Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1365 lines (1320 sloc) 76.5 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Slovenian localization for Notepad++ v7.9
Last modified 28. Sept 2020 by Vinko Kastelic
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Slovenski jezik" filename="slovenian.xml" version="7.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Datoteka"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Uredi"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Najdi"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Pogled"/>
<Item menuId="encoding" name="K&amp;odiranje"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Sintaksa jezika"/>
<Item menuId="settings" name="Nas&amp;tavitve"/>
<Item menuId="tools" name="Oro&amp;dja"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makro"/>
<Item menuId="run" name="&amp;Poženi"/>
<Item idName="Plugins" name="&amp;Vtičniki"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Okno"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Odpri vsebino mape"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zapri na več načinov"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Nedavne datoteke"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Zamik"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Pretvori VELIKE/male črke"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Vrstične operacije"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Komentiraj/odkomentiraj"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Samodokončanje"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Pretvorba konca vrstic"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Obravnava praznin"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Posebno lepljenje"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Na izbiro"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Označi vse"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Odznači vse"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Skoči navzgor"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Skoči navzdol"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Zaznamek"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Ogled trenutne datoteke v"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Pokaži simbol"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Povečava"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Premakni/Kloniraj trenutni dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Tabulator"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Strni raven"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Razgrni raven"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Nabor znakov"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="arabski"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="baltski"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="keltski"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="cirilični"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="srednjeevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="kitajski"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="vzhodnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="grški"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="hebrejski"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="japonski"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="korejski"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="severnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="tajski"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="turški"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="zahodnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="vietnamski"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Uporabniško določen jezik"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Uvozi"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nova"/>
<Item id="41002" name="&amp;Odpri"/>
<Item id="41019" name="Raziskovalec"/>
<Item id="41020" name="cmd.exe"/>
<Item id="41003" name="&amp;Zapri"/>
<Item id="41004" name="Zapr&amp;i vse"/>
<Item id="41005" name="Zapri vse razen trenutnega"/>
<Item id="41009" name="Zapri vse na levi"/>
<Item id="41018" name="Zapri vse na desni"/>
<Item id="41024" name="Zapri vse nespremenjeno"/>
<Item id="41006" name="&amp;Shrani"/>
<Item id="41007" name="Shrani &amp;vse"/>
<Item id="41008" name="Shrani &amp;kot..."/>
<Item id="41010" name="Natisni..."/>
<Item id="1001" name="Natisni zdaj"/>
<Item id="41011" name="Iz&amp;hod"/>
<Item id="41012" name="Naloži sejo..."/>
<Item id="41013" name="Shrani sejo..."/>
<Item id="41014" name="Po&amp;novno naloži z diska"/>
<Item id="41015" name="Shrani kopijo kot..."/>
<Item id="41016" name="Premakni v koš"/>
<Item id="41017" name="Preimenuj..."/>
<Item id="41021" name="Obnovi nedavno zaprto datoteko"/>
<Item id="41022" name="Odpri mapo kot delovni prostor..."/>
<Item id="41023" name="Odpri v privzetem pregledovalniku"/>
<Item id="42001" name="Iz&amp;reži"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopiraj"/>
<Item id="42003" name="&amp;Razveljavi"/>
<Item id="42004" name="&amp;Znova uveljavi"/>
<Item id="42005" name="&amp;Prilepi"/>
<Item id="42006" name="I&amp;zbriši"/>
<Item id="42007" name="&amp;Izberi vse"/>
<Item id="42020" name="Izberi Začetek/Konec"/>
<Item id="42008" name="Povečaj zamik vrstice"/>
<Item id="42009" name="Zmanjšaj zamik vrstice"/>
<Item id="42010" name="Podvoji trenutno vrstico"/>
<Item id="42077" name="Odstrani zaporedne podvojene vrstice"/>
<Item id="42012" name="Razdeli vrstice"/>
<Item id="42013" name="Združi vrstice"/>
<Item id="42014" name="Pomakni trenutno vrstico navzgor"/>
<Item id="42015" name="Pomakni trenutno vrstico navzdol"/>
<Item id="42059" name="Razvrsti vrstice leksikografsko Naraščajoče"/>
<Item id="42060" name="Razvrsti vrstice leksikografsko Padajoče"/>
<Item id="42061" name="Razvrsti vrstice kot cela števila Naraščujoče"/>
<Item id="42062" name="Razvrsti vrstice kot cela števila Padajoče"/>
<Item id="42063" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (z vejico) Naraščujoče"/>
<Item id="42064" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (z vejico) Padajoče"/>
<Item id="42065" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (s piko) Naraščujoče"/>
<Item id="42066" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (s piko) Padajoče"/>
<Item id="42078" name="Razvrsti vrstice naključno"/>
<Item id="42016" name="&amp;V VELIKE ČRKE"/>
<Item id="42017" name="v &amp;male črke"/>
<Item id="42067" name="&amp;Primerne črke"/>
<Item id="42068" name="Primerne črke (mešanica)"/>
<Item id="42069" name="&amp;Stavčne črke"/>
<Item id="42070" name="Stavčne črke (mešanica)"/>
<Item id="42071" name="&amp;iNVERT čRKE"/>
<Item id="42072" name="&amp;nakLJUčne ČrkE"/>
<Item id="42073" name="Odpri datoteko"/>
<Item id="42074" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item id="42075" name="Iskanje na spletu"/>
<Item id="42076" name="Sprememba iskalnika..."/>
<Item id="42018" name="&amp;Začni snemanje"/>
<Item id="42019" name="&amp;Nehaj snemanje"/>
<Item id="42021" name="&amp;Predvajaj"/>
<Item id="42022" name="Preklopi enovrstični komentar"/>
<Item id="42023" name="Komentar bloka"/>
<Item id="42047" name="Odkoment bloka"/>
<Item id="42024" name="Odstrani zaključne presledke"/>
<Item id="42042" name="Odstrani vodilne presledke"/>
<Item id="42043" name="Odstrani vodilne in zaključne presledke"/>
<Item id="42044" name="Konca vrstic v presledke"/>
<Item id="42045" name="Odstrani nepotrebne praznine in konce vrstice"/>
<Item id="42046" name="Tabulator v presledek"/>
<Item id="42054" name="Presledek v tabulator (vse)"/>
<Item id="42053" name="Presledek v tabulator (vodilni)"/>
<Item id="42038" name="Prilepi HTML vsebino"/>
<Item id="42039" name="Prilepi RTF vsebino"/>
<Item id="42048" name="Kopiraj binarno vsebino"/>
<Item id="42049" name="Izreži binarno vsebino"/>
<Item id="42050" name="Prilepi binarno vsebino"/>
<Item id="42037" name="Način stolpca..."/>
<Item id="42034" name="Urejevalnik stolpca..."/>
<Item id="42051" name="Panel znakov"/>
<Item id="42052" name="Zgodovina odložišča"/>
<Item id="42025" name="&amp;Shrani trenutno posneti makro"/>
<Item id="42026" name="Smer besedila D->L"/>
<Item id="42027" name="Smer besedila L->D"/>
<Item id="42028" name="Nastavi samo za branje"/>
<Item id="42029" name="Polna pot trenutne datoteke v odložišče"/>
<Item id="42030" name="Ime trenutne datoteke v odložišče"/>
<Item id="42031" name="Pot trenutne mape v odložišče"/>
<Item id="42032" name="&amp;Poženi makro večkrat..."/>
<Item id="42033" name="Počisti zastavico Samo za branje"/>
<Item id="42035" name="Komentiraj enovrstični komentar"/>
<Item id="42036" name="Odkomentiraj enovrstični komentar"/>
<Item id="42055" name="Odstrani prazne vrstice"/>
<Item id="42056" name="Odstrani prazne vrstice (Vsebujejo prazne znake)"/>
<Item id="42057" name="Vstavi prazno vrstico nad trenutno"/>
<Item id="42058" name="Vstavi prazno vrstico pod trenutno"/>
<Item id="43001" name="&amp;Najdi..."/>
<Item id="43002" name="Najdi n&amp;aslednjega"/>
<Item id="43003" name="&amp;Zamenjaj..."/>
<Item id="43004" name="&amp;Pojdi v vrstico..."/>
<Item id="43005" name="Preklopi zaznamek"/>
<Item id="43006" name="Naslednji zaznamek"/>
<Item id="43007" name="Prejšnji zaznamek"/>
<Item id="43008" name="Počisti vse zaznamke"/>
<Item id="43018" name="Izreži zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43019" name="Kopiraj zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43020" name="Prilepi v (zamenjaj) zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43021" name="Izbriši zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43051" name="Odstrani neoznačene vrstice"/>
<Item id="43050" name="Inverzni zaznamek"/>
<Item id="43052" name="Najdi znake v območju..."/>
<Item id="43053" name="Izberi vse ujemanje med oklepaji"/>
<Item id="43009" name="Pojdi na ujemanja"/>
<Item id="43010" name="Najdi &amp;prejšnje"/>
<Item id="43011" name="&amp;Inkrementalno iskanje"/>
<Item id="43013" name="Najdi v datotekah"/>
<Item id="43014" name="Najdi (začasno) Naprej"/>
<Item id="43015" name="Najdi (začasno) Nazaj"/>
<Item id="43022" name="Uporaba 1. sloga"/>
<Item id="43023" name="Počisti 1. slog"/>
<Item id="43024" name="Uporaba 2. sloga"/>
<Item id="43025" name="Počisti 2. slog"/>
<Item id="43026" name="Uporaba 3. sloga"/>
<Item id="43027" name="Počisti 3. slog"/>
<Item id="43028" name="Uporaba 4. sloga"/>
<Item id="43029" name="Počisti 4. slog"/>
<Item id="43030" name="Uporaba 5. sloga"/>
<Item id="43031" name="Počisti 5. slog"/>
<Item id="43032" name="Počisti vse sloge"/>
<Item id="43033" name="1. slog"/>
<Item id="43034" name="2. slog"/>
<Item id="43035" name="3. slog"/>
<Item id="43036" name="4. slog"/>
<Item id="43037" name="5. slog"/>
<Item id="43038" name="Najdi slog"/>
<Item id="43039" name="1. slog"/>
<Item id="43040" name="2. slog"/>
<Item id="43041" name="3. slog"/>
<Item id="43042" name="4. slog"/>
<Item id="43043" name="5. slog"/>
<Item id="43044" name="Najdi slog"/>
<Item id="43045" name="Okno z rezultati iskanja"/>
<Item id="43046" name="Naslednji rezultat iskanja"/>
<Item id="43047" name="Prejšnji rezultat iskanja"/>
<Item id="43048" name="Izberi in najdi naslednje"/>
<Item id="43049" name="Izberi in najdi prejšnje"/>
<Item id="43054" name="Ozn&amp;ači..."/>
<Item id="44009" name="Lepljivček"/>
<Item id="44010" name="Strni vse"/>
<Item id="44019" name="Pokaži vse znake"/>
<Item id="44020" name="Pokaži vodilo zamika"/>
<Item id="44022" name="Prelomi besedilo"/>
<Item id="44023" name="Po&amp;večaj (Ctrl+Kolešček miške gor)"/>
<Item id="44024" name="Po&amp;manjšaj (Ctrl+Kolešček miške dol)"/>
<Item id="44025" name="Pokaži presledke in tabulatorje"/>
<Item id="44026" name="Pokaži konce vrstic"/>
<Item id="44029" name="Razgrni vse"/>
<Item id="44030" name="Strni trenutno raven"/>
<Item id="44031" name="Razgrni trenutno raven"/>
<Item id="44049" name="Povzetek..."/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumenta"/>
<Item id="44084" name="Seznam funkcij"/>
<Item id="44085" name="Mapa kot delovni prostor"/>
<Item id="44086" name="1. tabulator"/>
<Item id="44087" name="2. tabulator"/>
<Item id="44088" name="3. tabulator"/>
<Item id="44089" name="4. tabulator"/>
<Item id="44090" name="5. tabulator"/>
<Item id="44091" name="6. tabulator"/>
<Item id="44092" name="7. tabulator"/>
<Item id="44093" name="8. tabulator"/>
<Item id="44094" name="9. tabulator"/>
<Item id="44095" name="Naslednji tabulator"/>
<Item id="44096" name="Predhodni tabulator"/>
<Item id="44097" name="Spremljanje (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Premakni zavihek v ospredje"/>
<Item id="44099" name="Premakni zavihek v ozadje"/>
<Item id="44032" name="Preklopi celozaslonski način"/>
<Item id="44033" name="Povrni privzeto povečavo"/>
<Item id="44034" name="Vedno na vrhu"/>
<Item id="44035" name="Sinhroniziraj navpično drsenje"/>
<Item id="44036" name="Sinhroniziraj vodoravno drsenje"/>
<Item id="44041" name="Pokaži simbol preloma vrstic"/>
<Item id="44072" name="Žarišče na drug prikaz"/>
<Item id="44081" name="Projekt Panel 1"/>
<Item id="44082" name="Projekt Panel 2"/>
<Item id="44083" name="Projekt Panel 3"/>
<Item id="45001" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="45004" name="ANSI"/>
<Item id="45005" name="UTF-8-BOM"/>
<Item id="45006" name="UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Pretvori v ANSI"/>
<Item id="45010" name="Pretvori v UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Pretvori v UTF-8-BOM"/>
<Item id="45012" name="Pretvori v UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Pretvori v UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45060" name="Big5 (tradicionalna)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (poenostavljena)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: islandski"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: nordijski"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: portugalski"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: francoski"/>
<Item id="10001" name="Premakni v drugi pogled"/>
<Item id="10002" name="Kloniraj v drugi pogled"/>
<Item id="10003" name="Premakni v novo pojavitev"/>
<Item id="10004" name="Odpri v novi pojavitvi"/>
<Item id="46001" name="Nastavljanje sloga..."/>
<Item id="46250" name="Določite svoj jezik..."/>
<Item id="46300" name="Odpri Uporabniško določeno mapo Jezik..."/>
<Item id="46180" name="Uporabniško določeno"/>
<Item id="47000" name="Vizitka Notepad++"/>
<Item id="47010" name="Argumenti ukazne vrstice..."/>
<Item id="47001" name="Domača stran Notepad++"/>
<Item id="47002" name="Stran projekta Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Spletna dokumentacija"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ Skupnost (Forum)"/>
<Item id="47011" name="Podpora v živo"/>
<Item id="47012" name="Info o razhroščevanju..."/>
<Item id="47005" name="Dodatni vtičniki"/>
<Item id="47006" name="Posodobi Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Nastavite Updater Proxy..."/>
<Item id="48005" name="Uvozi vtičnik(e)..."/>
<Item id="48006" name="Uvoz tem(e) sloga..."/>
<Item id="48018" name="Uredi pojavno okno kontekstnega menija"/>
<Item id="48009" name="Bližnjice..."/>
<Item id="48011" name="Nastavitve..."/>
<Item id="48014" name="Odpri mapo z vtičniki..."/>
<Item id="48015" name="Skrbnik vtičnikov..."/>
<Item id="48501" name="Generiraj..."/>
<Item id="48502" name="Generiraj iz datoteke..."/>
<Item id="48503" name="Generiraj iz izbire v odložišče"/>
<Item id="48504" name="Generiraj..."/>
<Item id="48505" name="Generiraj iz datoteke..."/>
<Item id="48506" name="Generiraj iz izbire v odložišče"/>
<Item id="49000" name="&amp;Poženi ..."/>
<Item id="50000" name="Dopolnjevanje funkcij"/>
<Item id="50001" name="Dopolnjevanje besed"/>
<Item id="50002" name="Namig za parametre funkcij"/>
<Item id="50005" name="Preklop makro zapisa"/>
<Item id="50006" name="Pot dopolnitev"/>
<Item id="44042" name="Skrij vrstice"/>
<Item id="42040" name="Odpri vse nedavne datoteke"/>
<Item id="42041" name="Počisti seznam nedavno odprtih datotek"/>
<Item id="48016" name="Spremeni bližnjico/Izbriši makro..."/>
<Item id="48017" name="Spremeni bližnjico/Izbriši ukaz..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Zapri"/>
<Item CMID="1" name="Zapri vse razen tega"/>
<Item CMID="2" name="Shrani"/>
<Item CMID="3" name="Shrani kot..."/>
<Item CMID="4" name="Natisni"/>
<Item CMID="5" name="Premakni v drugi pogled"/>
<Item CMID="6" name="Kloniraj v drugi pogled"/>
<Item CMID="7" name="Polna pot trenutne datoteke v odložišče"/>
<Item CMID="8" name="Ime datoteke v odložišče"/>
<Item CMID="9" name="Pot trenutne mape v odložišče"/>
<Item CMID="10" name="Preimenuj"/>
<Item CMID="11" name="Premakni v Koš"/>
<Item CMID="12" name="Samo za branje"/>
<Item CMID="13" name="Počisti oznako Samo za branje"/>
<Item CMID="14" name="Premakni v novo pojavitev"/>
<Item CMID="15" name="Odpri v novi pojavitvi"/>
<Item CMID="16" name="Osveži"/>
<Item CMID="17" name="Zapri vse na levo"/>
<Item CMID="18" name="Zapri vse na desno"/>
<Item CMID="19" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item CMID="20" name="Odpri vsebino mape v cmd.exe oknu"/>
<Item CMID="21" name="Odpri v privzetem pregledovalniku"/>
<Item CMID="22" name="Zapri vse nespremenjeno"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Najdi" titleReplace="Zamenjaj" titleFindInFiles="Najdi v datotekah" titleMark="Označi">
<Item id="1" name="Najdi naslednjega"/>
<Item id="1722" name="V smeri nazaj"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="1620" name="&amp;Najdi:"/>
<Item id="1603" name="Upoštevaj samo &amp;cele besede"/>
<Item id="1604" name="Upoštevaj &amp;VELIKE/male črke"/>
<Item id="1605" name="Re&amp;gularni izraz"/>
<Item id="1606" name="&amp;Prelom"/>
<Item id="1614" name="Pr&amp;eštej"/>
<Item id="1615" name="Označi vse"/>
<Item id="1616" name="Ozn&amp;ači vrstico zaznamkov"/>
<Item id="1618" name="Počisti ob vsakem iskanju"/>
<Item id="1611" name="Z&amp;amenjaj z:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Zamenjaj"/>
<Item id="1609" name="Zamenjaj &amp;vse"/>
<Item id="1687" name="Ob izgubljeni pozornosti"/>
<Item id="1688" name="Vedno"/>
<Item id="1632" name="V &amp;izboru"/>
<Item id="1633" name="Počisti vse označeno"/>
<Item id="1635" name="Zamenjaj vse v &amp;vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="1636" name="Najdi vse v &amp;vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="1654" name="Filtr&amp;i:"/>
<Item id="1655" name="M&amp;apa:"/>
<Item id="1656" name="Najdi vse"/>
<Item id="1658" name="V vseh &amp;podmapah"/>
<Item id="1659" name="V &amp;skritih mapah"/>
<Item id="1624" name="Način iskanja"/>
<Item id="1625" name="&amp;Navaden"/>
<Item id="1626" name="Ra&amp;zširjen (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Zamenjaj v datotekah"/>
<Item id="1661" name="Sledi trenutni dok."/>
<Item id="1641" name="Najdi vse v trenutnem dokumentu"/>
<Item id="1686" name="Proso&amp;jnost"/>
<Item id="1703" name="&amp;. se ujema z novo vrstico"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Najdi naprej"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Najdi znake v območju...">
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="2901" name="Niso-ASCII znaki (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII znaki (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Moje območje:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Navzgor"/>
<Item id="2907" name="&amp;Navzdol"/>
<Item id="2908" name="Smer"/>
<Item id="2909" name="Oklepaj&amp;oče"/>
<Item id="2910" name="Najdi"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Pojdi v vrstico ...">
<Item id="2007" name="&amp;Vrstica"/>
<Item id="2008" name="&amp;Zamik"/>
<Item id="1" name="Pojdi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="2004" name="Trenutno ste v:"/>
<Item id="2005" name="Želite v:"/>
<Item id="2006" name="Ne morete iti dlje od:"/>
</GoToLine>
<Run title="Poženi...">
<Item id="1903" name="Vnesite program za zagon"/>
<Item id="1" name="Poženi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="1904" name="Shrani..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Generiraj MD5 povzetek iz datotek">
<Item id="1922" name="Izberite datoteke za generiranje MD5..."/>
<Item id="1924" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Generiraj MD5 povzetek">
<Item id="1932" name="Obravnavaj vsako vrstico kot ločen niz"/>
<Item id="1934" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Generiraj SHA-256 povzetek iz datotek">
<Item id="1922" name="Izberite datoteke za generiranje SHA-256..."/>
<Item id="1924" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Generiraj SHA-256 povzetek">
<Item id="1932" name="Vsako vrstico obravnavaj kot ločen niz"/>
<Item id="1934" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Skrbnik vtičnikov" titleAvailable = "Na voljo" titleUpdates = "Posodobitve" titleInstalled = "Nameščeno">
<ColumnPlugin name="Vtičnik"/>
<ColumnVersion name="Različica"/>
<Item id="5501" name="Išči:"/>
<Item id="5503" name="Namesti"/>
<Item id="5504" name="Posodobi"/>
<Item id="5505" name="Odstrani"/>
<Item id="5508" name="Naslednji"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Prilagoditev sloga">
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="2301" name="Shrani in zapri"/>
<Item id="2303" name="Prosojnost"/>
<Item id="2306" name="Izberite temo: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Krepko"/>
<Item id="2205" name="Ležeče"/>
<Item id="2206" name="Barva pisave"/>
<Item id="2207" name="Barva ozadja"/>
<Item id="2208" name="Ime pisave:"/>
<Item id="2209" name="Velikost pisave:"/>
<Item id="2211" name="Slog:"/>
<Item id="2212" name="Barve sloga"/>
<Item id="2213" name="Slog pisave"/>
<Item id="2214" name="Privzeta razširitev:"/>
<Item id="2216" name="Uporabniška razširitev:"/>
<Item id="2218" name="Podčrtano"/>
<Item id="2219" name="Privzete ključne besede"/>
<Item id="2221" name="Uporabniško določene ključne besede"/>
<Item id="2225" name="Jezik:"/>
<Item id="2226" name="Omogoči globalno barvo ospredja"/>
<Item id="2227" name="Omogoči globalno barvo ozadja"/>
<Item id="2228" name="Omogoči globalno pisavo"/>
<Item id="2229" name="Omogoči globalno velikost pisave"/>
<Item id="2230" name="Omogoči globalno krepki slog pisave"/>
<Item id="2231" name="Omogoči globalno ležeči slog pisave"/>
<Item id="2232" name="Omogoči globalno podčrtani slog pisave"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Maper bližnjic">
<Item id="2602" name="Spremeni"/>
<Item id="2603" name="Izbriši"/>
<Item id="2606" name="Počisti"/>
<Item id="2607" name="Filter: "/>
<Item id="1" name="Zapri"/>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnShortcut name="Bližnjica"/>
<ColumnCategory name="Kategorija"/>
<ColumnPlugin name="Vtičniki"/>
<MainMenuTab name="Glavni meni"/>
<MacrosTab name="Makri"/>
<RunCommandsTab name="Ukazi zagona"/>
<PluginCommandsTab name="Ukazi vtičnikov"/>
<ScintillaCommandsTab name="Ukazi Scintilla"/>
<ConflictInfoOk name="Za to postavko ni konfliktov z bližnjico."/>
<ConflictInfoEditing name="Ni konfliktov . . ."/>
<MainCommandNames>
<Item id="41019" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item id="41020" name="Odpri vsebino mape v ukaznem pozivu"/>
<Item id="41021" name="Obnovi nedavno zaprto datoteko"/>
<Item id="45001" name="EOL pretvorba v Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="EOL pretvorba v Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="EOL pretvorba v Macintosh (CR)"/>
<Item id="43022" name="Označi rezultate iskanja z uporabo 1.sloga"/>
<Item id="43024" name="Označi rezultate iskanja z uporabo 2.sloga"/>
<Item id="43026" name="Označi rezultate iskanja z uporabo 3.sloga"/>
<Item id="43028" name="Označi rezultate iskanja z uporabo 4.sloga"/>
<Item id="43030" name="Označi rezultate iskanja z uporabo 5.sloga"/>
<Item id="43023" name="Počisti oznake z uporabo 1.sloga"/>
<Item id="43025" name="Počisti oznake z uporabo 2.sloga"/>
<Item id="43027" name="Počisti oznake z uporabo 3.sloga"/>
<Item id="43029" name="Počisti oznake z uporabo 4.sloga"/>
<Item id="43031" name="Počisti oznake z uporabo 5.sloga"/>
<Item id="43032" name="Počisti oznake z uporabo poljubnega sloga"/>
<Item id="43033" name="Predhodna oznaka z uporabo 1.sloga"/>
<Item id="43034" name="Predhodna oznaka z uporabo 2.sloga"/>
<Item id="43035" name="Predhodna oznaka z uporabo 3.sloga"/>
<Item id="43036" name="Predhodna oznaka z uporabo 4.sloga"/>
<Item id="43037" name="Predhodna oznaka z uporabo 5.sloga"/>
<Item id="43038" name="Predhodna oznaka ustvarjena z Mark"/>
<Item id="43039" name="Naslednja oznaka z uporabo 1.sloga"/>
<Item id="43040" name="Naslednja oznaka z uporabo 2.sloga"/>
<Item id="43041" name="Naslednja oznaka z uporabo 3.sloga"/>
<Item id="43042" name="Naslednja oznaka z uporabo 4.sloga"/>
<Item id="43043" name="Naslednja oznaka z uporabo 5.sloga"/>
<Item id="43044" name="Naslednja oznaka ustvarjena z Mark"/>
<Item id="44100" name="Poglej trenutno datoteko v Firefox"/>
<Item id="44101" name="Poglej trenutno datoteko v Chrome"/>
<Item id="44103" name="Poglej trenutno datoteko v IE"/>
<Item id="44102" name="Poglej trenutno datoteko v"/>
<Item id="50003" name="Preklopi na predhodni dokument"/>
<Item id="50004" name="Preklopi na naslednji dokument"/>
<Item id="44051" name="Strni raven 1"/>
<Item id="44052" name="Strni raven 2"/>
<Item id="44053" name="Strni raven 3"/>
<Item id="44054" name="Strni raven 4"/>
<Item id="44055" name="Strni raven 5"/>
<Item id="44056" name="Strni raven 6"/>
<Item id="44057" name="Strni raven 7"/>
<Item id="44058" name="Strni raven 8"/>
<Item id="44061" name="Razgrni raven 1"/>
<Item id="44062" name="Razgrni raven 2"/>
<Item id="44063" name="Razgrni raven 3"/>
<Item id="44064" name="Razgrni raven 4"/>
<Item id="44065" name="Razgrni raven 5"/>
<Item id="44066" name="Razgrni raven 6"/>
<Item id="44067" name="Razgrni raven 7"/>
<Item id="44068" name="Razgrni raven 8"/>
<Item id="44081" name="Vklopi projektni panel 1"/>
<Item id="44082" name="Vklopi projektni panel 2"/>
<Item id="44083" name="Vklopi projektni panel 3"/>
<Item id="44085" name="Vklopi mapo kot delovni prostor"/>
<Item id="44080" name="Vklopi mapo dokumentov"/>
<Item id="44084" name="Vklopi seznam funkcij"/>
<Item id="50005" name="Vklopi snemanje makra"/>
<Item id="44104" name="Preklopi v projektni panel 1"/>
<Item id="44105" name="Preklopi v projektni panel 2"/>
<Item id="44106" name="Preklopi v projektni panel 3"/>
<Item id="44107" name="Preklopi v mapo kot delovni prostor"/>
<Item id="44108" name="Preklopi v seznam funkcij"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Bližnjica">
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="5006" name="Ime"/>
<Item id="5008" name="Dodaj"/>
<Item id="5009" name="Odstrani"/>
<Item id="5010" name="Uporabi"/>
<Item id="5007" name="To bo odstranilo bližnjico tega ukaza"/>
<Item id="5012" name="OBSTAJA KONFLIKT!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Uporabniško določen">
<Item id="20001" name="Zasidraj"/>
<Item id="20002" name="Preimenuj"/>
<Item id="20003" name="Ustvari novega..."/>
<Item id="20004" name="Odstrani"/>
<Item id="20005" name="Shrani kot..."/>
<Item id="20007" name="Jezik vmesnika: "/>
<Item id="20009" name="Pripona:"/>
<Item id="20012" name="Ne razlikuj VELIKE/male črke"/>
<Item id="20011" name="Prosojnost"/>
<Item id="20015" name="Uvoz..."/>
<Item id="20016" name="Izvoz..."/>
<StylerDialog title="Pogovorno okno Slogovnika">
<Item id="25030" name="Možnosti pisave:"/>
<Item id="25006" name="Barva pisave"/>
<Item id="25007" name="Barva ozadja"/>
<Item id="25031" name="Ime:"/>
<Item id="25032" name="Velikost:"/>
<Item id="25001" name="Krepko"/>
<Item id="25002" name="Ležeče"/>
<Item id="25003" name="Podčrtano"/>
<Item id="25029" name="Gnezdenje:"/>
<Item id="25008" name="Razmejilnik 1"/>
<Item id="25009" name="Razmejilnik 2"/>
<Item id="25010" name="Razmejilnik 3"/>
<Item id="25011" name="Razmejilnik 4"/>
<Item id="25012" name="Razmejilnik 5"/>
<Item id="25013" name="Razmejilnik 6"/>
<Item id="25014" name="Razmejilnik 7"/>
<Item id="25015" name="Razmejilnik 8"/>
<Item id="25018" name="Ključna beseda 1"/>
<Item id="25019" name="Ključna beseda 2"/>
<Item id="25020" name="Ključna beseda 3"/>
<Item id="25021" name="Ključna beseda 4"/>
<Item id="25022" name="Ključna beseda 5"/>
<Item id="25023" name="Ključna beseda 6"/>
<Item id="25024" name="Ključna beseda 7"/>
<Item id="25025" name="Ključna beseda 8"/>
<Item id="25016" name="Komentar"/>
<Item id="25017" name="Vrstica komentarja"/>
<Item id="25026" name="Operator 1"/>
<Item id="25027" name="Operator 2"/>
<Item id="25028" name="Števila"/>
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Mapa &amp;&amp; Privzeto">
<Item id="21101" name="Privzete nastavitve sloga"/>
<Item id="21102" name="Slogovnik"/>
<Item id="21105" name="Dokumentacija:"/>
<Item id="21104" name="Začasna stran dok:"/>
<Item id="21106" name="Zloži &amp;kompaktno (zloži tudi prazne vrstice)"/>
<Item id="21220" name="Zlaganje v kodi 1 sloga:"/>
<Item id="21224" name="Odpri:"/>
<Item id="21225" name="Sredina:"/>
<Item id="21226" name="Zapri:"/>
<Item id="21227" name="Slogovnik"/>
<Item id="21320" name="Zlaganje v kodi 2. sloga (potrebni separatorji):"/>
<Item id="21324" name="Odpri:"/>
<Item id="21325" name="Sredina:"/>
<Item id="21326" name="Zapri:"/>
<Item id="21327" name="Slogovnik"/>
<Item id="21420" name="Zlaganje v slogu komentarja:"/>
<Item id="21424" name="Odpri:"/>
<Item id="21425" name="Sredina:"/>
<Item id="21426" name="Zapri:"/>
<Item id="21427" name="Slogovnik"/>
</Folder>
<Keywords title="Seznam ključnih besed">
<Item id="22101" name="1. skupina"/>
<Item id="22201" name="2. skupina"/>
<Item id="22301" name="3. skupina"/>
<Item id="22401" name="4. skupina"/>
<Item id="22451" name="5. skupina"/>
<Item id="22501" name="6. skupina"/>
<Item id="22551" name="7. skupina"/>
<Item id="22601" name="8. skupina"/>
<Item id="22121" name="Način predpone"/>
<Item id="22221" name="Način predpone"/>
<Item id="22321" name="Način predpone"/>
<Item id="22421" name="Način predpone"/>
<Item id="22471" name="Način predpone"/>
<Item id="22521" name="Način predpone"/>
<Item id="22571" name="Način predpone"/>
<Item id="22621" name="Način predpone"/>
<Item id="22122" name="Slogovnik"/>
<Item id="22222" name="Slogovnik"/>
<Item id="22322" name="Slogovnik"/>
<Item id="22422" name="Slogovnik"/>
<Item id="22472" name="Slogovnik"/>
<Item id="22522" name="Slogovnik"/>
<Item id="22572" name="Slogovnik"/>
<Item id="22622" name="Slogovnik"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentarji &amp;&amp; števila">
<Item id="23003" name="Pozicija vrstice komentarja"/>
<Item id="23004" name="Dovoli kjerkoli"/>
<Item id="23005" name="Prisili na začetek vrstice"/>
<Item id="23006" name="Dovoli predhodne presledke"/>
<Item id="23001" name="Dovoli zlaganje komentarjev"/>
<Item id="23326" name="Slogovnik"/>
<Item id="23323" name="Odpri"/>
<Item id="23324" name="Nadaljuj znak"/>
<Item id="23325" name="Zapri"/>
<Item id="23301" name="Komentar vrstice sloga"/>
<Item id="23124" name="Slogovnik"/>
<Item id="23122" name="Odpri"/>
<Item id="23123" name="Zapri"/>
<Item id="23101" name="Komentar sloga"/>
<Item id="23201" name="Številka sloga"/>
<Item id="23220" name="Slogovnik"/>
<Item id="23230" name="Predpona 1"/>
<Item id="23232" name="Predpona 2"/>
<Item id="23234" name="Dodatne možnosti 1"/>
<Item id="23236" name="Dodatne možnosti 2"/>
<Item id="23238" name="Pripona 1"/>
<Item id="23240" name="Pripona 2"/>
<Item id="23242" name="Območje:"/>
<Item id="23244" name="Decimalno ločilo"/>
<Item id="23245" name="Pika"/>
<Item id="23246" name="Vejica"/>
<Item id="23247" name="Oboje"/>
</Comment>
<Operator title="Operatorji amp;&amp; Razmejilnik">
<Item id="24101" name="Slog operatorjev"/>
<Item id="24113" name="Slogovnik"/>
<Item id="24116" name="Operatorji 1"/>
<Item id="24117" name="Operatorji 2 (zahteva separatorje)"/>
<Item id="24201" name="Razmejilnik 1 slog"/>
<Item id="24220" name="Odpri:"/>
<Item id="24221" name="Pobeg:"/>
<Item id="24222" name="Zapri:"/>
<Item id="24223" name="Slogovnik"/>
<Item id="24301" name="Razmejilnik 2 slog"/>
<Item id="24320" name="Odpri:"/>
<Item id="24321" name="Pobeg:"/>
<Item id="24322" name="Zapri:"/>
<Item id="24323" name="Slogovnik"/>
<Item id="24401" name="Razmejilnik 3 slog"/>
<Item id="24420" name="Odpri:"/>
<Item id="24421" name="Pobeg:"/>
<Item id="24422" name="Zapri:"/>
<Item id="24423" name="Slogovnik"/>
<Item id="24451" name="Razmejilnik 4 slog"/>
<Item id="24470" name="Odpri:"/>
<Item id="24471" name="Pobeg:"/>
<Item id="24472" name="Zapri:"/>
<Item id="24473" name="Slogovnik"/>
<Item id="24501" name="Razmejilnik 5 slog"/>
<Item id="24520" name="Odpri:"/>
<Item id="24521" name="Pobeg:"/>
<Item id="24522" name="Zapri:"/>
<Item id="24523" name="Slogovnik"/>
<Item id="24551" name="Razmejilnik 6 slog"/>
<Item id="24570" name="Odpri:"/>
<Item id="24571" name="Pobeg:"/>
<Item id="24572" name="Zapri:"/>
<Item id="24573" name="Slogovnik"/>
<Item id="24601" name="Razmejilnik 7 slog"/>
<Item id="24620" name="Odpri:"/>
<Item id="24621" name="Pobeg:"/>
<Item id="24622" name="Zapri:"/>
<Item id="24623" name="Slogovnik"/>
<Item id="24651" name="Razmejilnik 8 slog"/>
<Item id="24670" name="Odpri:"/>
<Item id="24671" name="Pobeg:"/>
<Item id="24672" name="Zapri:"/>
<Item id="24673" name="Slogovnik"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Nastavitve">
<Item id="6001" name="Zapri"/>
<Global title="Splošno">
<Item id="6101" name="Orodna vrstica"/>
<Item id="6102" name="Skrij"/>
<Item id="6103" name="Majhne ikone"/>
<Item id="6104" name="Velike ikone"/>
<Item id="6105" name="Standardne ikone"/>
<Item id="6106" name="Vrstica zavihkov"/>
<Item id="6107" name="Zmanjšaj"/>
<Item id="6108" name="Zakleni (brez povleci-in-spusti)"/>
<Item id="6109" name="Potemni neaktivne zavihke"/>
<Item id="6110" name="Nariši obarvano vrstico na aktivnem zavihku"/>
<Item id="6111" name="Pokaži vrstico stanja"/>
<Item id="6112" name="Prikaži gumb za zapiranje na vsakem zavihku"/>
<Item id="6113" name="Dvokliknite za zaprtje dokumenta"/>
<Item id="6118" name="Skrij"/>
<Item id="6119" name="Večvrstično"/>
<Item id="6120" name="Navpično"/>
<Item id="6121" name="Izhod ko zaprete zadnji zavihek"/>
<Item id="6122" name="Skrij menijsko vrstico (uporabite tipko Alt ali F10 za preklop)"/>
<Item id="6123" name="Lokalizacija"/>
<Item id="6125" name="Panel seznama dokumenta"/>
<Item id="6126" name="Prikaži"/>
<Item id="6127" name="Onemogoči stolpec pripone"/>
</Global>
<Scintillas title="Urejanje">
<Item id="6216" name="Nastavitve kazalca"/>
<Item id="6217" name="Širina:"/>
<Item id="6219" name="Hitrost utripanja:"/>
<Item id="6221" name="F"/>
<Item id="6222" name="S"/>
<Item id="6224" name="Nastavitve kombiniranega urejanja"/>
<Item id="6225" name="Omogoči (Ctrl+klik miške/izbor)"/>
<Item id="6201" name="Slog roba mape"/>
<Item id="6202" name="Enostaven"/>
<Item id="6203" name="Puščica"/>
<Item id="6204" name="Drevo s krogci"/>
<Item id="6205" name="Drevo s kvadratki"/>
<Item id="6226" name="Brez"/>
<Item id="6227" name="Prelom vrstice"/>
<Item id="6228" name="Privzeto"/>
<Item id="6229" name="Poravnano"/>
<Item id="6230" name="Alineja"/>
<Item id="6206" name="Prikaži številko vrstice"/>
<Item id="6207" name="Prikaži zaznamek"/>
<Item id="6208" name="Prikaži navpični rob"/>
<Item id="6234" name="Onemogoči napredno funkcijo drsenja
(če imate težave z dotikalno ploščico)"/>
<Item id="6211" name="Nastavitev navpičnega roba"/>
<Item id="6213" name="Način ozadja"/>
<Item id="6237" name="Dodajte oznako stolpca tako, da z decimalno številko navedete njegovo pozicijo.
Lahko določite več označevalcev stolpcev z uporabo belega presledka za ločevanje različnih števil."/>
<Item id="6214" name="Omogoči poudarjanje trenutne vrstice"/>
<Item id="6215" name="Omogoči gladko pisavo"/>
<Item id="6231" name="Širina obrobe"/>
<Item id="6235" name="Brez roba"/>
<Item id="6236" name="Omogoči pomikanje izven zadnje vrstice"/>
<Item id="6239" name="Obdrži izbor, ko z desno miškino tipko kliknete zunaj izbora"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Nov dokument">
<Item id="6401" name="Format (konec vrstice)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kodiranje"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 z BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian z BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian z BOM"/>
<Item id="6411" name="Privzeti jezik:"/>
<Item id="6419" name="Nov dokument"/>
<Item id="6420" name="Uporabi za odprte ANSI datoteke"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Privzeti imenik">
<Item id="6413" name="Privzeti imenik (Odpri/Shrani)"/>
<Item id="6414" name="Sledi trenutnemu dokumentu"/>
<Item id="6415" name="Zapomni si zadnji uporabljen imenik"/>
<Item id="6430" name="Uporabi nov slog pogovornega okna (brez zmogljivosti poti Unix sloga)"/>
<Item id="6431" name="Odpri vse datoteke mape namesto začete Mape kot delovni prostor na spuščajočih mapah"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Povezave datotek">
<Item id="4008" name="Za uporabo te funkcije zapustite Notepad++ in znova zaženite Notepad++ v skrbniškem načinu."/>
<Item id="4009" name="Podprte pripone:"/>
<Item id="4010" name="Registrirane pripone:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Jezik">
<Item id="6505" name="Razpoložljive postavke"/>
<Item id="6506" name="Onemogočene postavke"/>
<Item id="6507" name="Strni Meni Jezik"/>
<Item id="6508" name="Meni Jezik"/>
<Item id="6301" name="Nastavitve zavihka"/>
<Item id="6302" name="Zamenjaj s presledki"/>
<Item id="6303" name="Velikost zavihka: "/>
<Item id="6510" name="Uporabi privzeto vrednost"/>
<Item id="6335" name="Uporabite poševnico kot ubežni znak za SQL"/>
</Language>
<Highlighting title="Poudarjanje">
<Item id="6333" name="Pametno poudarjanje"/>
<Item id="6326" name="Omogoči"/>
<Item id="6332" name="Upoštevaj VELIKE/male črke"/>
<Item id="6338" name="Upoštevaj samo cele besede"/>
<Item id="6339" name="Uporabi pog. okno Najdi nastavitve"/>
<Item id="6340" name="Poudari drug pogled"/>
<Item id="6329" name="Poudari ujemajoče oznake"/>
<Item id="6327" name="Omogoči"/>
<Item id="6328" name="Poudari oznako atributov"/>
<Item id="6330" name="Poudari komentar/php/asp območje"/>
</Highlighting>
<Print title="Tiskanje">
<Item id="6601" name="Natisni številko vrstice"/>
<Item id="6602" name="Barvne možnosti"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Obrni"/>
<Item id="6605" name="Črno na belem"/>
<Item id="6606" name="Brez barve ozadja"/>
<Item id="6607" name="Nastavitve robov (enota: mm)"/>
<Item id="6612" name="Levo"/>
<Item id="6613" name="Na vrhu"/>
<Item id="6614" name="Desno"/>
<Item id="6615" name="Na dnu"/>
<Item id="6706" name="Krepko"/>
<Item id="6707" name="Ležeče"/>
<Item id="6708" name="Glava"/>
<Item id="6709" name="Levi del"/>
<Item id="6710" name="Srednji del"/>
<Item id="6711" name="Desni del"/>
<Item id="6717" name="Krepko"/>
<Item id="6718" name="Ležeče"/>
<Item id="6719" name="Noga"/>
<Item id="6720" name="Levi del"/>
<Item id="6721" name="Srednji del"/>
<Item id="6722" name="Desni del"/>
<Item id="6723" name="Dodaj"/>
<Item id="6725" name="Spremenljivka:"/>
<Item id="6727" name="Tukaj so prikazane vaše variabilne nastavitve"/>
<Item id="6728" name="Glava in noga"/>
</Print>
<Searching title="Iskanje">
<Item id="6901" name="Ne izpolni polja za iskanje v pogovornem oknu Najdi z izbrano besedo"/>
<Item id="6902" name="V pogovornem oknu za iskanje uporabite monospace pisave (zahteva ponovni zagon Notepad++)"/>
<Item id="6903" name="Pogovorno okno za iskanje ostane odprto po iskanju, ki se prikaže v oknu z rezultati"/>
<Item id="6904" name="Potrdite Zamenjaj vse v vseh odprtih dokumentih"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title="Nastavitev zgodovine datotek">
<Item id="6304" name="Nastavitev zgodovine datotek"/>
<Item id="6306" name="Maks. število vnosov:"/>
<Item id="6305" name="Ne preverjaj ob zagonu"/>
<Item id="6429" name="Prikaz"/>
<Item id="6424" name="V podmeniju"/>
<Item id="6425" name="Samo ime datoteke"/>
<Item id="6426" name="Celotno ime poti datoteke"/>
<Item id="6427" name="Prilagodi največjo dolžino:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Varnostno kopiranje">
<Item id="6817" name="Posnetek seje in periodično varnostno kopiranje"/>
<Item id="6818" name="Omogoči posnetek seje in periodično varnostno kopiranje"/>
<Item id="6819" name="Varnostno kopiranje vsakih"/>
<Item id="6821" name="sekund"/>
<Item id="6822" name="Pot varnostne kopije:"/>
<Item id="6309" name="Zapomni si trenutno sejo za naslednji zagon"/>
<Item id="6801" name="Varnostno kopiranje pri shranjevanju"/>
<Item id="6315" name="Brez"/>
<Item id="6316" name="Enostavno varnostno kopiranje"/>
<Item id="6317" name="Obširno varnostno kopiranje"/>
<Item id="6804" name="Imenik varnostnega kopiranja po meri"/>
<Item id="6803" name="Imenik:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Samodejno dopolnjevanje">
<Item id="6115" name="Samodejno zamikaj"/>
<Item id="6807" name="Samodejno dopolnjevanje"/>
<Item id="6808" name="Omogoči samodejno dopolnjevanje ob vsakem vnosu"/>
<Item id="6809" name="Dopolnjevanje funkcij"/>
<Item id="6810" name="Dopolnjevanje besed"/>
<Item id="6816" name="Funkcija in beseda zaključka"/>
<Item id="6824" name="Prezri številke"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name=". znaka naprej"/>
<Item id="6814" name="Veljavna vrednost: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Namig parametrov funkcije ob vnosu"/>
<Item id="6851" name="Samodejno vstavljanje"/>
<Item id="6857" name=" html/xml zapri oznako"/>
<Item id="6858" name="Odpri"/>
<Item id="6859" name="Zapri"/>
<Item id="6860" name="Usklajen par 1:"/>
<Item id="6863" name="Usklajen par 2:"/>
<Item id="6866" name="Usklajen par 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Večpojavnost">
<Item id="6151" name="Nastavitve večpojavnosti"/>
<Item id="6152" name="Odpri sejo v novem primerku Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Vedno v načinu večpojavnosti"/>
<Item id="6154" name="Privzeto (enopojavnost)"/>
<Item id="6155" name="* Sprememba te nastavitve zahteva ponovni zagon Notepad++"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Razmejilnik">
<Item id="6251" name="Nastavitve izbora razmejilnika (Ctrl + dvoklik miške)"/>
<Item id="6252" name="Odpri"/>
<Item id="6255" name="Zapri"/>
<Item id="6256" name="Dovoli na več vrsticah"/>
<Item id="6161" name="Seznam znakov besede"/>
<Item id="6162" name="Uporabi privzeti Seznam znakov besede"/>
<Item id="6163" name="Dodaj svoj znak kot del besede
(izberite le če veste kaj počnete)"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Oblak">
<Item id="6262" name="Nastavitve na oblaku"/>
<Item id="6263" name="Brez oblaka"/>
<Item id="6267" name="Nastavite pot do lokacije oblaka tukaj:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Iskalnik">
<Item id="6271" name="Iskalnik (za ukaz &quot;Iskanje na internetu&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Nastavi iskalnik tukaj:"/>
<!-- Ne spremeni ničesar po Primeru: -->
<Item id="6278" name="Primer: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Razno">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Omogoči"/>
<Element name="Omogoči za vse odprte datoteke"/>
<Element name="Onemogoči"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Minimiraj v sistemsko vrstico"/>
<Item id="6312" name="Samozaznava stanja datoteke"/>
<Item id="6313" name="Posodobi tiho"/>
<Item id="6318" name="Nastavitev povezav za klikanje"/>
<Item id="6325" name="Pomakni se do zadnje vrstice po posodobitvi"/>
<Item id="6319" name="Omogoči"/>
<Item id="6320" name="Brez podčrtavanja"/>
<Item id="6322" name="Pripona datoteke seje:"/>
<Item id="6323" name="Omogoči samodejno posodabljanje Notepada++"/>
<Item id="6324" name="Preklopnik dokumentov (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6331" name="V naslovni vrstici pokaži le ime datoteke"/>
<Item id="6334" name="Samodejno zaznavanje kodiranja znakov"/>
<Item id="6349" name="Uporabite DirectWrite (lahko izboljša upodabljanje posebnih znakov; ponovno morate zagnati Notepad++)"/>
<Item id="6350" name="Omogoči način fullbox"/>
<Item id="6337" name="Delovni prostor pripone datoteke:"/>
<Item id="6114" name="Omogoči"/>
<Item id="6117" name="Omogoči MRU obnašanje"/>
<Item id="6344" name="Ogledovalec dokumenta"/>
<Item id="6345" name="Pokukaj v zavihek"/>
<Item id="6346" name="Pokukaj v mapo dokumentov"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Večkratni zagon makra">
<Item id="1" name="&amp;Zaženi"/>
<Item id="2" name="&amp;Prekliči"/>
<Item id="8006" name="Makro za zagon:"/>
<Item id="8001" name="Zaženi"/>
<Item id="8005" name="krat"/>
<Item id="8002" name="Zaganjaj do &amp;konca datoteke"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okna">
<Item id="1" name="&amp;Aktiviraj"/>
<Item id="2" name="&amp;V redu"/>
<Item id="7002" name="&amp;Shrani"/>
<Item id="7003" name="&amp;Zapri okna"/>
<Item id="7004" name="Razvrsti &amp;zavihke"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Urejevalnik stolpcev">
<Item id="2023" name="&amp;Besedilo za vstavljanje"/>
<Item id="2033" name="&amp;Številka za vstavljanje"/>
<Item id="2030" name="&amp;Začetna številka:"/>
<Item id="2031" name="Povečaj z&amp;a:"/>
<Item id="2035" name="Vodilne &amp;ničle"/>
<Item id="2036" name="&amp;Ponovi:"/>
<Item id="2032" name="Format"/>
<Item id="2024" name="&amp;Dec"/>
<Item id="2025" name="&amp;Oct"/>
<Item id="2026" name="&amp;Hex"/>
<Item id="2027" name="&amp;Bin"/>
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Poišči v iskalniku">
<Item id="1" name="Poišči vse"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="1711" name="&amp;Poišči:"/>
<Item id="1713" name="Išči samo v najdenih vrsticah"/>
<Item id="1714" name="Upoštevaj samo &amp;cele besede"/>
<Item id="1715" name="Upoštevaj &amp;VELIKE/male črke"/>
<Item id="1716" name="Način iskanja"/>
<Item id="1717" name="&amp;Navaden"/>
<Item id="1719" name="Re&amp;gularni izraz"/>
<Item id="1718" name="Ra&amp;zširjen (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name="&amp;. se ujema z novo vrstico"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Shrani">
<Item id="1761" name="Shrani datoteko &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<Item id="6" name="&amp;Da"/>
<Item id="7" name="&amp;Ne"/>
<Item id="2" name="&amp;Prekliči"/>
<Item id="4" name="Da za &amp;vse"/>
<Item id="5" name="N&amp;e za vse"/>
</DoSaveOrNot>
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Urejanje Kontekstnega menija" message="Urejanje contextMenu.xml vam omogoča, da spremenite Notepad++ pojavni kontekstni meni.
Za uveljavitev sprememb v contextMenu.xml morate znova zagnati Notepad++."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Datoteka ne obstaja" message="
ne obstaja. Prosimo, da jo prenesete z Notepad++ strani."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Shrani trenutno spremembo" message="Morate shraniti trenutno spremembo.
Vse shranjene spremembe ni mogoče razveljaviti.
Nadaljujem?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Izguba možnosti razveljavitve" message="Morate shraniti trenutno spremembo.
Vse shranjene spremembe ni mogoče razveljaviti.
Nadaljujem?"/>
<CannotMoveDoc title="Premakni v novo Notepad++ pojavitev" message="Dokument je spremenjen.Shranite ga nato poskusite znova."/>
<DocReloadWarning title="Osveži" message="Ali ste prepričani, da želite znova naložiti trenutno datoteko in izgubiti spremembe v Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Shranjevanje ni uspelo" message="Prosimo, preverite, ali je ta datoteka odprta v drugem programu"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Datoteka je že odprta v Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Brisanje datoteke" message="Brisanje datoteke ni uspelo"/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Število datotek za odpiranje je preveliko" message="$INT_REPLACE$ datoteke so na tem, da se odprejo.
Ali ste prepričani, da jih želite odpreti?"/>
<SettingsOnCloudError title="Nastavitve v oblak" message="Zdi se, da je pot nastavitev v oblaku nastavljena samo na bralnje,
ali na mapo ki zahteva posebno pooblastilo za pisanje.
Vaše nastavitve za oblak bodo preklicane. Ponastavite skladno vrednosti preko pogovornega okna Nastavitve."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Odpri datoteko" message="Datoteka, ki jo poskušate odpreti ne obstaja."/>
<SessionFileInvalidError title="Ni bilo mogoče naložiti seje" message="Datoteka seje je bodisi poškodovana ali pa ni veljavna."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Neveljaven ukrep" message="Datoteke ali mape lahko samo spustite, vendar ne oboje, ker ste v spusti mapo, kot načinu projekta.
morate omogočiti &quot;Odpri vse datoteke v mapi, namesto da zaženete Mapa kot delovni prostor pri spustu mape&quot; v &quot;Privzeti imenik&quot; v pogovornem oknu Nastavitve, da bo ta operacija delovala."/>
<SortingError title="Napaka pri razvrščanju" message="Zaradi vrstice ni bilo mogoče izvesti numeričnega razvrščanja $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title="Način stolpca" message="Za preklop v način stolpca uporabite &quot;ALT+izbiro miške ali Alt+Shift+puščica."/>
<BufferInvalidWarning title="Shranjevanje ni uspelo" message="Ni mogoče shraniti: Medpomnilnik je neveljaven."/>
<DoCloseOrNot title="Ohrani neobstoječo datoteko" message="Datoteka &quot;$STR_REPLACE$&quot; ne obstaja več.
Pustim to datoteko v urejevalniku?"/>
<DoDeleteOrNot title="Brisanje datoteke" message="Datoteka &quot;$STR_REPLACE$&quot;
bo premaknjena v koš, ta dokument bo zaprt.
Nadaljujem?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Shrani" message="Vaše varnostne datoteke ni mogoče najti (izbrisano od zunaj).
Shranite drugače, sicer bodo vaši podatki izgubljeni
Želite shraniti datoteko &quot;$STR_REPLACE$&quot; ?"/>
<DoReloadOrNot title="Ponovno naloži" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
To datoteko je spremenil drug program.
Jo želite znova naložiti?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Ponovno naloži" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
To datoteko je spremenil drug program.
Ali jo želite znova naložiti in izgubiti spremembe v Notepad++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Zaznan prazgodovinski sistem" message="Zdi se, da še vedno uporabljate prazgodovinski sistem. Ta funkcija deluje le na sodobnem sistemu, žal."/>
<XpUpdaterProblem title="Notepad++ Updater" message="Notepad++ Updater ni združljiv s XP zaradi zastarelega varnostne plasti pod XP.
Ali želite prenesti najnovejšo različico z Notepad++ strani?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Proxy nastavitve" message="Za nastavitev proxyja znova zaženite Notepad++ v skrbniškem načinu."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Težava spremljanja" message="Dokument je onesnažen. Pred spremljanjem shranite spremembo."/>
<DocNoExistToMonitor title="Težava spremljanja" message="Datoteka mora obstajati za spremljanje."/>
<FileTooBigToOpen title="Težava s velikostjo datoteke" message="Datoteka je prevelika za odpiranje v Notepad++"/>
<CreateNewFileOrNot title="Ustvari novo datoteko" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; ne obstaja. Jo ustvarim?"/>
<CreateNewFileError title="Ustvari novo datoteko" message="Datoteke ni mogoče ustvariti &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<OpenFileError title="NAPAKA" message="Datoteke ni mogoče odpreti &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<FileBackupFailed title="Varnostno kopiranje datoteke ni uspelo" message="Prejšnjo različico datoteke ni bilo mogoče shraniti v varnostno mapo na &quot;$STR_REPLACE$&quot;.
Želite shraniti trenutno datoteko?"/>
<LoadStylersFailed title="Nalaganje stylers.xml ni uspelo" message="Nalaganje &quot;$STR_REPLACE$&quot; ni uspelo!"/>
<LoadLangsFailed title="Konfigurator" message="Nalaganje langs.xml ni uspelo!
Želite obnoviti svoj langs.xml?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Konfigurator" message="Nalaganje langs.xml ni uspelo!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Mapa kot problem dodajanja delovnega prostora" message="Podmapa mape, ki jo želite dodati, že obstaja.
Odstranite ta koren iz panela, preden dodate mapo &quot;$STR_REPLACE$&quot;."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Delovni prostor je bil spremenjen. Ali ga želite shraniti?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Vaš delovni prostor ni bil shranjen."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Odpri delovni prostor" message="Trenutni delovni prostor je bil spremenjen. Želite shraniti trenutni projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Nov delovni prostor" message="Trenutni delovni prostor je bil spremenjen. Želite shraniti trenutni projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Odpri delovni prostor" message="Delovni prostor ni bilo mogoče odpreti.
Zdi se, da datoteka, ki jo želite odpreti, ni veljavna projektna datoteka."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Odstrani mapo iz projekta" message="Vse podpostavke bodo odstranjene.
Ali ste prepričani, da želite odstraniti to mapo iz projekta?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Odstrani datoteko iz projekta" message="Are you sure you want to remove this file from the project?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Ponovno naloži delovni prostor" message="Datoteke ni mogoče najti za ponovno nalaganje."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Ponovno naloži delovni prostor" message="Trenutni delovni prostor je bil spremenjen. Prenova bo zavrgla vse spremembe.
Želite nadaljevati?"/>
<UDLNewNameError title="UDL napaka" message="To ime uporablja drug jezik,
izberite katerokoli drugo."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Odstrani trenutni jezik" message="Ste prepričani?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Ste prepričani?" message="Ali ste prepričani, da želite izbrisati to bližnjico?"/>
<FindCharRangeValueError title="Težava z vrednostjo območja" message="Vnesite med 0 in 255."/>
<OpenInAdminMode title="Shranjevanje ni uspelo" message="Datoteke ni mogoče shraniti in je morda zaščititi.
Želite zagnati Notepad++ v skrbniškem načinu?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Shranjevanje ni uspelo" message="Datoteke ni mogoče shraniti in je morda zaščititi.
Želite zagnati Notepad++ v skrbniškem načinu?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Odpiranje v skrbniškem načinu ni uspelo" message="Notepad++ ni mogoče odpreti v skrbniškem načinu."/>
<ViewInBrowser title="Ogled trenutne datoteke v brskalniku" message="Aplikacije ni mogoče najti v vašem sistemu."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Notepad++ se bo kmalu končal" message="Če kliknete DA, zapustite Notepad++ in nadaljujete z operacijami.
Po zaključku vseh operacij se bo Notepad++ znova zagnal.
Nadaljujem?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Notepad++ je treba znova zagnati" message="Če želite naložiti vtičnike, morate znova zagnati Notepad++."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Zgodovina odložišča"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Preklopnik dokumenta"/>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnExt name="Ekst."/>
</DocSwitcher>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnPath name="Pot"/>
<ColumnType name="Vrsta"/>
<ColumnSize name="Velikost"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Panel za vstavljanje ASCII kod"/>
<ColumnVal name="Vrednost"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML število"/>
<ColumnHtmlName name="HTML koda"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumenta"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Seznam funkcij"/>
<SortTip name="Razvrsti"/>
<ReloadTip name="Osveži"/>
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Mapa kot delovni prostor"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Izberite mapo, ki jo želite dodati v panel Mapa kot delovni prostor"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Odstrani"/>
<Item id="3512" name="Odstrani vse"/>
<Item id="3513" name="Dodaj"/>
<Item id="3514" name="Zaženi s sistemom"/>
<Item id="3515" name="Odpri"/>
<Item id="3516" name="Kopiraj pot"/>
<Item id="3517" name="Najdi v datotekah..."/>
<Item id="3518" name="Razišči tukaj"/>
<Item id="3519" name="CMD tukaj"/>
<Item id="3520" name="Kopiraj ime datoteke"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Delovni prostor"/>
<NewProjectName name="Ime projekta"/>
<NewFolderName name="Ime mape"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Delovni prostor"/>
<Item id="1" name="Uredi"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nov delovni prostor"/>
<Item id="3123" name="Odpri delovni prostor"/>
<Item id="3124" name="Osveži delovni prostor"/>
<Item id="3125" name="Shrani"/>
<Item id="3126" name="Shrani kot..."/>
<Item id="3127" name="Shrani kopijo kot..."/>
<Item id="3121" name="Dodaj nov projekt"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3112" name="Dodaj mapo"/>
<Item id="3113" name="Dodaj datoteke..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj datoteke iz imenika..."/>
<Item id="3114" name="Odstrani"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3112" name="Dodaj mapo"/>
<Item id="3113" name="Dodaj datoteke..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj datoteke iz imenika..."/>
<Item id="3114" name="Odstrani"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3115" name="Odstrani"/>
<Item id="3116" name="Spremeni pot datoteke"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ and $STR_REPLACE$ are a place holders, don't translate these place holders -->
<word-chars-list-tip value="To vam omogoča vključevati dodatni znak v aktualnih besednih znakih med dvoklikom za izbiro ali iskanje z &quot;Ujemanje samo cele besede&quot; možnost preverbe."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Zavedajte se: "/>
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ space(s)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ TAB(s)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" na seznamu znakov."/>
<cloud-invalid-warning value="Neveljavna pot."/>
<cloud-restart-warning value="Za uveljavitev ponovno zaženite Notepad++."/>
<cloud-select-folder value="Izberite mapo od/do, kjer Notepad++ bere/zapisuje svoje nastavitve"/>
<shift-change-direction-tip value="Uporabite Shift + Enter za iskanje v nasprotni smeri"/>
<two-find-buttons-tip value="dva gumba za iskanje"/>
<find-in-files-filter-tip value="Najdi v cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Najdi v vseh datotekah, razen exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<find-status-top-reached value="Najdi: Najdena je 1. pojavitev od spodaj. Začetek dokumenta je bil dosežen."/>
<find-status-end-reached value="Najdi: Najdena je 1. pojavitev od zgoraj. Konec dokumenta je bil dosežen."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Zamenjaj v datotekah: 1 pojavitev je bila zamenjana"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Zamenjaj v datotekah: $INT_REPLACE$ pojavitve so bile zamenjane"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Zamenjaj v odprtih datotekah: Regularni izraz je napačen"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Zamenjaj v odprtih datotekah: 1 pojavitev je bila zamenjana"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Zamenjaj v odprtih datotekah: $INT_REPLACE$ pojavitve so bile zamenjane"/>
<find-status-mark-re-malformed value="Označi: Regularni izraz je napačen"/>
<find-status-invalid-re value="Najdi: Neveljaven regularni izraz"/>
<find-status-mark-1-match value="1 zadetek"/>
<find-status-mark-nb-matches value="$INT_REPLACE$ zadetkov"/>
<find-status-count-re-malformed value="Števec: Regularni izraz za iskanje je napačen"/>
<find-status-count-1-match value="Števec: 1 zadetek"/>
<find-status-count-nb-matches value="Števec: $INT_REPLACE$ zadetkov"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Zamenjaj vse: Regularni izraz je napačen"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Zamenjaj vse: 1 pojavitev je bila zamenjana"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Zamenjaj vse: $INT_REPLACE$ pojavitve so bile zamenjane"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Zamenjaj vse: Besedilo ni mogoče zamenjati. Trenutni dokument je samo za branje"/>
<find-status-replace-end-reached value="Zamenjaj: Zamenjana je 1. pojavitev z vrha. Konec dokumenta je bil dosežen"/>
<find-status-replace-top-reached value="Zamenjaj: Zamenjana je 1. pojavitev od spodaj. Začetek dokumenta je bil dosežen"/>
<find-status-replaced-next-found value="Zamenjaj: 1. pojavitev je bila zamenjana. Naslednja pojavitev je bila najdena."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Zamenjaj: 1 pojavitev je bila zamenjana. Ni več najdenih pojavitev."/>
<find-status-replace-not-found value="Zamenjaj: ni bilo nobene pojavitve"/>
<find-status-replace-readonly value="Zamenjaj: Besedilo ni mogoče zamenjati. Trenutni dokument je samo za branje"/>
<find-status-cannot-find value="Najdi: Besedila ni mogoče najti &quot;$STR_REPLACE$&quot;"/>
<find-status-scope-selection value="v izbranem besedilu"/>
<find-status-scope-all value="v celotni datoteki"/>
<find-status-scope-backward value="od začetka datoteke do karete"/>
<find-status-scope-forward value="od karete do konca datoteke"/>
<finder-find-in-finder value="Najdi v teh najdenih rezultatih..."/>
<finder-close-this value="Zapri ta iskalnik"/>
<finder-collapse-all value="Strni vse"/>
<finder-uncollapse-all value="Razgrni vse"/>
<finder-copy value="Kopiraj"/>
<finder-select-all value="Izberi vse"/>
<finder-clear-all value="Počisti vse"/>
<finder-open-all value="Odpri vse"/>
<finder-wrap-long-lines value="Prelomi dolge vrstice"/>
<common-ok value="V redu"/>
<common-cancel value="Prekliči"/>
<common-name value="Ime: "/>
<tabrename-title value="Preimenovanje trenutnega zavihka"/>
<tabrename-newname value="Novo ime: "/>
<recent-file-history-maxfile value="Maks. datotek: "/>
<language-tabsize value="Velikost zavihka: "/>
<userdefined-title-new value="Ustvari nov jezik..."/>
<userdefined-title-save value="Shrani ime trenutnega jezika kot..."/>
<userdefined-title-rename value="Preimenuj ime trenutnega jezika"/>
<autocomplete-nb-char value="Št. znak: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="Št. stolpec:"/>
<summary value="Povzetek"/>
<summary-filepath value="Celotna pot datoteke: "/>
<summary-filecreatetime value="Ustvarjeno: "/>
<summary-filemodifytime value="Spremenjeno: "/>
<summary-nbchar value="Znaki (brez zaključkov vrstic): "/>
<summary-nbword value="Besed: "/>
<summary-nbline value="Vrstic: "/>
<summary-nbbyte value="Dolžina dokumenta: "/>
<summary-nbsel1 value=" izbrani znaki ("/>
<summary-nbsel2 value=" bajtov) v "/>
<summary-nbrange value=" razponu"/>
<replace-in-files-confirm-title value="Ali ste prepričani?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Ali ste prepričani, da želite zamenjati vse pojavitve v :"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="Za vrsto datoteke :"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Ali ste prepričani?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Ali ste prepričani, da želite zamenjati vse pojavitve v vseh odprtih dokumentih?"/>
<find-result-caption value="Poišči rezultat"/>
<find-result-title value="Iskanje"/>
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE1$ zadetkov v $INT_REPLACE2$ datotek od $INT_REPLACE3$ iskanih)"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE1$ zadetkov v $INT_REPLACE2$ izbirah od $INT_REPLACE3$ iskanih)"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Način linijskega filtra: prikaže samo filtrirane rezultate"/>
<find-result-hits value="($INT_REPLACE$ zadetkov)"/>
<find-regex-zero-length-match value="ujemanje ničelne dolžine" />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.