instagram için takipçi ve beğeni paneli
Clone or download
nrucel update login
Giriş için düzeltmeler yapıldı. Doğrulama için yeni ayarlar eklendi.  Giriş yerinde js kodları yeniden kodlandı. Kullanıcılar için Dil seçeneği ekledi.
Latest commit 92e50c4 Dec 31, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets update login Dec 31, 2018
nrapp update login Dec 31, 2018
nrsys script Dec 22, 2018
resim sql dosyası Dec 22, 2018
.htaccess Update .htaccess Dec 25, 2018
README.md Update README.md Dec 30, 2018
index.php script Dec 22, 2018
nrIGdb.sql Update nrIGdb.sql Dec 27, 2018
robots.txt script Dec 22, 2018

README.md

nrucel IG Tools

example/örnek: https://nettakipci.net | Forum: https://nrucel.me/forum | Discord: https://discord.gg/veWZcfD

TR: bu araç ile instagram giriş yapma, takipçi arttırma ve beğeni gönderme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu scripti kullanabilmeniz için benim tarafımdan size verilmiş bir anahtara ihtiyacınız olacak. Bu anahtar ile sistem sorunsuz çalışacaktır. Sistem api üzerine kuruludur. proxy gerektirmez. girişlerde doğrulama isteyen hesaplar site üzerinden bu işlemi yapabilir.

Anahtarı nasıl alırım ?
nurullahcelik@yandex.com adresine mail atınız.
e-mail başlık: nrucel ig tools key
e-mail içerik: giriş için eposta, şifre ve Ad soyad.

ENG: With this tool, you can do instagram login, followers increase and liking. In order to use this script, you will need a key given by me. With this key the system will run smoothly. The system is based on api. No proxy required. accounts that request validation on entries can do this through the site.

How do I get the key?
Send an e-mail to nurullahcelik@yandex.com.
e-mail title: nrucel ig tools key
e-mail content: login for email, password and real name.

Kurulum / Setup

1) public_html dizinine tüm dosyaları yükleyin. / Upload all files to the public_html directory.
2) nrapp/config/database.php veritabanı bilgilerinizi girin. / Enter your database information.

	'username' => 'db_username',
	'password' => 'db_password',
	'database' => 'db_username',

3) veritabanına nrIGdb.sql dosyasını yükleyin. / Install the nrIGdb.sql file in the database.

admin panel: site.com/vip
email: nurullahcelik@yandex.com
password: nrcl

cron ayarları / cron setting

site.com/cron/krediVer/cronkey ( kredi yenileme / credit refresh )
site.com/cron/feed/cronkey ( instagram popüler paylaşımları çekme / get instagram popular feed )
site.com/cron/tag/cronkey ( belirtilen etiketlerdeki paylaşımları çeker / pulls shares from specified tags )

Önemli Ayarlar / Important Settings

dosya / file: nrapp/config/nrsetting.php

size verdiğim key / the key I gave you

//AuthKey
$config['AuthKey'] = "bced49e4a04cacb38ff54f0e0db999";

cronkey ayarı / cronkey setting

$config['cronKey'] = "cronKeyGirin";

Google Recaptcha

define('GoogleDogrulamaKey', 'Google RecaptchaKey  Yaz');
define('GoogleDogrulamaSecret', 'Google Recaptcha Secret Yaz');

Site Adı / website name

$config['siteAdi'] = "website";

diğer tüm ayarları nrapp/config/nrsetting.php üzerinden yapabilirsiniz. / all other settings can be done via nrapp /config/nrsetting.php.

Ekran Görüntüsü / Screen Shot