The offical repository for nsr.se
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
vendor
wp-content
.gitignore
README.md
_config.yml
composer.json
composer.lock
index.php
screenshot.png
wp-config.php

README.md

#NSR Webb.

Utvecklare: Johan Silvergrund HIQ, Nermin Delilovic NSR
Källkod för NSR Wordpress-tema och wordpress-plugins.

##Tema: ###Huvudtema: Municipio GIT: https://github.com/helsingborg-stad/Municipio-boilerplate
Beroenden: Advanced Custom Fields Pro

###Childtema: municipio-nsr GIT: https://github.com/nsr-ab/nsr.se
Beroenden: Advanced Custom Fields Pro##Installation av Municipio Följ anvisningar på https://github.com/helsingborg-stad/Municipio-boilerplate

###Verktyg för vidarutveckling av Municipio-NSR PHP kod: $Bash, Composer och lämplig PHP IDE..

###Verktyg för kompilering av JavaScript och SASS/CSS NodeJS och moduler från npm:

• Gulp
• Gulp-Sass
• Gulp-Concat
• Gulp-Uglify
• Gulp-CSSNano
• Gulp-Rename
• Gulp-Autoprefixer

##Plugins: ###NSR VC Extended GIT: https://github.com/nsr-ab/nsr.se/tree/master/wp-content/plugins/nsr-vc-extended
Är en samling Visual Composer add-ons. https://vc.wpbakery.com/
• Meny/Dragspel - Accordion
• Senaste nyheter - Lista Nyheter, Sidor m.m
• Puff med meny - Visar bild, lista med sidor
• Puff med text - Visar bild, med text, länk
• NSR Open Hours - Koppling till NSR Open Hours
• Sök - Koppling till Elastic Search, Elastic press och Fetchplanner

####Beroenden: Visual Composer, Advanced Custom Fields Pro, Elastic press, Fetchplanner, NSR Open hour.

###NSR Open Hours GIT: https://github.com/nsr-ab/nsr.se/tree/master/wp-content/plugins/nsr-open-hours

Lägg till olika städer/orter med länk till intern sida.
Det går att skapa undantag i öppettider för varje stad. Utvisning sker via NSR VC Extended eller widget.

####Beroenden: Advanced Custom Fields Pro, NSR VC Extended.