Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Turkish" filename="turkish.xml" version="8.1.5">
<Menu>
<Main>
<!-- Ana Menü Girişleri -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Dosya"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;zenle"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Ara"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Görünüm"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Kodlama"/>
<Item menuId="language" name="Dille&amp;r"/>
<Item menuId="settings" name="A&amp;yarlar"/>
<Item menuId="tools" name="Ar&amp;açlar"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makrolar"/>
<Item menuId="run" name="&amp;Çalıştır"/>
<Item idName="Plugins" name="&amp;Eklentiler"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Pencereler"/>
</Entries>
<!-- Alt Menü Girişleri -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Dosya Konumunu Aç"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Kapatma Seçenekleri"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="&amp;Son Kullanılan Dosyalar"/>
<Item subMenuId="edit-insert" name="Yerleştir"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Panoya Kopyala"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Satır Girintisi"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Harfleri Çevir"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Satır İşlemleri"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Yorum Ekle/Kaldır"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Otomatik Tamamla"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Satır Sonunu Dönüştür"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Boşluk İşlemleri"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Özel Yapıştır"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Seçilen Üzerinde"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Eşleşen Tüm İşaretleri Stillendir"/>
<Item subMenuId="search-markOne" name="Eşleşen İşareti Stillendir"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Stili Temizle"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Yukarı Atla"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Aşağı Atla"/>
<Item subMenuId="search-copyStyledText" name="Stilli Yazıyı Kopyala"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="&amp;Yer İmleri"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Şimdiki Dosyayı İçinde Göster"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Simge Göster"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="&amp;Yakınlaştır"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Geçerli Belgeyi Taşı/Kopyala"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Sekme"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Blok Kapatma Seviyesi"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Blok Geri Açma Seviyesi"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Proje"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="&amp;Karakter Takımı"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arapça"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Baltık"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Keltçe"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Kiril"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Orta Avrupa"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Çince"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Doğu Avrupa"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Yunanca"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="İbranice"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japonca"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Korece"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Kuzey Avrupa"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Tayca"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Türkçe"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Batı Avrupa"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Vietnamca"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Kullanıcı Tanımlı Dil"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="İçe Aktar"/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- Tüm Menü Öğeleri -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Yeni"/>
<Item id="41002" name="&amp;Aç..."/>
<Item id="41019" name="Windows Gezgini"/>
<Item id="41020" name="Komut İstemi"/>
<Item id="41025" name="Çalışma Alanı Olarak Klasör"/>
<Item id="41003" name="&amp;Kapat"/>
<Item id="41004" name="Tümünü Kapa&amp;t"/>
<Item id="41005" name="Diğer Sekmeleri Kapat"/>
<Item id="41009" name="Soldaki Sekmeleri Kapat"/>
<Item id="41018" name="Sağdaki Sekmeleri Kapat"/>
<Item id="41024" name="Tüm Değiştirilmemişleri Kapat"/>
<Item id="41006" name="&amp;Kaydet"/>
<Item id="41007" name="&amp;Tümünü Kaydet"/>
<Item id="41008" name="&amp;Farklı Kaydet"/>
<Item id="41010" name="Ya&amp;zdır"/>
<Item id="1001" name="Hemen Yazdır"/>
<Item id="41011" name="&amp;Çıkış"/>
<Item id="41012" name="Oturum Yükle"/>
<Item id="41013" name="Oturumu Kaydet"/>
<Item id="41014" name="Diskten Ye&amp;niden Yükle"/>
<Item id="41015" name="Kopya Olarak Kaydet"/>
<Item id="41016" name="Çöp Kutusuna Taşı"/>
<Item id="41017" name="Yeniden Adlandır"/>
<Item id="41021" name="Son Kapatılan Dosyayı Geri Yükle"/>
<Item id="41022" name="Klasörü Çalışma Alanı Olarak Aç..."/>
<Item id="41023" name="Varsayılan Görüntüleyicide Aç"/>
<Item id="42001" name="K&amp;es"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopyala"/>
<Item id="42003" name="&amp;Geri Al"/>
<Item id="42004" name="Yi&amp;nele"/>
<Item id="42005" name="&amp;Yapıştır"/>
<Item id="42006" name="&amp;Sil"/>
<Item id="42007" name="&amp;Tümünü Seç"/>
<Item id="42020" name="Başlangıç/Bitiş Seç"/>
<Item id="42084" name="Tarih Zaman (Kısa)"/>
<Item id="42085" name="Tarih Zaman (Uzun)"/>
<Item id="42086" name="Tarih Zaman (Özel)"/>
<Item id="42008" name="Girintiyi Artır"/>
<Item id="42009" name="Girintiyi Azalt"/>
<Item id="42010" name="Geçerli Satırı Çoğalt"/>
<Item id="42079" name="Aynı Satırları Kaldır"/>
<Item id="42077" name="Ardışık Aynı Satırları Kaldır"/>
<Item id="42012" name="Satırları Böl"/>
<Item id="42013" name="Satırları Birleştir"/>
<Item id="42014" name="Geçerli Satırı Yukarı Taşı"/>
<Item id="42015" name="Geçerli Satırı Aşağı Taşı"/>
<Item id="42059" name="Alfabetik Olarak Sırala (Artan)"/>
<Item id="42060" name="Alfabetik Olarak Sırala (Azalan)"/>
<Item id="42080" name="Satırları Alfb. Ve Boyutu Görmezden Gel. Sırala (Artan)"/>
<Item id="42081" name="Satırları Alfb. Ve Boyutu Görmezden Gel. Sırala (Azalan)"/>
<Item id="42061" name="Tam Sayı Olarak Sırala (Artan)"/>
<Item id="42062" name="Tam Sayı Olarak Sırala (Azalan)"/>
<Item id="42063" name="Virgüle Göre Ondalıklı Olarak Sırala (Artan)"/>
<Item id="42064" name="Virgüle Göre Ondalıklı Olarak Sırala (Azalan)"/>
<Item id="42065" name="Noktaya Göre Ondalıklı Olarak Sırala (Artan)"/>
<Item id="42066" name="Noktaya Göre Ondalıklı Olarak Sırala (Azalan)"/>
<Item id="42083" name="Satır Sıralamasını Tersine Çevir"/>
<Item id="42078" name="Satır Sıralamasını Rastgele Yap"/>
<Item id="42016" name="&amp;BÜYÜK HARFLERE ÇEVİR"/>
<Item id="42017" name="&amp;küçük harflere çevir"/>
<Item id="42067" name="&amp;Uygun Harflere Çevir"/>
<Item id="42068" name="Uygun Harflere Çevir (Harmanla)"/>
<Item id="42069" name="&amp;Cümleye Çevir"/>
<Item id="42070" name="Cümleye Çevir (Harmanla)"/>
<Item id="42071" name="&amp;tERS çEVİR"/>
<Item id="42072" name="&amp;rastGELe ÇeviR"/>
<Item id="42073" name="Dosya Aç"/>
<Item id="42074" name="Bulunduğu Klasörü Windows Gezgini'nde Aç"/>
<Item id="42075" name="İnternette Ara"/>
<Item id="42076" name="Arama Motorunu Değiştir…"/>
<Item id="42018" name="Ka&amp;ydı Başlat"/>
<Item id="42019" name="Kaydı D&amp;urdur"/>
<Item id="42021" name="&amp;Oynat"/>
<Item id="42022" name="Tek Satır Yorum Alanı Aç/Kapat"/>
<Item id="42023" name="Çoklu Yorum Satırı Aç"/>
<Item id="42047" name="Çoklu Yorum Satırını Kapat"/>
<Item id="42024" name="Baştaki Boşluğu Kırp"/>
<Item id="42042" name="Sondaki Boşluğu Kırp"/>
<Item id="42043" name="Baştaki ve Sondaki Boşluğu Kırp"/>
<Item id="42044" name="Satır Sonunu Boşluğa Çevir"/>
<Item id="42045" name="Gereksiz Boşluk ve Satır Sonlarını Kaldır"/>
<Item id="42046" name="Sekmeyi Boşluğa Çevir"/>
<Item id="42054" name="Sekme Boşluğu (Tümünde)"/>
<Item id="42053" name="Sekme Boşluğu (Sonda)"/>
<Item id="42038" name="HTML İçeriği Yapıştır"/>
<Item id="42039" name="RTF İçeriği Yapıştır"/>
<Item id="42048" name="İkili İçeriği Kopyala"/>
<Item id="42049" name="İkili İçeriği Kes"/>
<Item id="42050" name="İkili İçeriği Yapıştır"/>
<Item id="42082" name="Linki Kopyala"/>
<Item id="42037" name="Sütun &amp;Modu…"/>
<Item id="42034" name="Sütun &amp;Düzenleyici…"/>
<Item id="42051" name="K&amp;arakter Paneli"/>
<Item id="42052" name="&amp;Pano Geçmişi"/>
<Item id="42025" name="&amp;Geçerli Makroyu Kaydet..."/>
<Item id="42026" name="Sağdan Sola Metin Yönü"/>
<Item id="42027" name="Soldan Sağa Metin Yönü"/>
<Item id="42028" name="Salt Okunur Yap"/>
<Item id="42029" name="Geçerli Dosyanın Yolunu Kopyala"/>
<Item id="42030" name="Geçerli Dosya Adını Kopyala"/>
<Item id="42031" name="Geçerli Dizin Yolunu Kopyala"/>
<Item id="42079" name="İşaretli Yazıyı Kopyala"/>
<Item id="42032" name="&amp;Makroyu Birden Çok Kez Çalıştır"/>
<Item id="42033" name="Salt Okunur İşaretini Kaldır"/>
<Item id="42035" name="Tek Satır Yorum Alanı Aç"/>
<Item id="42036" name="Tek Satır Yorum Alanını Kapat"/>
<Item id="42055" name="Boş Satırları Kaldır"/>
<Item id="42056" name="Boş Satırları Kaldır (Boş Karakterler İçeren)"/>
<Item id="42057" name="Geçerli Satırın Üstüne Boş Satır Ekle"/>
<Item id="42058" name="Geçerli Satırın Altına Boş Satır Ekle"/>
<Item id="43001" name="&amp;Bul…"/>
<Item id="43002" name="&amp;Sonrakini Bul"/>
<Item id="43003" name="&amp;Değiştir…"/>
<Item id="43004" name="&amp;Git…"/>
<Item id="43005" name="Yer İmi &amp;Ekle/Kaldır"/>
<Item id="43006" name="Sonraki Yer İmi"/>
<Item id="43007" name="Önceki Yer İmi"/>
<Item id="43008" name="&amp;Tüm Yer İmlerini Kaldır"/>
<Item id="43018" name="Yer İmli Satırları Kes"/>
<Item id="43019" name="Yer İmli Satırları Kopyala"/>
<Item id="43020" name="Yer İmli Satırlara Yapıştır (Değiştir)"/>
<Item id="43021" name="Yer İmli Satırları Sil"/>
<Item id="43051" name="İşaretlenmemiş Satırları Kaldır"/>
<Item id="43050" name="Yer İmlerini Ters Çevir"/>
<Item id="43052" name="Aralıktaki Karakterleri Bul…"/>
<Item id="43053" name="Eşleşen Kaşlı Ayraçla Arasındakileri Seç"/>
<Item id="43009" name="Eşleşen Kaşlı Ayraca Git"/>
<Item id="43010" name="&amp;Öncekini Bul"/>
<Item id="43011" name="Gelişmiş &amp;Arama"/>
<Item id="43013" name="Dosyalarda Bul"/>
<Item id="43014" name="Sonrakini Bul (Geçici)"/>
<Item id="43015" name="Öncekini Bul (Geçici)"/>
<Item id="43022" name="1. Stili Kullan"/>
<Item id="43023" name="1. Stili Temizle"/>
<Item id="43024" name="2. Stili Kullan"/>
<Item id="43025" name="2. Stili Temizle"/>
<Item id="43026" name="3. Stili Kullan"/>
<Item id="43027" name="3. Stili Temizle"/>
<Item id="43028" name="4. Stili Kullan"/>
<Item id="43029" name="4. Stili Temizle"/>
<Item id="43030" name="5. Stili Kullan"/>
<Item id="43031" name="5. Stili Temizle"/>
<Item id="43032" name="Tüm Stilleri Temizle"/>
<Item id="43033" name="1. Stil"/>
<Item id="43034" name="2. Stil"/>
<Item id="43035" name="3. Stil"/>
<Item id="43036" name="4. Stil"/>
<Item id="43037" name="5. Stil"/>
<Item id="43038" name="İşaretleme Stilini Bul"/>
<Item id="43039" name="1. Stil"/>
<Item id="43040" name="2. Stil"/>
<Item id="43041" name="3. Stil"/>
<Item id="43042" name="4. Stil"/>
<Item id="43043" name="5. Stil"/>
<Item id="43044" name="İşaretleme Stilini Bul"/>
<Item id="43055" name="1. Stil"/>
<Item id="43056" name="2. Stil"/>
<Item id="43057" name="3. Stil"/>
<Item id="43058" name="4. Stil"/>
<Item id="43059" name="5. Stil"/>
<Item id="43060" name="Tüm Stiller"/>
<Item id="43061" name="İşaretleme Stilini Bul"/>
<Item id="43062" name="1. Stili Kullanarak"/>
<Item id="43063" name="2. Stili Kullanarak"/>
<Item id="43064" name="3. Stili Kullanarak"/>
<Item id="43065" name="4. Stili Kullanarak"/>
<Item id="43066" name="5. Stili Kullanarak"/>
<Item id="43045" name="Arama Sonuçları Penceresi"/>
<Item id="43046" name="Sonraki Arama Sonucu"/>
<Item id="43047" name="Önceki Arama Sonucu"/>
<Item id="43048" name="Seç ve Sonrakini Bul"/>
<Item id="43049" name="Seç ve Öncekini Bul"/>
<Item id="43054" name="İşa&amp;retle…"/>
<Item id="44009" name="Pencereyi Ekrana Tuttur"/>
<Item id="44010" name="Tüm Blokları Kapat"/>
<Item id="44011" name="Dikkat Dağınıklığı Önleyici Mod"/>
<Item id="44019" name="Tüm Karakterleri Göster"/>
<Item id="44020" name="Girinti Kılavuzunu Göster"/>
<Item id="44022" name="Sözcük Kaydır"/>
<Item id="44023" name="&amp;Yakınlaştır (Ctrl + Fare Tekerleğiyle Yukarı)"/>
<Item id="44024" name="&amp;Uzaklaştır (Ctrl + Fare Tekerleğiyle Aşağı)"/>
<Item id="44025" name="Beyaz Boşluğu ve Sekmeleri Göster"/>
<Item id="44026" name="Satır Sonlarını Göster"/>
<Item id="44029" name="Tüm Blokları Geri Aç"/>
<Item id="44030" name="Geçerli Blok Seviyesini Daralt"/>
<Item id="44031" name="Geçerli Blok Seviyesini Genişlet"/>
<Item id="44049" name="Özet…"/>
<Item id="44080" name="Belge &amp;Haritası"/>
<Item id="44070" name="Dosya Listesi"/>
<Item id="44084" name="&amp;Fonksiyon Listesi"/>
<Item id="44085" name="&amp;Çalışma Alanı Klasörleri"/>
<Item id="44086" name="1. Sekme"/>
<Item id="44087" name="2. Sekme"/>
<Item id="44088" name="3. Sekme"/>
<Item id="44089" name="4. Sekme"/>
<Item id="44090" name="5. Sekme"/>
<Item id="44091" name="6. Sekme"/>
<Item id="44092" name="7. Sekme"/>
<Item id="44093" name="8. Sekme"/>
<Item id="44094" name="9. Sekme"/>
<Item id="44095" name="Sonraki Sekme"/>
<Item id="44096" name="Önceki Sekme"/>
<Item id="44097" name="Monitörleme (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Sekmeyi İleriye Taşı"/>
<Item id="44099" name="Sekmeyi Geriye Taşı"/>
<Item id="44032" name="Tam Ekran Modunu Aç/Kapat"/>
<Item id="44033" name="&amp;Varsayılan Uzaklığa Geri Dön"/>
<Item id="44034" name="Pencereyi Her Zaman Üstte Göster"/>
<Item id="44035" name="Eş Zamanlı Dikey Kaydırma"/>
<Item id="44036" name="Eş Zamanlı Yatay Kaydırma"/>
<Item id="44041" name="Sözcük Kaydırma Simgesini Göster"/>
<Item id="44072" name="&amp;Diğer Görünüme Odaklan"/>
<Item id="44081" name="Proje Paneli 1"/>
<Item id="44082" name="Proje Paneli 2"/>
<Item id="44083" name="Proje Paneli 3"/>
<Item id="45001" name="Windows (CR LF) Biçimine Dönüştür"/>
<Item id="45002" name="UNIX (LF)Biçimine Dönüştür"/>
<Item id="45003" name="Mac OS (CR)Biçimine Dönüştür"/>
<Item id="45004" name="ANSI"/>
<Item id="45005" name="UTF-8 BOM"/>
<Item id="45006" name="UTF-16 Big-Endian BOM"/>
<Item id="45007" name="UTF-16 Little-Endian BOM"/>
<Item id="45008" name="UTF-8"/>
<Item id="45009" name="ANSI'ye Dönüştür"/>
<Item id="45010" name="UTF-8'e Dönüştür"/>
<Item id="45011" name="UTF-8 BOM'a Dönüştür"/>
<Item id="45012" name="UTF-16 Big-Endian BOM'a Dönüştür"/>
<Item id="45013" name="UTF-16 Little-Endian BOM'a Dönüştür"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Geleneksel)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Basitleştirilmiş)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: İzlandaca"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Nordik"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: Portekizce"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Fransızca"/>
<Item id="10001" name="Diğer Görünüme Taşı"/>
<Item id="10002" name="Diğer Görünüme Kopyala"/>
<Item id="10003" name="Yeni Uygulama Penceresine Taşı"/>
<Item id="10004" name="Yeni Uygulama Penceresinde Aç"/>
<Item id="46001" name="&amp;Stil Yapılandırıcı…"/>
<Item id="46250" name="Dil &amp;Tanımla"/>
<Item id="46300" name="Kullanıcı Tanımlı Dil Klasörünü Aç..."/>
<Item id="46180" name="Tanımlı Dili &amp;Kullan"/>
<Item id="47000" name="Notepad++ &amp;Hakkında"/>
<Item id="47010" name="Komut Satırı Değişkenleri…"/>
<Item id="47001" name="Notepad++ &amp;Ana Sayfası"/>
<Item id="47002" name="Notepad++ Proje Sayfası"/>
<Item id="47003" name="Notepad++ Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu"/>
<Item id="47004" name="Notepad++ Topluluğu (Forum)"/>
<Item id="47012" name="Derleme Bilgileri…"/>
<Item id="47005" name="Eklenti Merkezi"/>
<Item id="47006" name="&amp;Güncellemeleri Denetle"/>
<Item id="47009" name="Güncelleme Proxy Sunucusu Ayarları…"/>
<Item id="48005" name="Eklenti Al…"/>
<Item id="48006" name="Tema Al…"/>
<Item id="48018" name="Açılır Bağlam Menüsünü Düzenle"/>
<Item id="48009" name="Kısayol Eşleyici…"/>
<Item id="48011" name="&amp;Tercihler…"/>
<Item id="48014" name="Eklentiler Klasörünü Aç..."/>
<Item id="48015" name="Eklentiler Yöneticisi..."/>
<Item id="48501" name="Üret..."/>
<Item id="48502" name="Dosyalardan Üret..."/>
<Item id="48503" name="Seçimlerden Panoya Üret"/>
<Item id="48504" name="Üret..."/>
<Item id="48505" name="Dosyalardan Üret..."/>
<Item id="48506" name="Seçimlerden Panoya Üret"/>
<Item id="49000" name="&amp;Çalıştır…"/>
<Item id="50000" name="Fonksiyonu Tamamla"/>
<Item id="50001" name="Kelimeyi Tamamla"/>
<Item id="50002" name="Fonksiyon Parametre İpuçlarını Tamamla"/>
<Item id="50005" name="Makro kaydını başlat/durdur"/>
<Item id="50006" name="Yolu Tamamla"/>
<Item id="44042" name="Satırları Gizle"/>
<Item id="42040" name="Son Kullanılan Dosyaların Tümünü Aç"/>
<Item id="42041" name="Son Kullanılan Dosyalar Listesini Temizle"/>
<Item id="48016" name="Kısayolu Değiştir/Makroyu Sil…"/>
<Item id="48017" name="Kısayolu Değiştir/Komutu Sil…"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Kapat"/>
<Item CMID="1" name="Diğerlerini Kapat"/>
<Item CMID="2" name="Kaydet"/>
<Item CMID="3" name="Farklı Kaydet"/>
<Item CMID="4" name="Yazdır..."/>
<Item CMID="5" name="Diğer Görünüme Taşı"/>
<Item CMID="6" name="Diğer Görünüme Kopyala"/>
<Item CMID="7" name="Tam Dosya Yolunu Panoya Kopyala"/>
<Item CMID="8" name="Dosya Adını Panoya Kopyala"/>
<Item CMID="9" name="Geçerli Dizin Yolunu Panoya Kopyala"/>
<Item CMID="10" name="Yeniden Adlandır..."/>
<Item CMID="11" name="Geri Dönüşüm Kutusu'na Taşı"/>
<Item CMID="12" name="Salt Okunur Yap"/>
<Item CMID="13" name="Salt Okunur İşaretini Kaldır"/>
<Item CMID="14" name="Yeni Uygulama Penceresine Taşı"/>
<Item CMID="15" name="Yeni Uygulama Penceresinde Aç"/>
<Item CMID="16" name="Yeniden Yükle"/>
<Item CMID="17" name="Soldaki Sekmeleri Kapat"/>
<Item CMID="18" name="Sağdaki Sekmeleri Kapat"/>
<Item CMID="19" name="Dosya Konumunu Windows Gezgini'nde Aç"/>
<Item CMID="20" name="Dosya Konumunu Komut İstemi'nde Aç"/>
<Item CMID="21" name="Varsayılan Görüntüleyicide Aç"/>
<Item CMID="22" name="Tüm Değiştirilmemişleri Kapat"/>
<Item CMID="23" name="İçeren Klasörü Çalışma Alanı Olarak Aç"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Bul" titleReplace="Değiştir" titleFindInFiles="Dosyalarda Bul" titleFindInProjects="Projelerde Bul" titleMark="İşaretle">
<Item id="1" name="&amp;Sonrakini Bul"/>
<Item id="1722" name="Geriye Doğru"/>
<Item id="2" name="&amp;Kapat"/>
<Item id="1620" name="&amp;Aranan :"/>
<Item id="1603" name="Sadece &amp;tam sözcükleri eşleştir"/>
<Item id="1604" name="Büyük/küçük harf &amp;eşleştir"/>
<Item id="1605" name="&amp;zenli ifade"/>
<Item id="1606" name="Aramayı sür&amp;dür"/>
<Item id="1614" name="Sa&amp;y"/>
<Item id="1615" name="Tümünü &amp;Seç"/>
<Item id="1616" name="Satırı işa&amp;retle"/>
<Item id="1618" name="Her arama için temizle"/>
<Item id="1611" name="Değ&amp;iştir :"/>
<Item id="1608" name="&amp;Değiştir"/>
<Item id="1609" name="&amp;münü Değiştir"/>
<Item id="1687" name="Odak dışındayken"/>
<Item id="1688" name="Her zaman"/>
<Item id="1632" name="Seç&amp;ildiğinde…"/>
<Item id="1633" name="Tüm İşaretleri Temizle"/>
<Item id="1635" name="Tüm &amp;Açık Belgelerde Değiştir"/>
<Item id="1636" name="Tüm &amp;Açık Belgelerde Bul"/>
<Item id="1654" name="Filtre&amp;ler:"/>
<Item id="1655" name="D&amp;izin:"/>
<Item id="1656" name="Tümünü &amp;Bul"/>
<Item id="1658" name="Tüm al&amp;t klasörlerde"/>
<Item id="1659" name="&amp;Gizli klasörlerde"/>
<Item id="1624" name="Arama Modu"/>
<Item id="1625" name="&amp;Normal"/>
<Item id="1626" name="&amp;Genişletilmiş (\r, \n, \t, \0, \x…)"/>
<Item id="1660" name="Dosyalarda Değiştir"/>
<Item id="1665" name="Projelerde Değiştir"/>
<Item id="1661" name="Geçerli Belgeyi Takip Et"/>
<Item id="1662" name="Proje Paneli 1"/>
<Item id="1663" name="Proje Paneli 2"/>
<Item id="1664" name="Proje Paneli 3"/>
<Item id="1641" name="Geçerli Belgede Tümünü Bul"/>
<Item id="1686" name="Saydamlaş&amp;tır"/>
<Item id="1703" name="&amp;. Yeni Satırı Eşle"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Sonrakini Bul"/>
<Item id="1725" name="İşaretli Yazıyı Kopyala"/>
</Find>
<IncrementalFind title="">
<Item id="1681" name="Bul"/>
<Item id="1685" name="Büyük/Küçük Harf Eşleştir"/>
<Item id="1690" name="Tümünü Vurgula"/>
</IncrementalFind>
<FindCharsInRange title="Aralıktaki Karakterleri Bul…">
<Item id="2" name="Kapat"/>
<Item id="2901" name="ASCII Karakterler Olmadan (128-255)"/>
<Item id="2902" name="ASCII Karakterler (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Aralık:"/>
<Item id="2906" name="&amp;Yukarı"/>
<Item id="2907" name="&amp;Aşağı"/>
<Item id="2908" name="Yön"/>
<Item id="2909" name="Aramayı &amp;sürdür"/>
<Item id="2910" name="Bul"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Git">
<Item id="2007" name="&amp;Satır"/>
<Item id="2008" name="&amp;Karakter"/>
<Item id="1" name="&amp;Git"/>
<Item id="2" name="İptal"/>
<Item id="2004" name="Bulunulan konum:"/>
<Item id="2005" name="Gidilecek konum:"/>
<Item id="2006" name="Gidilebilecek son konum:"/>
</GoToLine>
<Run title="Çalıştır">
<Item id="1903" name="Program Çalıştır"/>
<Item id="1" name="Çalıştır"/>
<Item id="2" name="İptal"/>
<Item id="1904" name="Kaydet"/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Dosyalardan MD5 derlemeleri oluşitur">
<Item id="1922" name="MD5 derlemesi üretilecek dosyaları seç..."/>
<Item id="1924" name="Panoya kopyala"/>
<Item id="2" name="Kapat"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="MD5 derlemesi üret">
<Item id="1932" name="Her bir satıra ayrı bir dize muamelesi yap"/>
<Item id="1934" name="Panoya kopyala"/>
<Item id="2" name="Kapat"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Dosyalardan SHA-256 Özeti Üret">
<Item id="1922" name="SHA-256 üretilecek dosyaları seç..."/>
<Item id="1924" name="Panoya Kopyala"/>
<Item id="2" name="Kapat"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="SHA-256 Özeti Üret">
<Item id="1932" name="Her bir satıra ayrı bir dize muamelesi yap"/>
<Item id="1934" name="Panoya Kopyala"/>
<Item id="2" name="Kapat"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Eklentiler Yöneticisi" titleAvailable = "Uygun" titleUpdates = "Güncellemeler" titleInstalled = "Yüklü">
<ColumnPlugin name="Eklenti"/>
<ColumnVersion name="Versiyon"/>
<Item id="5501" name="Ara:"/>
<Item id="5503" name="Yükle"/>
<Item id="5504" name="Güncelle"/>
<Item id="5505" name="Kaldır"/>
<Item id="5508" name="Sonraki"/>
<Item id="2" name="Kapat"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Stil Yapılandırıcı">
<Item id="2" name="İptal"/>
<Item id="2301" name="Kaydet &amp;&amp; Kapat"/>
<Item id="2303" name="Saydamlaştır"/>
<Item id="2306" name="Tema seç: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Kalın"/>
<Item id="2205" name="Eğik"/>
<Item id="2206" name="Ön plan rengi:"/>
<Item id="2207" name="Arka plan rengi:"/>
<Item id="2208" name="Yazı tipi:"/>
<Item id="2209" name="Yazı boyutu:"/>
<Item id="2211" name="Stil:"/>
<Item id="2212" name="Renk Stili"/>
<Item id="2213" name="Yazı Tipi Stili"/>
<Item id="2214" name="Varsayılan uzantı:"/>
<Item id="2216" name="Kullanıcı uzantısı:"/>
<Item id="2218" name="Altı çizili"/>
<Item id="2219" name="Varsayılan anahtar kelimeler"/>
<Item id="2221" name="Kullanıcı tanımlı anahtar kelimeler"/>
<Item id="2225" name="Dil:"/>
<Item id="2226" name="Genel ön plan rengini kullan"/>
<Item id="2227" name="Genel arka plan rengini kullan"/>
<Item id="2228" name="Genel yazı tipini kullan"/>
<Item id="2229" name="Genel yazı boyutunu kullan"/>
<Item id="2230" name="Genel kalın yazı tipi stilini kullan"/>
<Item id="2231" name="Genel eğik yazı tipi stilini kullan"/>
<Item id="2232" name="Genel altı çizili yazı tipi stilini kullan"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Kısayol Düzenleyici">
<Item id="2602" name="Düzenle"/>
<Item id="2603" name="Sil"/>
<Item id="2606" name="Temizle"/>
<Item id="2607" name="Filtre: "/>
<Item id="1" name="Kapat"/>
<ColumnName name="İsim"/>
<ColumnShortcut name="Kısayol"/>
<ColumnCategory name="Kategori"/>
<ColumnPlugin name="Eklenti"/>
<MainMenuTab name="Ana Menü"/>
<MacrosTab name="Makrolar"/>
<RunCommandsTab name="Komut Çalıştır"/>
<PluginCommandsTab name="Eklenti Komutları"/>
<ScintillaCommandsTab name="Scintilla Komutları"/>
<ConflictInfoOk name="Bu içerik için hiçbir kısayol çakışması yok."/>
<ConflictInfoEditing name="Hiçbir çakışma yok . . ."/>
<MainCommandNames>
<Item id="41019" name="İçeren Klasörü Gezginde Aç"/>
<Item id="41020" name="İçeren Klasörü Komut Satırında Aç"/>
<Item id="41021" name="Son Kapatılan Dosyayı Geri Yükle"/>
<Item id="45001" name="Satır Sonu Windows (CR LF) Dönüşümü"/>
<Item id="45002" name="Satır Sonu Unix (LF) Dönüşümü"/>
<Item id="45003" name="Satır Sonu Macintos (CR) Dönüşümü"/>
<Item id="43022" name="Tümünü 1. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43024" name="Tümünü 2. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43026" name="Tümünü 3. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43028" name="Tümünü 4. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43030" name="Tümünü 5. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43062" name="Birini 1. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43063" name="Birini 2. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43064" name="Birini 3. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43065" name="Birini 4. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43066" name="Birini 5. Stili Kullanarak Stillendir"/>
<Item id="43023" name="1. Stili Kaldır"/>
<Item id="43025" name="2. Stili Kaldır"/>
<Item id="43027" name="3. Stili Kaldır"/>
<Item id="43029" name="4. Stili Kaldır"/>
<Item id="43031" name="5. Stili Kaldır"/>
<Item id="43032" name="Tüm Stilleri Kaldır"/>
<Item id="43033" name="1. Stilin Önceki Stili"/>
<Item id="43034" name="2. Stilin Önceki Stili"/>
<Item id="43035" name="3. Stilin Önceki Stili"/>
<Item id="43036" name="4. Stilin Önceki Stili"/>
<Item id="43037" name="5. Stilin Önceki Stili"/>
<Item id="43038" name="İşaret Bul Stilinin Önceki Stili"/>
<Item id="43039" name="1. Stilin Sonraki Stili"/>
<Item id="43040" name="2. Stilin Sonraki Stili"/>
<Item id="43041" name="3. Stilin Sonraki Stili"/>
<Item id="43042" name="4. Stilin Sonraki Stili"/>
<Item id="43043" name="5. Stilin Sonraki Stili"/>
<Item id="43044" name="İşareti Bul Stilinin Sonraki Stili"/>
<Item id="43055" name="Stilli Yazıyı Kopyala - 1. Stil"/>
<Item id="43056" name="Stilli Yazıyı Kopyala - 2. Stil"/>
<Item id="43057" name="Stilli Yazıyı Kopyala - 3. Stil"/>
<Item id="43058" name="Stilli Yazıyı Kopyala - 4. Stil"/>
<Item id="43059" name="Stilli Yazıyı Kopyala - 5. Stil"/>
<Item id="43060" name="Stilli Yazıyı Kopyala - Tüm Stiller"/>
<Item id="43061" name="Stilli Yazıyı Kopyala - Stili Bul (İşaretli)"/>
<Item id="44100" name="Dosyayı Firefox ile Görüntüle"/>
<Item id="44101" name="Dosyayı Chrome ile Görüntüle"/>
<Item id="44103" name="Dosyayı IE ile Görüntüle"/>
<Item id="44102" name="Dosyayı Edge ile Görüntüle"/>
<Item id="50003" name="Önceki Dosyaya Geç"/>
<Item id="50004" name="Sonraki Dosyaya Geç"/>
<Item id="44051" name="Seviye 1'i Daralt"/>
<Item id="44052" name="Seviye 2'yi Daralt"/>
<Item id="44053" name="Seviye 3'ü Daralt"/>
<Item id="44054" name="Seviye 4'ü Daralt"/>
<Item id="44055" name="Seviye 5'i Daralt"/>
<Item id="44056" name="Seviye 6'yı Daralt"/>
<Item id="44057" name="Seviye 7'yi Daralt"/>
<Item id="44058" name="Seviye 8'i Daralt"/>
<Item id="44061" name="Seviye 1'i Genişlet"/>
<Item id="44062" name="Seviye 2'yi Genişlet"/>
<Item id="44063" name="Seviye 3'ü Genişlet"/>
<Item id="44064" name="Seviye 4'ü Genişlet"/>
<Item id="44065" name="Seviye 5'i Genişlet"/>
<Item id="44066" name="Seviye 6'yı Genişlet"/>
<Item id="44067" name="Seviye 7'yi Genişlet"/>
<Item id="44068" name="Seviye 8'i Genişlet"/>
<Item id="44081" name="Proje Paneli 1'i Değiştir"/>
<Item id="44082" name="Proje Paneli 2'yi Değiştir"/>
<Item id="44083" name="Proje Paneli 3'ü Değiştir"/>
<Item id="44085" name="Çalışma Alanı Olarak Klasörü Değiştir"/>
<Item id="44080" name="Dosya Haritasını Değiştir"/>
<Item id="44070" name="Dosya Listesini Değiştir"/>
<Item id="44084" name="Fonksiyon Listesini Değiştir"/>
<Item id="50005" name="Makro Kaydını Değiştir"/>
<Item id="44104" name="Proje Paneli 1'e Geç"/>
<Item id="44105" name="Proje Paneli 2'ye Geç"/>
<Item id="44106" name="Proje Paneli 3'e Geç"/>
<Item id="44107" name="Çalışma Alanı Olarak Klasöre Geç"/>
<Item id="44109" name="Belge Listesine Geç"/>
<Item id="44108" name="Fonksiyon Listesine Geç"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Kısayol">
<Item id="1" name="Tamam"/>
<Item id="2" name="İptal"/>
<Item id="5006" name="İsim"/>
<Item id="5008" name="Ekle"/>
<Item id="5009" name="Kaldır"/>
<Item id="5010" name="Uygula"/>
<Item id="5007" name="Bu işlem bu komuttan kısayolu kaldıracaktır"/>
<Item id="5012" name="ÇAKIŞMA BULUNDU!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Kullanıcı Tanımlı Dil">
<Item id="20001" name="Yerleştir"/>
<Item id="20002" name="Yeniden adlandır"/>
<Item id="20003" name="Yeni Oluştur"/>
<Item id="20004" name="Kaldır"/>
<Item id="20005" name="Farklı Kaydet"/>
<Item id="20007" name="Kullanıcı dili: "/>
<Item id="20009" name="Uzantı:"/>
<Item id="20012" name="B/k harfleri atla"/>
<Item id="20011" name="Saydamlaştır"/>
<Item id="20015" name="İçe Aktar"/>
<Item id="20016" name="Dışa Aktar"/>
<StylerDialog title="Stilci İletişim Kutusu">
<Item id="25030" name="Yazı Tipi Seçenekleri"/>
<Item id="25006" name="Ön plan rengi:"/>
<Item id="25007" name="Arka plan rengi:"/>
<Item id="25031" name="İsim:"/>
<Item id="25032" name="Boyut:"/>
<Item id="25001" name="Kalın"/>
<Item id="25002" name="Eğik"/>
<Item id="25003" name="Altı çizili"/>
<Item id="25029" name="İç İçe Geçme"/>
<Item id="25008" name="Sınırlayıcı 1"/>
<Item id="25009" name="Sınırlayıcı 2"/>
<Item id="25010" name="Sınırlayıcı 3"/>
<Item id="25011" name="Sınırlayıcı 4"/>
<Item id="25012" name="Sınırlayıcı 5"/>
<Item id="25013" name="Sınırlayıcı 6"/>
<Item id="25014" name="Sınırlayıcı 7"/>
<Item id="25015" name="Sınırlayıcı 8"/>
<Item id="25018" name="Anahtar kelime 1"/>
<Item id="25019" name="Anahtar kelime 2"/>
<Item id="25020" name="Anahtar kelime 3"/>
<Item id="25021" name="Anahtar kelime 4"/>
<Item id="25022" name="Anahtar kelime 5"/>
<Item id="25023" name="Anahtar kelime 6"/>
<Item id="25024" name="Anahtar kelime 7"/>
<Item id="25025" name="Anahtar kelime 8"/>
<Item id="25016" name="Yorum"/>
<Item id="25017" name="Yorum satırı"/>
<Item id="25026" name="İşleç 1"/>
<Item id="25027" name="İşleç 2"/>
<Item id="25028" name="Sayılar"/>
<Item id="1" name="Tamam"/>
<Item id="2" name="İptal"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Klasör &amp;&amp; Varsayılanlar">
<Item id="21101" name="Varsayılan Stil"/>
<Item id="21102" name="Stilci…"/>
<Item id="21105" name="Belgelendirme"/>
<Item id="21104" name="Geçici belgelendirme sitesi:"/>
<Item id="21106" name="&amp;Sıkı kapat (boş satırları da kapat)"/>
<Item id="21220" name="Kod 1 Stilinde Kapat"/>
<Item id="21224" name="Aç:"/>
<Item id="21225" name="Gövde:"/>
<Item id="21226" name="Kapat:"/>
<Item id="21227" name="Stilci…"/>
<Item id="21320" name="Kod 1 Stilinde Kapat (Ayırıcılar Gerekir)"/>
<Item id="21324" name="Aç:"/>
<Item id="21325" name="Gövde:"/>
<Item id="21326" name="Kapat:"/>
<Item id="21327" name="Stilci…"/>
<Item id="21420" name="Yorum Stilinde Kapat"/>
<Item id="21424" name="Aç:"/>
<Item id="21425" name="Gövde:"/>
<Item id="21426" name="Kapat:"/>
<Item id="21427" name="Stilci…"/>
</Folder>
<Keywords title="Anahtar Kelimeler Listesi">
<Item id="22101" name="1. Grup"/>
<Item id="22201" name="2. Grup"/>
<Item id="22301" name="3. Grup"/>
<Item id="22401" name="4. Grup"/>
<Item id="22451" name="5. Grup"/>
<Item id="22501" name="6. Grup"/>
<Item id="22551" name="7. Grup"/>
<Item id="22601" name="8. Grup"/>
<Item id="22121" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22221" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22321" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22421" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22471" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22521" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22571" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22621" name="Ön ek modu"/>
<Item id="22122" name="Stilci…"/>
<Item id="22222" name="Stilci…"/>
<Item id="22322" name="Stilci…"/>
<Item id="22422" name="Stilci…"/>
<Item id="22472" name="Stilci…"/>
<Item id="22522" name="Stilci…"/>
<Item id="22572" name="Stilci…"/>
<Item id="22622" name="Stilci…"/>
</Keywords>
<Comment title="Yorum &amp;&amp; Numara">
<Item id="23003" name="Yorum Satırı Konumu"/>
<Item id="23004" name="Her yerde izin ver"/>
<Item id="23005" name="Satır başlangıcına zorla"/>
<Item id="23006" name="Öncesindeki beyaz boşluğa izin ver"/>
<Item id="23001" name="Yorumların kapatılmasına izin ver"/>
<Item id="23326" name="Stilci…"/>
<Item id="23323" name="Aç:"/>
<Item id="23324" name="Devam karakteri:"/>
<Item id="23325" name="Kapat:"/>
<Item id="23301" name="Yorum Satırı Stili"/>
<Item id="23124" name="Stilci…"/>
<Item id="23122" name="Aç:"/>
<Item id="23123" name="Kapat:"/>
<Item id="23101" name="Yorum Stili"/>
<Item id="23201" name="Numara Stili"/>
<Item id="23220" name="Stilci…"/>
<Item id="23230" name="Ön ek 1:"/>
<Item id="23232" name="Ön ek 2:"/>
<Item id="23234" name="İlaveler 1:"/>
<Item id="23236" name="İlaveler 2:"/>
<Item id="23238" name="Son ek 1:"/>
<Item id="23240" name="Son ek 2:"/>
<Item id="23242" name="Aralık:"/>
<Item id="23244" name="Ondalık Ayırıcı"/>
<Item id="23245" name="Nokta"/>
<Item id="23246" name="Virgül"/>
<Item id="23247" name="Her ikisi de"/>
</Comment>
<Operator title="İşleçler &amp;&amp; Sınırlayıcılar">
<Item id="24101" name="İşleç Stili"/>
<Item id="24113" name="Stilci…"/>
<Item id="24116" name="İşleç 1"/>
<Item id="24117" name="İşleç 2 (Ayırıcılar Gerekir)"/>
<Item id="24201" name="Sınırlayıcı 1 Stili"/>
<Item id="24220" name="Aç:"/>
<Item id="24221" name="Kaçış:"/>
<Item id="24222" name="Kapat:"/>
<Item id="24223" name="Stilci…"/>
<Item id="24301" name="Sınırlayıcı 2 Stili"/>
<Item id="24320" name="Aç:"/>
<Item id="24321" name="Kaçış:"/>
<Item id="24322" name="Kapat:"/>
<Item id="24323" name="Stilci…"/>
<Item id="24401" name="Sınırlayıcı 3 Stili"/>
<Item id="24420" name="Aç:"/>
<Item id="24421" name="Kaçış:"/>
<Item id="24422" name="Kapat:"/>
<Item id="24423" name="Stilci…"/>
<Item id="24451" name="Sınırlayıcı 4 Stili"/>
<Item id="24470" name="Aç:"/>
<Item id="24471" name="Kaçış:"/>
<Item id="24472" name="Kapat:"/>
<Item id="24473" name="Stilci…"/>
<Item id="24501" name="Sınırlayıcı 5 Stili"/>
<Item id="24520" name="Aç:"/>
<Item id="24521" name="Kaçış:"/>
<Item id="24522" name="Kapat:"/>
<Item id="24523" name="Stilci…"/>
<Item id="24551" name="Sınırlayıcı 6 Stili"/>
<Item id="24570" name="Aç:"/>
<Item id="24571" name="Kaçış:"/>
<Item id="24572" name="Kapat:"/>
<Item id="24573" name="Stilci…"/>
<Item id="24601" name="Sınırlayıcı 7 Stili"/>
<Item id="24620" name="Aç:"/>
<Item id="24621" name="Kaçış:"/>
<Item id="24622" name="Kapat:"/>
<Item id="24623" name="Stilci…"/>
<Item id="24651" name="Sınırlayıcı 8 Stili"/>
<Item id="24670" name="Aç:"/>
<Item id="24671" name="Kaçış:"/>
<Item id="24672" name="Kapat:"/>
<Item id="24673" name="Stilci…"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Tercihler">
<Item id="6001" name="Kapat"/>
<Global title="Genel">
<Item id="6101" name="Araç Çubuğu"/>
<Item id="6102" name="Gizle"/>
<Item id="6103" name="Fluent Arayüz: küçük"/>
<Item id="6104" name="Fluent Arayüz: geniş"/>
<Item id="6129" name="Dolgun Fluent Arayüz: küçük"/>
<Item id="6130" name="Dolgun Fluent Arayüz: geniş"/>
<Item id="6105" name="Standart Simgeler: küçük"/>
<Item id="6106" name="Sekme Çubuğu"/>
<Item id="6107" name="Küçült"/>
<Item id="6108" name="Kilitle (sürükle ve bırak devre dışı)"/>
<Item id="6109" name="Etkin olmayan sekmeleri karart"/>
<Item id="6110" name="Etkin sekmede renkli bir çubuk çiz"/>
<Item id="6111" name="Durum çubuğunu göster"/>
<Item id="6112" name="Her sekmede kapatma tuşunu göster"/>
<Item id="6113" name="Çift tıklandığında belgeyi kapat"/>
<Item id="6118" name="Gizle"/>
<Item id="6119" name="Çoklu satır"/>
<Item id="6120" name="Dikey"/>
<Item id="6121" name="Kapatılan son sekmeden çık"/>
<Item id="6122" name="Menü çubuğunu gizle (Alt veya F10 tuşlarıyla göster/gizle)"/>
<Item id="6123" name="Yerelleştir"/>
<Item id="6128" name="Alternatif Simgeler"/>
</Global>
<Scintillas title="Düzenleme">
<Item id="6216" name="İmleç Ayarları"/>
<Item id="6217" name="Genişlik :"/>
<Item id="6219" name="Yenilenme hızı :"/>
<Item id="6221" name="H"/>
<Item id="6222" name="Y"/>
<Item id="6224" name="Çoklu Düzenleme Ayarları"/>
<Item id="6225" name="Çoklu Düzenlemeyi Etkinleştir (Ctrl + fareyle tıkla/seç)"/>
<Item id="6227" name="Satır Kaydırma"/>
<Item id="6228" name="Varsayılan"/>
<Item id="6229" name="Hizalanmış"/>
<Item id="6230" name="Girintili"/>
<Item id="6234" name="Dokunmatik yüzeyde sorun varsa gelişmiş kaydırmayı devre dışı bırak"/>
<Item id="6214" name="Geçerli satırı vurgula"/>
<Item id="6215" name="Yumuşak yazı tipini etkinleştir"/>
<Item id="6236" name="Son satırın ötesine kaydırmayı etkinleştir"/>
<Item id="6239" name="Seçimin dışında sağ tıklanırsa seçimi koru"/>
</Scintillas>
<DarkMode title="Koyu Mod">
<Item id="7101" name="Koyu Modu Etkinleştir"/>
<Item id="7102" name="Siyah Ton"/>
<Item id="7103" name="Kırmızı Ton"/>
<Item id="7104" name="Yeşil Ton"/>
<Item id="7105" name="Mavi Ton"/>
<Item id="7107" name="Mor Ton"/>
<Item id="7108" name="Açık Mavi Ton"/>
<Item id="7109" name="Zeytin Yeşili Ton"/>
<Item id="7115" name="Kişisel Ton"/>
<Item id="7116" name="Üst"/>
<Item id="7117" name="Menü Odağı"/>
<Item id="7118" name="Etkin"/>
<Item id="7119" name="Temel"/>
<Item id="7120" name="Hata"/>
<Item id="7121" name="Yazı"/>
<Item id="7122" name="Koyu Yazı"/>
<Item id="7123" name="Devre Dışı Yazı"/>
<Item id="7124" name="Köşe"/>
<Item id="7130" name="Sıfırla"/>
</DarkMode>
<MarginsBorderEdge title="Boşluk/Sınır/Köşe">
<Item id="6201" name="Anahat Ağacı Stili"/>
<Item id="6202" name="Basit"/>
<Item id="6203" name="Ok"/>
<Item id="6204" name="Daire"/>
<Item id="6205" name="Kutu"/>
<Item id="6226" name="Hiçbiri"/>
<Item id="6291" name="Satır Numarası"/>
<Item id="6206" name="Göster"/>
<Item id="6292" name="Hareketli Genişlik"/>
<Item id="6293" name="Sabit Genişlik"/>
<Item id="6207" name="Yer imini görüntüle"/>
<Item id="6211" name="Dikey Kenarlık Ayarları"/>
<Item id="6213" name="Arka plan modu"/>
<Item id="6237" name="Sütun işaretçinizi, onun pozisyonunu ondalık sayıyla belirterek ekleyin.
Birden fazla sütun işaretçisi belirleyebilmek için, farklı sayılar arasına beyaz boşluk eklemeniz yeterli."/>
<Item id="6231" name="Kenarlık Boyutu"/>
<Item id="6235" name="Kenarlık yok"/>
<Item id="6208" name="Boşluk"/>
<Item id="6209" name="Sol"/>
<Item id="6210" name="Sağ"/>
<Item id="6212" name="Dikkat Dağınıklığı Önleyici"/>
</MarginsBorderEdge>
<NewDoc title="Yeni Belge">
<Item id="6401" name="Biçim (Satır sonu)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="UNIX (LF)"/>
<Item id="6404" name="macOS (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kodlama"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="BOM olmadan UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8"/>
<Item id="6409" name="UTF-16 Big-Endian BOM ile"/>
<Item id="6410" name="UTF-16 Small-Endian Bom ile"/>
<Item id="6411" name="Varsayılan dil :"/>
<Item id="6419" name="Yeni Belge"/>
<Item id="6420" name="Açılmış ANSI dosyalarına uygula"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Varsayılan Dizin">
<Item id="6413" name="Varsayılan Aç/Kaydet Dosya Dizini"/>
<Item id="6414" name="Geçerli belgeyi takip et"/>
<Item id="6415" name="Son kullanılan dizini hatırla"/>
<Item id="6431" name="Klasör taşıyarak Çalışma Alanı Klasörleri başlatıldığında klasörün tüm dosyalarını aç"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Dosya İlişkilendirmeleri">
<Item id="4008" name="Bu özelliği kullanmak için, Notepad++'ı kapatıp yönetici olarak tekrar açın."/>
<Item id="4009" name="Desteklenen uzantılar:"/>
<Item id="4010" name="Kaydedilen uzantılar:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Dil Menüsü">
<Item id="6505" name="Kullanılabilir öğeler:"/>
<Item id="6506" name="Devre dışı öğeler:"/>
<Item id="6507" name="Dil menüsünü kısalt"/>
<Item id="6508" name="Dil Menüsü"/>
<Item id="6301" name="Sekme Ayarları"/>
<Item id="6302" name="Boşlukla değiştir"/>
<Item id="6303" name="Sekme boyutu: "/>
<Item id="6510" name="Varsayılan değeri kullan"/>
<Item id="6335" name="SQL için kaçış karakteri olarak ters eğik çizgi kullan"/>
</Language>
<Highlighting title="Vurgulama">
<Item id="6351" name="Eşleşen Tüm İşaretleri Stillendir"/>
<Item id="6352" name="Büyük/küçük harf eşleştir"/>
<Item id="6353" name="Sadece tüm kelimeyi eşleştir"/>
<Item id="6333" name="Akıllı Vurgulama"/>
<Item id="6326" name="Etkinleştir"/>
<Item id="6354" name="Eşleştiriliyor"/>
<Item id="6332" name="Büyük/küçük harf eşleştir"/>
<Item id="6338" name="Sadece tam sözcükleri eşleştir"/>
<Item id="6339" name="Arama aracı ayarlarını kullan"/>
<Item id="6340" name="Diğer görünümü vurgula"/>
<Item id="6329" name="Eşleşen Etiketleri Vurgula"/>
<Item id="6327" name="Etkinleştir"/>
<Item id="6328" name="Vurgu etiketi nitelikleri"/>
<Item id="6330" name="Yorum/PHP/ASP etiketlerini vurgula"/>
</Highlighting>
<Print title="Yazdır">
<Item id="6601" name="Satır numaralarını yazdır"/>
<Item id="6602" name="Renk Seçenekleri"/>
<Item id="6603" name="Göründüğü gibi (WYSIWYG)"/>
<Item id="6604" name="Renkleri ters çevir"/>
<Item id="6605" name="Siyah üzerine beyaz"/>
<Item id="6606" name="Arka plan rengi yok"/>
<Item id="6607" name="Kenarlık Ayarları (Birim: mm)"/>
<Item id="6612" name="Sol"/>
<Item id="6613" name="Üst"/>
<Item id="6614" name="Sağ"/>
<Item id="6615" name="Alt"/>
<Item id="6706" name="Kalın"/>
<Item id="6707" name="Eğik"/>
<Item id="6708" name="Üst Bilgi"/>
<Item id="6709" name="Sol bölüm"/>
<Item id="6710" name="Orta bölüm"/>
<Item id="6711" name="Sağ bölüm"/>
<Item id="6717" name="Kalın"/>
<Item id="6718" name="Eğik"/>
<Item id="6719" name="Alt Bilgi"/>
<Item id="6720" name="Sol bölüm"/>
<Item id="6721" name="Orta bölüm"/>
<Item id="6722" name="Sağ bölüm"/>
<Item id="6723" name="Ekle"/>
<Item id="6725" name="Değişken:"/>
<Item id="6727" name="Değişken ayarlarınızı burada görüntüleyin"/>
<Item id="6728" name="Üst ve Alt Bilgi"/>
</Print>
<Searching title="Arama">
<Item id="6901" name="Bul penceresinde bul boşluğunu seçilmiş kelime ile doldurma"/>
<Item id="6902" name="Bul penceresinde sabit genişlikli yazıtipi kullan (Notepad++ yeniden başlatılmalıdır)"/>
<Item id="6903" name="Bul penceresi, arama sonuçlar penceresine yönlendirdiğinde açık kalsın"/>
<Item id="6904" name="Tüm Açılmış Pencerelerde Tümünü Değiştirmeyi Onayla"/>
<Item id="6905" name="Değiştir: Sonraki eşleşmeye geçme"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title="Son Kull. Dosya Geçmişi">
<Item id="6304" name="Son Kullanılan Dosya Geçmişi"/>
<Item id="6306" name="Maksimum girdi sayısı :"/>
<Item id="6305" name="Başlatıldığı zaman denetleme"/>
<Item id="6429" name="Göster"/>
<Item id="6424" name="Alt menüde göster"/>
<Item id="6425" name="Sadece dosya adı"/>
<Item id="6426" name="Tam dosya adı yolu"/>
<Item id="6427" name="Maksimum uzunluğu özelleştir:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Yedekleme">
<Item id="6817" name="Anlık Görüntü Oturumu ve Dönemsel Yedekleme"/>
<Item id="6818" name="Anlık görüntü oturumunu ve dönemsel yedeklemeyi etkinleştir"/>
<Item id="6819" name="Yedekleme her"/>
<Item id="6821" name="saniyede bir yapılsın"/>
<Item id="6822" name="Yedekleme yolu:"/>
<Item id="6309" name="Geçerli oturumu sonraki açılışta hatırla"/>
<Item id="6801" name="Kayıtta Yedekle"/>
<Item id="6315" name="Hiçbiri"/>
<Item id="6316" name="Basit yedekleme"/>
<Item id="6317" name="Ayrıntılı yedekleme"/>
<Item id="6804" name="Özel yedekleme dizini"/>
<Item id="6803" name="Dizin :"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Otomatik Tamamlama">
<Item id="6115" name="Otomatik olarak girinti bırak"/>
<Item id="6807" name="Otomatik Olarak Tamamla"/>
<Item id="6808" name="Yazarken otomatik tamamlamayı etkinleştir"/>
<Item id="6809" name="Fonksiyonu tamamla"/>
<Item id="6810" name="Kelimeyi tamamla"/>
<Item id="6816" name="Fonksiyonu ve kelimeyi tamamla"/>
<Item id="6824" name="Sayıları atla"/>
<Item id="6811" name="Başlangıç"/>
<Item id="6813" name=". karakter"/>
<Item id="6814" name="Geçerli değer : 1 - 9"/>
<Item id="6815" name="Yazarken fonksiyon parametre ipuçlarını göster"/>
<Item id="6851" name="Otomatik Olarak Ekle"/>
<Item id="6857" name="html/xml kptma etkti"/>
<Item id="6858" name=""/>
<Item id="6859" name="Kapat"/>
<Item id="6860" name="Eşleşen çift 1:"/>
<Item id="6863" name="Eşleşen çift 2:"/>
<Item id="6866" name="Eşleşen çift 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Çoklu Örnek &amp; Tarih">
<Item id="6151" name="Çoklu Örnek Ayarları"/>
<Item id="6152" name="Yeni bir Notepad++ örneğinde oturum aç"/>
<Item id="6153" name="Her zaman çoklu örnek modunda"/>
<Item id="6154" name="Varsayılan (tekli örnek)"/>
<Item id="6155" name="* Bu ayarın değiştirilmesi Notepad++'ın yeniden başlatılmasını gerektirir."/>
<Item id="6171" name="Özel Tarih Zamanı Yerleştir"/>
<Item id="6175" name="Varsayılan tarih zaman sıralamasını ters çevir (kısa &amp;&amp; uzun format)"/>
<Item id="6172" name="Özel Format:"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Sınırlayıcı">
<Item id="6251" name="Sınırlayıcı Seçme Ayarları (Ctrl + Fareyle Çift Tıkla)"/>
<Item id="6252" name=""/>
<Item id="6255" name="Kapat"/>
<Item id="6256" name="Birden çok satıra izin ver"/>
<Item id="6161" name="Kelime karakter listesi"/>
<Item id="6162" name="Varsayılan kelime karakter listesini olduğu gibi kullan"/>
<Item id="6163" name="Karakterini kelimenin bir parçası gibi ekle
(ne yaptığını bilmiyorsan seçme)"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Bulut &amp; Linki">
<Item id="6262" name="Buluta Yedekleme Ayarları"/>
<Item id="6263" name="Buluta yedekleme"/>
<Item id="6267" name="Bulutunuzun konumunu ayarlayın:"/>
<Item id="6318" name="Tıklanabilir Link Ayarları"/>
<Item id="6319" name="Etkinleştir"/>
<Item id="6320" name="Alt Çizgisiz"/>
<Item id="6350" name="Tam Çerçeve Modunu Etkinleştir"/>
<Item id="6264" name="URI Kişiselleştirme Şemaları:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Arama Motoru">
<Item id="6271" name="Arama Motoru (&quot;İnternette Ara&quot; Komutu İçin)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Arama motorunuzu buraya yazın:"/>
<!-- "Örnek:" ifadesinden sonra herhangi bir değişiklik yapmayın -->
<Item id="6278" name="Örnek: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Çeşitli">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Etkinleştir"/>
<Element name="Tüm sekmeler için etkinleştir"/>
<Element name="Etkisizleştir"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Sistem tepsisine küçült"/>
<Item id="6312" name="Dosya Durumunu Otomatik Algıla"/>
<Item id="6313" name="Sessiz güncelle"/>
<Item id="6325" name="Güncellemeden sonra son satıra kaydır"/>
<Item id="6322" name="Oturumun dosya uzantısı:"/>
<Item id="6323" name="Notepad++'ı otomatik güncelle"/>
<Item id="6324" name="Belge Değiştirici (Ctrl + Tab)"/>
<Item id="6331" name="Başlık çubuğunda sadece dosya adını göster"/>
<Item id="6334" name="Karakter kodlamasını otomatik olarak algıla"/>
<Item id="6349" name="DirectWrite Kullan (Özel karakterlerin gösterilmesini iyileştirebilir, Notepad++ yeniden başlatılmalıdır)"/>
<Item id="6350" name="Tam Çerçeve Modunu Etkinleştir"/>
<Item id="6337" name="Çalışma alanı dosya uzantısı:"/>
<Item id="6114" name="Etkin"/>
<Item id="6117" name="MRU (en son kullanılan) davranışı etkin"/>
<Item id="6344" name="Belge İzleyici"/>
<Item id="6345" name="Sekmede İzle"/>
<Item id="6346" name="Belge Haritasında İzle"/>
<Item id="6360" name="Tüm Sesleri Sustur"/>
<Item id="6361" name="Tümünü Kaydet Onaylama Penceresini Etkinleştir"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Makroyu Birden Çok Kez Çalıştır">
<Item id="1" name="&amp;Çalıştır"/>
<Item id="2" name="&amp;İptal"/>
<Item id="8006" name="Çalıştırılan :"/>
<Item id="8001" name="Çalıştır"/>
<Item id="8005" name="kez"/>
<Item id="8002" name="Dosyanın &amp;sonuna kadar çalıştır"/>
</MultiMacro>
<Window title="Pencereler">
<Item id="1" name="&amp;Etkinleştir"/>
<Item id="2" name="&amp;Tamam"/>
<Item id="7002" name="&amp;Kaydet"/>
<Item id="7003" name="&amp;Pencereleri Kapat"/>
<Item id="7004" name="&amp;Sekmeleri Sırala"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Sütun Düzenleyici">
<Item id="2023" name="&amp;Metin Ekle"/>
<Item id="2033" name="&amp;Sayı Ekle"/>
<Item id="2030" name="&amp;Başlangıç Sayısı :"/>
<Item id="2031" name="Artış M&amp;iktarı :"/>
<Item id="2035" name="Başına &amp;Sıfır Ekle"/>
<Item id="2036" name="&amp;Tekrar :"/>
<Item id="2032" name="Biçim"/>
<Item id="2024" name="&amp;Onlu"/>
<Item id="2025" name="&amp;Sekizli"/>
<Item id="2026" name="&amp;On Altılı"/>
<Item id="2027" name="&amp;İkili"/>
<Item id="1" name="Tamam"/>
<Item id="2" name="İptal"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Arama Sonuçlarında Bul">
<Item id="1" name="Tümünü Bul"/>
<Item id="2" name="Kapat"/>
<Item id="1711" name="Ne &amp;Bulunsun:"/>
<Item id="1713" name="Sadece Bulunmuş Satırlarda Ara"/>
<Item id="1714" name="Sadece &amp;Tüm Kelimeyi Eşleştir"/>
<Item id="1715" name="&amp;Harf Eşleştir"/>
<Item id="1716" name="Arama Modu"/>
<Item id="1717" name="&amp;Normal"/>
<Item id="1719" name="Düzenli &amp;İfadeler"/>
<Item id="1718" name="G&amp;eliştirilmiş (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name="&amp;. Yeni Satır Eşleşiyor"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Kaydet">
<Item id="1761" name=" &quot;$STR_REPLACE$&quot; dosyası kaydedilsin mi?"/>
<Item id="6" name="&amp;Evet"/>
<Item id="7" name="&amp;Hayır"/>
<Item id="2" name="&amp;İptal"/>
<Item id="4" name="&amp;Tümüne Evet"/>
<Item id="5" name="Tümüne &amp;Hayır"/>
</DoSaveOrNot>
<DoSaveAll title="Tümünü Kaydet Onaylaması">
<Item id="1766" name=" Tüm düzenlenmiş dosyaları kaydetmek istediğinize emin misiniz?
Bu pencereyi tekrar görmek istemiyorsanız, &quot;Her Zaman Evet&quot; seçeneğini seçin.
Bu pencereyi Tercihler içinden tekrar aktif edebilirsiniz."/>
<Item id="6" name="&amp;Evet"/>
<Item id="7" name="&amp;Hayır"/>
<Item id="4" name="Her Zaman Evet"/>
</DoSaveAll> <!-- NasılTekrarlanır: Tercihler->Çeşitli penceresinde 'Tümünü Kaydet onaylama penceresi' kutucuğunu işaretleyin, şimdi 'Tümünü Kaydet' seçeneğine tıklayın -->
</Dialog>
<MessageBox><!-- $INT_REPLACE$ bir yer tutucudur, çevirmeyin -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="contextMenu.xml Dosyasını Düzenle" message="contextMenu.xml dosyasını düzenleyerek Notepad++ sağ tık bağlam menüsü değiştirilebilir.
Değişikliklerin etkin olması için Notepad++ yeniden başlatılmalıdır."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Geçerli Düzenlemeyi Kaydet" message="Yaptığınız değişiklikleri kaydetmelisiniz.
Kaydedilen değişiklikler geri alınamaz.
Devam etmek istiyor musunuz?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Geri Alma Olanağını Yitirme Uyarısı" message="Yaptığınız değişiklikleri kaydetmelisiniz.
Kaydedilen değişiklikler geri alınamaz.
Devam etmek istiyor musunuz?"/>
<CannotMoveDoc title="Yeni Notepad++ Penceresine Taşı" message="Belge değiştirilmiş, kaydedip yeniden deneyin."/>
<DocReloadWarning title="Yeniden Yükle" message="Geçerli dosyayı yeniden yüklerseniz yaptığınız değişiklikler kaybolacak. Devam etmek istiyor musunuz?"/>
<FileLockedWarning title="Kaydedilemedi" message="Dosyanın başka bir yazılım tarafından kullanılmadığından emin olun."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="Dosya Aç" message="Dosya zaten Notepad++ içinde açık."/>
<RenameTabTemporaryNameAlreadyInUse title="Yeniden Adlandırma Başarısız" message="Belirtilen isim başka bir sekmede kullanımda."/>
<DeleteFileFailed title="Dosya Sil" message="Dosya silinemedi"/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Çok Fazla Sayıda Dosya Açıldı" message="$INT_REPLACE$ dosyası açılmak üzere.
Devam etmek istiyor musunuz?"/>
<SettingsOnCloudError title="Bulut Ayarları" message="Buluta yedekleme konumu salt okunur olarak ayarlanmış
veya klasöre yazma erişimi için ayrıcalık tanınmamış.
Buluta yedekleme iptal edilecektir. Lütfen Tercihler'den tutarlı bir konum ayarlayın."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Dosya Aç" message="Açmaya çalıştığınız dosya mevcut değil."/>
<SessionFileInvalidError title="Oturum Yüklenemedi" message="Oturum dosyası bozuk ya da geçersiz."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Geçersiz İşlem" message="Sadece klasör ya da dosyaları bırakabilirsiniz fakat ikisini birden yapamazsınız, çünkü Klasörü Proje modu olarak bırakıyorsunuz.
Bu işlemin çalışması için, klasör bırakmada, klasörü Çalışma alanı olarak başlatmak yerine &quot; Ayarlar içindeki&quot; &quot;Varsayılan Dizin&quot; bölümünde &quot;Klasördeki tüm dosyaları aç&quot; seçeneği etkinleştirmelisiniz."/>
<SortingError title="Sıralama Hatası" message="$INT_REPLACE$ satırındaki hatadan dolayı Numerik sıralanamadı."/>
<ColumnModeTip title="Sütun Modu İpucu" message="Lütfen &quot;ALT+Fare Seçimi&quot; ya da &quot;Alt+Shift+Ok tuşu&quot; kullanarak sütun moduna geçiş yapın."/>
<BufferInvalidWarning title="Kayıt Başarısız" message="Kaydedilemiyor: Arabellek geçersiz."/>
<DoCloseOrNot title="Mevcut Olmayan Dosyayı Sakla" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; dosyası artık mevcut değil.
Editörde saklansın mı?"/>
<DoDeleteOrNot title="Dosyayı Sil" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot; dosyası
Çöp Kutunuza taşınacak ve bu dosya kapatılacak.
Devam edilsin mi"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Kaydet" message="Yedek dosyanız bulunamıyor (dışarıdan silinmiş).
Kaydedin yoksa veriniz kaybolacak.
&quot;$STR_REPLACE$&quot; dosyasını kaydetmek istiyor musunuz?"/>
<DoReloadOrNot title="Tekrar Yükle" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Bu dosya başka bir program tarafından değiştirildi.
Tekrar yüklemek ister misiniz?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Tekrar Yükle" message="&quot;$STR_REPLACE$&quot;
Bu dosya başka bir program tarafından değiştirildi.
Tekrar yükleyerek Notepad++ içindeki değişiklerin kaybolmasını istiyor musunuz?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Antik Sistem Bulundu" message="Görünüşe göre, halen antik bir sistem kullanıyorsunuz. Bu özellik sadece modern bir sistemde kullanılabilir, üzgünüm."/>
<XpUpdaterProblem title="Notepad++ Güncelleyici" message="Notepad++ güncelleyici XP ile uyumlu değil, çünkü XP güvenlik yapısı oldukça eski.
Notepad++ sayfasına giderek en son sürümü indirmek ister misiniz?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Vekil Sunucu Ayarları" message="Vekil sunucuyu ayarlamak için, lütfen Notepad++'ı yönetici olarak tekrar başlatın."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="İzleme Sorunu" message="Belge kirli. İzlemeden önce lütfen değişikliği kaydedin."/>
<DocNoExistToMonitor title="İzleme Sorunu" message="İzlenmesi için dosyanın mevcut olması gerekir."/>
<FileTooBigToOpen title="Dosya Boyutu Sorunu" message="Dosya, Notepad++ tarafından açılamayacak kadar büyük."/>
<CreateNewFileOrNot title="Yeni Dosya Oluştur" message="&quot;$INT_REPLACE$&quot; mevcut değil. Oluşturulsun mu?."/>
<CreateNewFileError title="Yeni Dosya Oluştur" message="&quot;$INT_REPLACE$&quot; dosyası oluşturulamıyor."/>
<OpenFileError title="HATA" message="&quot;$INT_REPLACE$&quot; dosyası açılamıyor."/>
<FileBackupFailed title="Dosya Yedekleme Başarısız" message="&quot;$INT_REPLACE$&quot; yolundaki yedekleme dizinine dosya kaydedilemedi.
Şimdiki dosyayı her şekilde kaydetmek istiyor musunuz?"/>
<LoadStylersFailed title="stylers.xml Yükleme Başarısız" message="&quot;$INT_REPLACE$&quot; yükleme başarısız!"/>
<LoadLangsFailed title="Yapılandırıcı" message="langs.xml yükleme başarısız!
Kendi langs.xml dosyanızı kurtarmak ister misiniz?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Yapılandırıcı" message="langs.xml yükleme başarısız!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Çalışma Alanı Olarak Klasör Ekleme Sorunu" message="Eklemek istediğiniz klasörün alt klasörü mevcut.
&quot;$STR_REPLACE$&quot; klasörünü eklemeden önce Panelden ana klasörü kaldırın."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Çalışma alanı değiştirildi. Kaydetmek istiyor musunuz?"/>
<ProjectPanelSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Çalışma alanı dosyanız yazılırken bir hata oluştu.
Çalışma alanınız kaydedilemedi."/> <!-- NasılTekrarlanır: bu mesaj sistem hatasını önler. Tekrarlaması zor. -->
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Çalışma Alanı Aç" message="Şu anki çalışma alanı değiştirildi. Şu anki projeyi kaydetmek istiyor musunuz?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Yeni Çalışma Alanı" message="Şu anki çalışma alanı değiştirildi. Şu anki projeyi kaydetmek istiyor musunuz?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Çalışma Alanı Aç" message="Çalışma alanı açılamadı.
Açılacak dosya görünüşe göre geçerli bir proje dosyası değil."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Projeden Klasörü Kaldır" message="Tüm altmaddeler kaldırılacak.
Projeden bu klasörü kaldırmak istediğinize emin misiniz?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Projeden Dosyayı Kaldır" message="Projeden bu dosyayı kaldırmak istediğinize emin misiniz?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Çalışma Alanını Yeniden Yükle" message="Yeniden yüklemek için dosya bulunamadı."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Çalışma Alanını Yeniden Yükle" message="Şu anki çalışma alanı değiştirildi.Yeniden yüklemek tüm değişimleri iptal edecektir.
Devam etmek istiyor musunuz?"/>
<UDLNewNameError title="UDL Hatası" message="Bu isim başka bir dil tarafından kullanılıyor,
lütfen yeni bir isim verin."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Şu Anki Dili Kaldır" message="Emin misiniz?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Emin misiniz?" message="Bu kısayolu silmek istediğinize emin misiniz?"/>
<FindCharRangeValueError title="Aralık Değeri Problemi" message="0 ile 255 arasında bir giriş yapmalısınız."/>
<OpenInAdminMode title="Kayıt Başarısız" message="Dosya kaydedilemedi, korumalı olabilir.
Notepad++ı Yönetici olarak başlatmak ister misiniz?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Kayıt Başarısız" message="Dosya kaydedilemedi, korumalı olabilir.
Notepad++ı Yönetici olarak başlatmak ister misiniz?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Yönetici Olarak Başlatma Başarısız" message="Notepad++ Yönetici olarak başlatılamaz."/>
<ViewInBrowser title="Şimdiki Dosyayı Tarayıcıda GÖrüntüle" message="Sisteminizde uygulama bulunamadı."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Notepad++ kapanmak üzere" message="Eğer EVET düğmesine basarsanız, Notepad++ kapanacak ve işlemler devam edecek.
Notepad++ tüm işlemler bitince yeniden başlatılacak.
Devam edilsin mi?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Notepad++ yeniden başlatılmalı" message="Kurduğunuz eklentilerin yüklenmesi için Notepad++ yeniden başlatılmalı."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Pano Geçmişi"/>
</ClipboardHistory>
<DocList>
<PanelTitle name="Belge Listesi"/>
<ColumnName name="İsim"/>
<ColumnExt name="Uzantı"/>
<ColumnPath name="Yol"/>
</DocList>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="İsim"/>
<ColumnPath name="Yol"/>
<ColumnType name="Tür"/>
<ColumnSize name="Boyut"/>
<NbDocsTotal name="toplam dosyalar:"/>
<MenuCopyName name="İsim(ler)i Kopyala"/>
<MenuCopyPath name="Yol Ad(lar)ını Kopyala"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="ASCII Kodu Ekleme Paneli"/>
<ColumnVal name="Değer"/>
<ColumnHex name="On Altılı"/>
<ColumnChar name="Karakter"/>
<ColumnHtmlNumber name="HTML Numarası"/>
<ColumnHtmlName name="HTML Kodu"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Belge Haritası"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Fonksiyon Listesi"/>
<SortTip name="Sırala"/>
<ReloadTip name="Yeniden Yükle"/>
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Çalışma Alanı Olarak Klasör"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Çalışma Alanı Olarak Klasör paneline eklemek için bir klasör seçin."/>
<ExpandAllFoldersTip name="Tüm Klasörleri Genişlet"/>
<CollapseAllFoldersTip name="Tüm Klasörleri Daralt"/>
<LocateCurrentFileTip name="Şu Anki Dosyayı Bul"/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Kaldır"/>
<Item id="3512" name="Tümünü Kaldır"/>
<Item id="3513" name="Ekle"/>
<Item id="3514" name="Sistem Tarafından Çalıştır"/>
<Item id="3515" name=""/>
<Item id="3516" name="Yolu kopyala"/>
<Item id="3517" name="Dosyalarda bul..."/>
<Item id="3518" name="Explorer buraya"/>
<Item id="3519" name="CMD buraya"/>
<Item id="3520" name="Dosya Adını Kopyala"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Proje"/>
<WorkspaceRootName name="Çalışma Alanı"/>
<NewProjectName name="Proje Adı"/>
<NewFolderName name="Klasör Adı"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Çalışma Alanı"/>
<Item id="1" name="Düzenle"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Yeni Çalışma Alanı"/>
<Item id="3123" name="Çalışma Alanı Aç"/>
<Item id="3124" name="Çalışma Alanını Yeniden Yükle"/>
<Item id="3125" name="Kaydet"/>
<Item id="3126" name="Farklı Kaydet"/>
<Item id="3127" name="Kopya Olarak Kaydet"/>
<Item id="3121" name="Yeni Proje Ekle"/>
<Item id="3128" name="Projelerde Bul..."/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Yeniden adlandır"/>
<Item id="3112" name="Klasör ekle"/>
<Item id="3113" name="Dosya ekle"/>
<Item id="3117" name="Dizinden dosya ekle"/>
<Item id="3114" name="Sil"/>
<Item id="3118" name="Yukarı taşı"/>
<Item id="3119" name="Aşağı taşı"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Yeniden adlandır"/>
<Item id="3112" name="Klasör ekle"/>
<Item id="3113" name="Dosya ekle"/>
<Item id="3117" name="Dizinden dosya ekle"/>
<Item id="3114" name="Sil"/>
<Item id="3118" name="Yukarı taşı"/>
<Item id="3119" name="Aşağı taşı"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Yeniden adlandır"/>
<Item id="3115" name="Sil"/>
<Item id="3116" name="Dosya yolunu değiştir"/>
<Item id="3118" name="Yukarı taşı"/>
<Item id="3119" name="Aşağı taşı"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<word-chars-list-tip value="Bu, şu anki karakterlere yeni karakter eklemenizi sağlar. Bunun için seçime çift tıklayabilir ya da &quot;Sadece tam sözcükleri eşleştir&quot; seçili olarak arama yaparken kullanabilirsiniz."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Dikkat et: "/>
<!-- $INT_REPLACE$ bir yer tutucudur, çevirmeyin -->
<word-chars-list-space-warning value="$INT_REPLACE$ boşluk(lar)"/>
<!-- $INT_REPLACE$ bir yer tutucudur, çevirmeyin -->
<word-chars-list-tab-warning value="$INT_REPLACE$ SEKME(ler)"/>
<word-chars-list-warning-end value=" karakter listenizde."/>
<cloud-invalid-warning value="Geçersiz yol."/>
<cloud-restart-warning value="Etkin olması için Notepad++'yı tekrar başlat."/>
<cloud-select-folder value="Notepad++'ın ayarlarını yazıp okuyabileceği bir klasör seçin"/>
<shift-change-direction-tip value="Shift+Enter ile diğer yönde arama yapın."/>
<two-find-buttons-tip value="İkili Bulma Düğmesi Modu"/>
<file-rename-title value="Yeniden Adlandır"/>
<find-in-files-filter-tip value="Şunların içinde Bul cpp, cxx, h, hxx &amp;&amp; hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Şunlar hariç tüm dosyaların içinde bul exe, obj &amp;&amp; log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<find-status-top-reached value="Bulma: Sondan 1. eşleşme bulundu. Dosyanın başına ulaşıldı."/>
<find-status-end-reached value="Bulma: Baştan 1. eşleşme bulundu. Dosyanın sonuna ulaşıldı."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Dosyalarda Değiştir: 1 eşleşme değiştirildi"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Dosyalarda Değiştir: $INT_REPLACE$ eşleşme değiştirildi"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Açılmış Dosyalarda Değiştir: Düzenli ifade kötü biçimlendirilmiş"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Açılmış Dosyalarda Değiştir: 1 eşleşme değiştirildi"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Açılmış Dosyalarda Değiştir: $INT_REPLACE$ eşleşme değiştirildi"/>
<find-status-mark-re-malformed value="İşaretle: Aramak için kullanılan düzenli ifade kötü biçimlendirilmiş"/>
<find-status-invalid-re value="Bulma: Geçersiz düzenli ifade"/>
<find-status-search-failed value="Bul: Başarısızları ara"/>
<find-status-mark-1-match value="İşaretle: 1 eşleşme"/>
<find-status-mark-nb-matches value="İşaretle: $INT_REPLACE$ eşleşme"/>
<find-status-count-re-malformed value="Hesapla: Aramak için düzenli ifade kötü biçimlemdirilmiş"/>
<find-status-count-1-match value="Hesapla: 1 eşleşme"/>
<find-status-count-nb-matches value="Hesapla: $INT_REPLACE$ eşleşme"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Tümünü Değiştir: Düzenli ifade kötü biçimlemdirilmiş"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Tümünü Değiştir: 1 eşleşme değiştirildi"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Tümünü Değiştir: $INT_REPLACE$ eşleşme değiştirildi"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Tümünü Değiştir: Yazı değiştirilemez. Şu anki dosya yalnızca okunabilir"/>
<find-status-replace-end-reached value="Değiştir: Baştan 1. eşleşme değiştirildi. Dosyanın sonuna ulaşıldı"/>
<find-status-replace-top-reached value="Değiştir: Sondan 1. eşleşme değiştirildi. Dosyanın başına ulaşıldı"/>
<find-status-replaced-next-found value="Değiştir: 1 eşleşme değiştirildi. Sonraki eşleşme bulundu."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Değiştir: 1 eşleşme değiştirildi. Daha fazla eşleşme bulunamadı."/>
<find-status-replaced-without-continuing value="Değiştir: 1 eşleşme değiştirildi."/>
<find-status-replace-not-found value="Değiştir: hiçbir eşleşme bulunamadı"/>
<find-status-replace-readonly value="Değiştir: Yazı değiştirilemez. Şu anki dosya yalnızca okunabilir"/>
<find-status-cannot-find value="Bulma: &quot;$STR_REPLACE$&quot; yazısı bulunamadı"/>
<find-status-scope-selection value="seçilmiş yazıda"/>
<find-status-scope-all value="tüm dosyada"/>
<find-status-scope-backward value="dosyanın başından içboşluk simgesine kadar"/>
<find-status-scope-forward value="içboşluk simgesinden dosya sonuna kadar"/>
<finder-find-in-finder value="Bu arama sonuçları arasında bul..."/>
<finder-close-this value="Bu arama sonuçlarını kapat"/>
<finder-collapse-all value="Tümünü Daralt"/>
<finder-uncollapse-all value="Tümünü Genişlet"/>
<finder-copy value="Seçili Satır(lar)ı Kopyala"/>
<finder-copy-verbatim value="Kopyala"/>
<finder-copy-paths value="Yol Ad(lar)ını Kopyala"/>
<finder-select-all value="Tümünü Seç"/>
<finder-clear-all value="Tümünü Temizle"/>
<finder-open-all value="Tümünü Aç"/>
<finder-purge-for-every-search value="Her Arama İçin Temizle"/>
<finder-wrap-long-lines value="Uzun Satırlarda Metin Kaydır"/>
<common-ok value="Tamam"/>
<common-cancel value="İptal"/>
<common-name value="İsim: "/>
<tabrename-title value="Şimdiki Sekmeyi Yeniden Adlandır"/>
<tabrename-newname value="Yeni İsim: "/>
<splitter-rotate-left value="Sola Döndür"/>
<splitter-rotate-right value="Sağa Döndür"/>
<recent-file-history-maxfile value="En Fazla Dosya: "/>
<language-tabsize value="Sekme Ölçüsü: "/>
<userdefined-title-new value="Yeni Dil Üret..."/>
<userdefined-title-save value="Şimdiki Dil İsmini Şöyle Kaydet..."/>
<userdefined-title-rename value="Şimdiki Dil İsmini Yeniden Adlandır"/>
<autocomplete-nb-char value="Karakter Sayısı: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="Sütun Sayısı:"/>
<summary value="Özet"/>
<summary-filepath value="Tam dosya yolu: "/>
<summary-filecreatetime value="Oluşturuldu: "/>
<summary-filemodifytime value="Düzenlendi: "/>
<summary-nbchar value="Karakterler (satır sonu olmadan): "/>
<summary-nbword value="Kelimeler: "/>
<summary-nbline value="Satırlar: "/>
<summary-nbbyte value="Dosya uzunluğu: "/>
<summary-nbsel1 value=" seçili karakterler ("/>
<summary-nbsel2 value=" bayt) içinde "/>
<summary-nbrange value=" mesafe"/>
<find-in-files-progress-title value="Dosyalarda Bul işleniyor..."/>
<replace-in-files-confirm-title value="Emin misiniz?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Şuradaki tüm bulunanları değiştirmek istediğinize emin misiniz :"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="Dosya türü için :"/>
<replace-in-files-progress-title value="Dosyalarda Değiştir işleniyor..."/>
<replace-in-projects-confirm-title value="Emin misiniz?"/>
<replace-in-projects-confirm-message value="Seçili Proje Panellerinin içindeki tüm dosyalardaki tüm eşleşmeleri değiştirmek istediğinize emin misiniz?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Emin misiniz?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Açık tüm dosyalardaki tüm eşleşmeleri değiştirmek istediğine emin misiniz?"/>
<find-result-caption value="Arama Sonuçları"/>
<find-result-title value="Ara"/> <!-- Boşlukla veya atlama (tab) karakteriyle başlamamalı -->
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE2$ dosyada yapılan $INT_REPLACE3$ aramada $INT_REPLACE1$ eşleşme bulundu)"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE2$ seçimde yapılan $INT_REPLACE3$ aramada $INT_REPLACE1$ eşleşme bulundu)"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Satır Filtresi Modu: sadece filtrelenmiş sonuçları göster"/>
<find-result-hits value="($INT_REPLACE$ eşleşme)"/>
<find-regex-zero-length-match value="sıfır uzunluk eşleşmesi" />
<session-save-folder-as-workspace value="Klasörü Çalışma Alanı Olarak Kaydet" />
<tab-untitled-string value="yeni " />
<file-save-assign-type value="Uz&amp;antı Ekle" />
<close-panel-tip value="Kapat" />
<IncrementalFind-FSFound value="$INT_REPLACE$ Eşleşme" />
<IncrementalFind-FSNotFound value="Sözcük bulunamadı" />
<IncrementalFind-FSTopReached value="Sayfanın en başına ulaşıldı, sondan başlandı" />
<IncrementalFind-FSEndReached value="Sayfanın en sonuna ulaşıldı, baştan başlandı" />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>