Skip to content
@nukeviet

NukeViet

NukeViet Open Source

Popular repositories Loading

 1. nukeviet nukeviet Public

  NukeViet CMS is multi Content Management System. NukeViet CMS is the 1st open source content management system in Vietnam. NukeViet was awarded the Vietnam Talent 2011, the Ministry of Education an…

  PHP 146 294

 2. module-shops module-shops Public

  Module Shops for NukeViet

  PHP 12 75

 3. eGovernment eGovernment Public

  NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet

  PHP 9 26

 4. module-weblinks module-weblinks Public

  Module liết kết website, danh bạ website

  PHP 5 15

 5. module-laws module-laws Public

  Modules văn bản pháp luật giúp các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực pháp luật quản lý thông tin, tra cứu các văn bản 1 cách hệ thống.Modules dùng cho các cơ quan khác cần quản lý văn bản, quy định.

  PHP 4 20

 6. module-albums module-albums Public

  Module quản lý các hình ảnh, album đơn giản, thích hợp giới thiệu hoạt động đoàn thể, sự kiện .....

  PHP 3 4

Repositories

Showing 10 of 49 repositories
 • nukeviet Public

  NukeViet CMS is multi Content Management System. NukeViet CMS is the 1st open source content management system in Vietnam. NukeViet was awarded the Vietnam Talent 2011, the Ministry of Education and Training Vietnam officially encouraged to use.

  nukeviet/nukeviet’s past year of commit activity
  PHP 146 GPL-2.0 294 122 0 Updated Jul 23, 2024
 • module-laws Public

  Modules văn bản pháp luật giúp các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực pháp luật quản lý thông tin, tra cứu các văn bản 1 cách hệ thống.Modules dùng cho các cơ quan khác cần quản lý văn bản, quy định.

  nukeviet/module-laws’s past year of commit activity
  PHP 4 GPL-2.0 20 27 0 Updated Jul 19, 2024
 • update Public

  Các gói cập nhật cho NukeViet

  nukeviet/update’s past year of commit activity
  PHP 0 12 1 0 Updated Jul 18, 2024
 • module-shops Public

  Module Shops for NukeViet

  nukeviet/module-shops’s past year of commit activity
  PHP 12 75 74 0 Updated May 22, 2024
 • nukeviet45-ckeditor5-classic Public

  Custom build CKeditor5 Classic for NukeViet 4.5

  nukeviet/nukeviet45-ckeditor5-classic’s past year of commit activity
  PHP 0 1 0 0 Updated May 10, 2024
 • module-download Public

  Module Download for NukeViet

  nukeviet/module-download’s past year of commit activity
  PHP 1 23 9 1 Updated May 9, 2024
 • nukeviet/ckeditor5-nvtools’s past year of commit activity
  TypeScript 0 GPL-2.0 0 0 0 Updated Apr 30, 2024
 • nukeviet/module-redday’s past year of commit activity
  PHP 0 6 0 0 Updated Apr 20, 2024
 • nukeviet/ckeditor5-nvbox’s past year of commit activity
  TypeScript 0 GPL-2.0 0 0 0 Updated Mar 31, 2024
 • ckeditor5-nvmedia Public

  Video and Audio plugin for CKEditor 5

  nukeviet/ckeditor5-nvmedia’s past year of commit activity
  TypeScript 0 GPL-2.0 0 0 0 Updated Mar 31, 2024

People

This organization has no public members. You must be a member to see who’s a part of this organization.

Most used topics

Loading…