Skip to content

NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet

develop
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction about NukeViet eGovernment

NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet - một phần mềm nguồn mở thế hệ mới do người Việt phát triển. NukeViet eGovernment cho phép xây dựng các cổng thông tin (Portal) cho UBND các tỉnh/ thành phố và/ hoặc các quận/ huyện tích hợp website xã/ phường. NukeViet đã được trao giải Nhân tài đất Việt 2011, được Bộ TT&TT Quy định ưu tiên sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước tại thông tư 20/2014/TT-BTTTT.

Licensing

NukeViet is released under GNU/GPL version 2 or any later version.

See LICENSE for the full license.

NukeViet official website

Community

NukeViet Centre for Research and Development

VIETNAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY (VINADES.,JSC)

Website: http://vinades.vn | http://nukeviet.vn | http://nukeviet.com

Head Office:

  • Room 1706 - CT2 Nang Huong Building, 583 Nguyen Trai st, Ha Dong dist, Hanoi, Vietnam.
  • Phone: +84-24-85872007, Fax: +84-24-35500914, Email: contact (at) vinades.vn

About

NukeViet eGovernment là phiên bản NukeViet dành cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, được xây dựng dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở NukeViet

Topics

Resources

License

Packages

No packages published