Skip to content
Raspberry Pi Sense HAT
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
sensehat_sensors.py
sensehat_tmep_raw.py

README.md

Raspberry Pi Sense HAT

Sense HAT je přídavná senzorová karta pro Raspberry Pi, vyrobená speciálně po misi Astro Pi.

Obsahuje matici 8x8 RGB LED, pětitlačítkový joystick a následující senzory: Gyroskop, Akcelerometr, Magnetometr, Teploměr, Tlakoměr, Vlhkoměr

Integrace se serverem TMEP.cz

  • Skript: sensehat_tmep_raw.py
  • Tento skript vyčte hodnotu teploty a tlaku z destičky, zobrazí je v linuxové konzoli a na matici LED diod (jen teplotu) a zároveň obě hodnoty odešle na server tmep.cz.
  • Ve skriptu je nutné správně nastavit hodnotu guid a subdomenu url, tak jak jste je zvolili při registraci na serveru tmep.cz
  • Je počítáno s tím, že je destička Sense HAT umístěna mimo samotné Raspberry Pi a to kvůli ovlivňování měření teplem ze samotného Raspberry Pi (hlavně procesor). Doporučuji tento prodlužovací kabel.
  • Ukázka výstupu linuxové konzole:
START--------------------------------
Sense HAT tmep.cz
Cas a datum: 13:12:08, 05.11.2019
Teplota: 22.6 °C
Vlhkost: 54.3 %
Tlak: 976.3 hPa

Odesilam URL: http://subdomena.tmep.cz/?GUID=22.6&humV=54.3
OK. Odeslano na server.

Zobrazuji teplotu na LED matici.

KONEC--------------------------------
  • Pro opakované měření (například zde 5 minut) je nutné do cronu přidat:
# Logovani teploty z desticky Sense HAT
*/5 * * * * python3 /home/pi/sensehat/sensehat_tmep_raw.py &>/dev/null

Sensors

  • Skript: sensehat_sensors.py - měření teploty, vlhkosti a tlaku s výpisem do konzole. Teplota se zobrazí na LED matici. Zohledňuje korekci teploty CPU.
You can’t perform that action at this time.