Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1008 lines (971 sloc) 53.8 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
Slovenian localization for Notepad++ v7.3.1
Last modified 13. Feb. 2017 by Vinko Kastelic
-->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Slovenski jezik" filename="slovenian.xml" version="7.3.1">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Datoteka"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Uredi"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Najdi"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Pogled"/>
<Item menuId="encoding" name="K&amp;odiranje"/>
<Item menuId="language" name="&amp;Sintaksa jezika"/>
<Item menuId="settings" name="Nas&amp;tavitve"/>
<Item menuId="tools" name="Oro&amp;dja"/>
<Item menuId="macro" name="Makro"/>
<Item menuId="run" name="Poženi"/>
<Item idName="Plugins" name="Vtičniki"/>
<Item idName="Window" name="Okno"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Odpri vsebino mape"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zapri na več načinov"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Nedavne datoteke"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Zamik"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Pretvori VELIKE/male črke"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Vrstične operacije"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Komentiraj/odkomentiraj"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Samodokončanje"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Pretvorba konca vrstic"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Obravnava praznin"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Posebno lepljenje"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Na izbiro"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Označi vse"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Odznači vse"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Skoči navzgor"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Skoči navzdol"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Zaznamek"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Pokaži simbol"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Povečava"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Premakni/Kloniraj trenutni dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Tabulator"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Strni raven"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Razprostri raven"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Nabor znakov"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="arabski"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="baltski"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="keltski"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="cirilični"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="srednjeevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="kitajski"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="vzhodnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="grški"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="hebrejski"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="japonski"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="korejski"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="severnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="tajski"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="turški"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="zahodnoevropski"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="vietnamski"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Uvozi"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nova"/>
<Item id="41002" name="&amp;Odpri"/>
<Item id="41019" name="Raziskovalec"/>
<Item id="41020" name="cmd.exe"/>
<Item id="41003" name="Zapri"/>
<Item id="41004" name="&amp;Zapri vse"/>
<Item id="41005" name="Zapri vse razen trenutnega"/>
<Item id="41009" name="Zapri vse na levi"/>
<Item id="41018" name="Zapri vse na desni"/>
<Item id="41006" name="&amp;Shrani"/>
<Item id="41007" name="Shrani &amp;vse"/>
<Item id="41008" name="Shrani &amp;kot..."/>
<Item id="41010" name="Natisni..."/>
<Item id="1001" name="Natisni zdaj"/>
<Item id="41011" name="Iz&amp;hod"/>
<Item id="41012" name="Naloži sejo..."/>
<Item id="41013" name="Shrani sejo..."/>
<Item id="41014" name="Ponovno naloži z diska"/>
<Item id="41015" name="Shrani kopijo kot..."/>
<Item id="41016" name="Izbriši z diska"/>
<Item id="41017" name="Preimenuj..."/>
<Item id="41021" name="Obnovi nedavno zaprto datoteko"/>
<Item id="41022" name="Odpri mapo kot &amp;delovni prostor"/>
<Item id="42001" name="Iz&amp;reži"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopiraj"/>
<Item id="42003" name="&amp;Razveljavi"/>
<Item id="42004" name="&amp;Znova uveljavi"/>
<Item id="42005" name="&amp;Prilepi"/>
<Item id="42006" name="I&amp;zbriši"/>
<Item id="42007" name="&amp;Izberi vse"/>
<Item id="42020" name="Izberi Začetek/Konec"/>
<Item id="42008" name="Povečaj zamik vrstice"/>
<Item id="42009" name="Zmanjšaj zamik vrstice"/>
<Item id="42010" name="Podvoji trenutno vrstico"/>
<Item id="42012" name="Razdeli vrstice"/>
<Item id="42013" name="Združi vrstice"/>
<Item id="42014" name="Pomakni trenutno vrstico navzgor"/>
<Item id="42015" name="Pomakni trenutno vrstico navzdol"/>
<Item id="42059" name="Razvrsti vrstice leksikografsko Naraščajoče"/>
<Item id="42060" name="Razvrsti vrstice leksikografsko Padajoče"/>
<Item id="42061" name="Razvrsti vrstice kot cela števila Naraščujoče"/>
<Item id="42062" name="Razvrsti vrstice kot cela števila Padajoče"/>
<Item id="42063" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (z vejico) Naraščujoče"/>
<Item id="42064" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (z vejico) Padajoče"/>
<Item id="42065" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (s piko) Naraščujoče"/>
<Item id="42066" name="Razvrsti vrstice kot decimalke (s piko) Padajoče"/>
<Item id="42016" name="V VELIKE ČRKE"/>
<Item id="42017" name="v male črke"/>
<Item id="42067" name="Naslovne črke"/>
<Item id="42068" name="Naslovne črke (mešanica)"/>
<Item id="42069" name="Stavčne črke"/>
<Item id="42070" name="Stavčne črke (mešanica)"/>
<Item id="42071" name="iNVERT čRKE"/>
<Item id="42072" name="nakLJUčne ČrkE"/>
<Item id="42073" name="Odpri datoteko"/>
<Item id="42074" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item id="42075" name="Iskanje na spletu"/>
<Item id="42076" name="Sprememba iskalnika..."/>
<Item id="42018" name="&amp;Začni snemanje"/>
<Item id="42019" name="&amp;Nehaj snemanje"/>
<Item id="42021" name="&amp;Predvajaj"/>
<Item id="42022" name="Preklopi enovrstični komentar"/>
<Item id="42023" name="Komentar bloka"/>
<Item id="42047" name="Odkoment bloka"/>
<Item id="42024" name="Odstrani zaključne presledke"/>
<Item id="42042" name="Odstrani vodilne presledke"/>
<Item id="42043" name="Odstrani vodilne in zaključne presledke"/>
<Item id="42044" name="Konca vrstic v presledke"/>
<Item id="42045" name="Odstrani nepotrebne praznine in konce vrstice"/>
<Item id="42046" name="Tabulator v presledek"/>
<Item id="42054" name="Presledek v tabulator (vse)"/>
<Item id="42053" name="Presledek v tabulator (vodilni)"/>
<Item id="42038" name="Prilepi HTML vsebino"/>
<Item id="42039" name="Prilepi RTF vsebino"/>
<Item id="42048" name="Kopiraj binarno vsebino"/>
<Item id="42049" name="Izreži binarno vsebino"/>
<Item id="42050" name="Prilepi binarno vsebino"/>
<Item id="42037" name="Način stolpca..."/>
<Item id="42034" name="Urejevalnik stolpca..."/>
<Item id="42051" name="Panel znakov"/>
<Item id="42052" name="Zgodovina odložišča"/>
<Item id="42025" name="Shrani trenutno posneti makro"/>
<Item id="42026" name="Smer besedila D->L"/>
<Item id="42027" name="Smer besedila L->D"/>
<Item id="42028" name="Nastavi samo za branje"/>
<Item id="42029" name="Polna pot trenutne datoteke v odložišče"/>
<Item id="42030" name="Ime trenutne datoteke v odložišče"/>
<Item id="42031" name="Pot trenutne mape v odložišče"/>
<Item id="42032" name="Poženi makro večkrat..."/>
<Item id="42033" name="Počisti zastavico Samo za branje"/>
<Item id="42035" name="Komentiraj enovrstični komentar"/>
<Item id="42036" name="Odkomentiraj enovrstični komentar"/>
<Item id="42055" name="Odstrani prazne vrstice"/>
<Item id="42056" name="Odstrani prazne vrstice (Vsebujejo prazne znake)"/>
<Item id="42057" name="Vstavi prazno vrstico nad trenutno"/>
<Item id="42058" name="Vstavi prazno vrstico pod trenutno"/>
<Item id="43001" name="&amp;Najdi..."/>
<Item id="43002" name="Najdi n&amp;aslednjega"/>
<Item id="43003" name="Zamenjaj..."/>
<Item id="43004" name="Pojdi v vrstico..."/>
<Item id="43005" name="Preklopi zaznamek"/>
<Item id="43006" name="Naslednji zaznamek"/>
<Item id="43007" name="Prejšnji zaznamek"/>
<Item id="43008" name="Počisti vse zaznamke"/>
<Item id="43018" name="Izreži zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43019" name="Kopiraj zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43020" name="Prilepi v (zamenjaj) zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43021" name="Izbriši zaznamovane vrstice"/>
<Item id="43051" name="Odstrani neoznačene vrstice"/>
<Item id="43050" name="Inverzni zaznamek"/>
<Item id="43052" name="Najdi znake v območju..."/>
<Item id="43053" name="Izberi vse ujemanje med oklepaji"/>
<Item id="43009" name="Pojdi na ujemanja"/>
<Item id="43010" name="Najdi prejšnje"/>
<Item id="43011" name="&amp;Inkrementalno iskanje"/>
<Item id="43013" name="Najdi v datotekah"/>
<Item id="43014" name="Najdi (začasno) Naprej"/>
<Item id="43015" name="Najdi (začasno) Nazaj"/>
<Item id="43022" name="Uporaba 1. sloga"/>
<Item id="43023" name="Počisti 1. slog"/>
<Item id="43024" name="Uporaba 2. sloga"/>
<Item id="43025" name="Počisti 2. slog"/>
<Item id="43026" name="Uporaba 3. sloga"/>
<Item id="43027" name="Počisti 3. slog"/>
<Item id="43028" name="Uporaba 4. sloga"/>
<Item id="43029" name="Počisti 4. slog"/>
<Item id="43030" name="Uporaba 5. sloga"/>
<Item id="43031" name="Počisti 5. slog"/>
<Item id="43032" name="Počisti vse sloge"/>
<Item id="43033" name="1. slog"/>
<Item id="43034" name="2. slog"/>
<Item id="43035" name="3. slog"/>
<Item id="43036" name="4. slog"/>
<Item id="43037" name="5. slog"/>
<Item id="43038" name="Najdi slog"/>
<Item id="43039" name="1. slog"/>
<Item id="43040" name="2. slog"/>
<Item id="43041" name="3. slog"/>
<Item id="43042" name="4. slog"/>
<Item id="43043" name="5. slog"/>
<Item id="43044" name="Najdi slog"/>
<Item id="43045" name="Okno z rezultati iskanja"/>
<Item id="43046" name="Naslednji rezultat iskanja"/>
<Item id="43047" name="Prejšnji rezultat iskanja"/>
<Item id="43048" name="Izberi in najdi naslednje"/>
<Item id="43049" name="Izberi in najdi prejšnje"/>
<Item id="43054" name="Označi..."/>
<Item id="44009" name="Lepljivček"/>
<Item id="44010" name="Strni vse"/>
<Item id="44019" name="Pokaži vse znake"/>
<Item id="44020" name="Pokaži vodilo zamika"/>
<Item id="44022" name="Prelomi besedilo"/>
<Item id="44023" name="Po&amp;večaj Ctrl+Kolešček miške gor"/>
<Item id="44024" name="Po&amp;manjšaj Ctrl+Kolešček miške dol"/>
<Item id="44025" name="Pokaži presledke in tabulatorje"/>
<Item id="44026" name="Pokaži konce vrstic"/>
<Item id="44029" name="Razprostri vse"/>
<Item id="44030" name="Strni trenutno raven"/>
<Item id="44031" name="Razprostri trenutno raven"/>
<Item id="44049" name="Povzetek..."/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumenta"/>
<Item id="44084" name="Seznam funkcij"/>
<Item id="44085" name="Mapa kot &amp;delovni prostor"/>
<Item id="44086" name="1. tabulator"/>
<Item id="44087" name="2. tabulator"/>
<Item id="44088" name="3. tabulator"/>
<Item id="44089" name="4. tabulator"/>
<Item id="44090" name="5. tabulator"/>
<Item id="44091" name="6. tabulator"/>
<Item id="44092" name="7. tabulator"/>
<Item id="44093" name="8. tabulator"/>
<Item id="44094" name="9. tabulator"/>
<Item id="44095" name="Naslednji tabulator"/>
<Item id="44096" name="Predhodni tabulator"/>
<Item id="44097" name="Spremljanje (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Premakni zavihek v ospredje"/>
<Item id="44099" name="Premakni zavihek v ozadje"/>
<Item id="44032" name="Preklopi celozaslonski način"/>
<Item id="44033" name="Povrni privzeto povečavo"/>
<Item id="44034" name="Vedno na vrhu"/>
<Item id="44035" name="Sinhroniziraj navpično drsenje"/>
<Item id="44036" name="Sinhroniziraj vodoravno drsenje"/>
<Item id="44041" name="Pokaži simbol preloma vrstic"/>
<Item id="44072" name="Žarišče na drug prikaz"/>
<Item id="44081" name="Projekt Panel 1"/>
<Item id="44082" name="Projekt Panel 2"/>
<Item id="44083" name="Projekt Panel 3"/>
<Item id="45001" name="Pretvori v obliko Windows"/>
<Item id="45002" name="Pretvori v obliko UNIX"/>
<Item id="45003" name="Pretvori v obliko MAC"/>
<Item id="45004" name="Kodiraj v ANSI"/>
<Item id="45005" name="Kodiraj v UTF-8"/>
<Item id="45006" name="Kodiraj v UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="45007" name="Kodiraj v UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="45008" name="Kodiraj v UTF-8 brez BOM"/>
<Item id="45009" name="Pretvori v ANSI"/>
<Item id="45010" name="Pretvori v UTF-8 brez BOM"/>
<Item id="45011" name="Pretvori v UTF-8"/>
<Item id="45012" name="Pretvori v UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="45013" name="Pretvori v UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="10001" name="Premakni v drugi pogled"/>
<Item id="10002" name="Kloniraj v drugi pogled"/>
<Item id="10003" name="Premakni v novo pojavitev"/>
<Item id="10004" name="Odpri v novi pojavitvi"/>
<Item id="46001" name="Nastavljanje sloga..."/>
<Item id="46250" name="Določite svoj jezik..."/>
<Item id="46180" name="Uporabniško določeno"/>
<Item id="47000" name="Vizitka Notepad++ ..."/>
<Item id="47010" name="Argumenti ukazne vrstice..."/>
<Item id="47001" name="Domača stran Notepad++"/>
<Item id="47002" name="Stran projekta Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Spletna dokumentacija"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ Skupnost (Forum)"/>
<Item id="47011" name="Podpora v živo"/>
<Item id="47012" name="Info o razhroščevanju..."/>
<Item id="47005" name="Dodatni vtičniki"/>
<Item id="47006" name="Posodobi Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Nastavite Updater Proxy..."/>
<Item id="48005" name="Uvozi vtičnike..."/>
<Item id="48006" name="Uvozi teme..."/>
<Item id="48018" name="Uredi pojavno okno kontekstnega menija"/>
<Item id="48009" name="Bližnjice..."/>
<Item id="48011" name="Nastavitve..."/>
<Item id="48501" name="Generaj..."/>
<Item id="48502" name="Generiraj iz datoteke..."/>
<Item id="48503" name="Generiraj v odložišče"/>
<Item id="49000" name="&amp;Poženi ..."/>
<Item id="50000" name="Dopolnjevanje funkcij"/>
<Item id="50001" name="Dopolnjevanje besed"/>
<Item id="50002" name="Namig za parametre funkcij"/>
<Item id="50006" name="Pot dopolnitev"/>
<Item id="44042" name="Skrij vrstice"/>
<Item id="42040" name="Odpri vse nedavne datoteke"/>
<Item id="42041" name="Počisti seznam nedavno odprtih datotek"/>
<Item id="48016" name="Spremeni bližnjico/Izbriši makro..."/>
<Item id="48017" name="Spremeni bližnjico/Izbriši ukaz..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Zapri"/>
<Item CMID="1" name="Zapri vse razen tega"/>
<Item CMID="2" name="Shrani"/>
<Item CMID="3" name="Shrani kot..."/>
<Item CMID="4" name="Natisni"/>
<Item CMID="5" name="Premakni v drugi pogled"/>
<Item CMID="6" name="Kloniraj v drugi pogled"/>
<Item CMID="7" name="Polna pot trenutne datoteke v odložišče"/>
<Item CMID="8" name="Ime datoteke v odložišče"/>
<Item CMID="9" name="Pot trenutne mape v odložišče"/>
<Item CMID="10" name="Preimenuj"/>
<Item CMID="11" name="Premakni v Koš"/>
<Item CMID="12" name="Samo za branje"/>
<Item CMID="13" name="Počisti oznako Samo za branje"/>
<Item CMID="14" name="Premakni v novo pojavitev"/>
<Item CMID="15" name="Odpri v novi pojavitvi"/>
<Item CMID="16" name="Osveži"/>
<Item CMID="17" name="Zapri vse na levo"/>
<Item CMID="18" name="Zapri vse na desno"/>
<Item CMID="19" name="Odpri vsebino mape v Raziskovalcu"/>
<Item CMID="20" name="Odpri vsebino mape v cmd.exe oknu"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Najdi" titleReplace="Zamenjaj" titleFindInFiles="Najdi v datotekah" titleMark="Označi">
<Item id="1" name="Najdi naslednjega"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="1620" name="Najdi:"/>
<Item id="1603" name="Upoštevaj samo &amp;cele besede"/>
<Item id="1604" name="Upoštevaj &amp;VELIKE/male črke"/>
<Item id="1605" name="&amp;Regularni izraz"/>
<Item id="1606" name="&amp;Prelom"/>
<Item id="1612" name="Navz&amp;gor"/>
<Item id="1613" name="Navz&amp;dol"/>
<Item id="1614" name="Preštej"/>
<Item id="1615" name="Najdi vse"/>
<Item id="1616" name="Označi vrstico"/>
<Item id="1618" name="Počisti ob vsakem iskanju"/>
<Item id="1621" name="Smer"/>
<Item id="1611" name="Z&amp;amenjaj z:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Zamenjaj"/>
<Item id="1609" name="Zamenjaj &amp;vse"/>
<Item id="1687" name="Ob izgubljeni pozornosti"/>
<Item id="1688" name="Vedno"/>
<Item id="1632" name="V izboru"/>
<Item id="1633" name="Počisti"/>
<Item id="1635" name="Zamenjaj vse v vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="1636" name="Najdi vse v vseh odprtih dokumentih"/>
<Item id="1654" name="Filtri:"/>
<Item id="1655" name="Mapa:"/>
<Item id="1656" name="Najdi vse"/>
<Item id="1658" name="V vseh podmapah"/>
<Item id="1659" name="V skritih mapah"/>
<Item id="1624" name="Iskalni način"/>
<Item id="1625" name="Navaden"/>
<Item id="1626" name="Razširjen (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Zamenjaj v datotekah"/>
<Item id="1661" name="Sledi trenutni dok."/>
<Item id="1641" name="Najdi vse v trenutnem dokumentu"/>
<Item id="1686" name="Prosojnost"/>
<Item id="1703" name="&amp;. se ujema z novo vrstico"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Najdi znake v območju...">
<Item id="2" name="Zapri"/>
<Item id="2901" name="Niso-ASCII znaki (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII znaki (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Moje območje:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Navzgor"/>
<Item id="2907" name="&amp;Navzdol"/>
<Item id="2908" name="Smer"/>
<Item id="2909" name="Oklepaj&amp;oče"/>
<Item id="2910" name="Najdi"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Pojdi v vrstico ...">
<Item id="2007" name="Vrstica"/>
<Item id="2008" name="Zamik"/>
<Item id="1" name="&amp;Pojdi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="2004" name="Trenutno ste v:"/>
<Item id="2005" name="Želite v:"/>
<Item id="2006" name="Ne morete iti dlje od:"/>
</GoToLine>
<Run title="Poženi...">
<Item id="1903" name="Vnesite program za zagon"/>
<Item id="1" name="Poženi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="1904" name="Shrani..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Generiraj MD5 povzetek iz datotek">
<Item id="1922" name="Izberite datoteke za generiranje MD5..."/>
<Item id="1924" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Generiraj MD5 povzetek">
<Item id="1932" name="Obravnavaj vsako vrstico kot ločen niz"/>
<Item id="1934" name="Kopiraj v odložišče"/>
<Item id="2" name="Zapri"/>
</MD5FromTextDlg>
<StyleConfig title="Prilagoditev sloga">
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="2301" name="Shrani in zapri"/>
<Item id="2303" name="Prosojnost"/>
<Item id="2306" name="Izberite temo: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Krepko"/>
<Item id="2205" name="Ležeče"/>
<Item id="2206" name="Barva pisave"/>
<Item id="2207" name="Barva ozadja"/>
<Item id="2208" name="Ime pisave:"/>
<Item id="2209" name="Velikost pisave:"/>
<Item id="2211" name="Slog:"/>
<Item id="2212" name="Barve sloga"/>
<Item id="2213" name="Slog pisave"/>
<Item id="2214" name="Privzeta razširitev:"/>
<Item id="2216" name="Uporabniška razširitev:"/>
<Item id="2218" name="Podčrtano"/>
<Item id="2219" name="Privzete ključne besede"/>
<Item id="2221" name="Uporabniško določene ključne besede"/>
<Item id="2225" name="Jezik:"/>
<Item id="2226" name="Omogoči splošno barvo ospredja"/>
<Item id="2227" name="Omogoči splošno barvo ozadja"/>
<Item id="2228" name="Omogoči splošno pisavo"/>
<Item id="2229" name="Omogoči splošno velikost pisave"/>
<Item id="2230" name="Omogoči splošni krepki slog pisave"/>
<Item id="2231" name="Omogoči splošni ležeči slog pisave"/>
<Item id="2232" name="Omogoči splošni podčrtani slog pisave"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title="Uporabniško določen">
<Item id="20001" name="Zasidraj"/>
<Item id="20002" name="Preimenuj"/>
<Item id="20003" name="Ustvari novega..."/>
<Item id="20004" name="Odstrani"/>
<Item id="20005" name="Shrani kot..."/>
<Item id="20007" name="Jezik vmesnika: "/>
<Item id="20009" name="Pripona:"/>
<Item id="20012" name="Ne razlikuj VELIKE/male črke"/>
<Item id="20011" name="Prosojnost"/>
<Item id="20015" name="Uvoz..."/>
<Item id="20016" name="Izvoz..."/>
<StylerDialog title="Pogovorno okno Slogovnika">
<Item id="25030" name="Možnosti pisave:"/>
<Item id="25006" name="Barva pisave"/>
<Item id="25007" name="Barva ozadja"/>
<Item id="25031" name="Ime:"/>
<Item id="25032" name="Velikost:"/>
<Item id="25001" name="Krepko"/>
<Item id="25002" name="Ležeče"/>
<Item id="25003" name="Podčrtano"/>
<Item id="25029" name="Gnezdenje:"/>
<Item id="25008" name="Razmejilnik 1"/>
<Item id="25009" name="Razmejilnik 2"/>
<Item id="25010" name="Razmejilnik 3"/>
<Item id="25011" name="Razmejilnik 4"/>
<Item id="25012" name="Razmejilnik 5"/>
<Item id="25013" name="Razmejilnik 6"/>
<Item id="25014" name="Razmejilnik 7"/>
<Item id="25015" name="Razmejilnik 8"/>
<Item id="25018" name="Ključna beseda 1"/>
<Item id="25019" name="Ključna beseda 2"/>
<Item id="25020" name="Ključna beseda 3"/>
<Item id="25021" name="Ključna beseda 4"/>
<Item id="25022" name="Ključna beseda 5"/>
<Item id="25023" name="Ključna beseda 6"/>
<Item id="25024" name="Ključna beseda 7"/>
<Item id="25025" name="Ključna beseda 8"/>
<Item id="25016" name="Komentar"/>
<Item id="25017" name="Vrstica komentarja"/>
<Item id="25026" name="Operator 1"/>
<Item id="25027" name="Operator 2"/>
<Item id="25028" name="Števila"/>
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Mapa &amp;&amp; Privzeto">
<Item id="21101" name="Privzete nastavitve sloga"/>
<Item id="21102" name="Slogovnik"/>
<Item id="21105" name="Dokumentacija:"/>
<Item id="21104" name="Začasna stran dok:"/>
<Item id="21106" name="Zloži kompaktno (zloži tudi prazne vrstice)"/>
<Item id="21220" name="Zlaganje v kodi 1 sloga:"/>
<Item id="21224" name="Odpri:"/>
<Item id="21225" name="Sredina:"/>
<Item id="21226" name="Zapri:"/>
<Item id="21227" name="Slogovnik"/>
<Item id="21320" name="Zlaganje v kodi 2. sloga (potrebni separatorji):"/>
<Item id="21324" name="Odpri:"/>
<Item id="21325" name="Sredina:"/>
<Item id="21326" name="Zapri:"/>
<Item id="21327" name="Slogovnik"/>
<Item id="21420" name="Zlaganje v slogu komentarja:"/>
<Item id="21424" name="Odpri:"/>
<Item id="21425" name="Sredina:"/>
<Item id="21426" name="Zapri:"/>
<Item id="21127" name="Slogovnik"/>
</Folder>
<Keywords title="Seznam ključnih besed">
<Item id="22101" name="1. skupina"/>
<Item id="22201" name="2. skupina"/>
<Item id="22301" name="3. skupina"/>
<Item id="22401" name="4. skupina"/>
<Item id="22451" name="5. skupina"/>
<Item id="22501" name="6. skupina"/>
<Item id="22551" name="7. skupina"/>
<Item id="22601" name="8. skupina"/>
<Item id="22121" name="Način predpone"/>
<Item id="22221" name="Način predpone"/>
<Item id="22321" name="Način predpone"/>
<Item id="22421" name="Način predpone"/>
<Item id="22471" name="Način predpone"/>
<Item id="22521" name="Način predpone"/>
<Item id="22571" name="Način predpone"/>
<Item id="22621" name="Način predpone"/>
<Item id="22122" name="Slogovnik"/>
<Item id="22222" name="Slogovnik"/>
<Item id="22322" name="Slogovnik"/>
<Item id="22422" name="Slogovnik"/>
<Item id="22472" name="Slogovnik"/>
<Item id="22522" name="Slogovnik"/>
<Item id="22572" name="Slogovnik"/>
<Item id="22622" name="Slogovnik"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentarji &amp;&amp; števila">
<Item id="23003" name="Pozicija vrstice komentarja"/>
<Item id="23004" name="Dovoli kjerkoli"/>
<Item id="23005" name="Prisili na začetek vrstice"/>
<Item id="23006" name="Dovoli predhodne presledke"/>
<Item id="23001" name="Dovoli zlaganje komentarjev"/>
<Item id="23326" name="Slogovnik"/>
<Item id="23323" name="Odpri"/>
<Item id="23324" name="Nadaljuj znak"/>
<Item id="23325" name="Zapri"/>
<Item id="23301" name="Komentar vrstice sloga"/>
<Item id="23124" name="Slogovnik"/>
<Item id="23122" name="Odpri"/>
<Item id="23123" name="Zapri"/>
<Item id="23101" name="Komentar sloga"/>
<Item id="23201" name="Številka sloga"/>
<Item id="23220" name="Slogovnik"/>
<Item id="23230" name="Predpona 1"/>
<Item id="23232" name="Predpona 2"/>
<Item id="23234" name="Dodatne možnosti 1"/>
<Item id="23236" name="Dodatne možnosti 2"/>
<Item id="23238" name="Pripona 1"/>
<Item id="23240" name="Pripona 2"/>
<Item id="23242" name="Območje:"/>
<Item id="23244" name="Decimalno ločilo"/>
<Item id="23245" name="Pika"/>
<Item id="23246" name="Vejica"/>
<Item id="23247" name="Oboje"/>
</Comment>
<Operator title="Operatorji amp;&amp; Razmejilnik">
<Item id="24101" name="Slog operatorjev"/>
<Item id="24113" name="Slogovnik"/>
<Item id="24116" name="Operatorji 1"/>
<Item id="24117" name="Operatorji 2 (zahteva separatorje)"/>
<Item id="24201" name="Razmejilnik 1 slog"/>
<Item id="24220" name="Odpri:"/>
<Item id="24221" name="Pobeg:"/>
<Item id="24222" name="Zapri:"/>
<Item id="24223" name="Slogovnik"/>
<Item id="24301" name="Razmejilnik 2 slog"/>
<Item id="24320" name="Odpri:"/>
<Item id="24321" name="Pobeg:"/>
<Item id="24322" name="Zapri:"/>
<Item id="24323" name="Slogovnik"/>
<Item id="24401" name="Razmejilnik 3 slog"/>
<Item id="24420" name="Odpri:"/>
<Item id="24421" name="Pobeg:"/>
<Item id="24422" name="Zapri:"/>
<Item id="24423" name="Slogovnik"/>
<Item id="24451" name="Razmejilnik 4 slog"/>
<Item id="24470" name="Odpri:"/>
<Item id="24471" name="Pobeg:"/>
<Item id="24472" name="Zapri:"/>
<Item id="24473" name="Slogovnik"/>
<Item id="24501" name="Razmejilnik 5 slog"/>
<Item id="24520" name="Odpri:"/>
<Item id="24521" name="Pobeg:"/>
<Item id="24522" name="Zapri:"/>
<Item id="24523" name="Slogovnik"/>
<Item id="24551" name="Razmejilnik 6 slog"/>
<Item id="24570" name="Odpri:"/>
<Item id="24571" name="Pobeg:"/>
<Item id="24572" name="Zapri:"/>
<Item id="24573" name="Slogovnik"/>
<Item id="24601" name="Razmejilnik 7 slog"/>
<Item id="24620" name="Odpri:"/>
<Item id="24621" name="Pobeg:"/>
<Item id="24622" name="Zapri:"/>
<Item id="24623" name="Slogovnik"/>
<Item id="24651" name="Razmejilnik 8 slog"/>
<Item id="24670" name="Odpri:"/>
<Item id="24671" name="Pobeg:"/>
<Item id="24672" name="Zapri:"/>
<Item id="24673" name="Slogovnik"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Nastavitve">
<Item id="6001" name="Zapri"/>
<Global title="Splošno">
<Item id="6101" name="Orodna vrstica"/>
<Item id="6102" name="Skrij"/>
<Item id="6103" name="Majhne ikone"/>
<Item id="6104" name="Velike ikone"/>
<Item id="6105" name="Standardne ikone"/>
<Item id="6106" name="Vrstica zavihkov"/>
<Item id="6107" name="Zmanjšaj"/>
<Item id="6108" name="Zakleni (brez povleci-in-spusti)"/>
<Item id="6109" name="Potemni neaktivne zavihke"/>
<Item id="6110" name="Nariši obarvano vrstico na aktivnem zavihku"/>
<Item id="6111" name="Pokaži vrstico stanja"/>
<Item id="6112" name="Prikaži gumb za zapiranje na vsakem zavihku"/>
<Item id="6113" name="Dvokliknite za zaprtje dokumenta"/>
<Item id="6118" name="Skrij"/>
<Item id="6119" name="Večvrstično"/>
<Item id="6120" name="Navpično"/>
<Item id="6121" name="Izhod ko zaprete zadnji zavihek"/>
<Item id="6122" name="Skrij (uporabite tipko Alt ali F10 za preklop)"/>
<Item id="6123" name="Lokalizacija"/>
<Item id="6125" name="Panel seznama dokumenta"/>
<Item id="6126" name="Prikaži"/>
<Item id="6127" name="Onemogoči stolpec pripone"/>
</Global>
<Scintillas title="Urejanje">
<Item id="6216" name="Nastavitve kazalca"/>
<Item id="6217" name="Širina:"/>
<Item id="6219" name="Hitrost utripanja:"/>
<Item id="6221" name="F"/>
<Item id="6222" name="S"/>
<Item id="6224" name="Nastavitve kombiniranega urejanja"/>
<Item id="6225" name="Omogoči (Ctrl+klik miške/izbor)"/>
<Item id="6201" name="Slog roba mape"/>
<Item id="6202" name="Enostaven"/>
<Item id="6203" name="Puščica"/>
<Item id="6204" name="Drevo s krogci"/>
<Item id="6205" name="Drevo s kvadratki"/>
<Item id="6226" name="Brez"/>
<Item id="6227" name="Prelom vrstice"/>
<Item id="6228" name="Privzeto"/>
<Item id="6229" name="Poravnano"/>
<Item id="6230" name="Alineja"/>
<Item id="6206" name="Prikaži številke vrstic"/>
<Item id="6207" name="Prikaži zaznamke"/>
<Item id="6208" name="Prikaži navpični rob"/>
<Item id="6209" name="Število stolpcev: "/>
<Item id="6234" name="Onemogoči napredno funkcijo drsenja
(če imate težave z dotikalno ploščico)"/>
<Item id="6211" name="Nastavitev navpičnega roba"/>
<Item id="6212" name="Vrstični način"/>
<Item id="6213" name="Način ozadja"/>
<Item id="6214" name="Omogoči poudarjanje trenutne vrstice"/>
<Item id="6215" name="Omogoči gladko pisavo"/>
<Item id="6231" name="Širina obrobe"/>
<Item id="6235" name="Brez roba"/>
<Item id="6236" name="Omogoči pomikanje izven zadnje vrstice"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Nov dokument">
<Item id="6401" name="Format"/>
<Item id="6402" name="Windows"/>
<Item id="6403" name="Unix"/>
<Item id="6404" name="Mac"/>
<Item id="6405" name="Kodiranje"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 z BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian z BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian z BOM"/>
<Item id="6411" name="Privzeti jezik:"/>
<Item id="6419" name="Nov dokument"/>
<Item id="6420" name="Uporabi za odprte ANSI datoteke"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Privzeti imenik">
<Item id="6413" name="Privzeti imenik (Odpri/Shrani)"/>
<Item id="6414" name="Sledi trenutnemu dokumentu"/>
<Item id="6415" name="Zapomni si zadnji uporabljen imenik"/>
<Item id="6430" name="Uporabi nov slog pogovornega okna shranjevanja (brez funkcije pripone datoteke)"/>
<Item id="6431" name="Odpri vse datoteke mape namesto začete Mape kot delovni prostor na spuščajočih mapah"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Povezave datotek">
<Item id="4009" name="Podprte pripone:"/>
<Item id="4010" name="Registrirane pripone:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Jezikovni meni">
<Item id="6505" name="Razpoložljive postavke"/>
<Item id="6506" name="Onemogočene postavke"/>
<Item id="6507" name="Strni jezikovni meni"/>
<Item id="6508" name="Jezikovni meni"/>
<Item id="6301" name="Nastavitve zavihka"/>
<Item id="6302" name="Zamenjaj s presledki"/>
<Item id="6303" name="Velikost zavihka: "/>
<Item id="6510" name="Uporabi privzeto vrednost"/>
</Language>
<Highlighting title="Poudarjanje">
<Item id="6333" name="Pametno poudarjanje"/>
<Item id="6326" name="Omogoči pametno poudarjanje"/>
<Item id="6332" name="Upoštevaj VELIKE/male črke"/>
<Item id="6338" name="Upoštevaj samo cele besede"/>
<Item id="6339" name="Uporabi pogovorno okno Najdi nastavitve"/>
<Item id="6340" name="Poudari drug pogled"/>
<Item id="6329" name="Poudari ujemajoče oznake"/>
<Item id="6327" name="Omogoči"/>
<Item id="6328" name="Poudari oznako atributov"/>
<Item id="6330" name="Poudari komentar/php/asp območje"/>
</Highlighting>
<Print title="Tiskanje">
<Item id="6601" name="Natisni številko vrstice"/>
<Item id="6602" name="Barvne možnosti"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Obrni"/>
<Item id="6605" name="Črno na belem"/>
<Item id="6606" name="Brez barve ozadja"/>
<Item id="6607" name="Nastavitve robov (mera:mm)"/>
<Item id="6612" name="Levo"/>
<Item id="6613" name="Na vrhu"/>
<Item id="6614" name="Desno"/>
<Item id="6615" name="Na dnu"/>
<Item id="6706" name="Krepko"/>
<Item id="6707" name="Ležeče"/>
<Item id="6708" name="Glava"/>
<Item id="6709" name="Levi del"/>
<Item id="6710" name="Srednji del"/>
<Item id="6711" name="Desni del"/>
<Item id="6717" name="Krepko"/>
<Item id="6718" name="Ležeče"/>
<Item id="6719" name="Noga"/>
<Item id="6720" name="Levi del"/>
<Item id="6721" name="Srednji del"/>
<Item id="6722" name="Desni del"/>
<Item id="6723" name="Dodaj"/>
<Item id="6725" name="Spremenljivka:"/>
<Item id="6727" name="Tukaj so prikazane vaše variabilne nastavitve"/>
<Item id="6728" name="Glava in noga"/>
</Print>
<RecentFilesHistory title="Nastavitev zgodovine datotek">
<Item id="6304" name="Nastavitev zgodovine datotek"/>
<Item id="6305" name="Ne preverjaj ob zagonu"/>
<Item id="6306" name="Maks. število vnosov:"/>
<Item id="6429" name="Prikaz"/>
<Item id="6424" name="V podmeniju"/>
<Item id="6425" name="Samo ime datoteke"/>
<Item id="6426" name="Celotno ime poti datoteke"/>
<Item id="6427" name="Prilagodi največjo dolžino:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Varnostno kopiranje">
<Item id="6817" name="Posnetek seje in periodično varnostno kopiranje"/>
<Item id="6818" name="Omogoči posnetek seje in periodično varnostno kopiranje"/>
<Item id="6819" name="Varnostno kopiranje vsakih"/>
<Item id="6821" name="sekund"/>
<Item id="6822" name="Pot varnostne kopije:"/>
<Item id="6309" name="Zapomni si trenutno sejo za naslednji zagon"/>
<Item id="6801" name="Varnostno kopiranje"/>
<Item id="6315" name="Brez"/>
<Item id="6316" name="Enostavno varnostno kopiranje"/>
<Item id="6317" name="Obširno varnostno kopiranje"/>
<Item id="6804" name="Imenik varnostnega kopiranja po meri"/>
<Item id="6803" name="Imenik:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Samodejno dopolnjevanje">
<Item id="6807" name="Samodejno dopolnjevanje"/>
<Item id="6808" name="Omogoči samodejno dopolnjevanje ob vsakem vnosu"/>
<Item id="6809" name="Dopolnjevanje funkcij"/>
<Item id="6810" name="Dopolnjevanje besed"/>
<Item id="6816" name="Funkcija in beseda zaključka"/>
<Item id="6824" name="Prezri številke"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name=". znaka naprej"/>
<Item id="6814" name="Veljavna vrednost: 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Namig parametrov funkcije ob vnosu"/>
<Item id="6851" name="Samodejno vstavljanje"/>
<Item id="6857" name=" html/xml zapri oznako"/>
<Item id="6858" name="Odpri"/>
<Item id="6859" name="Zapri"/>
<Item id="6860" name="Usklajen par 1:"/>
<Item id="6863" name="Usklajen par 2:"/>
<Item id="6866" name="Usklajen par 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Večpojavnost">
<Item id="6151" name="Nastavitve večpojavnosti"/>
<Item id="6152" name="Odpri sejo v novem primerku Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Vedno v načinu večpojavnosti"/>
<Item id="6154" name="Privzeto (enopojavnost)"/>
<Item id="6155" name="* Sprememba te nastavitve zahteva ponovni zagon Notepad++"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Razmejilnik">
<Item id="6251" name="Nastavitve izbora razmejilnika (Ctrl + dvoklik miške)"/>
<Item id="6252" name="Odpri"/>
<Item id="6255" name="Zapri"/>
<Item id="6256" name="Dovoli na več vrsticah"/>
<Item id="6161" name="Besedni seznam znakov"/>
<Item id="6162" name="Uporabi privzeti Besedni seznam znakov"/>
<Item id="6163" name="Dodaj svoj znak kot del besede
(izberite le če veste kaj počnete)"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Oblak">
<Item id="6262" name="Nastavitve na oblaku"/>
<Item id="6263" name="Brez oblaka"/>
<Item id="6267" name="Nastavite pot do lokacije oblaka tukaj:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Iskalnik">
<Item id="6271" name="Iskalnik (za ukaz &quot;Iskanje na internetu&quot;)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Nastavi iskalnik tukaj:"/>
<!-- Ne spremeni ničesar po Primeru: -->
<Item id="6278" name="Primer: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Razno">
<Item id="6307" name="Omogoči"/>
<Item id="6308" name="Minimiraj v sistemsko vrstico"/>
<Item id="6312" name="Samozaznava stanja datoteke"/>
<Item id="6313" name="Posodobi tiho"/>
<Item id="6318" name="Nastavitev povezav za klikanje"/>
<Item id="6325" name="Pomakni se do zadnje vrstice po posodobitvi"/>
<Item id="6319" name="Omogoči"/>
<Item id="6320" name="Brez podčrtavanja"/>
<Item id="6322" name="Pripona datoteke seje:"/>
<Item id="6323" name="Omogoči samodejno posodabljanje Notepada++"/>
<Item id="6324" name="Preklopnik dokumentov (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6331" name="V naslovni vrstici pokaži le ime datoteke"/>
<Item id="6334" name="Samodejno zaznavanje kodiranja znakov"/>
<Item id="6335" name="Uporabite poševnico kot ubežni znak za SQL"/>
<Item id="6337" name="Delovni prostor pripone datoteke:"/>
<Item id="6114" name="Omogoči"/>
<Item id="6115" name="Samodejno zamikaj"/>
<Item id="6117" name="Omogoči MRU obnašanje"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Večkratni zagon makra">
<Item id="1" name="Zaženi"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
<Item id="8006" name="Makro za zagon:"/>
<Item id="8001" name="Zaženi"/>
<Item id="8005" name="krat"/>
<Item id="8002" name="Zaganjaj do konca datoteke"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okna">
<Item id="1" name="Aktiviraj"/>
<Item id="2" name="V redu"/>
<Item id="7002" name="Shrani"/>
<Item id="7003" name="Zapri okna"/>
<Item id="7004" name="Razvrsti zavihke"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Urejevalnik stolpcev">
<Item id="2023" name="Besedilo za vstavljanje"/>
<Item id="2033" name="Številka za vstavljanje"/>
<Item id="2030" name="Začetna številka:"/>
<Item id="2031" name="Povečaj za:"/>
<Item id="2035" name="Vodilne ničle"/>
<Item id="2036" name="Ponovi :"/>
<Item id="2032" name="Format"/>
<Item id="2024" name="Dec"/>
<Item id="2025" name="Oct"/>
<Item id="2026" name="Hex"/>
<Item id="2027" name="Bin"/>
<Item id="1" name="V redu"/>
<Item id="2" name="Prekliči"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
<MessageBox>
<ContextMenuXmlEditWarning title="Urejanje Kontekstnega menija" message="Urejanje contextMenu.xml vam omogoča, da spremenite Notepad++ pojavni kontekstni meni.\rZa uveljavitev sprememb v contextMenu.xml morate znova zagnati Notepad++."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Datoteka ne obstaja" message="\rne obstaja. Prosimo, da prenesete na Notepad++ stran."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Shrani trenutno spremembo" message="Morate shraniti trenutno spremembo.\rVse shranjene spremembe ni mogoče razveljaviti.\r\rNadaljujem?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Izguba možnosti razveljavitve" message="Morate shraniti trenutno spremembo.\rVse shranjene spremembe ni mogoče razveljaviti.\r\rNadaljujem?"/>
<CannotMoveDoc title="Premakni v novo Notepad++ pojavitev" message="Dokument je spremenjen.Shranite ga nato poskusite znova."/>
<DocReloadWarning title="Osveži" message="Ali ste prepričani, da želite znova naložiti trenutno datoteko in izgubiti spremembe v Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Shranjevanje ni uspelo" message="Prosimo, preverite, ali je ta datoteka odprta v drugem programu"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Datoteka je že odprta v Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Brisanje datoteke" message="Brisanje datoteke ni uspelo"/>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<NbFileToOpenImportantWarning title="Število datotek za odpiranje je preveliko" message="$INT_REPLACE$ datoteke so na tem, da se odprejo.\rJih Želite res odpreti?"/>
<SettingsOnCloudError title="Nastavitve v oblak" message="Zdi se, da je pot nastavitev v oblaku nastavljena samo na bralnje,\rali na mapo ki zahteva posebno pooblastilo za pisanje.\rVaše nastavitve za oblak bodo preklicane. Ponastavite skladno vrednosti preko pogovornega okna Nastavitve."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Odpri datoteko" message="Datoteka, ki jo poskušate odpreti ne obstaja."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Zgodovina odložišča"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Preklopnik dokumenta"/>
<ColumnName name="Ime"/>
<ColumnExt name="Ekst."/>
</DocSwitcher>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="ASCII Panel vstavljanja"/>
<ColumnVal name="Vrednost"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumenta"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Seznam funkcij"/>
<SortTip name="Razvrsti" />
<ReloadTip name="Osveži" />
</FunctionList>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Delovni prostor"/>
<NewProjectName name="Ime projekta"/>
<NewFolderName name="Ime mape"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Delovni prostor"/>
<Item id="1" name="Uredi"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nov delovni prostor"/>
<Item id="3123" name="Odpri delovni prostor"/>
<Item id="3124" name="Osveži delovni prostor"/>
<Item id="3125" name="Shrani"/>
<Item id="3126" name="Shrani kot..."/>
<Item id="3127" name="Shrani kopijo kot..."/>
<Item id="3121" name="Dodaj nov projekt"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3112" name="Dodaj mapo"/>
<Item id="3113" name="Dodaj datoteke..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj datoteke iz imenika..."/>
<Item id="3114" name="Odstrani"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3112" name="Dodaj mapo"/>
<Item id="3113" name="Dodaj datoteke..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj datoteke iz imenika..."/>
<Item id="3114" name="Odstrani"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Preimenuj"/>
<Item id="3115" name="Odstrani"/>
<Item id="3116" name="Spremeni pot datoteke"/>
<Item id="3118" name="Premakni gor"/>
<Item id="3119" name="Premakni dol"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<word-chars-list-tip value="To vam omogoča vključevati dodatni znak v aktualnih besednih znakih med dvoklikom za izbiro ali iskanje z &quot;Ujemanje samo cele besede&quot; možnost preverbe."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Zavedajte se: "/>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ space(s)"/>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ TAB(s)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" na seznamu znakov."/>
<cloud-invalid-warning value="Neveljavna pot."/>
<cloud-restart-warning value="Za uveljavitev ponovno zaženite Notepad++."/>
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>