Linux Yaz Kampı 2014 Web Uygulama Güvenliği ve Güvenli Kod Geliştirme Kurs Notlarıyla başlayan akım.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
web_guvenligi_lyk2014_1zinnur9.odt
web_guvenligi_lyk2014_1zinnur9.pdf

README.md

Web Uygulama Güvenliği Ve Güvenli Kod Geliştirme Dokümanı

Bu belgeyi 11-23 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenen Linux Yaz Kampı 2014'de gittiğim Web Uygulama Güvenliği Ve Güvenli Kod Geliştirme eğitimi sonrası yazdım. Gerek kampta öğrendiklerim gerek eklemeyi önemli bulduğum detayları içermektedir.

Tecrübelerinizi, düzeltmelerinizi, pull-requestlerinizi bekliyorum.

Belgeyi online görüntülemek için: blogum

Öneri ve sorularınız için: bugs.nur@gmail.com

Anlık ulaşmak için: twitter'ım

Teşekkür Ederim

Linux Yaz Kampı 2014'te bizlerle uğraşıp gerçekten bir şeyler öğrenmemizi sağlayan, sabah akşam demeden emek veren, işinden, izninden ve rahatlığından ödün veren eğitmenlerimiz Barkın Kılıç, Mehmet Dursun İnce, Süleyman Özarslan ve Ayşe Bilge Gündüz'e sonsuz teşekkürler. Aynı zamanda bu güzel organizasyonu düzenleyen ve binlerce istekle, problemle uğraşan Linux Kullanıcıları Derneğine, İnternet Kullanıcıları Derneğine, Doruk Fişek'e, Mustafa Akgül'e, organizasyonda emeği geçen herkese, tüm hocalarımıza ve bizi eğitim boyunca ağarlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesine çok teşekkür ederim.