="Samodejno zaznavanje kodiranja znakov"/>
<Item id="6349" name="Uporabite DirectWrite (lahko izboljša upodabljanje posebnih znakov; ponovno morate zagnati Notepad++)"/>
<Item id="6337" name="Delovni prostor pripone datoteke:"/>
<Item id="6114" name="Omogoči"/>
<Item id="6117" name="Omogoči MRU obnašanje"/>
<Item id="6344" name="Ogledovalec dokumenta"/>
<Item id="6345" name="Pokukaj v zavihek"/>
<Item id="6346" name="Pokukaj v mapo dokumentov"/>
<Item id="6360" name="Izključi vse zvoke"/>
<Item id="6361" name="Omogoči Shrani vse pogovorno okno potrditve"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Večkratni zagon makra">
<Item id="1" name="&amp;Zaženi"/>
<Item id="2" name="&amp;Prekliči"/>
<Item id="8006" name="Makro za zagon:"/>
<Item id="8001" name="Zaženi"/>
<Item id="8005" name="krat"/>
<Item id="8002" name="Zaganjaj do &amp;konca datoteke"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okna">
<Item id="1" name="&amp;Aktiviraj"/>
<Item id="2" name="&amp;V redu"/>
<Item id="7002" name="&amp;Shrani"/>
<Item id="7003" name="&amp;Zapri okna"/>
<Item id="7004" name="Razvrsti &amp;zavihke"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Urejevalnik stolpcev">
<Item id="2023" name="&amp;Besedilo za vstavljanje"/>
<Item id="2033" name="&amp;Številka za vstavljanje"/>
<Item id="2030" name="&amp;Začetna številka:"/>
<Item id="2031" name="Povečaj z&amp;a:"/>
<Item id="2035" name="Vodilne &amp;ničle"/>
<Item id="2036" name="&amp;Ponovi:"/>
<Item id="2032" name="Format"/>
<Item id="2024" name="&amp;Dec"/>
<Item id="2025" name="&amp;Oct"/>
<Item id="2026" name="&amp;Hex"/>
<Item id="2027" name="&amp;Bin"/>
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Poišči v rezultatih iskanja">
<Item id="1" name="Poišči vse"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="1711" name="&amp;Poišči:"/>
<Item id="1713" name="Išči samo v najdenih vrsticah"/>
<Item id="1714" name="Upoštevaj samo &amp;cele besede"/>
<Item id="1715" name="Upoštevaj &amp;VELIKE/male črke"/>
<Item id="1716" name="Način iskanja"/>
<Item id="1717" name="&amp;Navaden"/>
<Item id="1719" name="Re&amp;gularni izraz"/>
<Item id="1718" name="Ra&amp;zširjen (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name="&amp;. se ujema z novo vrstico"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Shrani">
<Item id="1761" name="Shrani datoteko &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id="6" name="&amp;Da"/>
<Item id="7" name="&amp;Ne"/>
<Item id="2" name="&amp;Prekliči"/>
<Item id="4" name="Da za &amp;vse"/>
<Item id="5" name="N&amp;e za vse"/>
</DoSaveOrNot>
<DoSaveAll title="Shrani vse potrditve">
<Item id="1766" name="Ali ste prepričani, da želite shraniti vse spremenjene dokumente?
Izberite &quot;Vedno da&quot; če ne želite več videti tega pogovornega okna.
To pogovorno okno lahko pozneje znova aktivirate v nastavitvah."/>
<Item id="6" name="&amp;Da"/>
<Item id="7" name="&amp;Ne"/>
<Item id="4" name="Vedno da"/>
</DoSaveAll> <!-- HowToReproduce: Check the 'Enable Save All confirm dialog' checkbox in Preference->MISC, now click 'Save all' -->
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Urejanje Kontekstnega menija" message="Urejanje contextMenu.xml vam omogoča, da spremenite Notepad++ pojavni kontekstni meni.
Za uveljavitev sprememb v contextMenu.xml morate znova zagnati Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Shrani trenutno spremembo" message="Morate shraniti trenutno spremembo.
Vse shranjene spremembe ni mogoče razveljaviti.
Nadaljujem?"/> <!-- HowToReproduce: when you openned file is modified but unsaved yet, and you are changing file encoding. -->
<LoseUndoAbilityWarning title="Izguba možnosti razveljavitve" message="Morate shraniti trenutno spremembo.
Vse shranjene spremembe ni mogoče razveljaviti.
Nadaljujem?"/> <!-- HowToReproduce: when you openned file is modified and saved, then you are changing file encoding. -->
<CannotMoveDoc title="Premakni v novo Notepad++ pojavitev" message="Dokument je spremenjen.Shranite ga nato poskusite znova."/> <!-- HowToReproduce: From your Notepad++ drag & drop a clean (not dirty) file to outside of Notepad++, another instance of Notepad++ will be created. Then from your first Notepad++ drag & drop an unsaved file to the new instance. -->
<DocReloadWarning title="Osveži" message="Ali ste prepričani, da želite znova naložiti trenutno datoteko in izgubiti spremembe v Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Shranjevanje ni uspelo" message="Prosimo, preverite, ali je ta datoteka odprta v drugem programu"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Datoteka je že odprta v Notepad++."/> <!-- HowToReproduce: Open a new document and open a file "c:/tmp/foo", save this new document by choosing "c:/tmp/foo" as file to save, reply the override popup "yes", then this message appears. -->
<RenameTabTemporaryNameAlreadyInUse title="Preimenovanje ni uspelo" message="Navedeno ime je že uporabljeno za drugi zavihek."/> <!-- HowToReproduce: Rename the tab of an untitled document and provide a name that is the same as an already-existing tab of an untitled document. -->
<DeleteFileFailed title="Brisanje datoteke" message="Brisanje datoteke ni uspelo"/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<NbFileToOpenImportantWarning title="Število datotek za odpiranje je preveliko" message="$INT_REPLACE$ datoteke so na tem, da se odprejo.
Ali ste prepričani, da jih želite odpreti?"/> <!-- HowToReproduce: Check "Open all files of folder instead of launching Folder as Workspace on folder dropping" in "Default Directory" of Preferences dialog, then drop a folder which contains more then 200 files into Notepad++. -->
<SettingsOnCloudError title="Nastavitve v oblak" message="Zdi se, da je pot nastavitev v oblaku nastavljena samo na bralnje,
ali na mapo ki zahteva posebno pooblastilo za pisanje.
Vaše nastavitve za oblak bodo preklicane. Ponastavite skladno vrednosti preko pogovornega okna Nastavitve."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Odpri datoteko" message="Datoteka, ki jo poskušate odpreti ne obstaja."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<SessionFileInvalidError title="Ni bilo mogoče naložiti seje" message="Datoteka seje je bodisi poškodovana ali pa ni veljavna."/> <!-- HowToReproduce: Save current session via menu "File -> Save Session...", use another editor to modify the session you saved to make it an invalid xml file. Then load this invalid session via menu "File -> Load Session...". -->
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Neveljaven ukrep" message="Datoteke ali mape lahko samo spustite, vendar ne oboje, ker ste v spusti mapo, kot načinu projekta.
morate omogočiti &quot;Odpri vse datoteke v mapi, namesto da zaženete Mapa kot delovni prostor pri spustu mape&quot; v &quot;Privzeti imenik&quot; v pogovornem oknu Nastavitve, da bo ta operacija delovala."/>
<SortingError title="Napaka pri razvrščanju" message="Zaradi vrstice ni bilo mogoče izvesti numeričnega razvrščanja $INT_REPLACE$."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<ColumnModeTip title="Način stolpca" message="Za preklop v način stolpca uporabite &quot;ALT+izbiro miške ali Alt+Shift+puščica."/>
<BufferInvalidWarning title="Shranjevanje ni uspelo" message="Ni mogoče shraniti: Medpomnilnik je neveljaven."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<DoCloseOrNot title="Ohrani neobstoječo datoteko" message="Datoteka &quot;$STR_REPLACE$&quot; ne obstaja več.
Pustim to datoteko v urejevalniku?"/>
<DoDeleteOrNot title="Brisanje datoteke" message="Datoteka &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bo premaknjena v koš, ta dokument bo zaprt.
Nadaljujem?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Shrani" message="Vaše varnostne datoteke ni mogoče najti (izbrisano od zunaj).
Shranite drugače, sicer bodo vaši podatki izgubljeni
Želite shraniti datoteko &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoReloadOrNot title="Ponovno naloži" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
To datoteko je spremenil drug program.
Jo želite znova naložiti?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Ponovno naloži" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
To datoteko je spremenil drug program.
Ali jo želite znova naložiti in izgubiti spremembe v Notepad++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Zaznan prazgodovinski sistem" message="Zdi se, da še vedno uporabljate prazgodovinski sistem. Ta funkcija deluje le na sodobnem sistemu, žal."/> <!-- HowToReproduce: Launch "Document Map" under Windows XP. -->
<XpUpdaterProblem title="Notepad++ Updater" message="Notepad++ Updater ni združljiv s XP zaradi zastarelega varnostne plasti pod XP.
Ali želite prenesti najnovejšo različico z Notepad++ strani?"/> <!-- HowToReproduce: Run menu "? -> Update Notepad++" under Windows XP. -->
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Proxy nastavitve" message="Za nastavitev proxyja znova zaženite Notepad++ v skrbniškem načinu."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Težava spremljanja" message="Dokument je onesnažen. Pred spremljanjem shranite spremembo."/>
<DocNoExistToMonitor title="Težava spremljanja" message="Datoteka mora obstajati za spremljanje."/>
<FileTooBigToOpen title="Težava s velikostjo datoteke" message="Datoteka je prevelika za odpiranje v Notepad++"/> <!-- HowToReproduce: Try to open a 4GB file (it's not easy to reproduce, it depends on your system). -->
<FileLoadingException title="Koda izjeme: $STR_REPLACE$" message="Pri nalaganju datoteke je prišlo do napake!"/>
<WantToOpenHugeFile title="Opozorilo pri odpiranju velike datoteke" message="Odpiranje velike datoteke velikosti 2 GB+ lahko traja nekaj minut.
Ali jo želite odpreti?"/>
<CreateNewFileOrNot title="Ustvari novo datoteko" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; ne obstaja. Jo ustvarim?"/>
<CreateNewFileError title="Ustvari novo datoteko" message="Datoteke ni mogoče ustvariti &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<OpenFileError title="NAPAKA" message="Datoteke ni mogoče odpreti &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<FileBackupFailed title="Varnostno kopiranje datoteke ni uspelo" message="Prejšnjo različico datoteke ni bilo mogoče shraniti v varnostno mapo na &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Želite shraniti trenutno datoteko?"/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<LoadStylersFailed title="Nalaganje stylers.xml ni uspelo" message="Nalaganje &quot;$STR_REPLACE$&quot; ni uspelo!"/>
<LoadLangsFailed title="Konfigurator" message="Nalaganje langs.xml ni uspelo!
Želite obnoviti svoj langs.xml?"/> <!-- HowToReproduce: Close Notepad++. Use another editor to remove all content of "langs.xml" (0 length) then save it. Open Notepad++. -->
<LoadLangsFailedFinal title="Konfigurator" message="Nalaganje langs.xml ni uspelo!"/> <!-- HowToReproduce: Close Notepad++. Use another editor to make "langs.xml" an invalid xml file then save it. Open Notepad++. -->
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Mapa kot problem dodajanja delovnega prostora" message="Podmapa mape, ki jo želite dodati, že obstaja.
Odstranite ta koren iz panela, preden dodate mapo &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/> <!-- HowToReproduce: Add a folder like "c:\temp\aFolder\" into "Folder as Workspace" panel, then try to add "c:\temp\". -->
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Delovni prostor je bil spremenjen. Ali ga želite shraniti?"/>
<ProjectPanelSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Med zapisom datoteke delovnega prostora je prišlo do napake.
Vaš delovni prostor ni bil shranjen."/> <!-- HowToReproduce: this message prevents from system failure. It's hard to reproduce. -->
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Odpri delovni prostor" message="Trenutni delovni prostor je bil spremenjen. Želite shraniti trenutni projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Nov delovni prostor" message="Trenutni delovni prostor je bil spremenjen. Želite shraniti trenutni projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Odpri delovni prostor" message="Delovni prostor ni bilo mogoče odpreti.
Zdi se, da datoteka, ki jo želite odpreti, ni veljavna projektna datoteka."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Odstrani mapo iz projekta" message="Vse podpostavke bodo odstranjene.
Ali ste prepričani, da želite odstraniti to mapo iz projekta?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Odstrani datoteko iz projekta" message="Are you sure you want to remove this file from the project?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Ponovno naloži delovni prostor" message="Datoteke ni mogoče najti za ponovno nalaganje."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Ponovno naloži delovni prostor" message="Trenutni delovni prostor je bil spremenjen. Prenova bo zavrgla vse spremembe.
Želite nadaljevati?"/>
<UDLNewNameError title="UDL napaka" message="To ime uporablja drug jezik,
izberite katerokoli drugo."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Odstrani trenutni jezik" message="Ste prepričani?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Ste prepričani?" message="Ali ste prepričani, da želite izbrisati to bližnjico?"/>
<FindCharRangeValueError title="Težava z vrednostjo območja" message="Vnesite med 0 in 255."/>
<OpenInAdminMode title="Shranjevanje ni uspelo" message="Datoteke ni mogoče shraniti in je morda zaščititi.
Želite zagnati Notepad++ v skrbniškem načinu?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Shranjevanje ni uspelo" message="Datoteke ni mogoče shraniti in je morda zaščititi.
Želite zagnati Notepad++ v skrbniškem načinu?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Odpiranje v skrbniškem načinu ni uspelo" message="Notepad++ ni mogoče odpreti v skrbniškem načinu."/> <!-- HowToReproduce: When you have no Admin privilege and you try to save a modified file in a protected location (for example: any file in sub-folder of "C:\Program Files\". This message will appear after replying "Yes" to "Open in Admin mode" dialog. -->
<ViewInBrowser title="Ogled trenutne datoteke v brskalniku" message="Aplikacije ni mogoče najti v vašem sistemu."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Notepad++ se bo kmalu končal" message="Če kliknete DA, zapustite Notepad++ in nadaljujete z operacijami.
Po zaključku vseh operacij se bo Notepad++ znova zagnal.
Nadaljujem?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Notepad++ je treba znova zagnati" message="Če želite naložiti vtičnike, morate znova zagnati Notepad++."/> <!-- HowToReproduce: Import a plugin via menu "Settings->Import->Import Plugin(s)...". -->
<ChangeHistoryEnabledWarning title="Notepad++ je treba znova zagnati" message="Če želite omogočiti zgodovino sprememb, morate znova zagnati Notepad++."/> <!-- HowToReproduce: uncheck "Display Change History" via Preferences dialog "Marges/Border/Edge. -->
<WindowsSessionExit title="Notepad++ - izhod iz seje sistema Windows" message="Seja sistema Windows bo kmalu prekinjena, vendar pa imate še nekaj neshranjenih podatkov. Ali želite zapustiti Notepad++ zdaj?"/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Zgodovina odložišča"/>
</ClipboardHistory>
<DocList>
<PanelTitle name="Seznam dokumentov"/>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnExt name="Ekst."/>
<ColumnPath name="Pot"/>
</DocList>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnPath name="Pot"/>
<ColumnType name="Vrsta"/>
<ColumnSize name="Velikost"/>
<NbDocsTotal name="skupaj dokumentov:"/>
<MenuCopyName name="Kopiraj ime(na)"/>
<MenuCopyPath name="Kopiraj ime(na) poti"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Panel za vstavljanje ASCII kod"/>
<ColumnVal name="Vrednost"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML število"/>
<ColumnHtmlName name="HTML koda"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumenta"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Seznam funkcij"/>
<SortTip name="Razvrsti"/>
<ReloadTip name="Osveži"/>
<PreferencesTip name="Nastavitve"/>
<PreferencesInitialSort name="Privzeto razvrsti funkcije (A do Ž)."/>
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Mapa kot delovni prostor"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Izberite mapo, ki jo želite dodati v panel Mapa kot delovni prostor"/>
<ExpandAllFoldersTip name="Razgrni vse"/>
<CollapseAllFoldersTip name="Zloži vse"/>
<LocateCurrentFileTip name="Lociraj trenutno datoteko"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Odstrani"/>
<Item id="3512" name="Odstrani vse"/>
<Item id="3513" name="Dodaj"/>
<Item id="3514" name="Zaženi s sistemom"/>
<Item id="3515" name="Odpri"/>
<Item id="3516" name="Kopiraj pot"/>
<Item id="3517" name="Najdi v datotekah..."/>
<Item id="3518" name="Razišči tukaj"/>
<Item id="3519" name="CMD tukaj"/>
<Item id="3520" name="Kopiraj ime datoteke"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Delovni prostor"/>
<NewProjectName name="Ime projekta"/>
<NewFolderName name="Ime mape"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Delovni prostor"/>
<Item id="1" name="Uredi"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nov delovni prostor"/>
<Item id="3123" name="Odpri delovni prostor"/>
<Item id="3124" name="Osveži delovni prostor"/>
<Item id="3125" name="Shrani"/>
<Item id="3126" name="Shrani kot..."/>
<Item id="3127" name="Shrani kopijo kot..."/>
<Item id="3121" name="Dodaj nov projekt"/>
<Item id="3128" name="Poišči v projektih..."/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3112" name="Dodaj mapo"/>
<Item id="3113" name="Dodaj datoteke..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj datoteke iz imenika..."/>
<Item id="3114" name="Odstrani"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3112" name="Dodaj mapo"/>
<Item id="3113" name="Dodaj datoteke..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj datoteke iz imenika..."/>
<Item id="3114" name="Odstrani"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3115" name="Odstrani"/>
<Item id="3116" name="Spremeni pot datoteke"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ and $STR_REPLACE$ are a place holders, don't translate these place holders -->
<word-chars-list-tip value="To vam omogoča vključevati dodatni znak v aktualnih besednih znakih med dvoklikom za izbiro ali iskanje z &quot;Ujemanje samo cele besede&quot; možnost preverbe."/>
<!-- Don't translate "(&quot;EOL custom color&quot;)" -->
<eol-custom-color-tip value="Pojdite v konfigurator sloga, da spremenite privzeto barvo EOL po meri (&quot;EOL custom color&quot;).."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Zavedajte se: "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ space(s)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ TAB(s)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" na seznamu znakov."/> <!-- HowToReproduce: In "Delimiter" section of Preferences dialog, check "Add your character as part of word\r(don't choose it unless you know what you're doing)", then type a white-space in the text field. -->
<backup-select-folder value="Izberite mapo kot imenik varnostne kopije"/> <!-- HowToReproduce: Settings > Preferences > Backup > [...] -->
<cloud-invalid-warning value="Neveljavna pot."/>
<cloud-restart-warning value="Za uveljavitev ponovno zaženite Notepad++."/>
<cloud-select-folder value="Izberite mapo od/do, kjer Notepad++ bere/zapisuje svoje nastavitve"/> <!-- HowToReproduce: In "Cloud" section of Preferences dialog, check "Set your cloud location path here: ", then click the button "...". This message is displayed in the "Browse For Folder" dialog. -->
<default-open-save-select-folder value="Izberite mapo kot privzeti imenik"/> <!-- HowToReproduce: Settings > Preferences > Default Directory > [...] -->
<shift-change-direction-tip value="Uporabite Shift + Enter za iskanje v nasprotni smeri"/>
<two-find-buttons-tip value="dva gumba za iskanje"/>
<file-rename-title value="Preimenuj"/>
<find-in-files-filter-tip value="Najdi v cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Najdi v vseh datotekah, razen exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log
Najdi v vseh datotekah, vendar izključi testne mape, bin &amp;&amp; bin64:
*.* !\tests !\bin*
Najdi v vseh datotekah, vendar rekurzivno izključite vse mape dnevnikov ali vse dnevnike:
*.* !+\log*"/> <!-- HowToReproduce: Tip of mouse hovered on "Filters" label in "Find in Files" section of Find dialog. -->
<find-in-files-select-folder value="Izberite mapo za iskanje"/> <!-- HowToReproduce: Search > Find in Files > [...] -->
<find-status-top-reached value="Najdi: Najdena je 1. pojavitev od spodaj. Začetek dokumenta je bil dosežen."/>
<find-status-end-reached value="Najdi: Najdena je 1. pojavitev od zgoraj. Konec dokumenta je bil dosežen."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Zamenjaj v datotekah: 1 pojavitev je bila zamenjana"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Zamenjaj v datotekah: $INT_REPLACE$ pojavitve so bile zamenjane"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Zamenjaj v odprtih datotekah: Regularni izraz je napačen"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Zamenjaj v odprtih datotekah: 1 pojavitev je bila zamenjana"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Zamenjaj v odprtih datotekah: $INT_REPLACE$ pojavitve so bile zamenjane"/>
<find-status-mark-re-malformed value="Označi: Regularni izraz je napačen"/>
<find-status-invalid-re value="Najdi: Neveljaven regularni izraz"/>
<find-status-search-failed value="Najdi: iskanje ni uspelo"/>
<find-status-mark-1-match value="Označi: 1 zadetek"/>
<find-status-mark-nb-matches value="Označi: $INT_REPLACE$ zadetkov"/>
<find-status-count-re-malformed value="Števec: Regularni izraz za iskanje je napačen"/>
<find-status-count-1-match value="Števec: 1 zadetek"/>
<find-status-count-nb-matches value="Števec: $INT_REPLACE$ zadetkov"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Zamenjaj vse: Regularni izraz je napačen"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Zamenjaj vse: 1 pojavitev je bila zamenjana"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Zamenjaj vse: $INT_REPLACE$ pojavitve so bile zamenjane"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Zamenjaj vse: Besedilo ni mogoče zamenjati. Trenutni dokument je samo za branje"/>
<find-status-replace-end-reached value="Zamenjaj: Zamenjana je 1. pojavitev z vrha. Konec dokumenta je bil dosežen"/>
<find-status-replace-top-reached value="Zamenjaj: Zamenjana je 1. pojavitev od spodaj. Začetek dokumenta je bil dosežen"/>
<find-status-replaced-next-found value="Zamenjaj: 1. pojavitev je bila zamenjana. Naslednja pojavitev je bila najdena."/>
<find-status-replaced-without-continuing value="Zamenjaj: 1 pojavitev je bila zamenjana."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Zamenjaj: 1 pojavitev je bila zamenjana. Ni več najdenih pojavitev."/>
<find-status-replace-not-found value="Zamenjaj: ni bilo nobene pojavitve"/>
<find-status-replace-readonly value="Zamenjaj: Besedilo ni mogoče zamenjati. Trenutni dokument je samo za branje"/>
<find-status-cannot-find value="Najdi: Besedila ni mogoče najti &quot;$STR_REPLACE$&quot;"/>
<find-status-scope-selection value="v izbranem besedilu"/>
<find-status-scope-all value="v celotni datoteki"/>
<find-status-scope-backward value="od začetka datoteke do karete"/>
<find-status-scope-forward value="od karete do konca datoteke"/>
<finder-find-in-finder value="Najdi v teh rezultatih iskanja..."/>
<finder-close-this value="Zapri te rezultate iskanja"/>
<finder-collapse-all value="Zloži vse"/>
<finder-uncollapse-all value="Razgrni vse"/>
<finder-copy value="Kopiraj izbrane vrstice"/>
<finder-copy-verbatim value="Kopiraj"/>
<finder-copy-paths value="Kopiraj ime(na) poti"/>
<finder-select-all value="Izberi vse"/>
<finder-clear-all value="Počisti vse"/>
<finder-open-all value="Odpri vse"/>
<finder-purge-for-every-search value="Počisti za vsakim iskanjem"/>
<finder-wrap-long-lines value="Prelomi dolge vrstice"/>
<common-ok value="V redu"/>
<common-cancel value="Prekliči"/>
<common-name value="Ime: "/>
<tabrename-title value="Preimenovanje trenutnega zavihka"/>
<tabrename-newname value="Novo ime: "/>
<splitter-rotate-left value="Zasuk na levo"/>
<splitter-rotate-right value="Zasuk v desno"/>
<recent-file-history-maxfile value="Maks. datotek: "/>
<recent-file-history-customlength value="Dolžina: "/>
<language-tabsize value="Velikost zavihka: "/>
<userdefined-title-new value="Ustvari nov jezik..."/>
<userdefined-title-save value="Shrani ime trenutnega jezika kot..."/>
<userdefined-title-rename value="Preimenuj ime trenutnega jezika"/>
<autocomplete-nb-char value="Št. znak: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="Št. stolpec:"/>
<summary value="Povzetek"/>
<summary-filepath value="Celotna pot datoteke: "/>
<summary-filecreatetime value="Ustvarjeno: "/>
<summary-filemodifytime value="Spremenjeno: "/>
<summary-nbchar value="Znaki (brez zaključkov vrstic): "/>
<summary-nbword value="Besed: "/>
<summary-nbline value="Vrstic: "/>
<summary-nbbyte value="Dolžina dokumenta: "/>
<summary-nbsel1 value=" izbrani znaki ("/>
<summary-nbsel2 value=" bajtov) v "/>
<summary-nbrange value=" razponu"/>
<find-in-files-progress-title value="Potek iskanja v datotekah..."/>
<replace-in-files-confirm-title value="Ali ste prepričani?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Ali ste prepričani, da želite zamenjati vse pojavitve v :"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="Za vrsto datoteke :"/>
<replace-in-files-progress-title value="Potek zamenjave v datotekah..."/>
<replace-in-projects-confirm-title value="Ali ste prepričani?"/>
<replace-in-projects-confirm-message value="Ali želite zamenjati vse pojavitve v vseh dokumentih v izbranih panelih projektov?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Ali ste prepričani?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Ali ste prepričani, da želite zamenjati vse pojavitve v vseh odprtih dokumentih?"/>
<find-result-caption value="Rezultati iskanja"/>
<find-result-title value="Iskanje"/> <!-- Must not begin with space or tab character -->
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE1$ zadetkov v $INT_REPLACE2$ datotek od $INT_REPLACE3$ iskanih)"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE1$ zadetkov v $INT_REPLACE2$ izbirah od $INT_REPLACE3$ iskanih)"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Način linijskega filtra: prikaže samo filtrirane rezultate"/>
<find-result-hits value="($INT_REPLACE$ zadetkov)"/>
<find-result-line-prefix value="Vrstica"/> <!-- Must not begin with space or tab character -->
<find-regex-zero-length-match value="ujemanje ničelne dolžine" />
<session-save-folder-as-workspace value="Shrani mapo kot delovni prostor" />
<tab-untitled-string value="nov " />
<file-save-assign-type value="&amp;Dodaj razširitev" />
<close-panel-tip value="Zapri" />
<IncrementalFind-FSFound value="$INT_REPLACE$ se ujema" />
<IncrementalFind-FSNotFound value="Fraze ni mogoče najti" />
<IncrementalFind-FSTopReached value="Dosežen vrh strani, nadaljevanje od spodaj" />
<IncrementalFind-FSEndReached value="Dosežen konec strani, nadaljevanje od zgoraj" />
<contextMenu-styleAlloccurrencesOfToken value="Slog vseh pojavnosti žetona" />
<contextMenu-styleOneToken value="Slog žetona" />
<contextMenu-clearStyle value="Počisti slog" />
<contextMenu-PluginCommands value="Ukazi vtičnika" />
<largeFileRestriction-tip value="Nekatere funkcije lahko upočasnijo delovanje velikih datotek. Te funkcije se lahko samodejno onemogočijo, ko odprete veliko datoteko. Tukaj jih lahko prilagodite.
OPOMBA:
1. Spreminjanje možnosti tukaj zahteva ponovno odpiranje trenutno odprtih velikih datotek za pravilno delovanje.
2. Če &quot;Deaktiviraj prelom besed globalno&quot; označeno in odprete veliko datoteko, &quot;Word Wrap&quot; bo onemogočen za vse datoteke. Ponovno ga lahko omogočite prek menija &quot;Pogled-&gt;Prelom besed&quot;." />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>