youtube abone çoğaltma scripti
Clone or download
Latest commit d6c8826 Dec 30, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets upload script Dec 30, 2018
nrapp upload script Dec 30, 2018
nrsys upload script Dec 30, 2018
resimler screen shot Dec 30, 2018
.htaccess upload script Dec 30, 2018
README.md Update README.md Dec 30, 2018
index.php upload script Dec 30, 2018
nrYTdb.sql.gz upload script Dec 30, 2018
robots.txt upload script Dec 30, 2018

README.md

nrucel YT Tools

example/örnek: https://aboneapp.com | Forum: https://nrucel.me/forum | Discord: https://discord.gg/veWZcfD

TR: bu araç ile youtube abone gönderme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu scripti kullanabilmeniz için benim tarafımdan size verilmiş bir anahtara ihtiyacınız olacak. Bu anahtar ile sistem sorunsuz çalışacaktır. Sistem api üzerine kuruludur. proxy gerektirmez.

Anahtarı nasıl alırım ?
nurullahcelik@yandex.com adresine mail atınız.
e-mail başlık: nrucel ig tools key
e-mail içerik: giriş için eposta, şifre ve Ad soyad.

ENG: With this tool you can duplicate your youtube subscriber. In order to use this script, you will need a key given by me. With this key the system will run smoothly. The system is based on api. No proxy required.

How do I get the key?
Send an e-mail to nurullahcelik@yandex.com.
e-mail title: nrucel ig tools key
e-mail content: login for email, password and real name.

Kurulum / Setup

1) public_html dizinine tüm dosyaları yükleyin. / Upload all files to the public_html directory.
2) nrapp/config/database.php veritabanı bilgilerinizi girin. / Enter your database information.

	'username' => 'db_username',
	'password' => 'db_password',
	'database' => 'db_username',

3) veritabanına nrIGdb.sql.gz dosyasını yükleyin. / Install the nrIGdb.sql.gz file in the database.

admin panel: site.com/vip
email: nurullahcelik@yandex.com
password: nrcl

cron ayarları / cron setting

site.com/cron/krediVer/cronkey ( kredi yenileme / credit refresh )

Önemli Ayarlar / Important Settings

dosya / file: nrapp/config/nrsetting.php

size verdiğim key / the key I gave you

//AuthKey
$config['AuthKey'] = "bced49e4a04cacb38ff54f0e0db999";

cronkey ayarı / cronkey setting

$config['cronKey'] = "cronKeyGirin";

Google Recaptcha

define('GoogleDogrulamaKey', 'Google RecaptchaKey  Yaz');
define('GoogleDogrulamaSecret', 'Google Recaptcha Secret Yaz');

Site Adı / website name

$config['siteAdi'] = "website";

diğer tüm ayarları nrapp/config/nrsetting.php üzerinden yapabilirsiniz. / all other settings can be done via nrapp /config/nrsetting.php.

Ekran Görüntüsü / Screen Shot

ytscript

ytscript

ytscript

ytscript

ytscript