Skip to content

obshtestvo/sledi-parlamenta

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code
This branch is 336 commits ahead of radoraykov:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master tests: Build Status

Често задавани въпроси

Какво представлява проектът?

„Следи парламента“ е дигитален инструмент за справки и анализ на парламентарната активност целящ да предостави тази активност по интересен и увлекателен начин и да осъществява своеобразен мониторинг върху нея.

Сайтът се разработва от независимите разработчици на Общество.бг.

Каква е целта на проекта?

Проектът има много и разнородни цели. Ние вярваме, че проблемите в България са силно взаимосвързани и решаването на един от тях, би могло да се случи, само ако едновременно с това се работи и по друг.

 • Да подобри разбирането на гражданите за начинът, по който работи Народното събравие. Ние искаме повече българи да придобие по-добър интерес и усет за нещата „от кухнята“, за политическите игри и договорки било то изказани или неизказани.
 • Да осъществява мониторинг на парламентарната активност, чрез публикуване на труднодостъпна или недостъпна информация.
 • Да служи за бързи справки на журналисти, граждани и други заинтересовани лица.
 • Да служи за архив. За разлика от официалната страница на Народното събрание информацията на нашият сайт няма да се изтрие.
 • Да поправя невярна информация, публикувана на официалните източници.
 • Ще увеличи видимостта на политици, които не се радват на медийно отразянате, а всъщност са активни в своята работа.
 • Да увеличи престижът на Народното събрание. В българското общество витае мнението, че „всичките са маскари“. Ние вярваме, че ще успеем да проблематизираме това мнение, ако успеем да увлечем хората да се интересуват активно от политическият живот, защото така те ще научат, че много политици споделят сходни с тях мнения и ценности. Медиите са свикнали да отразяват скандалното, докато ние се стремим да отразим всичко, което се случва без да взимаме страна. Увеличаването на престижът на Народното събрание ще доведе до по-голяма конкуренция измежду народните представители, което ще доведе до „по-качествени“ кандидати.
 • Да намира труднодостъпна или недостъпна информация и да я публикува.
 • Да известява журналисти, заинтересовани лица и фирми за нови законопроекти по електронна поща. Вярваме, че така ще промотираме навременна реакция в гражданското общество за неприемлеви законопроекти.

Как работи сайтът?

Следи парламента е проект с отворен код. Това означава, че всеки програмист може да разгледа кода, да следи неговото развитие и, ако желеа, може да го редактира. Таблицата по-долу описва най-общо пътят който изминава информацията при достигането ѝ до крайният потребител, както и от какви хора и технологии се нуждаем на всеки етап.

Какви хора боравят с информацията? Какво се случва с информацията? Умения и технологии.
Програмисти, QA Информацията се извлича от официалните страници и се обработва във подходящ за съхранение вид. Data mining - crawlers, scrapers, parsers
Програмисти, QA Информацията се записва в структуриран вид в база данни. persisters
Програмисти, Статистици Аналитики – информация за това колко отсъствия имат депутатите, за кой закони са гласуват, колко законопроекта са внесли, колко често се изказват в пленарната зала и пр. Обективна количествена „оценка“ на дейността на депутатия. SQL, active record
Експерти Качествена оценка на законодателните инициативи на народните представители въз основа на експертното мнение на добре подбран екип. юристи с авторитет и добро реноме
Потребители, журналисти Крайният потребител получават по интуитивен и подреден начин както количествената, така и качествената информация. Хора с любопитство и социална чувствителност

Вие ли стоите зад openparliament.net или parlamentaren-kontrol.com?

Не. openparliament.net се поддържа от Институт за развитие на публичната , а parlamentaren-kontrol.com – от Стефан Кръстанов. Тези проекти, обаче, са много полезни за нас и ние черпим много идеи от тях. Проектът на Боян Юруков също е полезен.

Попитахте ли парламента дали нямат интерес да ви дават информация?

Нашата стратегия е да изискваме информация по ЗДОИ. Ние считаме, че това е стандартна практика в демократичните държави, а не опит за оказване на натиск. Друга причина е, че ние изискваме големи обеми информация, което си представяме, че представлява доста голямо усилие от страна на администрацията и това ни кара да вярваме, че няма да ни я дадат доброволно.

Защо единствено предварително определени от вас експерти могат да оценяват проектозакони?

Умишлено страним от „допитване до народа“ или възможността всеки потребител да може да гласува по законопроекти по следните причини:

 • Олигарси и политически структури могат да наемат армия от ботове/тролове, чиято единствена задача е да гласуват за удобни за тях законопроекти.
 • Обикновенния гражданин не притежава необходимата експертиза да оценява законопроекти - те често са много специфични, необходимо е познаване на правната рамка, на проблемите на ресора и пр. Не случайно при изготвянето на един добър законопроект обикновенно участват много хора с различни специалности и организации от неправителствения сектор.
 • В съответствие с целта на сайта - информираност, желанието ни е качествения анализ на експертите да даде на хората повече РАЗБИРАНЕ за тематиката и качеството на законопроекта, без да е необходима последните да притежават необходимата експертиза.
 • Друг аргумент за качественото оценяване е фактът, че оценката „плюс“ или „минус“ снема сложният характер на проектозаконът. Обикновенно един проектозакон има добри и лоши страни, понякога подобрява живота на едни хора, за сметка на този на други хора. В него са вплетени различни идеологии, вярвания, интереси. Качествено оценяване на законопроектът ще позволи да тези неща да бъдат отчетени. (Докато фактът, че примерно е събрал 324 плюсчета от случайни хора в интернет, не биха ни позволили да разберем това.)

Как можем да знаем, че оценките на експертите са обективни?

Да, проблемът за легитимността е изключително остър в България. Не само медии, но и много НПО-та служат за бухалка на една или друга политическа сила върху техните опоненти (било то политически или не.) Ето защо, нашият екип от експерти ще бъдат добре познати лица с голям авторитет и безупречно реноме.

Манипуляриаемостта на количествените данни е невъзможна, защото кодът е публично достърен на страницата на проекта в github.

От къде е взета информацията?

Имената и снимките на депутатите, заедно с участията им в комисии, подкомисии, временни комисии, партии, народни събрания, делегации и групи за приянелство, както и стенограмите от комисиите, подкомисиите и временните комисии и пленарните заседания, както и гласуванията от пленарни заседания са взети от официалната страница на Народното събрание.

Информацията вярна ли е?

За съжаление събраната информация не е 100% вярна. За щастие грешките са много малко и това ни дава увереност да показваме наличната информация.

Причините за това са две:

 • Информацията, която е на страницата на Народното събрание често е невярна. Случва се, например, да бъдат объркани имената на народните представители. Понякога липсват файловете пазещи информация за гласуванията. Понякога тези файлове са там, но има грешки в тях. Една от заложените цели на „Следи парламента“ е да открива и поправя тези грешки.
 • Възможно е и, разбира се, в нашият код също да има грешки. Това е и една от причините той да е публичен. Всеки може да провери методологията, която използваме при обработването на данните и да посочи грешките ни.

Поради това ние събираме всички проблеми с информация в специално определенo за това „issue“.

Какво да направя ако намеря неточна или невярна информация?

Първо провери дали грешката не ни е вече известна. Ако това не е така – можеш да ни пишеш на tsikov AT gmail DOT com или направо в горепосочената тема ако имате регистрация в github.

Как мога да помогна?

 • с код. Най-добре първо говори с нас за да можем да да те ориентираме от какво се нуждаем. За целта пиши по скайп на antitoxicbg или blacky5ko Можеш да се включиш от тук. Фейсбук групата ни все още е активно, но вероятно ще бъде закрита в някакъв момент и цялата комуникация ще тече през вътрешната организация на obshtestvo.bg.
 • с експертно мнение. „Следи парламента“ се нуждае от екип от експерти за целите на оценяването на законопроектите. Нуждаем от хора с безупречно реноме и добър авторитет сред своите колеги за да можем да поставяме адекватни оценки на важните законопроекти.

Защо още не сте готови?

Ние правим всичко възможно да завършим проекта възможно най-скоро. Въпреки това, за нас е много по-важно той да остане активен, дори след като е завършен. За целта е необходимо да се сформира добре щикован епик, с ясно разграничени функции и мотивация за съвместна работа. Сайтът се прави бавно, но методично, като всяка стъпка е добре премислена. Не на последно място, ние желаем да се забавляваме докато работим. Това означава, че не искаме да се тревожим за крайни срокове, а да правим вълнуващи неща с интересни технологии.

Какво сте свършили до тук?

Какво представлява Общество.бг?

Това е труден въпрос. НПО-то е доста младо и всеки има различни идеи за това какво представлява или трябва да представлява. За мен (Петко) представлява мрежа от доброволци със сходни ценности и вярата, че можем да направим света по-добро място. Можете да прочетете повече за организацията на страницата ни, а ако желаете, можете и да се присъедените към бързонарастващия ни отбор!

Имам въпрос, чийто отговор който не намерих тук.

Жалко. Пиши на tsikov AT gmail DOT com и ще се опитам да ти отговоря своевременно.

About

Надежден инструмент за справки и анализ на парламентарната активност

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

 • JavaScript 40.7%
 • Ruby 36.5%
 • HTML 19.6%
 • Python 1.5%
 • Other 1.7%